Eko škola

Osnovna škola 'Vladimir Gortan', Rijeka

Prilaz Vladimira Gortana 2
51000 Rijeka

Telefon: 051/218-749
Fax: 051/218-749
E-mail: ured@os-vgortan-ri.skole.hr
Web: www.gortan.hr

Ravnatelj/ica: Ana Biočić
Školski koordinatori: Anka Molnar, Mirjana Vežnaver
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • EKOLOŠKI OTISAK NA PROSTOR

  Upoznati učenike koliko u proizvodnji hrane opterećujemo okoliš. Kroz projekt istražiti koji su načini i vrste hrane najmanje opterećenje za prostor.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Anka Molnar, koordinator
 • Olga Stipčić
 • Anastazija Balas
 • Adriana Brulja
 • Sanja Rošić
 • Andreja Dragičević
 • Arijana Baćac
 • Venelin mehić
 • Tamara Baričević
 • Ana Biočić, ravnateljica
 • Mirjana Vežnaver, pedagoginja
 • Neda Franolić, knjižničarka
 • Nenad Demirović, domar
 • Jasna Vratarić, spremačica
 • Renata Hlavaček, spremačica
 • Filip Hatežić, 4.a
 • Anja Sabalić, 4.a
 • Daniel Čiča, 4.b
 • Marija Ružić, 4.b
 • Sven Karminski, 5.a
 • Roman Hibšer, 5.a
 • Frano Nazalević, 5.b
 • Dario Damjanović, 5.b
 • Elena Stoševski, 6.a
 • Toni Oreb, 6.a
 • Niko Gligora, 6.b
 • Amelia Soša, 6.b
 • Petra Rožmanić, 7.a
 • Vanja Štefan, 7.a
 • David Ružić, 7.b
 • Adrian Ivošević, 7.b
 • Gašpar Rožić, 7.c
 • Roan Felker, 7.c
 • Mario Čaušević, 8.a
 • Matej Jurasić, 8.a
 • Karlo Troha, 8.b
 • Ante Padovan, 8.b

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: "ZELENI VAL" (u sklopu projekta "U susret 100.- godišnjici Sušaka")
Cilj:
 • Oplemenjivanje vanjskih i unutarnjih prostora zelenilom

 


Zadatak:

- Urediti u školskom dvorištu "labirint" sadnjom autohtonih  zimzelenih biljaka

- Estetski i ekološki oplemeniti prostor škole


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi razredni odjeli
 • učiteljica prirode i biologije
 • vanjski suradnici

 

Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • Obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti te ih poticati na pozitivno djelovanje

Zadatak:
 • Razvoj mladih kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti
 • Promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost
 • Promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup "idi i vidi" (učenje kroz rad)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učiteljica prirode i biologije
 • učiteljica razredne nastave
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Smanjiti ukupnu količinu energije (električne i toplinske)

Zadatak:
 • Provedba mjera štednje energije
 • Praćenje potrošnje na mjesečnoj i godišnjoj razini
 • Izračun ušteda i ekološki doprinos

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • Na temelju izdanih računa komunalnih društava prikazati mjesečnu potrošnju energenata
 • Grafički prikaz s ciljem praćenja smanjenja potrošnje

Nositelji:
 • Svi razredni odjeli, razrednici, računovođa, domar i pomoćno osoblje
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Posvijestiti učenicima vrijednost otpada kako ekonomskog tako i ekološkog

Zadatak:
 • Edukacija učenika na eko-odborima o sadržajima i količinama otpada
 • Stručna edukacija komunalnih društava Čistoća i Metis o načinima selektiranja i spremanja otpada
 •  Edukacija o uporabama i reciklaži pojedinih vrsta otpada
 •  Izračun eko-otiska za pojedine vrste namirnica

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • akcije sakupljanja sekundarnih sirovina

Nositelji:
 • Eko - odbor, razrednici, eko patrole, komunalna društva Čistoća i Metis

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VELIKI LOV NA BILJKE
Ostvareni ciljevi:
 • Analizom biološke raznolikosti našeg školskog parka i obližnjih   parkova obogatili smo znanja i naučili uz pomoć ključa determinirati biljke

Realizirani zadaci:
 • njegovali smo hotel za kukce i zasadili lavandu u blizini
 • započeli smo sakupljanje sjemena i oformili banku sjemena

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica prirode i biologije
 • Učenici 4.a i 4.b razreda i 5.a razreda
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjenje potrošnje električne i toplinske energije

Realizirani zadaci:
 • mjere štednje
 • praćenje potrošnje
 • izračun ušteda

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
 • tehničko osoblje
 • računovođa
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • posvjestiti učenicima vrijednost otpada

Realizirani zadaci:
 • edukacija učenika o otpadu
 • izračun eko otiska

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko odbor, razrednici, eko patrole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 

 1. POŠTUJ ŽIVOTINJE PA I ONE NAJSITNIJE.
 2. NE BACAJ SMEĆE PO ŠKOLI I OKOLIŠU.
 3. ATVARAJ SLAVINE NAKON PRANJA RUKU.
 4. DOK ČETKAŠ ZUBE, ZATVORI VODU.
 5. NE KIDAJ GRANE DRVEĆA I GRMLJA U ŠKOLSKOM PARKU.
 6. POSADI BILJKU ILI DRVO U SVOJOJ OKOLINI.
 7. NASTOJ BACATI ŠTO MANJE OTPADAKA.
 8. BIOLOŠKI OTPAD STAVLJAJ U OZNAČENU POSUDU (ZA KOMPOST).
 9. NE ŠARAJ PO ŠKOLSKOM NAMJEŠTAJU I NE LIJEPI ŽVAKAĆE.
 10. AKO NISI GLADAN, PODIJELI MARENDU S NEKIM.
 11. ŠTEDI PAPIR ZA PISANJE.
 12. KUPUJ BILJEŽNICE OD RECIKLIRANOG PAPIRA.
 13. KUPUJ PROIZVODE SA ZNAKOM «PRIJATELJ OKOLIŠA».
 14. KAD IZLAZIŠ IZ UČIONICE, UGASI SVJETLO.
 15. ODLAŽI POTROŠENE BATERIJE NA PREDVIĐENA MJESTA.
 16. AKUPLJAJ STARI PAPIR.
 17. PODIGNI LIMENKU ILI PAPIR S TLA.
 18. STAKLENE BOCE ODLAŽI U POSEBNE KONTEJNERE.
 19. IZBJEGAVAJ KUPOVINU PROIZVODA S MNOGO AMBALAŽE.
 20. U TRGOVINU PONESI SVOJU TORBU UMJESTO DA KUPUJEŠ PLASTIČNE VREĆICE.
 21. STARE VREĆICE PONOVNO KORISTI.
 22. KUPUJ PIĆE U BOCAMA KOJE SE ZAMJENJUJU.
 23. NE VODI PSA U ŠETNJU PO ŠKOLSKOM PARKU.
 24. KORISTI EKOLOŠKE DETERDŽENTE I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE.
 25. DOBRO OBRIŠI CIPELE PRI ULASKU U ŠKOLU.
 26. AKO IDEŠ U ŠKOLU AUTOM, POVEZI PRIJATELJA.
 27. STVARI KOJE TI VIŠE NE TREBAJU DAJ NEKOME KOME SU POTREBNE.
 28. STVARI KOJE TI NE TREBAJU ČESTO POSUDI UMJESTO DA IH KUPUJEŠ.
 29. KVAROVE KOJE PRIMIJETIŠ JAVI DOMARU ILI DEŽURNOM NASTAVNIKU.
 30. UPAMTI DA JE BUČNO I NEULJUDNO PONAŠANJE TAKOĐER OBLIK ZAGAĐENJA OKOLINE.
 31. SVOJE ZNANJE O ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE PRENOSI NA DRUGE. BUDI DOBAR PRIMJER!

 


Eko himna:

Od gora do mora

Od zemlje do neba

Domovina moja

Ima sve što treba.

 

Bujne šume

Svježi zrak

Pitka voda

Naš je znak.

 

Čuvajmo zato

To naše zlato

U taj eko raj

Dođi i uživaj.