Eko škola

Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli

Hum na Sutli 152/1
49231 Hum na Sutli

Telefon: 049/341-162
Fax: 049/341-071
E-mail: ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr
Web: http://www.os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Biserka Špiljak
Školski koordinatori: Nikolina Ljubić, Jasminka Podhraški
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Naše bilje ima ime

  Projekt učenika od 5. do 8. razreda. Imenovati i označiti biljke našeg školskog vrta i dvorišta.

 • Vodeni agent

  Projekt učenika nižih razreda. Uključuje smanjenje i štednju vodenih resursa. Suradnja sa susjednim državama.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Biserka Špiljak ravnateljica
 • Marija Rebić stručna suradnica
 • Andrea Rebić stručna suradnica
 • Jasminka Podhraški- Eko koordinator
 • Nikolina Ljubić - Eko koordinator
 • Mirjana Petrak
 • Petra Kunštek
 • Marija Završki
 • Jadranka Cesarec
 • Mirjana Očko
 • Ana Novak
 • Brankica Tepeš
 • 1Robert Borovečki
 • Sivija Jurak (BDF servis d.d.)
 • Anica Čuček (Stražaplastika)
 • Petra Drenški (Vetropack Straža d.d.)
 • Gabrijela Očko (OMCO Croatia d.d.)
 •  Sanja Staroveški (Humkom)
 •  Paulina Bogović (Općina Hum na Sutli)
 • Snježana Bračun (Dječji vrtić)
 • Andrej Špoljar, 7.a
 • Lana Staroveški, 7.b
 • Lorena Čuček, 8.a
 • Ema Krošlin, 8.b
 • Dino Očko 5. a
 • Nina Pavleković 5.b
 • Mia Pavić 6. a
 • Luka Lipnik 6.b   

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

 • Cilj je shvatiti što podrazumijeva pojam -gospodarenje otpadom – PAPIR, STAKLO, PET AMBALAŽA sakupljanje, sortiranje i mjerenje otpada (akcije sakupljanja papira, stakla i starih baterija).


Zadatak:
 •  pražnjenje papira iz PAPIRKA prema potrebi
 • izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od starog, otpadnog materijala (čestitke, darovi, ukrasni predmeti)
 • posjetiti pogon za  reciklažu stakla u Humu na Sutli
 • posjetiti reciklažno dvorište Huma na Sutli
 • osmisliti eko projektni dan na temu otpada- 17.4.2019.
 • uređenje eko-kutka u razredima
 • izrada panoa, plakata, obilježavanje prigodnih datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Evaluacija odrađenog na otvorenim vratima škole.

Nositelji:
 • svi djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Plan rada eko škole za šk. god. 2018.2019.
Ostvareni ciljevi:

 • UTJECAJ ČOVJEKA NA OKOLIŠ
  • izvršiti ocjenu stanja okoliša
  • održavati prostor škole čistim i urednim, paziti na štednju vode i električne energije preko tjednih zaduženja eko-dežurnih razreda i eko patrola
  • osnivanje eko patrola i eko dežurstava
  • ravnateljica, domari, koordinatori, eko patrola
  • učenici, učitelji, školski koordinator
 • OTPAD, ZBRINJAVANJE OTPADA I UPORABA OTPADA U STVARALAŠTVU
  • gospodarenje otpadom – PAPIR, STAKLO, PET AMBALAŽA sakupljanje, sortiranje i mjerenje otpada (akcije sakupljanja papira, stakla i starih baterija)
  • pražnjenje papira iz PAPIRKA prema potrebi
  • izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od starog, otpadnog materijala (čestitke, darovi, ukrasni predmeti)
  • posjetiti pogon za  reciklažu stakla u Humu na Sutli
  • uređenje eko-kutka u razredima
  • izrada panoa, plakata, obilježavanje prigodnih datuma
  • razrednici,svi učenici, eko-grupa
  • eko-patrole, razr. odjeli, razrednici
  • učenici
  • voditelji radionica, učenici uključeni u radionice, članovi eko-grupe
  • učenici 3.r i razrednice
  • učenici 8.r., učitelji biologije, kemije
  • svi učenici i razrednici                     

 

 

 

 • VODA – ŠTEDNJA VODE I EFEKTI ŠTEDNJE
  • značenje vode za život na zemlji
  • ispitivanje kakvoće pitke vode
  • potrošnja vode u školi - potrošnja po učeniku u mjernim jedinicama i u kn
  • gubici vode (slavine i sanitarni prostori)
  • Vodni agent-projekt
  • mogućnosti štednje vode u školi, kod kuće i u svijetu
  • korištenje kišnice u svakodnevnom životu
  • problemi pitke vode
  • provjera slavina (eko-radionica) – zamjena
  • provjera neispravnih vodokotlića – zamjena
  • obilježavanje datuma – pano i plakati
   •   Dan hrvatskih voda 7.9.
   •   Međunarodni dan zaštite močvara 2.2.
   •   Svjetski dan voda 22.3.
  • svi učenici, učitelji i ostali djelatnici eko patrola
 • ENERGIJA I OBLICI ŠTEDNJE
  • briga o štednji energije u školi
  • praćenje potrošnje osnovnih energenata u školi (el. energije i zemnoga plina)
  • pronalaženje mogućnosti i rješenja za štednju el. energije
  • zamjena neispravnih fluorescentnih cijevi
  • kontrola i toplinska izolacija prozora samoljepljivom trakom
  • istražiti potrebe za grijanjem, prozračivanjem i rasvjetom ovisno o godišnjim dobima (izrada tablica)
  • istražiti tjednu potrošnju energije kućanskih aparata
  • upoznavanje elektro-energetskog postrojenja i njegovog funkcioniranja
  • obnovljivi i neobnovljivi izvori energije – plakati, prezentacije
  • svi učenici,učitelji i ostali zaposlenici
 • ZDRAV ŽIVOT
  • zdrava i uravnotežena prehrana, podjela uloga i sastav hranjivih tvari, aditivi i njihova uloga – plakati, prezentacije
  • proizvodnja hrane s posebnim osvrtom na ekološku poljoprivredu
  • planiranje i sastavljanje jelovnika i piramide zdrave prehrane
  • radionice na temu ovisnosti (alkoholizam, nikotinizam i droge), jačanja samopoštovanja i razvijanja pozitivnih vrijednosti (namijenjene učenicima i roditeljima)
  • organiziranje sportskih natjecanja
  • obilježavanje datuma – pano i plakati
   •   Svjetski dan vegetarijanstva- 01.10.
   •   Državna smotra Dani zahvalnosti za plodove zemlje
   •   Dan zahvalnosti za plodove zemlje
   •   Projektni eko-dan  – tema ENERGIJA
   •   Svjetski dan hrane – 16.10.
   •   Svjetski dan jabuke – 20.10.
   •   Svjetski dan zdravlja – 7.4.
   •   Svjetski dan sporta – 27.5.
  • učenici, učitelji RN, prirode, biologije, kemije 
  • stručne suradnice, učenici 5. – 8. razreda, Centar za prevenciju ovisnosti, Crveni križ
 • UREĐENJE UNUTR. PROSTORA I OKOLIŠA ŠKOLE
  • cvijeće:
   • briga o postojećem biljnom fondu
   • priprema zemljišta, sadnja lukovica i gomolja, sakupljanje sjemena
   • uzgoj bilja u lončanicama – zalijevanje i prihranjivanje, njega i zaštita u svakoj učionici
   • uzgoj presadnica iz sjemena i presađivanje
   • presađivanje reznica pelargonija i  ruža
   • sakupljanje i sušenje cvijeća
   • obnavljanje i briga o živici i ukrasnom grmlju
   • postavljanje prigodnih izložbi i uređenje panoa
  • cvjećarska družina
 •  ČOVJEK I PRIRODA – ŽIVIMO U SUGLASJU
  • Obilježavanje prigodnih datuma: Međunarodni dan očuvanja ozonskoga omotača (16.9.), Međunarodni dan zaštite životinja (4.10.), Dan Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša (14.3.), Svjetski meteorološki dan (23.3.), Dan nacionalnog parka Plitvička jezera (8.4.), Dan planeta Zemlje (22.4.), Međunarodni Dan biološke raznolikosti (22.5.), Svjetski dan zaštite čovjekove okoline, Dan zaštite planinske prirode Hrvatske (5.6.),Svjetski dan suzbijanja nestašica vode i suša, (17.6.), Dani kruha- dani zahvalnosti za plodove Zemlje
  • nastavne jedinice po predmetima
  • praćenje ekoloških pojava u prirodi
  • izložba plodova jeseni
  • zaštićene biljne i životinjske vrste
  • ekološki odnosi
  • zaštićeni dijelovi prirode Republike Hrvatske
  • onečišćenje
  • priroda u književnosti, glazbi, likovnim djelima

Program izradila: Eko koordinatorica Nikolina Ljubić


Realizirani zadaci:
 • Realizirani su svi zadatci do mjeseca ožujak ono što smo plairali. U travnju nas čeka eko projektni dan, zelena čista i završetak ostalih predviđenih zadaća.

Vrijeme realizacije:
 • Cijela školska godina 2018./2019.

Nositelji:
 • Svi djelatnici i učenici škole  i matične i svih područnih škola.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Započnimo našu „zelenu“ edukaciju. Nemojmo se odmah bojati. Svaki put, pa tako i „eko“ put počinje prvim korakom. A nigdje u kamenu nije zapisano da taj korak mora biti velik.

Učenje KROZ ŽIVOT I EKO PRAVILA. Poštujmo prirodu !

Recikliranje je nekako prva stvar koju možemo napraviti kada krenemo putem „eko“ života. Za bolje sutra činimo sada:

1: Mijenjajte se!!

2: Počnite koristiti maramice koje se mogu koristiti više puta

3: Smanjite količinu smeća.

4: Organizirajte eko rođendane

5: Čuvajte resurse

 Uz to što su eko, sva ova pravila su zabavna, stoga prihvatimo se posla i spasimo naš planet.


Eko himna: