Eko škola

Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli

Hum na Sutli 152/1
49231 Hum na Sutli

Telefon: 049/341-162
Fax: 049/341-071
E-mail: ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr
Web: http://www.os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Biserka Špiljak
Školski koordinatori: Valentina Petek, Jasminka Podhraški
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Naše bilje ima ime

  Projekt učenika od 5. do 8. razreda. Imenovati i označiti biljke našeg školskog vrta i dvorišta.

 • Vodeni agent

  Projekt učenika nižih razreda. Uključuje smanjenje i štednju vodenih resursa. Suradnja sa susjednim državama.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • razvijati svijest o važnosti zdravog načina života
 • istražiti zdrave namirnice, istražiti i pronaći zdrave recepte
 • razvijati svijest o važnosti tjelovježbe
 • stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu života

Zadatak:
 • zdrava i uravnotežena prehrana, podjela uloga i sastav hranjivih tvari, aditivi i njihova uloga – plakati, prezentacije
 • proizvodnja hrane s posebnim osvrtom na ekološku poljoprivredu
 • planiranje i sastavljanje jelovnika i piramide zdrave prehrane
 • radionice na temu ovisnosti
 •  organiziranje sportskih natjecanja
 • obilježavanje datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji i ostali djelatnici.

Naziv teme: Energija i oblici štednje
Cilj:
 • upoznati način proizvodnje el. energije,
 • razvijati svijest o važnosti štednje energije
 • naučiti kako možemo štedjeti energiju

Zadatak:
 • briga o štednji energije u školi 
 • praćenje potrošnje osnovnih energenata u školi (el. energije i zemnoga plina)
 • pronalaženje mogućnosti i rješenja za štednju el. energije -zamjena neispravnih fluorescentnih cijevi
 •  kontrola i toplinska izolacija prozora samoljepljivom trakom
 • istražiti potrebe za grijanjem, prozračivanjem

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji i ostali djelatnici.

Naziv teme: Voda - štednja vode
Cilj:
 • razvijati svijest o važnosti štednje vode
 • razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode,
 • naučiti kako štedjeti vodu

 


Zadatak:
 • značenje vode za život na zemlji
 • ispitivanje kakvoće pitke vode
 • potrošnja vode u školi
 • potrošnja po učeniku u mjernim jedinicama i u kn
 • gubici vode (slavine i sanitarni prostori)
 • Vodni agent-projekt -mogućnosti štednje vode u školi, kod kuće i u svijetu
 • korištenje kišnice u svakodnevnom životu
 • problemi pitke vode -provjera slavina (eko-radionica) – zamjena -provjera neispravnih vodokotlića 
 • obilježavanje datuma –
  • pano i plakati
  • Dan hrvatskih voda 7.9.
  • Međunarodni dan zaštite močvara 2.2.
  • Svjetski dan voda 22.3.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji i ostali djelatnici.

Naziv teme: Gospodarenje otpadom
Cilj:
 • naučiti kako razvrstavati otpad
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada
 • razvijati svijest o važnosti razvrstavanja otpada
 • razvijati svijest o važnosti recikliranja 
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • naučiti kako od otpada napraviti nove proizvode (didaktički materijali, ukrasi)  
 • surađivati s mjesnom zajednicom

 


Zadatak:
 • gospodarenje otpadom – PAPIR, STAKLO, PET AMBALAŽA sakupljanje, sortiranje i mjerenje otpada (akcije sakupljanja papira, stakla i starih baterija)
 • pražnjenje papira iz PAPIRKA prema potrebi
 • izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od starog, otpadnog materijala (čestitke, darovi, ukrasni predmeti)
 • uređenje eko-kutka u razredima
 • izrada panoa, plakata, obilježavanje prigodnih datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Razrednici, svi učenici, eko-grupa - eko-patrole, razr. odjeli, razrednici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda - štednja vode
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati svijest o važnosti štednje vode
 • razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode,
 • naučiti kako štedjeti vodu

Realizirani zadaci:
 • značenje vode za život na zemlji
 • potrošnja vode u školi
 • potrošnja po učeniku u mjernim jedinicama i u kn
 • gubici vode (slavine i sanitarni prostori)
 • korištenje kišnice u svakodnevnom životu
 • problemi pitke vode -provjera slavina (eko-radionica) – zamjena -provjera neispravnih vodokotlića 
 • obilježavanje datuma –
  • pano i plakati
  • Dan hrvatskih voda 7.9.
  • Međunarodni dan zaštite močvara 2.2.
  • Svjetski dan voda 22.3.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji i ostali djelatnici.

Naziv teme: Energija i oblici štednje
Ostvareni ciljevi:
 • upoznati način proizvodnje el. energije,
 • razvijati svijest o važnosti štednje energije
 • naučiti kako možemo štedjeti energiju

 


Realizirani zadaci:
 • briga o štednji energije u školi 
 • praćenje potrošnje osnovnih energenata u školi (el. energije i zemnoga plina)
 • pronalaženje mogućnosti i rješenja za štednju el. energije -zamjena neispravnih fluorescentnih cijevi
 •  kontrola i toplinska izolacija prozora samoljepljivom trakom
 • istražiti potrebe za grijanjem, prozračivanjem

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji i ostali djelatnici.

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati svijest o važnosti zdravog načina života
 • istražiti zdrave namirnice, istražiti i pronaći zdrave recepte
 • razvijati svijest o važnosti tjelovježbe
 • stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu života

Realizirani zadaci:
 • zdrava i uravnotežena prehrana, podjela uloga i sastav hranjivih tvari, aditivi i njihova uloga – plakati, prezentacije
 • proizvodnja hrane s posebnim osvrtom na ekološku poljoprivredu
 • planiranje i sastavljanje jelovnika i piramide zdrave prehrane
 • radionice na temu ovisnosti
 •  organiziranje sportskih natjecanja
 • obilježavanje datuma

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji i ostali djelatnici.

Naziv teme: Gospodarenje otpadom
Ostvareni ciljevi:
 • naučiti kako razvrstavati otpad
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada
 • razvijati svijest o važnosti razvrstavanja otpada
 • razvijati svijest o važnosti recikliranja 
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • naučiti kako od otpada napraviti nove proizvode (didaktički materijali, ukrasi)  
 • surađivati s mjesnom zajednicom

Realizirani zadaci:
 • izvršiti ocjenu stanja okoliša
 • održavati prostor škole čistim i urednim
 • paziti na štednju vode i električne energije preko tjednih zaduženja ekodežurnih razreda i eko patrola
 • osnivanje eko patrola i eko dežurstava

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji, stručna služba, ravnateljica, eko-koordinatorice.