Eko škola

Osnovna škola Krapinske Toplice

Zagrebačka 12
49217 Krapinske Toplice

Telefon: 049/232-160
Fax: 049/502-049
E-mail: os.krapinske.toplice@gmail.com
Web: www.os-krapinske-toplice.skole.hr

Ravnatelj/ica: Samson Štibohar
Školski koordinatori: Krešimir Lovrenčić, Sanja Halapir, Gordana Piljek
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :