Eko škola

Osnovna škola Vugrovec - Kašina

Ivana Mažuranića 43
10362 Grad Zagreb

Telefon: 01/2055-035
Fax: 01/2056-837
E-mail: ured@os-vugrovec-kasina.skole.hr
Web: www.os-vugrovec-kasina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Vladimir Vuger
Školski koordinatori: Đurđica Culjak
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Zeleni korak

  Učenici, roditelji i učitelji prikupljaju stari papir. Na taj način se razvija navika razdvajanja i pravilnog zbrinjava otpada. Također će se prostorije škole očistiti od nepotrebnog papira i starih i nekorištenih udžbenika. U akciji postoji mogućnost osvajanje nagrade i određenih novčanih sredstava što je dodatna motivacija, koja bi se iskoristila za popunjavanje fonda školske knjižnice novim lektirnim naslovima i dodatno uređivanje okoliša škole.

 • Mini školski vrt

  U najmanjoj školi u ovom dijelu Republike Hrvatske, PŠ Planina Donja, učenici su u suradnji s Mladim volonterima oformili mini školski vrt. U njemu već uspijevaju zelena salata i maćuhice. u proljeće su posijali karanfila i kadife. Radovi se nastavljaju s poboljšanjem vremenskih prilika.

 • Sakupljanje , razvrstavanje i odlaganje otpada te izrada raznih predmeta od otpada

  Tijekom cijele školske godine učenici donose baterije i ambalažu od tetrapaka u postojeće spremnike u školi. Od plastike, tetrapaka, drva, tekstila i drugih otpadnih materijala na satovima likovne, tehničke kulture i izvannastavnim aktivnostima izrađuju razne ukrasne i uporabne predmete. Povodom Dana eko škole organizirati će se radionica na kojima će se izrađivati spomenuti predmeti, kao i izložba već izrađenih predmeta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Đurđica Culjak, voditeljica projekta i školska koordinatorica
 • Vladimir Vuger, ravnatelj
 • Igor Salopek, stručni suradnik pedagog
 • Sunčica Vojnović, stručni suradnik defektolog
 • Ana Novotny, stručni suradnik knjižniča
 • Suzana Čergar, tajnica
 • Verica Jadanec, učteljica likovne kulture
 • Irena Maškarin, učiteljica geografije
 • Dunja Klepac, učiteljica kemije i prirode
 • Ksenija Kovačić, učiteljica razredne nastave
 • Snježana Turajlić, učiteljica razredne nastave
 • Kristina Sajković, vjeroučiteljica
 • Snježana Prusec Kovačić, učiteljica razredne nastave
 • Natala Lambevska, učiteljica razredne nastave
 • Matea Josić, učiteljica u produženom boravku
 • Stjepan Bolčević, domar
 • Marija Vrban, spremačica
 • Manda Gašpar, učenica 5.c
 • Martina Baletić, učenica 7.c
 • Lana Hrenović, učenica 7.d
 • Patricia Jeličić, učenica 8.d
 • Nikolina Antić, učenica 8.d
 • Darko Židak, vanjski član
 • Robert Koši, vanjski član
 • Stjepan Kovačić, vanjski član

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mi jedomo odgovorno
Cilj:
 • Cilj projekta je doprinijeti mobilizaciji mladih kako bi bolje razumjeli međuovisnosti svijeta u kojem žive. Motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane. Pokazati im da hrana ima veliki utjecaj na njih i na druge ljude diljem planeta

Zadatak:
 • Projekt je zamišljen na način da se učenici dopisuju s farmerom koji im postavlja pitanja o budućnosti. Provodi se u 7 koraka. U prvom koraku, pokušati motivirati što veći broj učenika, napraviti poštanski sandučić u koji će farmer Štef  Vugrin slati pisma, a učenici će mu vrlo odgovarali što se sada nalazi i događa na mjestu njegove farme
 • Okupiti prikladni tim, odgovoran za provođenje projekta i podijeliti uloge. Kuhar – vođa tima, dobavljač – tražitelj, moderator – oblikovatelj tima, istraživač – izvor ideja, menadžer – razvrstava ideje,  kritičar –informator,  fotograf –dokumentarist, tajnik. Članovi eko odbora imaju zadatak motivirati školu za novu temu. U drugom koraku analizirati hranu u školskoj kuhinji kako bi se procijenilo što se može poboljšati. Temeljem rezultata analize hrane izraditi godišnji plan, što je treći korak, koji će pomoći ostvariti što više ciljeva projekta. Kroz četvrti korak provoditi konstantno ocjenjivanje svih aktivnosti. Peti korak podrazumijeva uključivanje teme odgovorne prehrane u školski kurikulum. Svaki učitelj dio sadržaja svog nastavnog predmeta povezuje s projektom. Kroz nastavne sadržaje pokazuje se učenicima kako okolišne, kulturne, političke te ekonomske pojave utječu na pojedince i društvo, što utječe na razvoj stavova i vrijednosti i potiče da odgovorna prehrana postane prirodni izbor. Tijekom šestog koraka informirati javnost o napretku projekta, napraviti oglasnu ploču projekta, poster i web stranicu, organizirati događaj na temu hrane, surađivati s roditeljima, stručnjacima za hranu, poljoprivrednicima, kuharima i trgovcima. Rezultate svih aktivnosti predstaviti na Projektnom danu, obavijestiti o napretku projekta, ali i organizirati zanimljive radionice na kojima će se zabaviti i ponešto naučiti. U posljednjem, sedmom koraku osmislili Eko kodeks koji predstavlja naš moto i ideju vodilju.
 • Nekoliko poruka za kraj koje su ujedno i glavne preporuke projekta:
  • Jesti odgovorno tako da se hrani zdravo te hranu birati prema etičkim načelima
  • Konzumirati hranu koja je dobro i za tijelo i za okoliš.
  • Ne razbacivati se hranom
  • Pametno postupati s ostatcima hrane
  • Kupovati domaću hranu ili hranu koja ima malen utjecaj na okoliš

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od rujna 2017. do siječnja 2018.

 • Upisivanje realizacije i provedbe zadataka u zdane tablice za realizaciju projekta

Nositelji:
 • Članovi eko odbora, Članovi eko grupe Vugrovec, Članovi eko grupe Kašina, Učiteljsko vijeće
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Razvijanje svijesti i osobne odgovornosti pojedinca za provođenje održivog razvoja te stvaranje ekološki prihvatljivog sustava vrijednosti i životnih navika.
 • U okviru teme eko škole „Otpad“ kod učenika se potiče znatiželja za prirodu i ekologiju. Učenici će razvijati ekološku kulturu učeći o otpadu kao korisnoj sirovini te mogućnostima njegovog iskorištavanja, ali i načinima kako ga što manje stvarati. Kroz projekte će razvijati svijest o velikoj potrošnji energije i usvajati obrasce racionalnog ponašanja kao načina života. Upoznat će alternativne izvore energije, te mogućnosti i prednosti njihovog svakodnevnog korištenja. Na taj način će provoditi štednju energije u školi, te će tako štedjeti materijalna sredstava škole. Educirati će se o štetnosti uporabe kemikalija i usvojiti navike zdravog načina života. Naučiti će čuvati i poštivati tradicionalne vrijednosti zavičaja, osobnim primjerom širiti će opću i prirodoznanstvenu kulturu, te interes za stjecanje novih znanja.

 


Zadatak:
 • kroz rad eko patrola učenici će tijekom godine voditi brigu o stavkama iz procjene stanja okoliša, te provoditi aktivnosti koje će doprinijeti njegovom poboljšanju.
 • provoditi će aktivnosti u vezi postupanja s otpadom, sakupljanje i razvrstavanje u odgovarajuće spremnike ( papir - suradnja s „Unija papirom“, sakupljanje starih baterije i plastičnih čepova ), prenamijeniti otpad i od njega izrađivati druge korisne predmete.
 • sudjelovati u projektu „Eko paket“ u kojem se sakuplja otpad od tetrapaka i izrađuju od njega razni uporabni predmeti.
 • sudjelovati u natječaju Eko fotka
 • sudjelovati u natječaju „ Najmlađi za vode Hrvatske“
 • sudjelovati u akciji čišćenja okoliša „Zelena čistka“.
 • kontrolirati će uporabu energije u školi (akcija „Ugasi me!“, čišćenje sjenila, zatvaranje slavina), te pratiti školsku kupovnu politiku – poticati kupovanje ekološki prihvatljivih proizvoda.
 • održavati posađeni ružičnjak, kamenjar i ostale sadnice u školskom parku i zgradi škole.
 • uključivati se u ostale projekte ponuđene školi od strane udruge „Lijepa naša“.
 • bilježiti sve aktivnosti na temelju kojih će se izrađivati promjenjivi pano i pripremati materijali za uvid koordinatorima „Lijepe naše“ radi obnavljanja statusa.
 • izvještavati o provedenim projektima u digitalnom školskom listu „Zmajček, na webu škole i ostalim portalima, te eko biltenu udruge „Lijepa naša“.
 • sudjelovati na Svehrvatskom ekološkom kvizu udruge „Lijepa naša“
 • sudjelovanjem u prigodnim radionicama obilježiti Dan škole i Dan eko škole.
 • obilježavati ekološke datume izradom panoa i prigodnim aktivnostima
 • sudjelovati tijekom redovne nastave u provođenju projekata na temu „Otpad“ u skladu s nastavnim planom i programom pojedinog nastavnog predmeta.
 • obavljanjem postavljenih zadataka doprinositi provođenju „7 koraka eko škole“
 • pripremati dokumentaciju za obnavljanje statusa eko škole
 • prisustvovati svečanoj priredbi povodom obnove statusa eko škole u organizaciji udruge „Lijepa naša“
 • sudjelovati u izradi eko kodeksa eko škole
 • aktivno sudjelovati u radu eko odbora

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018. /2019.

 • Vođenje Dnevnika rada eko grupa. Unošenje podataka u aplikaciju Eko škole udruge Lijepa naša o realizaciji 7 koraka. Obavijesti na promjenjivom panou eko škole. Izvješća eko patrola

Nositelji:
 • Članovi eko odbora, Članovi eko grupe Vugrovec, Članovi eko grupe Kašina, Učiteljsko vijeće

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: MI JEDEMO ODGOVORNO
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz aktivnosti projekta učenici, učitelji, roditelji potaknuti su na promišljanje o odgovornoj prehrani, tako da prilikom odabira onoga što jedu razmišljaj  i o zaštiti okoliša te o političkim, socijalnim, kulturnim i ekonomskim posljedicama našeg odabira. Počeli su konzumirati, ali i pripremati više lokalne hrane koja nije proputovala velike udaljenosti kako bi došla do naših stolova i nije prouzročila nepotrebne emisije ugljikovog dioksida.
 • Usvojili su znanja o palminom ulju i fair trade-u, ( poštena kupnja ) te su i  sami počeli obraćati pozornost pri kupnji, da su namirnice koje odabiru su u skladu s usvojenim saznanjima kao i one koje prolaze manju udaljenost kako bi došle do našeg stola, da se ne proizvode u zagrijavanim staklenicima jer to uzrokuje veliki utrošak energije, gube se hranjive tvari ili se mogu zadržati ostatci pesticida.
 • Kroz projekt Mi jedemo odgovorno naučili smo puno novih informacija koje će nam pomoći da i nadalje vodimo brigu o vlastitom izboru namirnica u našoj svakodnevnoj prehrani. Također smo ponosni što ovaj projekt nismo provodili zasebno, nego smo ga uspjeli povezati s ostalim projektima u koje smo uključeni, što je još više doprinijelo njegovoj važnosti, učinkovitosti i primjenjivosti.

Realizirani zadaci:
 • Prilikom ostvarivanja ciljeva i obavljanja zadataka u projektu „Mi jedemo odgovorno“ trudili smo se povezati ga s ostalim projektima u kojima kao škola sudjelujemo te tako uključiti što veći broj sudionika.
 • Tako smo tradicionalno obilježavanje Dana kruha iskoristili za predstavljanje projekta, kada su članice eko odbora tijekom svečane priredbe Powerpoint prezentacijom sve prisutne upoznale s glavnim smjernicama projekta.
 • Nakon blagoslova učenici su sudjelovali u interaktivnom kvizu u kojem su odmjeravali snage u prepoznavanju lokalnog voća ili povrća, određivanju cijena lokalnog voća ili povrća na Zagrebačkim tržnicama te određivanju udaljenosti koju zadana namirnica prevali do naše zemlje. Svi sudionici su po završetku dobili jabuke kao nagradu te je tako obilježen i Dan jabuka.
 • Preostala peciva, kruh i kolači su nakon priredbe spakirana i zajedno s namirnicama prikupljenim toga tjedna otpremljeni u Caritasovu pučku kuhinju na Kaptolu. Time je tradicionalna humanitarna akcija „Mislimo jedni na druge“ povezana s još jednim ciljem projekta o potrebi osvješćivanja navika bacanja što manje hrane.
 • Tom prilikom napravili smo i izložbu u holu škole „Moja obitelj se pripremila za zimu“, kojom smo predstavili konzervirane lokalne plodove jeseni od kojih su učenici zajedno s ukućanima izradili zimnicu.
 • Ostale aktivnosti tijekom projekta rezultirale su zanimljivim proizvodima kroz koje su učenici učili o projektu, ali i izražavali svoju kreativnost, poštovanje prema zavičaju i njegovoj tradiciji.
 • Tako su učenici izradili dva informativno - edukativna letka o samom projektu koje smo podijelili tijekom projektnog dana.
 • Radionice zdravih grickalica, osim ukusnih grickalica koje su oduševile i ugodno iznenadile posjetitelje projektnog dana, ostavile su iza sebe jednostavne i primjenjive recepte sabrane u kuharicu.
 • Najzanimljiviji proizvod je bio kalendar za 2018. godinu koji prikazuje što su učenici nižih razreda naučili o lokalnim i sezonskim namirnicama koje bi trebalo jesti u određeno doba godine. Nakon projektnog dana naručeno je još 50 primjeraka kalendara što govori o njegovoj uspješnosti.
 • Učenici dodatne nastave matematike iz Vugrovca uz pomoć kuharica bilježili su količine  ostataka hrane nakon užine u školskoj kuhinji, ali i u svojim domovima i matematički obradili podatke. Na posterima su grafički prikazali rezultate kako bi potaknuli sebe i ostale učenike da razmisle koliko osobno pridonose izmjerenim količinama bačene hrane i kakav to utjecaj ima na okoliš.
 • Najmlađi učenici naših područnih škola bavili su se tradicionalnim načinima konzerviranja hrane pokazavši tako da su jedni od rijetkih vršnjaka koji imaju priliku prisustvovati tome i svakodnevnom životu. Uz pomoć roditelja, učiteljica i ostalih mještana izrazili su prezentaciju na temu „Kolinje“ kao i postere i slikovnice u kojima su prikazali pripremu proizvoda tog starinskog običaja. Snimili su i film u kojem su, osim znanja o odgovornoj prehrani, uz pomoć školske kuharice pripremili tradicionalnu prigorsku tenku gibanicu. Kako ne bi sve ostalo na pričanju, slušanju i gledanju pobrinuo se naš, još jedan, dragi gost i suradnik gospodin Josip Židak, vlasnik slastičarnice Martina iz Sesveta. On je na projektnom danu zasukao rukave i uz pomoć učenika dobrovoljaca zamijesio tenku gibanicu koju su, mirisnu i toplu, posjetitelji kušali s oduševljenjem.
 • Naša škola sudjeluje u projektu e-škola te smo tablete koje smo zbog toga imamo u  „pametnim“ učionicama, iskoristili za ispunjavanje ankete o postojećem jelovniku u školskoj kuhinji. Također anketa je objavljena na web-stranici škole, što je učenike dodatno motiviralo na sudjelovanje. Dobiveni rezultati iskoristiti će se za poboljšanje jelovnika uvažavajući mišljenje učenika.
 • I za kraj još jedna poveznica projekta „Mi jedemo odgovorno“ s projektom „Most generacija“ s korisnicima Doma za starije i nemoćne Peščenica. Učenici naše škole dugi niz godina posjećuju umirovljenike i održavaju priredbe povodom blagdana te se druže s njima. Oni su također gosti na našim priredbama te smo ih tako i ovaj put pozvali. Njihov kvartet sudjelovao je u priredbi, a donijeli su i svoju kuharicu tradicionalnih jela, kao i sam jela pekmez i ajvar, čije staklenka su bile ukrašene ručnim radom, a učenici su ih s veseljem degustirali.

Vrijeme realizacije:

Od rujna 2017. do siječnja 2018.


Nositelji:
 • Članovi eko odbora, Članovi eko grupa Vugrovec i Kašina, članovi Učiteljskog vijeća
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su vrlo zainteresirani i aktivno su sudjelovali u svim aktivnostima i porjektima, te su neke i sami predlagali.
 • Razvijali su ekološku kulturu učeći o otpadu kao korisnoj sirovini te mogućnostima njegovog iskorištavanja, ali i načinima kako ga što manje stvarati. Naučili su kako mogu korisno iskoristiti otpad i sami sudjelovali u izradi  predmeta od otpada, sve više razdvajaju otpad. Postaju svjesni velike potrošnje energije i postepeno usvajaju obrasce racionalnog ponašanja. Vode brigu o štednju energije u školi, međusobno se upozoravaju i potiču na to. Brinu o čistoći i estetskom izgledu škole i njenog okoliša. Educirali su se o štetnosti uporabe kemikalija i recikliranja tetrapaka. Čuvaju i poštuju tradicionalne vrijednosti zavičaja, neki od njih osobnim primjerom šire opću i prirodoznanstvenu kulturu, te interes za stjecanje novih znanja.

Realizirani zadaci:
 • kroz rad eko patrola učenici su vodili brigu o okolišu škole, sudjelovali su u procjeni stanja okoliša, te provodili aktivnosti koje su doprinijele njegovom poboljšanju.
 • provodili su aktivnosti u vezi postupanja s otpadom: sakupljali su i razvrstavanje u odgovarajuće spremnike papir - suradnja s „Unija papirom“, Sudjelovanje u akciji „Zeleni korak“, sakupljali su stare baterije, prenamijenili su otpad i od njega izrađivali druge korisne predmete.
 • sudjelovali su u projektu „Eko paket“ u kojem su od sakupljenog tetrapaka izradili modele zaštićenih biljaka i životinja Medvednice. Sakupili su najviše „lajkova“ na Facebook stranici i tako uški u finale te sad čekaju odluku stručnog žirija o pobjedniku.
 • sudjelovali u natječaju Eko fotka. Izradili su fotografije na temu „Kukci u akciji“ i „ Ovo nanosi bol našoj majci prirodi“. U fazi su prikupljanja i odabira najboljih fotografija.
 • sudjelovali su u natječaju „ Najmlađi za vode Hrvatske“. Izradili su tri slogana na temu vode, edukativnu igru Memory s činjenicama o vodi te pjesmicu o vodi koju su i ilustrirali. Nisu osvojili nagrade u ovom natječaju.
 • prijavili su se za sudjelovanje u akciji čišćenja okoliša „Zelena čistka“.
 • održavali su posađeni ružičnjak, kamenjar, zasadili su nove maćuhice, brinuli i pripremili pelargonije za zimovanje.
 • sudjelovali su u bilježenju i fotografiranju aktivnosti na temelju kojih su izrađivali promjenjivi pano i pripremi materijala danim na uvid koordinatorima „Lijepe naše“ radi obnavljanja statusa.
 • pripremali su izvješća o provedenim projektima u digitalnom školskom listu „Zmajček, na webu škole. Predstavili su eko školu i njene aktivnosti u radio emisiji „Pet za pet“, Hrvatskog radija.
 • sudjelovali su na Svehrvatskom ekološkom kvizu udruge „Lijepa naša“ s radom „Ne baci ponovo posadi“. Od biljnih ostataka iz kuhinje (listovi salate, gomolj krumpira i sl.) pokušali su zakorijeniti  i uzgojiti nove biljke smanjujući tako količinu organskog otpada i potičući na uzgoj domaće hrane. Osvojili su 11 mjesto.
 • prisustvovali su radionici o recikliranju tetrapaka u organizaciji Eko paketa.
 • pripremaju su za sudjelovanje u prigodnom programu i radionicama povodom Dan škole i Dan eko škole kad se podizanjem zastave obilježava stjecanje zlatnog statusa.
 • obilježavali su ekološke datume izradom panoa
 • sudjelovali su tijekom redovne nastave u provođenju projekata na temu „Otpad“ u skladu s nastavnim planom i programom pojedinog nastavnog predmeta.
 • obavljanjem postavljenih zadataka aktivno su doprinosili provođenju „7 koraka eko škole“
 • sudjelovali su u pripremi dokumentacije za obnavljanje statusa eko škole
 • sudjelovali su u izradi eko kodeksa eko škole
 • aktivno su sudjelovali u radu eko odbora

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske 2018./2019. godine.

Nositelji:
 • Članovi eko odbora, Članovi eko grupa Vugrovec i Kašina, članovi Učiteljskog vijeća

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVATI PRIRODU JE VAŽNO

ZATO ZAŠTITIMO JU SNAŽNO

 

SADITE VOĆE I POVRĆE

I VOLITE DOMAĆE

 

ČUVANJTE PRIRODNE LJEPOTE

I MISLITE NA SVOJE ŽIVOTE


Eko himna: