Eko škola

Dječji vrtić Vjeverica, Zagreb

Ksaverska cesta 14
10000 Zagreb

Telefon: 4673 289
Fax: 4673 288
E-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-vjeverica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Marija Zglavnik
Školski koordinatori: Maja Fundurulja
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Više hodati manje voziti

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marija Zglavnik, ravnateljica
 • Maja Fundurulja, pedagoginja
 • Milena Haler, psihologinja
 • Antonija Pešić, zdravstvena voditeljica
 • Terezija Krajnović, tajnica
 • Marija Markanjević, odgojiteljica
 • Roberta Dobričić, odgojiteljica
 • Suzana Miklec, odgojiteljica
 • Dubravka Patalen, odgojiteljica                              
 • Đurđa Fistrić, odgojiteljica
 • Dunja Babić-Todorović, odgojiteljica
 • Diana Ilakovac, odgojiteljica
 • Hrvoje Vrkljan, domar
 • Krešimir Kompesak, predstavnik lokalne zajednice
 • Grga Čurković, predstavnik roditelja
 • Tomislava Špirelja, predstavnik roditelja
 • IDA-DIDACTA

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Svjetskiu dan voda
Cilj:
 • Osvještavanje djece i odrasli o važnosti zaštite vodnog gospodarstva.

Zadatak:
 • Poticati djecu ns štednju vode, važnost istraživanja vode i svemu što u njoj živi. Neophodnost vode za ljudski opstanak na Zemlji.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak 2019.


Nositelji:
 • Odgojitelji, pedagog, domar. roditelji
Naziv teme: Posjeta domu za starije osobe \
Cilj:
 • Briga o starijim i nemoćnim u našoj okolini.

Zadatak:
 • Priprema tradicionalnih igara i igračaka za prezentaciju u domu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Veljača 2019.


Nositelji:
 • Pedagog, odgojitelji, roditelj
Naziv teme: Briga za ptice
Cilj:
 • Poticati djecu i odrasle  na brigu za životinjski svijet ui bližoj okolini.

Zadatak:
 • Aktivnim činjenjem potaći sve sucionike da brinu o pticama tijekom zimskih mjeseci.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Siječanj 2019.


Nositelji:
 • Pedagog, odgojitelji, domar
Naziv teme: Hrvatski tradicion alni Božoićni kolkači
Cilj:
 • Poticati djecu i odrasle  očuvanju Božičnih običaja

Zadatak:
 • Poticati djecu i odrasle na druženje, radost, obiteljsko okupljanje u vrijeme Božića.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac 2018.


Nositelji:
 • Pedagog, odgojitgelji, kuhinja, roditelji.
Naziv teme: Sadili smo drvo sreće
Cilj:
 • Osvještavanje djece ii odraslih o važnosti očuvanja drveća u bliskoj okolini  vrtića. Poticati eko svijest.

Zadatak:
 • Briga djece i odraslih  u užem okolišu na očuvanju drveća i ostalih biljaka.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni 2018.


Nositelji:
 • Pedagog, odgojitelji, domar
Naziv teme: Dani Jbuka, kruha i kravate
Cilj:
 • Osvještavati djecu i odrasle važnosti zdrave prehrane.
 • Osvještavanje nacionalnog identiteta i  baštine

Zadatak:
 • Poticati djecu za istraživanjem njihove bliske okoline.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan, listopad 1028.


Nositelji:
 • Pedagog i odgojitelji svih skupina vrtića.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan i kruha, jabuka, Jesenske svečanosti.
Ostvareni ciljevi:
 • Osvjestiti djeci odnos prema hrani.
 • Poptaknuti istgraživanje prirode u jesen

Realizirani zadaci:
 • Briga o okolišu vrtića.
 • Briga o zdravoj prehrani.

Vrijeme realizacije:

Listopad, studeni 2018.


Nositelji:
 • pedagog, odgojitelji
Naziv teme: Boravak u Gradu mladih
Ostvareni ciljevi:
 • Posjet šumi, istraživanje prirode, životinja i biljaka u šumi.

Realizirani zadaci:
 • Projekt "Jež"

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018


Nositelji:
 • Odgojitelji kuće Mihaljevac

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

PRIRODOM OKRUŽENI, IGRAMO SE,

 VJEŽBAMO SVAKI DAN.

ISTRAŽUJEMO  VODU, ŠUMU, LIVADU,

VJETAR, SUNCE.

ŠTEDIMO ENERGIJU

BRINEMO  O NAŠEM OKOLIŠU. 

ZDRAVO  ŽIVIMO I HRANIMO SE.

SRETNA I VESELA,  DJECA

 EKO VRTIĆA „Vjeverica“

Osmislila: Maja Fundurulja, pedagoginja


Eko himna:

U prirodi ja se skrivam

Igram, pjevam i ludiram!

 

Ja sam mali prirodnjak

Eko vrtića ja sam đak.

 

Gdje stanuju ova sretna lica

U Eko vrtiću „Vjeverica“

 

Prirodu čuvati i voljeti znam

I zato u njoj nisam nikad sam.

 

Drveće, cvijeće i potok plavi

Ljepotu  njenu žuborom slavi.

 

Gdje stanuju ova sretna lica

U Eko vrtiću „Vjeverica“

                              Jadranka Orešković