Eko škola

Osnovna škola 'Vladimir Gortan', Rijeka

Prilaz Vladimira Gortana 2
51000 Rijeka

Telefon: 051/218-749
Fax: 051/218-749
E-mail: ured@os-vgortan-ri.skole.hr
Web: www.gortan.hr

Ravnatelj/ica: Ana Biočić, prof.
Školski koordinatori: Anka Molnar, Mirjana Vežnaver
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • EKOLOŠKI OTISAK NA PROSTOR

  Upoznati učenike koliko u proizvodnji hrane opterećujemo okoliš. Kroz projekt istražiti koji su načini i vrste hrane najmanje opterećenje za prostor.

 • BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

  Upoznati učenike s biološkom raznolikošću našeg podneblja i provoditi aktivnosti zaštite biljnih i životinjskih vrsta s naglaskom na autohtone.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • NASTAVNO OSOBLJE:
  • ANKA MOLNAR
  • OLJA STIPČIĆ
  • ANASTAZIJA BALAS
  • ADRIANA BRULJA
  • IRENA DORČIĆ
  • SANJA ROŠIĆ
  • ANDREJA DRAGIČEVIĆ
  • ARIJANA BAĆAC
  • DAJNA JOGAN
  • VENELIN MEHIĆ
  • TAMARA BARIČEVIĆ
 • NENASTAVNO  OSOBLJE
  • ANA BIOČIĆ, RAVNATELJICA
  • MIRJANA VEŽNAVER, PEDAGOGINJA
  • NEDA FRANOLIĆ, KNJIŽNIČARKA
  • NENAD DEMIROVIĆ, DOMAR
  • JASNA VRATARIĆ, SPREMAČICA
  • RENATA HLAVAČEK, SPREMAČICA
 • UČENICI:
  • T. G., 4.A
  • L.N.M., 4.A
  • R. B., 4.B
  • N. J., 4.B.
  • A. K., 5.A
  • L.M., 5.A
  • V. L., 5.B
  • D. B. P., 5.B
  • R. H., 6.A
  • S K., 6.A
  • F. S., 6.B
  • M. T., 6.B
  • M. V., 7.A
  • T. O., 7.A
  • D.T., 7.B
  • V. S., 7.B
  • P. R., 8.A
  • V. Š., 8.A
  • A. I., 8.B
  • D.R., 8.B
  • L. LJ., 8.C
  • E. Š., 8.C
 • VANJSKI SURADNICI:
  • IVANKA ŠUNJIĆ


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: "ZELENI VAL" (u sklopu projekta "U susret 100.- godišnjici Sušaka")
Cilj:
 • Oplemenjivanje vanjskih i unutarnjih prostora zelenilom

Zadatak:
 • urediti u školskom dvorištu "labirint" sadnjom autohtonih zimzelenih biljaka
 • estetski i ekološki oplemeniti prostor škole

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • svi razredni odjeli
 • učiteljica prirode i biologije
 •  vanjski suradnici
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • Obrazovati učenike o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti te ih poticati na pozitivno djelovanje

Zadatak:
 • razvoj mladih kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti
 • promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost
 • promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup " idi i vidi" (učenje kroz rad)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • učiteljice razredne nastave
 • učiteljica prirode i biologije
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Smanjiti ukupnu količinu potrošene energije (električne i toplinske)

Zadatak:
 • Provedba mjera štednje energije
 • Praćenje potrošnje na mjesečnoj i godišnjoj razini
 • Izračun ušteda i ekološki doprinos

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Na temelju izdanih računa komunalnih društava prikazati mjesečnu potrošnju energenata
 • Grafički prikaz s ciljem praćenja smanjenja potrošnje

Nositelji:
 • svi razredni oodjeli
 • razrednici
 • pedagoginja
 • računovođa
 • domar i spremačice

 

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Posvijestiti učenicima vrijednost otpada kako ekonomskog tako i ekološkog.

Zadatak:
 • Edukacija učenika na eko-odboru o sadržajima i količinama otpada.
 • Stručna edukacija komunalnih društava Čistoća i Metis o načinima selektiranja i spremanja otpada.
 • Edukacija o uporabama i reciklaži pojedinih vrsta otpada.
 • Izračun eko- otiska za pojedine vrste namitrnica.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Akcije sakupljanja sekundarnih sirovina
 • Mjerenje količina sakupljenog otpada (rang lista svih razrednih odjela i nagrađivanje najboljih)

Nositelji:
 • Eko- odbor
 • razrednici
 • eko-patrole
 • komunalna društva Čistoća i Metis

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Učenici su osvijestili vrijednost otpada.


Realizirani zadaci:
 • učenici su educirani o tome što je otpad
 • napravljen je izračun eko otiska

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.  (do 13.3.2020.)


Nositelji:
 • eko odbor
 • razrednici
 • eko patrola
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje potrošnje električne i toplinske energije.


Realizirani zadaci:
 • mjere štednje
 • praćenje potrošnje
 • izračun ušteda

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
 • tehničko osoblje škole
 • računovođa
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:

Učenici će moći primijeniti znanje o biološkoj raznolikosti i njenoj važnosti u svakodnevnom životu.


Realizirani zadaci:
 • učenici su postali zagovornici očuvanja biološke raznolikosti
 • promovirali smo razne lokalne akcije vezane uz biološku raznolikost
 • učenici su razvili kritičko razmišljanje uz pristup "idi i vidi" (učenje kroz rad)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine (do 13.3.2020.)


Nositelji:
 • učiteljice razredne nastave
 • učiteljica prirode i biologije
Naziv teme: "ZELENI VAL" (u sklopu projekta "U susret 100.godišnjici Sušaka")
Ostvareni ciljevi:

Oplemenili smo vanjske i unutarnje prostore zelenilom.


Realizirani zadaci:
 • uredili smo u školskom dvorištu cigleni "labirint"
 • oplemenili smo prostor škole estetski i ekološki

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine (do 13.3.2020.).


Nositelji:
 • svi razredni odjeli
 • učiteljica prirode i biologije
 • vanjski suradnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 1. POŠTUJ ŽIVOTINJE PA I ONE NAJSITNIJE.
 2. NE BACAJ SMEĆE PO ŠKOLI I OKOLIŠU.
 3. ZATVARAJ SLAVINE NAKON PRANJA RUKU.
 4. DOK ČETKAŠ ZUBE, ZATVORI VODU.
 5. NE KIDAJ GRANE DRVEĆA I GRMLJA U ŠKOLSKOM PARKU.
 6. POSADI BILJKU ILI DRVO U SVOJOJ OKOLINI.
 7. NASTOJ BACATI ŠTO MANJE OTPADAKA.
 8. BIOLOŠKI OTPAD STAVLJAJ U OZNAČENU POSUDU (ZA KOMPOST).
 9. NE ŠARAJ PO ŠKOLSKOM NAMJEŠTAJU I NE LIJEPI ŽVAKAĆE.
 10. AKO NISI GLADAN, PODIJELI MARENDU S NEKIM.
 11. ŠTEDI PAPIR ZA PISANJE.
 12. KUPUJ BILJEŽNICE OD RECIKLIRANOG PAPIRA.
 13. KUPUJ PROIZVODE SA ZNAKOM «PRIJATELJ OKOLIŠA».
 14. KAD IZLAZIŠ IZ UČIONICE, UGASI SVJETLO.
 15. ODLAŽI POTROŠENE BATERIJE NA PREDVIĐENA MJESTA.
 16. SAKUPLJAJ STARI PAPIR.
 17. PODIGNI LIMENKU ILI PAPIR S TLA.
 18. STAKLENE BOCE ODLAŽI U POSEBNE KONTEJNERE.
 19. IZBJEGAVAJ KUPOVINU PROIZVODA S MNOGO AMBALAŽE.
 20. U TRGOVINU PONESI SVOJU TORBU UMJESTO DA KUPUJEŠ PLASTIČNE VREĆICE.
 21. STARE VREĆICE PONOVNO KORISTI.
 22. KUPUJ PIĆE U BOCAMA KOJE SE ZAMJENJUJU.
 23. NE VODI PSA U ŠETNJU PO ŠKOLSKOM PARKU.
 24. KORISTI EKOLOŠKE DETERDŽENTE I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE.
 25. DOBRO OBRIŠI CIPELE PRI ULASKU U ŠKOLU.
 26. AKO IDEŠ U ŠKOLU AUTOM, POVEZI PRIJATELJA.
 27. STVARI KOJE TI VIŠE NE TREBAJU DAJ NEKOME KOME SU POTREBNE.
 28. STVARI KOJE TI NE TREBAJU ČESTO POSUDI UMJESTO DA IH KUPUJEŠ.
 29. KVAROVE KOJE PRIMIJETIŠ JAVI DOMARU ILI DEŽURNOM NASTAVNIKU.
 30. UPAMTI DA JE BUČNO I NEULJUDNO PONAŠANJE TAKOĐER OBLIK ZAGAĐENJA OKOLINE.
 31. SVOJE ZNANJE O ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE PRENOSI NA DRUGE. BUDI DOBAR PRIMJER!


Eko himna:

Od gora do mora

Od zemlje do neba

Domovina moja

Ima sve što treba.

 

Bujne šume

Svježi zrak

Pitka voda

Naš je znak.

 

Čuvajmo zato

To naše zlato

U taj eko raj

Dođi i uživaj.