Eko škola

Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek

Osijek, Frankopanska 64
31 000 Osijek

Telefon: 031 505 820
Fax: 031 575 125
E-mail: osijek@os-fkfrankopana-os.skole.hr
Web: http://os-fkfrankopana-os.skole.hr

Ravnatelj/ica: Antun Ptičar
Školski koordinatori: Ivka Mihaljević
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • DAN ŠKOLE - SAJAM RUKOTVORINA - „ EUROPSKA KULTURNA BAŠTINA“

  Tradicionalni cjelogodišnji školski projekt, s naglaskom na ekologiju, regiju i stvaralaštvo od prirodnih materijala. Učenici istražuju nematerijalnu kulturnu baštinu po regijama RH te ju predstavljaju na Danu škole - sajmu rukotvorina, 26. 4., kulturnim i zabavnim programom prikazujući i objašnjavajući običaje, manifestacije, zavičajne govore, glazbu (plesove, pjesme, tradicijska glazbala), ophode, obrte, igre, rukotvorine, odijevanje, gastronomsku ponudu itd. u suradnji s lokalnim obrtnicima, malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, lokalnom zajednicom i šire.

 • UREĐENJE ŠKOLSKOG PARKA

  Uređenje školskog okoliša - opremanje multifunkcionalnim stolom i klupama - školskog okoliša kroz natječaj Za mene, za Osijek Udruge Slagalica. Želja nam je trajno razviti ekološku svijest učenika i važnost redovite aktivnosti, boravka na otvorenom te otkrivanja svijeta. Novouređeni vanjski prostor savršena je nadopuna školskom okolišu i izvanučioničkoj nastavi.

 • PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA

  Odazivanje na humanitarnu akciju Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske - prikupljanje i doniranje plastičnih čepova. Razvija u jednakoj mjeri svijest učenika o potrebitima i recikliranju.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Antun Ptičar, ravnatelj
 • Ivka Mihaljević,učiteljica razredne nastave
 • Suzana Biondič,učiteljica biologije i kemije
 • Melita Šebešćen, učiteljica razredne nastave
 • Sandra Marijanović,učiteljica likovne kulture
 • Kristina Rušpić,vjeroučiteljica
 • Mirjana Posavac,učiteljica matematike i fizike
 • Anita Pejić Barišić,učiteljica hrvatskog jezika
 • Ana Šebo,knjižničarka
 • Jadranka Oberman Sebenji,psihologinja
 • Ana Petrović,pedagoginja
 • Ljilja Žaki,spremačica
 • Anton Mesarić,domar
 • Andreja Krišto,roditelj
 • Teuta Ivanković, 1.razred
 • Luna Katarina Pintar, 2.razred
 • Nina Erak, 3.razred
 • Dunja Vuzem, 4.razred
 • Dora Dragovan, 5.razred
 • Eva Generalić, 6.razred
 • Lovro Zelić, 7.razred
 • Dominik Matoš, 8.razred

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Edukativni biovrt
Cilj:
 • osvješćivati učenike o zdravoj prehrani i organski uzgojenoj hrani

Zadatak:
 • svaki razred „posvojiti“ svoj dio biovrta u kojem će uzgajati voće i povrće te konzumirati ga
 • educirati učenike o načinu uzgoja i nastanka ploda
 • uključiti učenike da samostalno sade voće i povrće


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Proljeće 2019.


Nositelji:
 • učitelji
Naziv teme: Kompostiranje
Cilj:
 • ukazati na važnost razgradnje biootpada i stvaranje humusa

Zadatak:
 • sakupljati biootpad i upotrijebiti humus za prehranu školskog vrta i cvijeća te potrebe učitelja

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi djelatnici i učenici
Naziv teme: Obilježavanje eko-datuma
Cilj:
 • pobuditi ekološku svijest i solidarnost na globalnoj razini

 


Zadatak:
 • provođenje radionica i terenske nastave
 • izrada plakata
 • uređivanje panoa
 • eko-priče

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • uz važne eko datume

Nositelji:
 • učitelji i stručna služba
Naziv teme: Kreativno zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • recikliranjem otpada potaknuti i razvijati stvaralačke sposobnosti, kreativnost i maštovitost

Zadatak:

 • provoditi radionice u sklopu nastave i izvannastavnih aktivnosti unutar kojih će se otpad upotrijebiti za kreativne i stvaralačke aktivnosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ivka Mihaljević i Suzana Biondić
Naziv teme: Sustavno zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • osvješćivati učenike na važnost razvrstavanja otpada u svrhu očuvanja okoliša i lakšeg recikliranja


Zadatak:

 • sustavno osvješćivati učenike za razvrstavanje otpada u posebne spremnike postavljene u školi
 • uključiti se u eko-akcije
 • organizirati akcije prikupljanja starog papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018/2019


Nositelji:
 • svi djelatnici i učenici