Eko škola

Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik

Volantina 6
20000 Dubrovnik

Telefon: 020 450-640
Fax:
E-mail: ured@os-mdrzica-du.skole.hr
Web: http://os-mdrzica-du.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Zrinka Capor,prof.
Školski koordinatori: Franica Barač,prof.,Zdenka Krupić,učiteljica razredne nastave
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Platinasti status
Projekti :

 • Maslina je kao mati

  Uzgoj,održavanje i iskorištavanje maslina iz školskog okoliša

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Zrinka Capor - ravnateljica
 • Franica Barač - školska koordinatorica
 • Zdenka Krupić - školska koordinatorica
 • Zrinka Radica - učiteljica razredne nastave
 • Slavka Vuletić - Šagarjelo- učiteljica kemije
 • Mario Aletić - učitelj fizike
 • Nives Radović - učiteljica tehničke kulture
 • Andrea Perdija - školska knjižničarka
 • Helena Ševelj - školska pedagoginja
 • Maro Đurasović - kućni meštar
 • Ružica Marković - predstavnica Upravnog odjela za obrazovanje
 • Ivana Mezei - roditelj
 • Magdalena Šurković - roditelj
 • Alma Majstorović - direktorica Komunalnog poduzeća Vrtlar
 • Mario Iveković - diretor Komunalnog poduzeća Čistoća
 • Đivo Preljević - učenik 5a razreda
 • Marin Vuković - učenik 5a razreda
 • Roko Čeović - učenik 5b razreda
 • Nika Knego - učenica 5b razreda
 • Nicol Butigan - učenica 5c razreda
 • Nola Gilja - učenica 5c razreda
 • Mara Ribičić - učenica 5c razreda
 • Helena Mezei - učenica 6a razreda
 • Fani Daničić - učenica 6b razreda
 • Mara Čerjan - učenica 6b razreda
 • Lara Šurković - učenica 6c razreda
 • Rita Vukšić - učenica 7a razreda
 • Petra Pavela - učenica 7b razreda
 • Leona Kuzman - učenica 7c razreda

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • razvijati u učenika svijest o važnosti smanjenja otpada te njegovog razvrstavanja i zbrinjavanja
 • poticati učenike na djelovanje u obiteljskom i lokalnom okruženju s ciljem smanjenja otpada

Zadatak:
 • učenje o prihvatljivim vrstama ambalaže
 • organiziranje akcija za prikupljane otpada
 • odlaganje otpada u odgovarajuće spremnike u školskom dvorištu
 • recikliranje i izrada uporabnih i ukrasnih predmeta od otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • vođenje evidencije o prikupljenom otpadu
 • informiranje javnosti o provedenim akcijama prikupljanja i zbrinjavanja otpada
 • izvješća eko - patrola o stanju okoliša
 • organiziranje izložbi uporabnih i ukrasnih predmeta od otpada

Nositelji:

Učitelji, učenici, djelatnici Komunalnog poduzeća " Čistoća".

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:

Osvijestiti u učenika važnost zdravih životnih navika s ciljem prevencije pretilosti i prevencije konzumiranja sredstava ovisnosti.


Zadatak:
 • svakodnevnim aktivnostima promicati važnost zdrave prehrane
 • poticati učenike na redovito konzumiranje voća i povrća, pripravu zdrave užine, redovito konzumiranje vode, redovitu tjelesnu aktivnost i dovoljno sna             
 • organizirati radionice, okrugle stolove i rasprave o važnosti izbjegavanja sredstava ovisnosti, razvijati vještine odolijevanja pritisku vršnjaka, razvijati samopouzdanje u učenika                         
 • educirati roditelje o navedenim temama i uključivati ih u provedbu programa                   

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • vođenje dnevnika zdrave prehrane, izrada školskih jelovnika
 • ankete za učenike i roditelje
 • razgovori, zabilješke o ponašanju učenika u rizičnim situacijama, suradnja sa stručnjacima iz područja zdravstva

Nositelji:

Učitelji, stručno - razvojna služba, školski liječnici, učenici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • razvijena svijest učenika o važnosti zbrinjavanja otpada 
 • stjecanje navika o razvrstavanju otpada u školi i u vlastitim kućanstvima
 • korištenje ekološki prihvatljive ambalaže
 • sudjelovanje u akcijama prikuoljanja starog papira
 • uređivanje vanjskih i unutarnjih prostora škole kako bi bili mjesta za ugodan boravak i rad

Realizirani zadaci:

Učenici naše škole upoznati su s važnošću zbrinjavanja otpada. Učenici iz Eko- odbora, zajedno s odraslim članovima, nadziru razvrstavanje otpada u spremnike koji su smješteni u školskom dvorištu. P,otiču učenike na korištenje ekološki prihvatljivih ambalaža. Organiziraju akcije prikupljanja iskorištenog papira i radionice za recikliranje papira i njegovu ponovnu uporabu. Organiziraju i sudjeluju u radionicama izrade uporabnih i ukrasnih predmeta od odbačene plastike, tkanine i ostalih materijala i i često rade izložbe u školskim prostorima. U suradnji sa djelatnicama školske kuhinje kompostiraju otpad i koriste ga za uzgoj biljaka u školskom okolišu.Svakodnevno kontroliraju urednost školskih prostora i okoliša potičući i okolnu zajednicu na suradnju.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, djelatnici škole, djelatnici komunalnih poduzeća, udruge za zaštitu okoliša u lokalnoj zajednici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Svi su cvjetovi budućnosti sadržani u sjemenu sadašnjosti.


Eko himna: