Eko škola

Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina

S. S. Kranjčevića 2., P. P. 106
44320 Kutina

Telefon: 044/660-454
Fax: 044/660-455
E-mail: skola@os-zvonimira-franka-kt.skole.hr
Web: http://os-zvonimira-franka-kt.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Dario Duda
Školski koordinatori: Tomislav Siljadi
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dario Duda, ravnatelj
 • Zvonimir Vidić, pedagog
 • Marina Malnar, nastavnica prirode i biologije
 • Ines Šapić, nastavnica razredne nastave
 • Melita Lenička, prof. hrvatskog jezika
 • Krešimir Seletković, prof informatike
 • Tomislav Siljadi, Eko kordinator škole
 • Renata Vlahek, predstavnica grada Kutine
 • Mario Masnec, domar
 • Silvio Smetko, 8.a
 • Sara Bagić 8. b
 • Lora Kleflin 7. a
 • Fabijan Kordas 7. b
 • Ivan Šimunec 7. c
 • Renato Bezjak 6. a
 • Lea Radočaj 6. b
 • Stella Margetić 6. c
 • Karlo Derviš 5. a
 • Ivan Briški 5. b
 • Fran Jaram 5. c
 • Petar Pranjić 4. a
 • Nikola Krpić 4. b
 • Kristijan Ivičić 3. a
 • Filipa Knežević  3. b

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad – plastični čepovi
Cilj:
 • Prikupljanje plastičnih čepova na razini matične i područnih škola.
 • Odlaganje plastičnih čepova u za to predviđene spremnike.
 • Poučiti djecu i mlade o važnosti recikliranja uporabljenih čepova, humanitarno djelovanje i razvrstavanje otpada.

Zadatak:
 • Odlaganje i sakupljanje plastičnih čepova  za to predviđeno mjesto u školi. Doniranje plastičnih čepova u humanitarne svrhe. Izrada plastičnih spremnika za čepove od velikih plastičnih boca za vodu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018.-2019.

 • praćenje kroz snimanje fotografija i evidencije akcija vezanih uz temu.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Zelena čistka
Cilj:
 • Osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada.
 • Poučiti djecu i mlade o važnosti  očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju.

Zadatak:
 • Čišćenje i uklanjanje otpada u okolišu matične i područnih škola. Odlaganje otpada za to predviđeno mjesto. Prijava divljih odlagališta komunalnom redaru. Razvrstavanje otpada po vrsti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2019. godine

 • praćenje kroz snimanje fotografija i evidencije akcija vezanih uz temu.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji, domari, čistačice, roditelji, predstavnici grada Kutine.
Naziv teme: Eko paket
Cilj:
 • Prikupljanje terapak ambalaže  na razini matične i područnih škola.
 • Recikliranje tetrapak ambalaže kroz njegovu ponovnu uporabu, izrada uporabnih predmeta od tetrapaka.
 • Poučiti djecu i mlade o važnosti recikliranja tetrapaka i razvrstavanja otpada.

Zadatak:
 • Recikliranje tetrapaka kroz izradu raznoraznih predmeta. Odlaganje tetrapaka u za to predviđene kutije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018.-2019.

 • praćenje kroz snimanje fotografija i evidencije akcija vezanih uz temu.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Otpad - stari papir
Cilj:
 • Prikupljanje starog papira  na razini matične i područnih škola.
 • Recikliranje papira kroz njegovu ponovnu uporabu, izrada uporabnih predmeta od otpadnog papira (vrećice, ukrasni od recikliranog papira i sl.).
 • Poučiti djecu i mlade o važnosti recikliranja papira i razvrstavanja otpada.

Zadatak:
 • Recikliranje starog papira kroz izradu raznoraznih predmeta. Odlaganje starog papira u za to predviđene kutije. Odnošenje sadržaja kutija u za to predviđeno spremište. Pražnjenje spremišta s papirom u za to predviđeni kontejner. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018.-2019.

 • praćenje kroz snimanje fotografija i evidencije akcija vezanih uz temu.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Bioraznolikost – vrt s ljekovitim biljem
Cilj:
 • Održavanje i uređivanje vrta, sakupljanje i sušenje ljekovitih biljaka, izrada upotrebljivih ukrasa, predmeta od ljekovitog bilja
 • Poučiti djecu i mlade o važnosti uređivanja okoliša u kojem živimo i važnosti ljekovitog bilja za naše zdravlje.

Zadatak:
 • Plijevljenje i okopavanje vrta, orezivanje biljaka, sakupljanje i sušenje ljekovitog bilja. Izrada raznoraznih stvari od ljekovitog bilja.  Razvoženje komposta pod biljke i njihova prihrana.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijeom nastavne godine 2018.-2019.

 • praćenje kroz snimanje fotografija i evidencije akcija vezanih uz temu.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Kompostiranje
Cilj:
 • Kompostirati bio otpad i dobiti kvalitetnu sirovinu za prihranu biljaka
 • Poučiti djecu i mlade o važnosti kompostiranja i razvstavanja otpada.
 • Doprinijeti povećanju kvalitete tla i okoliša.

Zadatak:
 • Skupljanje lišća i trave tokom godine te odlaganje u komposter. Okretanje sadržaja kompostera. Razvoženje komposta pod biljke i njihova prihrana.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijeom nastavne godine 2018.-2019.

 • praćenje kroz snimanje fotografija i evidencije akcija vezanih uz temu.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha).
 • Približiti im blagovanje kruha i narodne običaje.
 • Poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage.
 • Upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje) te ukazati na važnost zdrave prehrane. 

Zadatak:
 • Izrada raznih peciva, kruhova, kolača u skladu sa zadanom temom. Sudjelovanje na sajmu u organizaciji grada. Degustacija pripremljenih proizvoda. Slikanje postupaka, bilježenje podataka o izradi i dr. vezano uz zadanu temu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018,

 • praćenje kroz snimanje fotografija i sudjelovanje u sajmu organiziranom od strane grada Kutine te ocjenjivanja od strane povjerenstva koje je odabrao grad.

Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji, roditelji, djedovi, bake, grad Kutina

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:
 • Osvjestili smo o važnosti primarnog odvajanja otpada i poučili djecu i mlade o važnosti  očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju.

Realizirani zadaci:
 • Čistili smo i uklanjali otpada okolišu matične i područnih škola. Odlagali otpad za to predviđeno mjesto. Uređivali smo okoliš škole.

Vrijeme realizacije:

17. 4. 2019.


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji, domari, čistačice, roditelji, predstavnici grada Kutine
Naziv teme: Otpad - stari papir
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljali smo stari papir  na razini matične i područnih škola. Reciklirali smo papir kroz njegovu ponovnu uporabu, izrada uporabnih predmeta od otpadnog papira (vrećice, ukrasni od recikliranog papira i sl.). Poučili smo djecu i mlade o važnosti recikliranja papira i razvrstavanja otpada.

Realizirani zadaci:
 • Reciklirali smo stari papir kroz izradu raznoraznih predmeta. Odlagali stari papira u za to predviđene kutije. Odnosili smo sadržaj kutija u za to predviđeno spremište. Praznili smo spremište s papirom u za to predviđeni kontejner. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Eko paket
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljali smo terapak ambalažu na razini matične i područnih škola. Poučili smo djecu i mlade o važnosti recikliranja tetrapaka i razvrstavanja otpada.

Realizirani zadaci:
 • Odlagali smo tetrapak ambalažu u za to predviđene kutije.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018.-2019.


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Otpad – plastični čepovi
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljali smo plastične čepove na razini matične i područnih škola. Odlagali smo ih u za to predviđene spremnike. Poučili  smo djecu i mlade o važnosti recikliranja uporabljenih čepova, humanitarno djelovanje i razvrstavanje otpada.

Realizirani zadaci:
 • Odlagali smo  i sakupljali plastične čepove  za to predviđeno mjesto u školi. Izradili smo plastične spremnike za čepove od velikih plastičnih boca za vodu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018.-2019.


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Bioraznolikost – vrt s ljekovitim biljem
Ostvareni ciljevi:
 • Održavali smo i uređivanli vrt, sakupljali i sušili ljekovito bilje, izrađivali upotrebljive ukrase i predmete od ljekovitog bilja. Poučili djecu i mlade o važnosti uređivanja okoliša u kojem živimo i važnosti ljekovitog bilja za naše zdravlje.

Realizirani zadaci:
 • Plijevili smo i okopavali vrt, orezivali biljke, sakupljali i sušimo ljekovito bilje. Izrađivali smo raznorazne stvari od ljekovitog bilja.   

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Kompostiranje
Ostvareni ciljevi:
 • Kompostirali smo bio otpad i dobili kvalitetnu sirovinu za prihranu biljaka. Poučili smo djecu i mlade o važnosti kompostiranja i razvstavanja otpada. Doprinijeli smo povećanju kvalitete tla i okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Skupljali smo lišće i travu tokom godine te odlagali je u komposter. Okretali smo sadržaj kompostera. Razvozili smo kompost pod biljke.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.  


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznali smo djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha).Približili im blagovanje kruha i narodne običaje.Upoznali smo učenike sa žetvenim i ostalim običajima s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje) te ukazati na važnost zdrave prehrane. 

 


Realizirani zadaci:
 • Izradili smo razna peciva, kruhove, kolače u skladu sa zadanom temom. Sudjelovali na sajmu u organizaciji grada. Degustirali smo pripremljene proizvode. Slikali i evidentirali sudjelovanje na sajmu.

Vrijeme realizacije:

12. 10. 2018.


Nositelji:
 • Škola, učenici, učitelji, roditelji, djedovi, bake, grad Kutina

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čovječe, pazi!

 

Čovječe, pazi

Što ostavljaš djeci iz sebe

Jer po tvoj će stazi

Drugi hodati poslije tebe.

Hoće li svjež zrak mirisati,

Punim plućima disati,

U prirodi uživati,

Ovisi i o tebi!

Čovječe, recikliraj,

Jer smeće će zatrpati svijet

I nećeš imati gdje posaditi cvijet!


Eko himna: