Eko škola

Dječji vrtić Botinec, Zagreb - Područni objekt Mala Mlaka

Zlatarova zlata 67
10000 Zagreb

Telefon: 01 626 24 93
Fax: 01 654 53 39
E-mail: vrtic-botinec@zagreb.hr
Web: www.vrtic-botinec.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Marijana Pernar
Školski koordinatori: Kristina Radelja
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marijana Pernar (ravnateljica, DV „Botinec“)
 • Tea Babić (pedagog, DV „Botinec)
 • Bojan  Branisavljević (psiholog, DV „Botinec“)
 • Renata Kožul Aralica (logoped, DV „Botinec“)
 • Sandra Novosel (predstavnica mjesne zajednice)
 • Jelena Štimac Tepša (predstavnik iz redova roditelja)
 • Marinela  Gracin (predstavnik iz redova roditelja)
 • Vesna Pavlović (odgojiteljica, DV„Botinec“) koordinatorica očuvanja i brige o voćnjaku, cvjetnjaku, povrtnjaku
 • Klara Križanić (odgojiteljica, DV“Botinec“) voditeljica eko-patrole
 • Betina Ilić Gljuščić (odgojiteljica mentor DV,“Botinec“) koordinatorica estetskog uređenja
 • Lucija Filipić (odgojiteljica DV, „Botinec“) voditeljica objekta u drugom polugodištu
 • Kimeta  Mehinović  (odgojiteljica, DV „Botinec“) član
 • Kristina Radelja  (odgojiteljica savjetnica DV „Botinec“) voditeljica objekta, eko-koordinatorica
 • Maja Zubović  (odgojiteljica DV „Botinec“) koordinatorica eko radionica
 • Tehničko osoblje: domari, Renata Marđetko , Ivana Šišić Bečirević

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Stjecanje osnovnih znanja o važnosti vode.
 • Smanjiti potrošnju vode, učiniti sve što je u našoj moći da se voda održi što čišćom.

 


Zadatak:
 • Razvoj ekološke svijesti o važnosti vode.
 •  Osvješćivanje važnosti štednje vode.
 • Poticanje racionalnog korištenje vode, smanjenja potrošnje vode u vrtiću i kućanstvima.
 • Poticanje djeteta da pronalazi rješenja, iskustveno istražuje, kritički razmišlja.
 • Primjenjivanje usvojenog znanja i vještina u svakodnevnom životu u vrtiću, kod kuće i široj okolini.

    

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • dokumentiranje, fotografije, izjave...

Nositelji:
 • Odgajatelji
 •  Djeca
 • Roditelji
 • Domari
 • Stručni tim
 • Lokalna zajednica

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:

Steknuta su osnovna znanja o važnosti vode. Dijete je osviješteno o utjecaju vode na  svoje zdravlje i okoliš.


Realizirani zadaci:
 •   Prepoznaje važnost utjecaja vode na okoliš
 •   Potiče racionalno korištenje vode
 •  Prepoznaje važnost vode za svoje zdravlje
 •  Prenosi stečena znanja u svakodnevnom životu
 •  Informira se, kritički razmišlja i djeluje na promjene u zajednici

Vrijeme realizacije:
 •  RUJAN - "Sigurno i zdravo uz održivu mobilnost"
 •  STUDENI - "Mjesec hrvatske knjige- Ajmo hrvati se s knjigom! "
 •  PROSINAC-" Voda i likovno stvaralaštvo"
 •  SIJEČANJ - "Voda  i energija"
 •  OŽUJAK-"Voda i zdravlje"
 •  TRAVANJ -  "Eko otok"·   
 •  SVIBANJ - „Vatrogasci ,vježbe evakuacije -elementarne nepogode"

·        
 


Nositelji:
 •  djeca
 •  odgojitelji
 •  roditelji
 •  pomoćno osoblje
 •  lokalna zajednica
 •  vatrogasna jedinica "Mala Mlaka"
 •  Hrvatski crveni križ "Sigurnije škole i vrtići"
 •  stručni tim 
 •  park znanosti-likovni natječaji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čistu vodu pijemo,

O vodi se brinemo.

Na suncu i svježem zraku,

Mi čuvamo Malu Mlaku.

Da nam bude lijepa, čista

pa da cijela Zemlja blista.


Eko himna:

Neka huči čista rijeka

neka priče nosi.

O vodi ću pričat ja

i time se ponosit.

Nadam se da će razum bistri

sačuvati zrak nam čisti.

I zato je red na nas

i zato je red na vas,

pomozimo prirodi za njezin spas.

Svaki dan na svježem zraku

brinem za Malu Mlaku.

Šaljem poziv cijelom svijetu-

ČUVAJTE PLANETU!

Nadam se da će razum bistri

sačuvati zrak nam čisti.

I zato je red na nas

i zato je red na vas,

pomozimo prirodi za njezin spas.