Eko škola

Tehnička škola Kutina

Hrvatskih branitelja 6
44 320 Kutina

Telefon: 044629250
Fax: 044629259
E-mail: sanja.arezina@skole.hr
Web: http://ss-tehnicka-kt.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ante Dževlan
Školski koordinatori: Sanja Arežina, Gordana Rešicki Degoricija
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj
 • Instructions for living a life : Pay attention. Be astonished. Tell about it.

  Projektom u suradnji s OŠ Zvonimr Frank želimo proširivati formalno obrazovanje, popularizirati kemijsku znanost i znanstveno rješavanje problema općenito. Projektom povezujemo kemijsku znanost i slavensku tradiciju staroslavensko pismo glagoljicu te od prirodnih materijala izrađujemo periodni sustav elemenata na glagoljici. Jedna od ključnih tema projekta je i održiva kemija.

 • Društveno poduzetništvo

  Tehnička škola Kutina pridružila se projektu tvrtke Izvan fokusa d.o.o. u kreativnim i kulturnim industrijama. Kroz umjetničke i praktične radionice sa suradnicima radimo na konceptu širenja društvenog poduzetništva među mladim ljudima.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: EKOLOGIJA KAO NAČIN ŽIVLJENJA I DJELOVANJA
Cilj:

Primjene stečenih znanja u rješavanju nekih od aktualnih poremećaja okoliša, poput onečišćenja ali i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa.  


Zadatak:

Jačanje i oplemenjivanje eko svijesti i kulture življenja kod učenika. Proširivanje djelovanja škole na gradsku županijsku/državnu razinu:

 1. Europski tjedan mobilnosti
 2. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- škola
 3. Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- Grad Kutina
 4. Dan planeta Zemlje/Dan zdravih gradova/Zelena čistka 
 5. Međunarodni dan voda/ biološke raznolikosti/ zaštite prirode/Dan planeta Zemlje/ Svjetski dan zaštite okoliša       
 6. Web eko-škole: zdravstveni/ekološki datumi/sadržaji
 7. Sudjelovanje na ekološkom kvizu         
 8. Uključivanje u nove eko projekte

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Koordinatori Eko-škole, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici + JU i ekološke udruge Grada Kutine i SMŽ.

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST I KULTURNA BAŠTINA
Cilj:

Primjenjivati i unapređivati saznanja o prirodnoj i kulturnoj baštini mikroregije Moslavina.


Zadatak:

Poticanje promocije i zaštite nacionalne, regionalne i lokalne biološke raznolikosti i tradicijske kulturne baštine:

 • radionice, izložbe o hrani i biološkoj raznolikosti
 • promocija geološke baštine Regionalnog parka Moslavačka gora
 • projektI PP Lonjsko polje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Koordinatori Eko-škole, SV škole + suradnja: Muzej Moslavine,
Grad Kutina, Osnovne škole , gradske udruge, OPG mikroregije Moslavine, PP Lonjsko polje, RPP Moslavačka gora.

Naziv teme: OTPAD I HIGIJENA
Cilj:

Selektivno odlaganje otpada uz održavanja higijene škole i okoliša.


Zadatak:

Selektivno odlaganje otpada i minimaliziranje otpada radi racionalnog iskorištavanja i privikavanja na održivo gospodarenje u neposrednom okruženju:

 1. Selektivno odlaganje otpada u kontejnere za odvajanje otpada
 2. Pravilno odlaganje kemijskog otpada iz laboratorija
 3. Kreativne radionice i humanitarni rad

Poticati kod učenika brigu o higijeni škole, te brigu o estetskom izgledu.
Održavanje i uređivanje okoliša škole: UREĐENJE UČIONICA I UNUTRAŠNJOSTI ŠKOLE

 1. Održavanje čistoće učionica, zidova, klupa i prozora, te ostalog prostora škole
 2. Štedjeti potrošni i radni materijal (flomasteri, papir,..)
 3. Brinuti o estetskom izgledu učionica
 4. Čuvati i nadgledati čistoću WC-a - svakodnevna kontrola
 5. Brinuti o lončanicama u školi
 6. Sadnja novih sadnica
 7. Održavanje kamenjara
 8. Održavanje travnjaka
 9. Obrezivanje drveća, grmova i ruža

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Koordinatori Eko-škole, SV kemija-biologija, predmetni nastavnici, svo osoblje škole i učenici, eko patrole.

Naziv teme: VODA I ENERGIJA
Cilj:

Racionalno korištenje vode i energije.


Zadatak:

Trajno kontroliranje potrošnje vode, smanjenje potrošnje i onečišćenja:

 1. Analiza vodotoka Grada Kutine
 2. Praćenje i bilježenje potrošnje vode u školi
 3. Provjeravati stanje instalacija, slavina itd.
 4. Kontrola izlijevanja štetnih tvari u odvode u školi - prikupljanje kemijskog otpada u posebne posude
 5. Korištenje sredstava koji ne sadrže fosfate

Trajno racionaliziranje potrošnje energije i vode u školi te
naglašavati važnost istog radi podizanja ekološke svijesti učenika:

 1. Štednja struje
 2. Štednja goriva za centralno grijanje škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Konstantno tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

SV kemija- biologija, eko patrole, domar, predmetni  nastavnici, svo osoblje škole i učenici.