Eko škola

Osnovna škola Bilje

ŠKOLSKA 8
31327 BILJE

Telefon: 031/750-018
Fax: 031/750-058
E-mail: os-bilje@os-bilje.skole.hr
Web: http://www.os-bilje.skole.hr/

Ravnatelj/ica: VLATKA HMELIK
Školski koordinatori: HERIJETA DODIK
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

    Sakupljanjem i prodajom plastičnih čepova sufinancira se nabavka skupih lijekova za liječenje teških malignih bolesti (leukemije i limfoma) u slučaju kada to ne financira HZZO.\n

  • ENGLISH THROUGH ART - DEAR

    U okviru projekta dobili smo tri nastavne teme: okoliš, ljudsko tijelo i vrijeme. U temi okoliš smo obradili nastavne jedinice o insektima i životinjama Kopačkog rita. Time smo promovirali bogatstvo naše faune.