Eko škola

Tehnička škola Kutina

Hrvatskih branitelja 6
44 320 Kutina

Telefon: 044629250
Fax: 044629259
E-mail: sanja.arezina@skole.hr
Web: http://ss-tehnicka-kt.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ante Dževlan
Školski koordinatori: Sanja Arežina, Gordana Rešicki Degoricija
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Tradicijski moslavački vrt

  Unutar škole postoji ograđena „zelena” površina bez određene namjene, pa smo došli na ideju da je uredimo, pretvorimo u neku vrstu vrta i višenamjenskog prostora.\\\\\\\\nKako je ova godina proglašena Europskom godinom kulturne baštine, odlučili smo da to bude posveta moslavačkoj tradiciji te etno i hortikulturnoj baštini ovog kraja. \\\\\\\\n

 • Zeleni filmovi u vašoj školi

  Cilj projekta je populariziranje „zelenih tema“(zaštita okoliša, održivi razvoj, ekološko gospodarenje otpadom, biološka raznolikost, održanje ugroženih životinjskih vrsta, klimatske promjene i sl.) uz pomoć kvalitetnih dokumentarnih filmova te poticanje učenika na kritičko promišljanje i uključivanje u rješavanje tih problema..

 • Instructions for living a life : Pay attention. Be astonished. Tell about it.

  Projektom u suradnji s OŠ Zvonimr Frank želimo proširivati formalno obrazovanje, popularizirati kemijsku znanost i znanstveno rješavanje problema općenito. Projektom povezujemo kemijsku znanost i slavensku tradiciju staroslavensko pismo glagoljicu te od prirodnih materijala izrađujemo periodni sustav elemenata na glagoljici. Jedna od ključnih tema projekta je i održiva kemija.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ante Dževlan – ravnatelj
 • Sanja Arežina – školski koordinator
 • Gordana Rešicki Degoricija – školski koordinator
 • Ivan Josipović – predsjednik školskog odbora
 • Komugović Marica – tajnica
 • Valentina Ikić – čistačica
 • Ivan Cerovec – domar
 • Snježana Eler – pedagoginja
 • Olivera Šapina – vjeroučiteljica
 • predsjednici stručnih vijeća škole (8):
  • Sanja Arežina
  • Silvana Maznik
  • Rada Dželajlija
  • Ljiljana Selman
  • Lidija Živić
  • Ivana Rumbak
  • Stjepan Uroić
  • Darko Tropčić
 • Mijo Šepak- direktor Moslavina d.o.o.
 • član uprave petrokemija d.o.o.
 • učenici:
  • Rene Katušić,  4.d
  • Zvonimir Mijadžiković, 4.d
  • Nikolina Marinić, 4.d
  • Amalia Vidović, 4.d
  • Petra Majstorović, 3.d
  • Domagoj Šmidt, 3.d.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ekologija kao način življenja i djelovanja
Cilj:

Primjene stečenih znanja u rješavanju
nekih od aktualnih poremećaja okoliša, poput onečišćenja ali i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa.  


Zadatak:

Jačanje i oplemenjivanje eko svijesti i kulture življenja kod učenika. Proširivanje djelovanja škole na gradsku/županijsku/državnu razinu:

 1. Europski tjedan mobilnosti
 2. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- škola
 3. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- Grad Kutina
 4. Dan planeta Zemlje/Dan zdravih gradova/Zelena čistka 
 5. Međunarodni dan voda/ biološke raznolikosti/ zaštite prirode/Dan planeta Zemlje/ Svjetski dan zaštite okoliša
 6. Projekt sa Savskom komisijom
 7. web eko-škole: zdravstveni/ekološki datumi/sadržaji
 8. Humanitarne aktivnosti
 9. Sudjelovanje na ekološkom kvizu 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Sanja Arežina, Gordana Rešicki Degoricija, pedagoginja, vjeroučiteljica, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici  + JU i ekološke udruge Grada Kutine i SMŽ
Naziv teme: Bioraznolikost i kulturna baština
Cilj:

Primjenjivati i unapređivati saznanja o prirodnoj i kulturnoj baštini mikroregije Moslavina


Zadatak:

Poticanje promocije i zaštite nacionalne, regionalne i lokalne biološke raznolikosti i tradicijske kulturne baštine:

 • radionice, izložbe o hrani i biološkoj raznolikosti - projekt Mi jedemo odgovorno
 • promocija geološke baštine Regionalnog parka Moslavačka gora
 • projekt održive zaštite rijeke Save

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Gordana Rešicki Degoricija, Sanja Arežina,
 • suradnja: Muzej Moslavine, OPG mikroregije Moslavine, Grad Kutina, romska zajednica 
Naziv teme: OTPAD I HIGIJENA
Cilj:

Selektivno odlaganje otpada uz održavanja higijene škole i okoliša


Zadatak:

Selektivno odlaganje otpada i minimaliziranje otpada radi racionalnog iskorištavanja i privikavanja na održivo gospodarenje u neposrednom okruženju:

 1. Selektivno odlaganje otpada u kontejnere za odvajanje otpada (zeleni otok + GRADSKI)
 2. Pravilno odlaganje kemijskog otpada iz laboratorija
 3. Kreativne radionice i humanitarni rad

Poticati kod učenika brigu o higijeni škole, te brigu o estetskom izgledu.
Održavanje i uređivanje okoliša škole: UREĐENJE UČIONICA I UNUTRAŠNJOSTI ŠKOLE

 1. Održavanje čistoće učionica, zidova, klupa i prozora, te ostalog prostora škole.
 2. Štedjeti potrošni i radni materijal (flomasteri, papir,..)
 3. Brinuti o estetskom izgledu učionica
 4. Čuvati i nadgledati čistoću WC-a - svakodnevna kontrola
 5. Brinuti o lončanicama u školi
 6. Sadnja novih sadnica
 7. Održavanje kamenjara.
 8. Održavanje travnjaka.
 9. Obrezivanje drveća, grmova i ruža.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Sanja Arežina, Gordana Rešicki Degoricija, Tatjana Zakarić, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici, eko patrole/eko skupina
Naziv teme: VODA I ENERGIJA
Cilj:

Racionalno korištenje vode i energije


Zadatak:

Trajno kontroliranje potrošnje vode, smanjenje potrošnje i zagađenja:

 1. Analiza vodotoka Grada Kutine
 2. Praćenje i bilježenje potrošnje vode u školi
 3. Provjeravati stanje instalacija, slavina itd. 4. Kontrola izlijevanja štetnih tvari u odvode u školi - prikupljanje kemijskog otpada u posebne posude
 4. Korištenje sredstava koji ne sadrže fosfate

Trajno racionaliziranje potrošnje energije i vode u školi te

naglašavati važnost istog radi podizanja ekološke svijesti učenika:

 1. Štedni sati u radionicama
 2. Štednja struje
 3. Štednja goriva za centralno grijanje škole. - izolacija prozora - postavljanje termostatskih ventila na radijatore u Upravi i radionici - štedni program Županije za SŠ

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • SV kemija - biologija, eko patrole/eko-skupina, domar, predmetni  nastavnici, svo osoblje škole i učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad i higijena
Ostvareni ciljevi:
 • Selektivno odlaganje otpada uz održavanja higijene škole i okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Selektivno odlaganje otpada i minimaliziranje otpada radi racionalnog iskorištavanja i privikavanja na održivo gospodarenje u neposrednom okruženju:
  • Selektivno odlaganje otpada u kontejnere za odvajanje otpada (zeleni otok)
  • Pravilno odlaganje kemijskog otpada iz laboratorija.
  • Briga o higijeni i estetskom izgledu škole. 
 • Održavanje i uređivanje okoliša škole.
  • Održavanje čistoće učionica, zidova, klupa i prozora, te ostalog prostora škole.
  • Štednja potrošnog i radnog materijal (flomasteri, papir,..)
  • Briga o estetskom izgledu učionica
  • Čuvanje i nadgledanje čistoće WC-a - svakodnevna kontrola
  • Briga o lončanicama u školi
  • Sadnja novih sadnica
  • Održavanje kamenjara.
  • Održavanje travnjaka.
  • Obrezivanje drveća, grmova i ruža.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • eko kordinatori,predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici, eko patrole
Naziv teme: Racionalno korištenje vode i energije
Ostvareni ciljevi:
 • Racionalizacija korištenja vode i energije.

Realizirani zadaci:
 • Praćenje i bilježenje potrošnje vode u školi .
 • Praćenje i bilježenje korištenja električne energije.
 • Praćenje i bilježenje potrošnje plina.
 • Provjera stanja instalacija, slavina + prijava/popravak u normalno stanje.
 • Kontrola izlijevanja štetnih tvari u odvode u školi - prikupljanje kemijskog otpada u posebne posude.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • Aktiv kemija - biologija, eko patrole, domar, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici.
Naziv teme: Biološka i kulturna baština
Ostvareni ciljevi:
 • Promocija i zaštita nacionalne, regionalne i lokalne biološke raznolikosti i tradicijske kulturne baštine.

Realizirani zadaci:
 • Međunarodni dan biološke raznolikosti -projekt Sava TIES "Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama.
 • Izložba- Ljekovito bilje moga kraja.
 • Projekt Instructions for living a life.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • ekokordinatori, školska knjižnica, učenici
Naziv teme: Multidisciplinarna ekologija kao način života i djelovanja
Ostvareni ciljevi:
 • Primjena stečenih znanja u rješavanju aktualnih poremećaja okoliša, poput onečišćenja, prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa,klimatskih promjena.

Realizirani zadaci:
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- škola, grad,državna smotra.
 • Zdravstveni/ekološki datumi/sadržaji( projekt Zeleni filmovi u vašoj školi, Instructions for living a life, Zelena čistka)
 • Županijski projekt Zdrav za pet
 • Terenska nastava, izleti u prirodu

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • ekokordinatori, stručno osoblje škole, učenici
Naziv teme: EU projekti
Ostvareni ciljevi:
 • uspješna realizacija započetih i novi EU projekti
 • Soela-utrka solarnih auta
 • Solarlab-uzimanje podataka i mjerenja u okolišu kroz vježbe ekoloških tehničara

Realizirani zadaci:
 • Soela-utrka solarnih auta-održana 6. utrka, te se vrše pripreme za 7. utrku, konferenciju i izložbu
 • uzimanje podataka i mjerenja u okolišu kroz vježbe ekoloških tehničara prema nastavnom programu

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • SV elektrotehnike, strojarstva, kemije-biologije, eko odbor, učenici
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Usješno obrađena i postavljena izložba na temu Ljekovito bilje u auli škole, na gradskoj manifestaciji (3 mjesto) te na državnoj manifestaciji u Zagrebu.

Realizirani zadaci:
 • Kreativne radionice, Izložba učeničkih radova i tradicijskih predmeta u auli škole, izbor najboljih štandova, uspješno predstavljanje na gradskoj i državnoj razini.

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • eko odbor, učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kap po kap kapital!


Eko himna: