Eko škola

Osnovna škola Tordinci

Školska ulica 26
32214 Tordinci

Telefon: 032/580-348
Fax: 032/580-348
E-mail: os-tordinci@os-tordinci.skole.hr
Web: http://os-tordinci.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Antun Maletić
Školski koordinatori: Ivana Vinkler Komarić, Iva Babić, Lucijana Marković
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

  • Marijini obroci, Božićni sajam

    Svake godine u prosincu organiziramo Božićni sajam na razini lokalne zajednice. Učitelji i učenici izrađuju različite prigodne artikle koje posjetitelji Božićnog sajma mogu dobiti za dobrovoljni prilog. Sav prihod Sajma namijenjen je projektu Marijini obroci. Na Sajmu sudjeluju i sekcije naše učeničke zadruge Dukat u sklopu koje su naše eko-skupine i cvjećari koji izrađuju eko-proizvode.\\nUključili smo se i u kampanju Velika čistka te naši učenici i učitelji čiste okoliš škole od otpada.

  • E-Twinning projekti

    Naša škola sudjeluje i u e-Twinning projektima. Učitelji biraju projekte prema svojim afinitetima te sa svojim učenicima sudjeluju u njihovoj provedbi. Projekti se provode na razini Hrvatske ili na međunarodnoj razini. Neki od projektata budu i ekološkog karaktera.

  • Zelena čistka

    Uključili smo se i u kampanju Velika čistka te naši učenici, učitelji i roditelji čiste okoliš škole od otpada.