Eko škola

Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli

Hum na Sutli 152/1
49231 Hum na Sutli

Telefon: 049/341-162
Fax: 049/341-071
E-mail: ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr
Web: http://www.os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Biserka Špiljak
Školski koordinatori: Valentina Petek, Jasminka Podhraški
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Naše bilje ima ime

  Projekt učenika od 5. do 8. razreda. Imenovati i označiti biljke našeg školskog vrta i dvorišta.

 • Vodeni agent

  Projekt učenika nižih razreda. Uključuje smanjenje i štednju vodenih resursa. Suradnja sa susjednim državama.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Biserka Špiljak
 • Marija Rebić
 • Andrea Rebić
 • Jasminka Podhraški- Eko koordinator
 • Nikolina Ljubić - Eko koordinator
 • Mirjana Petrak
 • Petra Kunštek
 • Marija Završki
 • Jadranka Cesarec
 • Mirjana Očko
 • Jelena Horvat - Petanjko
 • Brankica Tepeš
 • Robert Borovečki
 • Sivija Jurak (BDF servis d.d.)
 • Anica Čuček (Stražaplastika)
 • Petra Drenški (Vetropack Straža d.d.)
 • Gabrijela Očko (OMCO Croatia d.d.)
 • Hrvoje Brezinščak (Humkom)
 • Paulina Bogović (Općina Hum na Sutli)
 • Snježana Bračun (Dječji vrtić)
 • Andrej Špoljar, 7.a
 • Lana Staroveški, 7.b
 • Lorena Čuček, 8.a
 • Ema Krošlin, 8.b
 • Mia Pavić 6. a
 • Luka Lipnik 6.b
 • Marta Škrablin 5.a
 • Ines Lugarić 5.b    

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Naučiti razliku između otpada i smeća, raspoznavati različite vrste otpada, razvijati svijest o potrebi i važnosti razvrstavanja otpada, naučiti više o recikliranju otpada, razvijati svijest o važnosti recikliranja otpada, razvijati naviku razvrstavanja otpada u školskom okruženju i u vlastitom domu, naučiti načine ponovne upotrebe otpada, razvijati ekološku svijest kod učenika i članova lokalne zajednice.

Zadatak:
 • U projektu sudjeluju učenici izvannastavne aktivnosti Eko grupa, čiji su članovi učenici razredne nastave te eko dežurni učenici od 5. do 8. razreda.
 • Projekt će se odvijati u četiri  faze:
 1. faza : Edukacija učenika  o važnosti ispravnog zbrinjavanja otpada i ispravnom načinu zbrinjavanja otpada, razlici između smeća i otpada
 2. faza:  Izrada plakata kako bi sve učenike i djelatnike škole upoznali o novom načinu zbrinjavanja otpada.
 3. faza: Uređenje školskih i razrednih otoka  za ispravno zbrinjavanje otpada.
 4. faza: Ponovna upotreba otpada (izrada ukrasa , igračaka, didaktičkih pomagala)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2010.


Nositelji:
 • Ekokoordinatorice i učenici od 1. do 8. razreda
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Razvijati svijest o važnosti zdravog načina života.
 • Razvijanje zdravih prehrambenih navika.
 • Razvijanje svijesti o važnosti zdrave prehrane.
 • Poticanje zdravih navika.
 • Razvijanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti.
 • Stvaranje navika bavljenja tjelesnim aktivnostima.

Zadatak:
 • Provođenje eko- projetnog dana.
 • Sudjelovanje u projektima i radionicama na temu "Zdrav života".
 • Izrada zdravog jelovnika.
 • Obilježavanje nadnevaka.
 • Uključivanje teme "Zdrav život" u  nastavnim predmetima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, stručni suradnici, kuharice.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati svijest o važnosti zdravog načina života
 • Istražiti zdrave namirnice
 • Istražiti i pronaći zdrave recepte
 • Razvijati svijest o važnosti tjelovježbe

Realizirani zadaci:
 • Osmisliti zdrave recepte
 • Snimiti, fotografirati i napisati recept za zdrav obrok
 • Napraviti prezentaciju ili plakat na temu "Zdrav život

Vrijeme realizacije:

15.05.2020.


Nositelji:

Učitelji predmetne i razredne nastave, učenici, stručna služba.

Naziv teme: Izvješće o radu eko škole
Ostvareni ciljevi:
 • Briga o vanjskom i unutarnjem prostoru škole
 • Sudjelovanje u akcijama Zeleni korak i Zelena čistka
 • Sudjelovanje u projektima i natječajima
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • Obavješćivanje javnosti
 • Obilježavanje eko nadnevaka
 • Obilježavanje eko projetknog dana

Realizirani zadaci:
 • Održali smo sjednice Eko odbora
 • Sudjelovali smo u akciji Zelena čistka i Zeleni korak 
 • Obilježili smo Dane kruha i Dane jabuka
 • Javili smo se natječaj za najbolji eko projekt u listopadu 2019 (Novi list)
 • Obilježili smo sve eko nadnevke
 • Članovi eko patrole brinuli su o vanjskom i unutarnjem prostoru škole
 • Obilježili smo eko projektni dan na temu "Zdrav život"
 • Obilježili smo eko nadnevke

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, nastavnici, nenastavno osoblje, stručna služba, lokalna zajednica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

PRIRODU POŠTUJ I CIJENI JER SU TO RADILI I PRECI NJENI!


Eko himna: