Eko škola

Tehnička škola Kutina

Hrvatskih branitelja 6
44 320 Kutina

Telefon: 044629250
Fax: 044629259
E-mail: sanja.arezina@skole.hr
Web: http://ss-tehnicka-kt.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ante Dževlan
Školski koordinatori: Sanja Arežina, Gordana Rešicki Degoricija
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Tradicijski moslavački vrt

  Unutar škole postoji ograđena „zelena” površina bez određene namjene, pa smo došli na ideju da je uredimo, pretvorimo u neku vrstu vrta i višenamjenskog prostora.\\\\\\\\nKako je ova godina proglašena Europskom godinom kulturne baštine, odlučili smo da to bude posveta moslavačkoj tradiciji te etno i hortikulturnoj baštini ovog kraja. \\\\\\\\n

 • Zeleni filmovi u vašoj školi

  Cilj projekta je populariziranje „zelenih tema“(zaštita okoliša, održivi razvoj, ekološko gospodarenje otpadom, biološka raznolikost, održanje ugroženih životinjskih vrsta, klimatske promjene i sl.) uz pomoć kvalitetnih dokumentarnih filmova te poticanje učenika na kritičko promišljanje i uključivanje u rješavanje tih problema..

 • Instructions for living a life : Pay attention. Be astonished. Tell about it.

  Projektom u suradnji s OŠ Zvonimr Frank želimo proširivati formalno obrazovanje, popularizirati kemijsku znanost i znanstveno rješavanje problema općenito. Projektom povezujemo kemijsku znanost i slavensku tradiciju staroslavensko pismo glagoljicu te od prirodnih materijala izrađujemo periodni sustav elemenata na glagoljici. Jedna od ključnih tema projekta je i održiva kemija.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ante Dževlan-ravnatelj
 • Ivan Josipović-predsjednik Školskog odbora
 • Školski koordinatori:
  • Sanja Arežina
  • Gordana Repicki Degoricija
 • Ivan Cerovec-domar
 • Valentina Ikić-spremačica
 • Predsjednik Vijeća roditelja
 • Predsjednik Vijeća učenika
 • Voditelji stručnih vijeća
 • Kumovi-pokrovitelji:
  • Petrokemija d.d. Kutina
  • Moslavina    d.d. Kutina
 • Učenici:
  • Filip Firšt 2F
  • Marko Pejić 3A
  • Olga Franjić 4D
  • Petra Majstorović 4D
  • Anamaria Viktoria Prenrecaj 4D
  • Domagoj Šmidt 4D

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD I HIGIJENA
Cilj:

Selektivno odlaganje otpada uz održavanja higijene škole i njezina okoliša.


Zadatak:
 • Selektivno odlaganje otpada i minimaliziranje otpada radi  racionalnog iskorištavanja i privikavanja na održivo gospodarenje u neposrednom okruženju:
 1. Selektivno odlaganje otpada u kontejnere za odvajanje otpada (zeleni otok + gradski)
 2. Pravilno odlaganje kemijskog otpada iz laboratorija
 3. Kreativne radionice i humanitarni rad
 • Poticati kod učenika brigu o higijeni škole, te brigu o estetskom izgledu.
 • Održavanje i uređivanje okoliša škole: UREĐENJE UČIONICA I UNUTRAŠNJOSTI ŠKOLE
 1. Održavati čistoću učionica, zidova, klupa i prozora, te ostalog prostora škole.
 2. Štedjeti potrošni i radni materijal (flomasteri, papir,..)
 3. Brinuti o estetskom izgledu učionica
 4. Čuvati i nadgledati čistoću WC-a - svakodnevna kontrola
 5. Brinuti o lončanicama u školi
 6. Sadnja novih sadnica
 7. Održavanje kamenjara
 8. Održavanje travnjaka
 9. Obrezivanje drveća, grmova i ruža

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ekološki koordinatori Sanja Arežina i Gordana Rešicki Degoricija, Tatjana Zakarić, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici, eko patrole/eko skupina.

Naziv teme: VODA I ENERGIJA
Cilj:

Racionalno korištenje vode i energije.


Zadatak:

Trajno kontroliranje potrošnje vode, smanjenje potrošnje i zagađenja:

 1. Analiza vodotoka Grada Kutine
 2. Praćenje i bilježenje potrošnje vode u školi
 3. Provjeravati stanje instalacija, slavina itd.
 4. Kontrola izlijevanja štetnih tvari u odvode u školi - prikupljanje kemijskog otpada u posebne posude
 5. Korištenje sredstava koji ne sadrže fosfate

Trajno racionaliziranje potrošnje energije i vode u školi te naglašavanje važnost istog radi podizanja ekološke svijesti učenika:

 1. Štedni sati u radionicama
 2. Štednja struje
 3. Štednja goriva za centralno grijanje škole - izolacija prozora, postavljanje termostatskih ventila na radijatore u Upravi i radionici - štedni program Županije za SŠ.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

SV kemija- biologija, eko patrole/eko-skupina, domar, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici.

Naziv teme: Bioraznolikost i kulturna baština
Cilj:

Primjenjivati i unapređivati saznanja o prirodnoj i kulturnoj baštini mikroregije Moslavina.


Zadatak:

Poticanje promocije i zaštite nacionalne, regionalne i lokalne biološke raznolikosti i tradicijske kulturne baštine:

 • radionice, izložbe o hrani i biološkoj raznolikosti 
 • projektni dan će biti povodom Dana kruha i Dana biološke raznolikosti
 • prigodna izložba o hrani „Moslavina u tanjuru“
 • prigodna izložba o biološkoj raznolikosti: „Invazivne vrste u našem okruženju“   
 • projekt održive zaštite rijeke Save

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko-koordinatori: Sanja Arežina, Gordana Rešicki Degoricija, uz sudjelovanje svih djelatnika i učenika.

Naziv teme: Ekologija kao način življenja i djelovanja
Cilj:

Primjene stečenih znanja u rješavanju nekih od aktualnih poremećaja okoliša, poput onečišćenja ali i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa.  


Zadatak:

Jačanje i oplemenjivanje ekološke svijesti i kulture življenja kod učenika. Proširivanje djelovanja škole na gradsku, županijsku, državnu razinu:

 • Europski tjedan mobilnosti
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- škola
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- Grad Kutina
 • Dan planeta Zemlje/Dan zdravih gradova/Zelena čistka 
 • Međunarodni dan voda/ biološke raznolikosti/ zaštite prirode/Dan planeta Zemlje/ Svjetski dan zaštite okoliša
 • Projekt sa Savskom komisijom
 • web eko-škole: zdravstveni/ekološki datumi/sadržaji
 • Humanitarne aktivnosti: Božićni i Uskrsni školski karitas
 • Zdrav za pet 
 • Sudjelovanje na ekološkom kvizu 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Gordana Rešicki Degoricija, Sanja Arežina, pedagoginja, vjeroučiteljica, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici  + JU i ekološke udruge Grada Kutine i SMŽ, sudionici projekta Zdrav za pet.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Multidisciplinarna ekologija kao način života i djelovanja
Ostvareni ciljevi:

Primjena stečenih znanja u rješavanju aktualnih poremećaja okoliša, poput onečišćenja ali i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa.
 


Realizirani zadaci:

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, zdravstveni i ekološki sadržaji i datumi, ekološki projekti.


Vrijeme realizacije:

Šk. 2019./2020. g.


Nositelji:

Eko koordinatori, eko odbor, svo osoblje škole i učenici.

Naziv teme: Biološka i kulturna baština
Ostvareni ciljevi:

Promocija i zaštita nacionalne, regionalne i lokalne biološke raznolikosti i tradicijske kulturne baštine.
 


Realizirani zadaci:
 • projekt Be green or we'll scream, projekt Instructions for living a life...
 • digitala knjiga Moslavina-New lifestiles -Old as the world

https://online.fliphtml5.com/cccwy/wnwb/

 


Vrijeme realizacije:

Školska 2019./2020. g.


Nositelji:

Eko-koordinatori, učenici.

Naziv teme: Otpad i higijena
Ostvareni ciljevi:

Selektivno odlaganje otpada uz održavanja higijene  škole i okoliša.


Realizirani zadaci:

Selektivno odlaganje otpada,pravilono odlaganje kemijskog otpada,briga o higijeni u školi i estetskom izgledu.


Vrijeme realizacije:

 Školska 2019./2020. g.


Nositelji:

Eko-koordinatori,  predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici, eko patrole.

Naziv teme: Racionalno korištenje vode i energije
Ostvareni ciljevi:

Racionalno korištenje vode i energije.


Realizirani zadaci:

Praćenje i bilježenje potrošnje vode u školi + analiza odstupanja,provjera stanja instalacija, slavina + prijava/popravak u normalno stanje ,kontrola izlijevanja štetnih tvari u odvode u školi, prikupljanje kemijskog otpada u posebne posude.
 


Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./2020.


Nositelji:

Aktiv kemija - biologija,  eko patrole, domar, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici.
 

Naziv teme: Školski Eu projekt Soela
Ostvareni ciljevi:

Uspješna realizacija projekta.


Realizirani zadaci:

Osuvremenjivanje i održavanje solarnog automobila, sudjelovanje na državnoj utrci solarnih automobila.


Vrijeme realizacije:

Školska 2019./2020.g.


Nositelji:

SV elektrotehnike, strojarstva, eko odbor, učenici
 

Naziv teme: Projekt Instructions for living a life. Pay attention. Be astonished. Tell about it.”
Ostvareni ciljevi:

Povezivanje ekologije i kemije, mogućnosti zelene kemije, propagiranje žena u znanosti, povezivanje hrvatske baštine-glagoljice i kemije.


Realizirani zadaci:

Održan drugi Međunarodni ženski kemijski doručak s predavačicom s katedre za Zelenu kemiju Prehrambeno-biološkog fakulteta u Zagrebu, snimljeni kratki video materijali, izrađene pločice za Periodni sustav elemenata na glagoljici.


Vrijeme realizacije:

Prosinac 2019.- veljača 2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, učenici.

Naziv teme: E-twinning projekt Be green or we\'ll scream
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje problema otpada i njegovih različitih dimenzija , organizirane akcije čišćenja, prenošenje znanja i mijenjanje navika u obitelji i zajednici.

 


Realizirani zadaci:

Obilježen dan Zero waste day, sudjelovanje u Međunarodnom danu  čišćenja, realozirani nastavni sati o otpadu i održivom življenju, izrađeni digitalni kolaborativni plakati , film o školi i ekologiji te digitalna knjiga o ekologiji i Moslavini, obilježan Dan planeta Zemlje.


Vrijeme realizacije:

Rujan 2019.- travanj 2020.


Nositelji:

Školski eko-koordinatori i učenici.

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:

Školski projektni dan, izložba u auli škole, uspješno sudjelovanje na državnoj manifestacji koja se ove godine održala u našem gradu.


Realizirani zadaci:

Izložba učeničkih radova i tradicijskih predmeta u auli škole s temom Moslavine, izbor najboljih štandova, uspješno predsavljanje na državnoj smotri, predstavljanje na međunarodnoj razini kroz e-twinning projekt.
 


Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:

Eko odbor, učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kap po kap kapital!


Eko himna: