Eko škola

Dječji vrtić Botinec, Zagreb - Područni objekt Mala Mlaka

Zlatarova zlata 67
10000 Zagreb

Telefon: 01 626 24 93
Fax: 01 654 53 39
E-mail: vrtic-botinec@zagreb.hr
Web: www.vrtic-botinec.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Marijana Pernar
Školski koordinatori: Kristina Radelja
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marijana Pernar   (ravnateljica, DV „Botinec“)
 • Tea Babić  (pedagog, DV „Botinec)
 • Bojan  Branisavljevi (psiholog, DV „Botinec“)
 • Renata Kožul Aralica (logoped, DV „Botinec“)
 • Josip Majdak (predstavnik suradnik ,ortodont-lokalna zajednica)
 • Sandra Novosel (predstavnica mjesne zajednice)
 • Jelena Štimac Tepša (predstavnik iz redova roditelja)
 • Marinela  Gracin (predstavnik iz redova roditelja)
 • Vesna Pavlović (odgojiteljica,DV„Botinec“) koordinatorica očuvanja i brige o voćnjaku, cvjetnjaku, povrtnjaku
 • Katarina KolićSešina (odgojiteljica, DV“Botinec“) koordinatorica estetskog uređenja
 • Betina Ilić Gljuščić (odgojiteljica mentor DV,“Botinec“)voditeljica  područnog objekta 
 • Maja Filipović (odgojiteljica DV, „Botinec“) eko-koordinatorica, voditeljica eko-dnevnika vrtića
 • Kimeta  Mehinović  (odgojiteljica,DV „Botinec“) član
 • Kristina Radelja  (odgojiteljica savjetnica DV „Botinec“) eko-koordinatorica i stručna voditeljica,
 • Maja Zubović  (odgojiteljica DV „Botinec“) koordinatorica eko radionica
 • Tehničko osoblje: domari, Ivana Vilk, Ivana Šišić Bečirević
 •  Kum vrtića: Zlatko Križanić
 • Djeca;petero djece iz skupine "Vjeverice" i četvero iz skupine "Bees"

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja o sprječavanju i smanjivanju onečišćenja okoliša, te  da dijete svojim djelovanjem može utjecati na zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, te očuvanju ekološke stabilnosti.


Zadatak:
 1. Razvoj ekološke svijesti i ekološkog djelovanja od rane dobi djeteta.

 2. Razvoj svijesti o potrebi razvrstavanja otpada.

 3. Poticanje kreativnih načina izražavanja djece upotrebom otpada i recikliranih materijala.

 4. Primjenjivanje usvojenog znanja i vještina u svakodnevnom životu u vrtiću, kod kuće i široj okolini.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Realizacija prema planiranom rasporedu, fotodokumentacija, objava na web stranicama vrtića.

Nositelji:
 • Odgajatelji
 • Djeca
 • Roditelji
 • Domari
 • Stručni tim
 • Lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Steknuta su osnovna znanja o sprječavanju i smanjivanju onečišćenja okoliša, te kako dijete svojim djelovanjem može očuvati ekološku stabilnost te zaštititi biljni i životinjski svijet.
   

Realizirani zadaci:
 • Dijete traži načine da otpad iskoristi u druge svrhe.
 • Dijete zna razvrstati otpad po spremištima.
 • Dijete uočava otpad i odmah djeluje.
 • Svakodnevno odvajanje otpada po skupinama, na razini cijele ustanove, korištenje zelenog otoka u blizini vrtića.
 • Dijete svakodnevno aktivno sudjeluje i promiče ekološko djelovanje u svojoj okolini,u vrtiću, kod kuće i u široj zajednici. 

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • RUJAN - "Bicikl"-"Europski tjedan mobilnosti- "Krećite se s nama"
 • LISTOPAD - "Zasadi drvo, ne budi panj"
 • STUDENI - "Knjige naših ulica","Izumir -moj izum  za mir"uključivanje u akcije
 • PROSINAC - "Recikliraj,reduciraj,ponovno upotrijebi"
 • SIJEČANJ - “Drvo-papir“
 • VELJAČA - PROJEKTNI DAN -"Otpad"
 • OŽUJAK - Drvo,šuma - papir "Boranka"
 • TRAVANJ -  Izleti "Bio otpad"
 • SVIBANJ - Dan zaštite prirode okoliša u Hrvatskoj
 • LIPANJ - Svjetski dan zaštite okoliša

Nositelji:
 • djeca
 • odgojitelji
 • roditelji
 • pomoćno osoblje
 • lokalna zajednica
 • vatrogasci
 • izviđači Hrvatske
 • stručni tim
 • Hrvatske šume
 • Park znanosti
 • Info sistem

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čistu vodu pijemo

O vodi se brinemo.

Na suncu i svježem zraku

Mi čuvamo Malu Mlaku.

Da nam bude lijepa, čista

pa da cijela Zemlja blista.


Eko himna:

Eko himna područnog objekta Mala Mlaka

Neka huči čista rijeka

neka priče nosi.

O vodi ću pričat ja

i time se ponosit.

 

Nadam se da će razum bistri

sačuvati zrak nam čisti.

I zato je red na nas

i zato je red na vas,

pomozimo prirodi za njezin spas.

 

Svaki dan na svježem zraku

brinem za Malu Mlaku.

Šaljem poziv cijelom svijetu-

ČUVAJTE PLANETU!

Nadam se da će razum bistri

sačuvati zrak nam čisti.

I zato je red na nas

i zato je red na vas,

pomozimo prirodi za njezin spas.