Eko škola

Osnovna škola Lovas

Matije Gupca 2
32237 Lovas

Telefon: 032/525-140
Fax: 032/525-140
E-mail: ured@os-lovas.skole.hr
Web: http://www.os-lovas.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Julija Baltić
Školski koordinatori: Izidora Brajković, Danijela Velerajter
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Povratak zemlji

  U želji da se vratimo slavonskoj zemlji odlučili smo u školskoj godini 2010./2011. obnoviti školski vrt na prostoru stare škole. Projekt \\\'Povratak zemlji\\\' dugogodišnjeg je karaktera i njime smo predvidjeli: sadnju dugogodišnjih nasada voćaka, sadnju sezonskog povrtnjaka, izgradnju sjenice za potrebe izvođenja nastave u prirodi, uređivanje podruma u tradicijskom stilu, usmjereno obrazovanje učenika, osnivanje školske zadruge, suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom, eko proizvodnju i izgradnju kompostišta. Projekt nije ograničen vremenom. Osnovni zadaci su jasno postavljeni, a njihova realizacija će otvoriti i neke nove mogućnosti razvoja ovoga projekta. Konačan cilj je osnivanje školske zadruge koja će imati svoje uređeno zemljište - vrt, travnjak, cvjetnjak, povrtnjak i voćnjak. Zadruga će upravljati zemljištem, natjecati se i stvarati vlastite proizvode (pekmez, sok od bazge, povrće za školsku kuhinju i sl.).

 • Djeca za djecu - kompostirajmo iz svog okoliša

  Cilj projekta je bio kompostirati iz okoliša (domaćinstva) i samim time smanjivati otpad čime pokazujemo i osvješćujemo djecu i odrasle za brigu i čuvanje svoga okoliša. U projekt je bilo uključeno 18 obitelji iz sela na način da su iz svog domaćinstva odvajali biorazgradivi otpad i odnosili u kompostište koje se nalazi u školskom vrtu. Samu inicijativu provodili su i djelatnici škole (tete kuharice, spremaćice i nastavnici) tako što se otpad iz školske kuhinje također odlagao u kompostište. Akciju smo proširili na sakupljanje i odlaganje i drugog otpada u školi (papir, plastika, staklo, baterije). Projekt je nagradila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te nam dodijelila nagradu \\\'Otisak srca\\\' za najbolju volontersku inicijativu u Republici Hrvatskoj u 2015. godini.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Julija Baltić, ravnateljica
 • 2. Bogdanka Mioković Imrović, pedagoginja
 • 3. Anđela Sabljak, predstavnica učenika 5. razreda
 • 4. Katarina Palijan, predstavnica učenika 6. razreda
 • 5. Marija Gožović, predstavnica učenika 7. razreda
 • 6. Lana Balić, predstavnica učenika 8. razreda
 • 7. Anica Ćorić, učiteljica
 • 8. Izidora Jurković, učiteljica
 • 9. Danijela Velerajter, učiteljica
 • 10. Snežana Marić, učiteljica
 • 11. Monika Hodak, učiteljica
 • 12. Martina Baltić, predstavnica roditelja
 • 13. Sanja Markešić, predstavnica roditelja
 • 14. Marija Frančišković, predstavnica nepredavačkog osoblja škole
 • 15. Tanja Cirba, načelnica Općine Lovas

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • Usaditi učenicima pravilne prehrambene navike.

Zadatak:
 • predavanje na satovima razrednika o zdravom životu/pravilnoj prehrani
 • školski jelovnik - priprema zdravih obroka
 • briga o voću posađenom u školski vrt (jabuke, maline, jagode)
 • održavanje Dana sporta 
 • boravljenje na svježem zraku - sjenica u školskom vrtu
 • organizacija čajanke u školskom vrtu - priprema prirodnih napitaka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • djelatnici škole
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Smanjiti potrošnju vode, te usaditi učenicima važnost vode za naš organizam i planet.

Zadatak:
 • pratiti potrošnju vode
 • smanjiti potrošnju vode
 • koristiti kišnicu za zalijevanje biljaka u školi, okolišu škole i školskom vrtu
 • obilježavanje Dana eko-škole - Svjetski dan vode
 • održavanje predavanja na temu "Voda"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • djelatnici škole
 • lokalna zajednica
Naziv teme: Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada
Cilj:
 • Smanjiti količinu otpada u školi i izvan nje.

Zadatak:
 • razvrstavati otpad u školi i kod kuće
 • ponovna upotreba otpada - recikliranje
 • smanjiti količinu otpada, a time i zagađenje okoliša (skupljanje starog papira, baterija, plastike, stakla, otpadnog materijala u školi i kod kuće - role wc papira, stare tkanine, žarulje, otpad nastao od šiljenja olovki..., biorazgradivog otpada)
 • kompostiranje u školskom vrtu - upotreba komposta za gnojidbu cvijeća u školi i okolišu škole, te cvijeća i voća u školskom vrtu
 • izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od otpadnog i prirodnog materijala - suradnja sa UZ "Mali mravi"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • svi djelatnici škole
 • lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko- skupina
Ostvareni ciljevi:
 • razvijena ljubav i pravilan odnos prema prirodi (okolišu)
 • razvijena ekološka svijest učenika
 • poštivanje prirodnih zakonitosti kako bi naučili živjeti u skladu s prirodom

 


Realizirani zadaci:
 • promatranjem, istraživanjem, pokusima, i praktičnim vježbama učimo pojave i probleme u prirodi
 • učenici su stekli praktična znanja-razlikovati otpad od smeća, te važnost recikliranja u cilju očuvanja prirode
 • u sklopu izvanučionične nastave brinemo o čistoći okoliša škole

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Danijela Velerajter, učiteljica prirode, biologije i kemije
Naziv teme: Uređenje unutrašnjosti škole
Ostvareni ciljevi:
 • potaknuta svijest učenika o potrebi uređenja unutrašnjosti škole, te obilježavanju prigodnih datuma vezanih uz eko teme.

Realizirani zadaci:
 • tijekom cijele školske godine obilježavamo prigodne datume, uređivanjem panoa u učionicama i hodnicima škole, te raznim ukrasima u hodnicima, na prozorima, u učionicama.
 • dan zahvalnosti za plodove Zemlje,
 • svjetski dan zaštite životinja
 • uređenje unutrašnjosti škole povodom sv.Nikole ( ukrasi od recikliranog materijala)
 • uređenje unutrašnjosti škole povodom Božić (izrada ukrasa od recikliranog materijala)
 • međunarodni dan zaštite Močvarnih staništa
 • dolazak proljeća
 • svjetski dan voda
 • dan planeta Zemlje
 • međunarodni dan biološke raznolikosti

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi djelatnici i učenici
Naziv teme: Dan Eko-škole
Ostvareni ciljevi:
 • podignuta svijest učenika o važnosti vode za život, te štetnosti i problemu zagađenosti vode

Realizirani zadaci:
 • dan eko- škole obilježili smo 23.ožujka. Učenici nižih i viših razreda poslušali su uvodno predavanje o vodi nakon čega je uslijedila podjela učenika po radionicama.U sklopu radionica učenici su se educirali o važnosti vode za život svih živih bića, te problemu zagađenosti
 • .učenici su sudjelovali u različitim aktivnostima poput prikupljanja otpada u neposrednom okruženju škole, upoznavanju biljnog i životinjskog svijeta uz ribnjak, fotografiranja različitih izvora vode u selu, analizi podataka o potrošnji energenata u našoj školi ili jezičnim aktivnostima koje uključuju pojam voda i izrade digitalnog rječnika.
 • uslijedila je izrada plakata na prigodnu temu i prezentacija. Svoje radove učenici su izložili u holu škole.

Vrijeme realizacije:

23.ožujak 2019.godine


Nositelji:
 • svi djelatnici i učenici škole
Naziv teme: Školska zadruga MALI MRAVI
Ostvareni ciljevi:
 • potaknuti eko i etno odgoj učenika
 • ostvarena suradnja sa obrtnicima i stručnim ustanovama
 • potaknuta svijest učenika o recikliranju i načinu primjene recikliranog materijala

 


Realizirani zadaci:
 • kroz radionice u kojima sudjeluju učenici, nastavnici, pedagoginja i knjižničarka škole, izrađujemo prigodne ukrase i predmete od recikliranog materijala

BOŽIĆNA RADIONICA

 • U studenom 2018. godine održali smo Božićne radionice u kojima smo izrađivali adventske vijence, eko čestitke i prigodne ukrase od recikliranog materijala.( anđele od tijesta, kugle od konca, zvijezde od papirnih tubi, snjegoviće od češera...) U radionicama su sudjelovali, učenici, nastavnici, pedagoginja i knjižničarka

 

"VRTLARSKI DNEVNIK"

 • u listopadu 2018. godine,  vrijedne vrtlarice i vrtlari, kao i nastavnici upustili su se u jesensko uređenje našeg školskog vrta. Uredili smo gredicu sa cvijećem (mačuhice), gredicu sa začinskim biljem( (lavanda, ružmarin, kadulja), te uredili naš voćnjak (zasadili smo autohtone sorte jabuka.
 • S prvim toplim vremenom (koje  nam ove godine malo kasni) krajem ožujka 2019. imali smo proljetne radove u našem vrtu. U radovim su sudjelovali učenici nižih i viših razreda, nastavnici i ravnateljica. Očistili smo školski vrt i pripremili ga za sadnju novih trajnica, začinskog bilja i povrtnjaka. U sklopu našeg voćnjaka, zasadili smo maline.
 • U vremenu pred blagdan Uskrsa, od 1.-15. travnja, održat ćemo Uskrsne radionice. U radionicama će sudjelovati učenici nižih i viših razreda, te nastavnici, pedagoginja i knjižničarka. Izrađivat ćemo zeke od jaja, jaja od jute, patkice od stiropora, oslikavanje ispuhanih jaja raznim tehnikama, te prigodne uskrsne vjenčiće. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Danijela Velerajter, učiteljica prirode, biologije i kemije
Naziv teme: Eko učionica
Ostvareni ciljevi:
 • zadovoljena potreba za poboljšanjem i obogaćivanjem okoliša škole
 • potaknuto odgovorno ponašanje, postupanje i zaštita svog prirodnog okruženja-
 • potaknuto očuvanje i razvoj ruralne baštine kroz sadnju tradicionalnih sorti biljaka

Realizirani zadaci:
 • Akcija započinje u travnju 2019. godine. Zajedničkom suradnjom učenika, roditelja i škole, izradit će se i montirati potrebni dijelovi za eko učionicu u prostoru dvorišta škole.

Vrijeme realizacije:

Od travnja do lipnja 2019.godine


Nositelji:
 • Ana-Marija Krizmanić i  Nada Pejković (PŠ Opatovac)
Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:
 • potaknuta svijest učenika o zbrinjavanju plastičnog otpada
 • potaknuta svijest učenika o očuvanju okoliša
 • učenici potaknuti na međusobno pomaganje i humanitarne akcije

Realizirani zadaci:
 • Od početka akcije, u holu škole postavljena je odgovarajuća kutija u koju se odlažu plastični čepovi. Učenici donose čepove i odlažu ih u kutiju. U akciji sudjeluju i djelatnici škole.

Vrijeme realizacije:

Čepovi se sakupljaju u vremenu od rujna 2018. /lipnja 2019.godine.


Nositelji:
 • učenici i  svi djelatnici škole
Naziv teme: Skupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • razvijena svijest učenika o značenju odvajanja otpada
 • učenici su naučili da je stari papir korisna sirovina čime se doprinosi očuvanju naših šuma
 • učenici su potaknuti na ekološko djelovanje u domu i u školi

Realizirani zadaci:
 • Od početka akcije, rujna 2018. učenici donose sakupljeni stari papir iz svojih domova.Također u svakoj učionici kao i u prostorijama stručne službe i zbornici, postoje kutije za odlaganje starog papira.

Vrijeme realizacije:

Papir ce se skupljati u vremenu od rujna 2018. / lipnja 2019.


Nositelji:
 • Marina Ivakić, knjižničarka
Naziv teme: Zajedno skupljajmo stare baterije
Ostvareni ciljevi:
 • podignuta svijest učenika o pravilnom zbrinjavanju starih baterija
 • učenici motivirani na očuvanje kvalitete prirodnog okoliša
 • učenici potaknuti na ekološko djelovanje u domu i u školi

Realizirani zadaci:
 • Svakom razredu (od 1.-8)  dodijeljen je spremnik za odlaganje starih baterija koja se nalazi u učionicama. Učenici iz svojih domova (starih igračaka, uređaja...) donose stare baterije i odlažu u spremnike.

Vrijeme realizacije:

Stare baterije skupljaju se od rujna 2018./ lipnja 2019. godine.


Nositelji:
 • Marina Ivakić, knjižničarka

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što je više cvijeća, veća je naša sreća!

Sve rijetko je vrijedno, stoga čuvajmo prirodu!

Više sreće onom tko ne baca smeće!

Rasti u prirodi, čuvaj prirodu, živi u dosluhu s prirodom!

Recikliraj, zaštiti, posadi, i budi odgovoran!

Zaštitimo naše prirodno bogatstvo!

Štedimo energiju, vjerujmo vjetru i Suncu!

Za više šuma i kisika tiskajte manje papira i slika!


Eko himna: