Eko škola

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj

Omladinska 11
51 550 Mali Lošinj

Telefon: 051 231 153
Fax: 051 232 652
E-mail: os.maria.martinolica@os-mmartinolica.skole.hr
Web: http://os-mmartinolica.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Olivela Franko
Školski koordinatori: Lorena Barić, Daniela Kalac Desanti, Martina Kalac, Rafaela Kuljanić, Ana Muškardin
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

  • Platnenih vrećica više – da nam okoliš prodiše

    OŠ Maria Martinolića može se pohvaliti statusom eko-škole već dugi niz godina. Ove šk.godine odlučili smo se prijaviti na Vaš natječaj projektom “Platnenih vrećica više – da nam okoliš prodiše”. Radi se o projektu koji se provodi kroz cijelu šk.godinu jer su u njega osim učenika naše škole uključeni članovi lokalne zajednice. Na ideju smo došli potaknuti radionicom Plavog svijeta (instituta za istraživanje i zaštitu mora) na kojoj su naši učenici čuli mnogo o štetnom utjecaju plastičnih vrećica na sisavce, ribe i ostale organizme priobalnog morskog područja. \nUčenici će zajedno sa eko koordinatoricama promatrati otpad koji je more izbacilo na plaže . Fotografirati ga i u učionici analizirati kojeg otpada ima najviše. Na osnovi donesenih zaključaka iznijet će rješenja kako oni mogu pomoći da otpada ubuduće bude manje. Eko grupa viših razreda istražit će količinu prodanih plastičnih vrećica u lokalnim trgovinama. Dobiveni podaci će im pomoći u sagledavanju konkretne problematike eko sustava našeg lošinjskog arhipelaga.\nUčenici eko sekcija nižih i viših razreda osvjestit će svoje vršnjale o problematici plastičnih vrećica i ostalog plastičnog otpada. Potaknut će ih da osmisle i dizajniraju originalne spremnike za plastični otpad u njihovim učionicama. U suradnji s lokalnim Komunalnim poduzećem pratit će put plastičnog otpada od učionice do reciklažnog dvorišta. \nUčenici likovnih i eko sekcija će oslikati platnene vrećice prigodnim ekološkim motivima i porukama te ih promovirati na „Dječjoj modnoj reviji“ povodom Dana planeta Zemlje ispred trgovačkog centra. Time će senzibilizirati svijest članova lokalne zajednice za rješavanje problema i tako ostvariti svoj cilj.