Eko škola

Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik

Volantina 6
20000 Dubrovnik

Telefon: 020 450-640
Fax:
E-mail: ured@os-mdrzica-du.skole.hr
Web: http://os-mdrzica-du.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Zrinka Capor,prof.
Školski koordinatori: Franica Barač,prof.,Zdenka Krupić,učiteljica razredne nastave
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Maslina je kao mati

  Uzgoj,održavanje i iskorištavanje maslina iz školskog okoliša

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • štednja vode u škli i u kućanstvima
 • zaštita lokanih voda
 • redovito uzimanje vode za očuvanje tjelesnih funkcija
 •  tjelesne aktivnosti povezane uz vodu i more

Zadatak:
 • praćenje potrošnje vode u školi i u kućanstvima učenika i djelatnika
 • sudjelovanje u akcijama čišćenja podmorja i voda u zavičaju
 • diskusije, okrugli stolovi, radionice o važnosti vode za život svih živih bića
 • posjeti Hidroelektrani i Vodovodu Dubrovnik
 • rekreacija i igre uz more i vode u zavičaju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • eko - odbor
 • eko - patrole
 • obavješćivanje medija o akcijama zaštite mora i voda

Nositelji:
 • učenici
 • djelatnici škole
 • članovi lokalne zajednice
 • djelatnici zaposleni u službama za distribuciju voda,zaštitu mora i voda i športske aktivnosti vezane uz vode i more
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • prikupljanje otpada
 • recikliranje otpada
 • izrada uporabnih i ukrasnih predmeta od otpada
 • odgoj za očuvanje okoliša

Zadatak:
 • organiziranje akcija prikupljanja otpada
 • rad u likovnim radionicama i na satovima razrednika
 • sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša
 • gledanje filmova na temu ugroženosti okoliša od različitih vrsta otpada
 • poticanje učenika, roditelja i djelatnika na navike očuvanja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • eko - odbor
 • eko - patrole
 • obavješćivanje lokalnih medija

Nositelji:
 • učenici 
 • roditelji
 • djelatnici škole
 • članovi lokalne zajednice
 • djelatnici komunalnih službi grada
Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • razvijanje zdravih prehrambenih navika
 • održavanje redovite osobne higijene i higijene prostora u kojemu se boravi
 • prevencija uporabe sredstava ovisnosti
 • redovna tjelesna aktivnost

Zadatak:
 • izrada zdravih jelovnika
 • sudjelovanje u projektu Shema školskog voća
 • radionice i diskusije o prevenciji bolesti
 • čišćenje školskog prostora i okoliša škole
 • posjet zdravstvenim ustanovama
 • radionice o prevenciji ovisnosti
 • sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana športa i u različitim rekreacijskim aktivnostima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • rad eko - patrola
 •  rad odbora eko - škole
 • obavješćivanje medija

Nositelji:
 • učenici
 • djelatnici škole
 • djelatnici zdravstvenih ustanova
 • roditelji učenika

Eko kodeks

Eko kodeks:

Svi su cvjetovi budućnosti sadržani u sjemenu sadašnjosti


Eko himna: