Eko škola

Osnovna škola Tordinci

Školska ulica 26
32214 Tordinci

Telefon: 032/580-348
Fax: 032/580-348
E-mail: os-tordinci@os-tordinci.skole.hr
Web: http://os-tordinci.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Antun Maletić
Školski koordinatori: Ivana Vinkler Komarić, Iva Babić, Lucijana Marković
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Marijini obroci, Božićni sajam

  Svake godine u prosincu organiziramo Božićni sajam na razini lokalne zajednice. Učitelji i učenici izrađuju različite prigodne artikle koje posjetitelji Božićnog sajma mogu dobiti za dobrovoljni prilog. Sav prihod Sajma namijenjen je projektu Marijini obroci. Na Sajmu sudjeluju i sekcije naše učeničke zadruge Dukat u sklopu koje su naše eko-skupine i cvjećari koji izrađuju eko-proizvode.\\nUključili smo se i u kampanju Velika čistka te naši učenici i učitelji čiste okoliš škole od otpada.

 • E-Twinning projekti

  Naša škola sudjeluje i u e-Twinning projektima. Učitelji biraju projekte prema svojim afinitetima te sa svojim učenicima sudjeluju u njihovoj provedbi. Projekti se provode na razini Hrvatske ili na međunarodnoj razini. Neki od projektata budu i ekološkog karaktera.

 • Zelena čistka

  Uključili smo se i u kampanju Velika čistka te naši učenici, učitelji i roditelji čiste okoliš škole od otpada.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ANTUN MALETIĆ, ravnatelj
 • IVANA VINKLER KOMARIĆ, pedagoginja, koordinatorica Eko-škole
 • IVA BABIĆ, učiteljica matematike, koordinatorica Eko-škole
 • LUCIJANA MARKOVIĆ, učiteljica biologije, koordinatorica Eko-škole
 • TIHANA SVOREN KOLAREC, učiteljica engleskog jezika
 • ANDREJA VINCEK EVIĆ, učiteljica razredne nastave
 • TAMARA IŠTOKOVIĆ, učiteljica razredne nastave 
 • LIDIJA FLINČEC, učiteljica razredne nastave
 • LANA FARAGO, učenica 5. razreda
 • LORENA KOVAČEVIĆ, učenica 5. razreda
 • DAVID BUTKOVIĆ, učenik 6. razreda
 • TENA ORLOVIĆ, učenica 6. razreda
 • DORIAN MILETIĆ, učenik 7. razreda
 • MATEJ ADŽIĆ, učenik 7. razreda
 • HANA IVANKOVIĆ, učenica 8. razreda
 • LEON MATANOVIĆ, učenik 8. razreda
 • MAJA BENČEVIĆ, predstavnica roditelja
 • ANITA BENČEVIĆ, predstavnica roditelja
 • IVANA KALEM, predstavnica roditelja
 • JANJA BUTKOVIĆ, predstavnica Općine Tordinci

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad - prikupljanje i zbrinjavanje
Cilj:
 • Upoznati učenike i lokalnu zajednicu s načinima zbrinjavanja otpada. Potaknuti ih na razvrstavanje otpada i sudjelovanje u školskim akcijama prikupljanja različitih vrsta otpada.

Zadatak:
 • Škola će tijekom školske godine organizirati akcije prikupljanja EE otpada i starih baterija. Učenici, djelatnici i članovi lokalne zajednice pozvani su sudjelovati u školskim akcijama da bismo prikupili što više EE otpada i starih baterija. Otpad će biti zbrinut na propisan način tj. bit će kontaktirane institucije ovlaštene za zbrinjavanje određene vrste otpada. Također se na razini škole prikuplja i stari papir. U svakoj učionici, u zbornici i uredima postoje kutije za prikupljanje starog papira.
 • Organizirane su i eko-patrole koje prate je li u učionicama otpad pravilno razvrstan.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Akcija prikupljanja EE otpada bit će održana u listopadu 2018. te u svibnju 2019. godine.
 • Akcija prikupljanja starih baterija traje cijelu godinu.
 • Provedba će se pratiti na sljedeći način: u eko-dokumentaciji će bit zabilježena količina prikupljenog otpada te će na stranici škole nakon svake akcije biti napisan članak o akciji i količini te vrsti prikupljenog otpada.

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici OŠ Tordinci i PŠ Antin, lokalna zajednica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Rad učeničke zadruge
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj rada zadruge razvijanje je poduzetničkih kompetencija i poticanje ekološkog duha te korištenje recikliranih i ekoloških materijala u radu.

Realizirani zadaci:
 • Kroz zadane ciljeve realizirali smo sljedeće zadatke:
  • radionice izrade uporabnih predmeta od recikliranih i ekoloških materijala
  • prodaja navedenih predmeta u različitim prigodama (Božićni sajam, Valentinovo, Uskrsna prodaja, Pčelarski sajam, Županijska smotra učeničkih zadruga)

Vrijeme realizacije:

Radionice se održavaju tijekom cijele godine prema rasporedu.

 • Božićni sajam - 12. prosinca 2018.
 • Valentinovska prodaja - 14. veljače 2019.
 • Uskrsna prodaja - 14. travnja 2019.
 • Pčelarski sajam - 15. ožujka 2019.
 • Županijska smotra učeničkih zadruga - 24. svibnja 2019.

Nositelji:
 • U sklopu učeničke zadruge "Dukat" djeluje 6 sekcija. To su već postojeće izvannastavne skupine naše škole:eko-skupina, vjeronaučna skupina, cvjećari, domaćinstvo, mali ekolozi i eko kreativna skupina Prijatelji prirode.
Naziv teme: Božićni sajam
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljena sredstva za projekt Marijini obroci prodajom izrađenih eko-proizvoda.

Realizirani zadaci:
 • Eko-supina, cvjećari, vjeronaučna skupina i domaćinstvo, kreativna eko skupina Prijatelji prirode i mali ekolozi (a također i druge skupine i razredi) izrađivali su različite eko-proizvode, izložili ih na svojim štandovima i sredstva prikupljena na Sajmu namijenili su za djecu obuhvaćenu projektom Marijini obroci.

Vrijeme realizacije:

Izrada proizvoda - tijekom prvog polugodišta (rujan-prosinac 2018.)

Božićni sajam - prosinac 2018.


Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji, roditelji, lokalna zajednica.
Naziv teme: Radionica Čuvajmo svoj okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznati učenike s pojmom očuvanja okoliša, potaknuti ih na razmišljanje o svom okolišu i njegovoj zaštiti. Naučiti ih kako da štede energente a pritom čuvaju okoliš u kojem žive.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su naučili definirati načine štednje energenata, nabrojati kako ljudi zagađuju okoliš, opisali su kako svatko od njih čuva okoliš i razvili su pravilan stav prema očuvanju i zaštiti prirode.
 • Sudjelovali su u skupinskom radu i igri asocijacija.

Vrijeme realizacije:

Travanj 2019.


Nositelji:
 • Učenici 5. razreda (13 učenika), njihova razrednica i pedagoginja.
Naziv teme: Rad izvannastavnih skupina u projektu Eko-škole
Ostvareni ciljevi:
 • Naše su izvannastavne skupine tijekom školske godine različitim aktivnostima sudjelovale u projektu Eko-škole.

Realizirani zadaci:
 • Dolje navedene skupine djeluju pod okriljem naše učeničke zadruge "Dukat" i kroz zadrugu također promoviraju ekološki duh.
 • Eko-skupina - izrada eko-kalendara i uređivanje eko-panoa prema godišnjim dobima, uređenje okoliša, obilježavanje važnih eko-datuma, eko-radionice, suradnja s ostalim skupinama.
 • Cvjećari - izrada eko-proizvoda (eko-sapuna, nevenove masti, ekoloških krema, prirodnih čajeva...), prikupljanje ljekovitog bilja, uređenje okoliša, briga za biljke u školi, suradnja s ostalim skupinama.
 • Vjeronaučna skupina i domaćinstvo - uređenje okoliša škole, obilježavanje važnih eko-datuma, izrada uporabnih predmeta i božićnih ukrasa od recikliranih materijala, suradnja s ostalim skupinama.
 • Kreativna eko-skupina Prijatelji prirode - uređenje okoliša škole, sadnja proljetnica, sudjelovanje u eko-natječajima, obilježavanje važnih eko-datuma, eko-radionice, suradnja s ostalim skupinama.
 • Mali ekolozi - uređenje okoliša škole, sudjelovanje u eko-natječajima, obilježavanje važnih eko-datuma, eko-radionice, suradnja s ostalim skupinama.

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko-skupina, cvjećari, vjeronaučna skupina, domaćinstvo, kreativna eko skupina Prijatelji prirode, mali ekolozi s voditeljicama
Naziv teme: Odbor Eko-škole
Ostvareni ciljevi:
 • U ovoj šk. god. održana je jedna sjednica Odbora Eko-škole na početku šk. god.
 • Druga sjednica planirana je za kraj šk. god.

Realizirani zadaci:
 • Na prvoj sjednici donesen je Godišnji plan i program Eko-škole za ovu šk. god. Dogovoreno je u kojim će natječajima i aktivnostima škola sudjelovati te koje će akcije prikupljanja otpada biti organizirane.
 • Također je dogovoren plan provedbe obnove statusa Eko-škole i Dana škole.

Vrijeme realizacije:

Prva sjednica održana je u listopadu 2018. godine, druga sjednica planirana je za kraj svibnja 2019. godine.


Nositelji:
 • Članovi Odbora Eko-škole
Naziv teme: Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom ove šk. god. prikupljali smo stare baterije, stari papir, a proveli smo i jednu akciju prikupljanja EE otpada.
 • Zbrinjavamo također i stare tonere od printera i fotokopirnih aparata.

 


Realizirani zadaci:
 • Tijekom cijele godine smo kontinuirano prikupljali stare baterije i papir.
 • Akciju prikupljanja EE otpada proveli smo tijekom listopada i studenog 2018. te smo u njoj prikupili 172 kg EE otpada.

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji i djelatnici OŠ Tordinci i PŠ Antin te lokalna zajednica.
Naziv teme: Uređivanje okoliša škole
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom šk. god. učenici i učitelji su uređivali okoliš škole i brinuli se za biljke unutar škole.

Realizirani zadaci:
 • Kroz navedene aktivnosti učenici su sadili i zalijevali cijeće, plijevili korov te zalijevali i čistili biljke u školi.

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko-skupina, cvjećari, domaćinstvo, kreativna eko skupina Prijatelji prirode, mali ekolozi te ostali učenici i učitelji RN.
Naziv teme: Obilježavanje važnih eko-datuma
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježili smo Dan hrvatskih voda, Hrvatski olimpijski dan, Međunarodni dan prašuma, Dane kruha i zahvalnosti, Svjetski dan zaštite životinja, Svjetski dan hrane, Dan jabuka, Svjetski dan štednje, Svjetski dan nepušača, Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa, Dan sigurnijeg interneta, Prvi dan proljeća, Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda.
 • Do kraja šk. god. planiramo obilježiti još Svjetski dan zdravlja, Dan planeta Zemlje, Dan Sunca, Dan ptica i drveća, Majčin dan, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Europski dan parkova, Svjetski dan sporta i Svjetski dan zaštite okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Kroz obilježavanje navedenih eko-datuma kod učenika smo potakli razvijanje svijesti o zaštiti okoliša te o očuvanju hrvatske tradicije i povijesti. Učenici su naučili više o navedenim datumima, zašto se obilježavaju i koja je njihova važnost.

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko-skupina, cvjećari, domaćinstvo, kreativna eko skupina Prijatelji prirode, mali ekolozi, ostali učenici, učitelji i ostali djelatnici OŠ Tordinci i PŠ Antin, roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Iako nas je malo do škole nam je stalo,

Marljivi su učenici naši, brinu o okolišu, sve se praši!

Otpatke skupljamo i u kompost stavljamo,

brinemo o okolišu, to ne zaboravljamo!

Neka naša škola uvijek blista,

neka uvijek bude uredna i čista!


Eko himna: