Eko škola

Dječji vrtić Zvirek, Stubičke Toplice

Mlinarska cesta 34
49244 Stubičke Toplice

Telefon: 049 283 355
Fax: 049 283 305
E-mail: ravnatelj@dv-zvirek.hr
Web: www.dv-zvirek.hr

Ravnatelj/ica: Kristina Ljubić
Školski koordinatori: Jelena Fišter, Andreja Očko Krušelj
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Moj rodni kraj, moj zavičaj

  Projekt: Moj rodni kraj, moj zavičaj. Sljedeći interes djece, ove smo pedagoške godine radili smo na projektu „Moj rodni kraj, moj zavičaj“ čiji je cilj bio što bolje upoznati djecu sa mjestom u kojem žive te im omogućiti stjecanje znanja i predodžbe o njemu, odgovoriti na pitanja kao što su: Kako su St. Toplice nastale? Gdje se što nalazi? Kako su dobile ime? Koji su veliki ljudi ovog kraja? Kakvo je mjesto bilo prije? Koje su bitne manifestacije? Što je najljepše, posebno vrijedno u njemu? Utjecali smo na razvoj percepcije, prije svega vizualne, promatranjem fotografija, samostalnim fotografiranjem, pregledavanjem kalendara, monografije mjesta i slikovnica. Utjecali na povećanje i bogaćenje rječnika te razvoj govora kroz razgovor, slušanje priča, prepričavanje, gledanje i komentiranje viđenog. Razvijali smo sposobnost za zajedničku igru, aktivnost, rad s manjom skupinom djece kod stvaranja pjesmica i priča o svom mjestu pa je tako nastala krasna slikovnica „Jakov na izletu u Stubakima“. Puno smo recitirali na kajkavskom narječju te izrađivali igre naših predaka kao što je primjerice „Mlin“. Poticali smo i omogućavali kreativne, raznovrsne oblike istraživanja bojom, glinom, papirom, neoblikovanim materijalom; izrađivali smo škrinjicu s blagom našeg kraja, crtali stare predmete koji datiraju na našem području, skupljali ih, izrađivali od gline, oslikavali, napravili izložbu pod nazivom „Zagorsko blago“ na koju smo pozvali i prijatelje ostalih odgojnih skupina (izrađivali pozivnice, postavljali izložbu, imenovali ravnatelja muzeja, kustose, pripremali govore). Također smo organizirali različite posjete: bili smo kod mjesnog frizera, liječnika i stomatologa, u školi, šetali lječilišnim kompleksom i parkom Maksimilijana Vrhovca koji se nalazi pored crkve, organizirali šetnje i piknike povijesno-poučnom stazi Kamenjak uz hrast Galženjak i brdom Kapelščak te posjetili Staro selo Kumrovec gdje nam je prikazan i prezentiran način života ljudi nekada. Svoj projekt prezentirali smo roditeljima na roditeljskom sastanku, a prezentacija je prikazana i djeci te svim stručnim radnicima.

 • Drvo

  U DV Zvirek djecu se već od najranije dobi potiče na razvoj ekološke svijesti. Uči ih se da svako dijete i svaki čovjek samim svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji mu omogućuje skladan rast i razvoj. Djeci je naposljetku i ovo temeljno pravo zagarantirano u Konvenciji o pravima djeteta. Djeca razvijaju ekološku svijest onoliko koliko je u odraslih osoba koje ga okružuju, jer ono uči po modelu odnosno ako vidi odrasloga kako poštuje prirodu i ono će se željeti tako ponašati. Ono što je najvažnije za razvoj ekološke svijesti je Ljubav prema prirodi! Vodeći brigu o prethodno navedenom, svakodnevno omogućujemo djeci poticaje za istraživanje svijeta kroz promatranje, izražavanje,istraživanje svim osjetilima: sluhom, njuhom, dodirom, vidom i okusom. U skupini „Aviončeki“ djeca pokazuju interes za svojstva svega što ih okružuje u prirodi: svojstva vode, zraka, tla, a početkom jeseni (početkom pedagoške godine) poseban interes pokazuju za drvo. Interes se pojavljuje prilikom jedne šetnje u obližnju šumu. Naime, imajući na umu da djeca moraju doći u neposredan i osoban dodir s ljepotom i raznolikošću prirode te da je ljubav prema prirodi ono što će od djece učiniti odgovorne građane, jer je dijete budući građanin koji se sprema za sudjelovanje u zaštiti svoga okoliša, trudile smo se da djeca uče o svojoj okolini u cjelini, da svoja znanja ne segmentiraju i trudile smo se u što više aktivnosti dodati ekoloških sadržaja, ali i što više boraviti svakodnevno u prirodi, jer djeca naprosto tako bolje opažaju, zaključuju, povezuju i postaju kao što je već rečeno odgovorni građani. Šetnja uz poticajna pitanja odgojitelja i poticaje na promatranje šume rezultiralo je mnoštvom pitanja „Aviončeka“ - zašto je drvo tako visoko?- zašto nemaju sva drva istu koru? - zašto lišće požuti? - a zašto mu treba tako veliko korijenje? - da li je drvetu zimi hladno, a ljeti vruće? - pa dobro zašto naraste tako veliko ako ga nitko ne hrani i ne daje mu vitamine? -boli li ga kad mu lišće padne? - a onda zašto bor zadrži svoje grane,…mislim one iglice kaj pikaju?... Slušajući i bilježeći sva ova pitanja naših malih istraživača nije nam preostalo ništa drugo nego zajedno s njima istražiti i dati odgovore na ova silna pitanja… Tako je avantura zvana Projekt “Drvo“ započela… Imajući na umu da rad na projektu zahtjeva i podrazumijeva skup istraživačkih aktivnosti, promatrale smo i osluškivale djecu kako bi imale uvid što ih to zanima točno i što to žele dublje proučiti, što je potrebno pribaviti: materijale i resurse koje mogu istraživati, koji će ih poticati na razmišljanje i zaključivanje, a tako i na donošenje važnih odluka o očuvanju tog prirodnog resursa, potreba za još više informacija i znanja…

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kristina Ljubić: ravnateljica, suradnja s vanjskim suradnicima, lokalnom upravom, roditeljima i stručnim vijećem
 • Jelena Fišter i Andreja Očko Krušelj: koordinatorice eko-projekata, odgojitelji predškolske djece, organizatorice projektnog dana, foto-video dokumentacija, uređenje panoa, praćenje i vrednovanje stanja u zgradi, vođenje eko-dnevnika, voditeljice eko-patrole
 • Zrinka Košić Bosnar: predstavnica lokalne zajednice, predsjednica savjetodavnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice, vijećnica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice- pomoć u suradnji s lokalnom upravom, foto dokumentacija
 • Ivanka Šturlan: članica povjerenstva Ekološko-edukativne akcije Cvijet u cvijeću, nositelj obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva-uzgoj cvijeća, članica savjetodavnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice, pomoć kod uređenja prostora, donacija sadnica, stručni savjeti
 • Ivana Zajec: administrativni djelatnik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
 • Senka Susović: novinar, urednik Radio Stubice, novinar Zagorskog lista, suradnja s medijima
 • Sabina Frgec: član ispred roditelja, učiteljica razredne nastave, pomoć pri realizaciji eko projekata i aktivnosti u vrtiću
 • Ivanka Glavač: nepredavačko osoblje vrtića, voditelj računovodstva, član savjetodavnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice, praćenje i ocjenjivanje stanja
 • Dominik Špoljar: domar, evidencija potrošnje energije, plina, vode, uređenje okoliša
 • Lidija Zebec i Suzana Suhina: spremačica, uređenje okoliša i interijera prostora

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projekt \
Cilj:
 • Stvaranje i podizanje svijesti, brige o sebi i svojem zdravlju. Važnost zdravlja, njegovo očuvanje, pravilna prehrana. Usvajati navije vježbanja i tjelesnih aktivnosti kod djece.

Zadatak:
 • Formiranje kutića zdravlja, razne aktivnosti na teme( liječnik, pranje zubiju, zdrava prehrana)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od sijećnja 2019.godine

 • dokumentiranje fotografiranjem, dječje izjave, dječji radovi, registrator za roditelje, eko registrator.

Nositelji:
 • Djeca mlađe vrtićke skupine, odgajateljice, roditelji, kuharica
Naziv teme: UREĐENJE VRTIĆKOG OKOLIŠA
Cilj:
 • poticati djecu na ljubav i brigu o biljkama
 • razvijanje ekološke svijesti, stjecanje pozitivnih navika i odnosa prema okolini koja ih okružuje.
 • Naglasak je stavljen na aktivnom uključivanju djece u praktično-radne aktivnosti, kreativni rad kroz koji će djeca stjecati osnovne pojmove vezane uz ekologiju i važnosti brige za okolinu.

Zadatak:
 • Sadnja ukrasnih tikvica oko ograde vrtića, prikupljanje sjemenja na jesen, sadnja na proljeće, planiranje projekta za sljedeću godinu

 • Sadnja cvijeća ispred vrtića, sadnja sadnica

 • Uređenje mirisnog kutka „Začinsko bilje“, sušenje bilja, izrada mirisnih vrećica

 • Briga o kompostu

 • Ozelenjivanje svake odgojne skupine i drugih prostorija vrtića lončanicama

 • Sadnja sjemenja i sadnica povrća na terasama svih odgojnih skupina

 • Izrada hotela za kukce

 • Izrada novih kućica za ptice

 • Čišćenje okoliša vrtića

 • Ocjena stanja okoliša

 • Briga o tradicijskom vrtu (čišćenje vrta, sijanje sjemenja, sadnja sadnica, zaljevanje, briga o bilju)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Spremačice, domar

 • Odgojitelji

 • Eko-koordinatori

 • Djeca vrtićkih skupina
Naziv teme: ETNO AKTIVNOSTI
Cilj:
 • Upoznati djecu sa tradicijom i tradicijskim zanimanjima kao i različitostima zanimanja u njihovoj sredini

 •  Poticati razvoj pozitivnih stavova prema istoj


Zadatak:
 • Poticati stvaranje želja za njenim očuvanjem kroz razne izlete, posjete, čitanje, crtanje, šetnje, radionice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca i odgojiteljice mješovite vrtićke skupine

 • Ravnateljica

 • Eko-koordinatoti

 • Lokalna zajednica

 • Roditelji
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKO DATUMA/BLAGDANA
Cilj:
 • Razvijati ekološki osviješteno dijete koje ima usvojena znanja o važnosti i načinu brige i čuvanja okoliša

 • Usvajati navike ponašanja i vještine koje doprinose očuvanju okoliša

 • Razvijati stav i uvjerenje o potrebi očuvanja prirode

 


Zadatak:
 • Primjerene i poticajne aktivnosti u svim odgojnim skupinama
 • Senzibiliziranje djeteta za probleme okoliša u njegovoj neposrednoj sredini, te u zajednici s drugom djecom i odraslima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca svih odg. skupina

 • Ravnateljica

 • Eko-koordinatori

 • Odgojitelji

 • Domar

 • Lokalna zajednica

 • Roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: 2.Tema, Obilježavanje važnih eko datuma
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježili smo sve važne eko datume kroz godinu
  • 16.09.2018.- dan zaštite ozonskog omotača
  • 09.2018.- Pregradske berbarije
  • 10.-11.mjesec 2018.- mjesec hrvatske knjige
  • 01.10.-05.10.2018.- dječji tjedan
  • 15.10.2018.- svjetski dan hrane, dani kruha
  • 18.10.2018.- dan kravata
  • 20.10.2018.- dan jabuka
  • 10.2018.- svahrvatska smotra za dane kruha
  • 16.11.2018.- dan tolerancije
  • 12.mj.2018.- adventska izložba na trgu
  • 6.12.2018.- Sv, Nikola
  • 13.12.2018.- Sv. Lucija
  • 21.12.2018.- prvi dan zime
  • Kraj 12.mj.2018.- Božić
  • Od 5.-13-02.2019.- poklade u vrtiću
  • 13.02.2019.- Valentinovo
  • 19.03.2019.- Dan očeva
  • 21.03.2019.- prvi dan proljeća
  • 21.03.2019.- svjetski dan šuma
  • 22.03.2019.- svjetski dan voda

Realizirani zadaci:
 • Kroz brojne aktivnosti, posjete, izlete, radionice za roditelje, likovne radove, svakodnevnu igru i rad s djecom obilježili smo važne eko datume kroz godinu.

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu pedagošku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, roditelji, domar, spremačice
Naziv teme: 1.Tema: Etno aktivnosti
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz cijelu pedagošku godinu obilježavali smo i provodili razne etno aktivnosti koje su vezane uz tradiciju našeg kraja. na taj način učili smo djecu da je važno poticati i poštovati tradiciju mjesta i kraja u kojem žive.

Realizirani zadaci:
 • sudjelovanje na Dječjoj likovnoj kolonije Stubičke Toplice
 • šetnja i piknik na Povijesno-poučnoj stazi Kamenjak, upoznavanje sa biološkom raznolikosti našeg kraja
 • sudjelovanje na tradicionalnim Pregradskim berbarijama, igre tradicijskih igara našeg kraja
 • druženje sa članovima Udruge umirovljenika Stubičke Toplice povodom dana starijih osoba, priče "Kak je nekad bilo"
 • sudjelovanje na Svehrvatskoj smotri Dana kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Đurđevac
 • obilježavanje Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove Zemlje brojnim aktivnostima u vrtiću
 • obilježavanje Dana kravate
 • sudjelovanje na tradicionalnoj "Gljivarijijadi v Stubakima"
 • posjet kazališne skupine Tikvići, predstava sa tikvicama 

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu pedagošku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca svih vrtićkih skupina, odgajatelji, roditelji, domar, spremačice, ravnateljica
Naziv teme: MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA
Ostvareni ciljevi:
 • U skupini smo razgovarali o važnosti ozonskog omotača kroz slikovnice Ozzy Ozone. Igrali smo razne igre, čitali i listali slikovnice,  usvajali nove pojmove kao što su ultraljubičaste zrake, ozon, ozonski omotač. Raspravljali možemo li živjeti bez zraka, te kakva bi bila naša koža i priroda da nas ne štiti ozonski omotač.

Realizirani zadaci:
 • 16.09.2018. obilježili smo Dan zaštite ozonskog omotača brojnim aktivnostima kroz cijeli tjedan.
 • Prošetali smo se do obližnje šume te se dobro nadisali svježeg zraka i uživali u zelenom okruženju, tamo smo izveli pokus čistoće zraka sa pumpom i tkaninom, te skupljali šumske jesenske plodove, žireve, lišće, grančice te promatrali razne gljive.

 


Vrijeme realizacije:

16.09.2018.


Nositelji:
 • Djeca svih vrtićkih skupina, odgajateljice
Naziv teme: HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježili smo Hrvatski Olimpijski dan, djeca iz svih vrtićkih skupina su tradicionalno bila obučena u bijele majice te su za njih organizirane prigodne natjecateljske sportske igre na otvorenom.
 • Dan je posvećen promicanju važnosti bavljenja sportom kao i olimpijskih načela:mira, zajedništva, prijateljstva i tolerancije.

Realizirani zadaci:
 • Kroz cijeli tjedan u Zvireku smo razgovarali o važnosti bavljenja sportom, razgovarali smo o tome koje sve sportove poznajemo, crtali omiljeni sport, promatrali fotografije raznih sportova, igrali stolno-manipulativne igre, domino „Sport“, sortiranje prema sportskim rekvizitima, čitali slikovnicu „Marica i sportski dan“, svakodnevno vježbali i odlazili na šetnje.Tako smo potezali uže, igrali mali nogomet, igrali igru s balonima, gađali mete.

Vrijeme realizacije:

10.09.2018.


Nositelji:
 • Djeca svih vrtićkih skupina, odgajateljice
Naziv teme: SVJETSKI DAN BEZ AUTOMOBILA-Projektni dan vrtića
Ostvareni ciljevi:
 • Željeli smo osvijestiti kod djece da naša osobna vozila uvelike sudjeluju u procesu globalnog zatopljenja, koje ugrožava naše zdravlje i dovodi u pitanje dostupnost osnovnih ljudskih potreba.

Realizirani zadaci:
 • Obilježili smo Svjetski dan bez automobila, djeca iz starije vrtićke skupine „Kockići“ su od kuće donijela svoje bicikle, romobile i vrlo ponosno pokazala umijeća u vožnji. Nismo zaboravili ni na kacige, pazili smo na prometne znakove i smjer vožnje, razgibali smo se i najvažnije: Odlično smo se zabavili.

Vrijeme realizacije:

20.09.2018.


Nositelji:
 •  Djeca iz starije vrtićke skupine „Kockići“, Odgajateljice, zdravstveni voditelj
Naziv teme: Sadnja božićnog drvca u dvorištu vrtića
Ostvareni ciljevi:
 • Ove godine smo se odlučili da u našoj skupini želimo ukrasiti Božićno drvce posađeno u tegli što nam je osigurao jedan roditelj. Na taj način djeci ukazujemo na najprihvatljiviju ekološki prihvatljivu opciju, učimo ih o važnosti brige za biljke i okoliš koji nas okružuje.

 


Realizirani zadaci:
 • Djeca su se sama brinula o boriću, zalijevala ga, i čuvala sve do proljeća kada smo ga odlučili presaditi u dvorište vrtića gdje ćemo dalje promatrati njegov rast i brinuti se o njemu, na taj način dajemo šansu biljci da nastavi sa rastom i nakon blagdana.

Vrijeme realizacije:

Prosinac, 2018.- Ožujak, 2019.


Nositelji:
 • Eko patrola iz starije vrtićke skupine, odgajateljice, domar

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zvireki za ljepše sutra!!

 Zdrav budi za prirodu se trudi

Voli ljude, životinje i biljke

Isključi  struju, zatvori vodu

Recikliraj

Ekologiju promoviraj

Kompostiraj


Eko himna: