Eko škola

Dječji vrtić 'Katarina Frankopan', Krk

Smokvik 7
51500 Krk

Telefon: o51 667 140
Fax: 051 222887
E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr
Web: http://www.dvkf-krk.hr/

Ravnatelj/ica: Irena Žic Orlić
Školski koordinatori: Sara Linardić, pedagoginja, Branka Wilhelm Žic, zdravstvena voditeljica
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Sijemo sjeme u vrtiću

  Dječji vrtić 'Katarina Frankopan', Krk uključio se u projekt 'Sijemo sjeme u vrtiću', iniciran od strane Savjeta za politiku prehrane Grada Krka. Navedeni projekt čini okosnicu eko programa, a samim uključivanjem vrtića u isti osigurat će se materijalni uvjeti potrebni za aktivno uključivanje i iskustveno učenje djece. Cilj projekta jest da djeca vrtićke dobi prepoznaju odlike prirodnih ciklusa i pojava, izvornog izgleda, okusa i porijekla prehrambenih namirnica te da tijekom odgoja i obrazovanja stječu osnovne životne vještine poput uzgoja hrane. Svaki je vrtić, osim ovog okvirnog, nadogradio plan ovisno o svojim potrebama, zamislima i postavljenim ciljevima. U planu našeg eko vrtića je obogaćivanje vrtova sadnjom i sijanjem raznih kultura kao što su: češnjak, luk, kadulja, cvjetača, brokula, kelj, kupus, rajčica, smilje, origano...). U studenom je planirana radionica za sve odgojitelje na temu 'Sijemo sjeme u vrtiću' koju će voditi dvije odgojiteljice iz zagrebačkog vrtića 'Duga'.

 • Mi jedemo odgovorno

  Pedagoške godine 2016./2017. bitna eko zadaća Ustanove je realizacija projekta 'Mi jedemo odgovorno'. U planiranju i realizaciji aktivnosti slijedit će se metodologija projekta proslijeđena od strane Udruge Lijepa naša, ali ćemo također implementirati aktivnosti koje su tematski povezane sa zdravom prehranom, a nisu predviđene u projektu. U projekt ćemo uključiti i roditelje sa ciljem osvještavanja važnosti zdrave prehrane, ali također i sa ciljem dobivanja što više podataka o prehrambenim navikama obitelji (metoda upitnika- statistička obrada podataka).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Irena Žic- Orlić, ravnateljica, Branka Wilhelm- Žic, eko koordinatorica, Sara Linardić, eko koordinatorica, voditeljice vrtića: Melita Morić, Bojana Morožin, Katica Jakovčić, Ksenija Sobotinčić, Aleksandra Udina, Ksenija Žužić, Marina Pavačić, Sonja Ivanović, predstavnik eko kuma TKD "Ponikve" Ivan Jurešić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zelena i Plava čistka
Cilj:
 • aktivno sudjelovati u čišćenju zelenih površina i plaža na otoku Krku

Zadatak:
 • organizirati aktivnosti čišćenja obale i zelenih površina

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • kada stignu pozivi za sudjelovanje (od udruge Lijepa naša, Udruge Žmergo u Rijeci)

Nositelji:
 • eko koordinatorice, odgojiteljice svih odgojnih skupina
Naziv teme: Eko izložba u krčkoj galeriji Decumanus
Cilj:
 • javnosti predstaviti eko djelovanje otočnog vrtića

Zadatak:
 • izraditi materijal potreban za postavljanje izložbe, tematski će vjerojatno biti povezana s projektom "Veliki lov na biljke", odlućit će se naknadno budući da će izložba biti u travnju 2019.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • travanj 2019.

Nositelji:
 • eko koordinatorice, odgojiteljice svih odgojnih skupina
Naziv teme: Tjedan otvorenih vrata vrtića
Cilj:
 • upoznati roditelje i širu javnost s eko aktivnostima i projektima na nivou Ustanove

Zadatak:
 • planirati prezentaciju eko aktivnosti roditeljima i široj javnosti
 • izraditi edukativni eko letak, objaviti u lokalnim glasilima i web stranici vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • travanj 2019., oko Dana planeta Zemlje

Nositelji:
 • eko koordinatorice, odgojiteljice svih odgojnih skupina
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • upoznati djecu s kravatom kao hrvatskim izumom 

Zadatak:
 • planirati aktivnosti u odgojnim skupinama vezanim uz kravatu, fotodokumentirati

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 18.10.2018.- realizacija planiranog po skupinama, fotodokumentacija

Nositelji:
 • eko koordinatorice, odgojiteljice svih odgojnih skupina
Naziv teme: Dani kruha
Cilj:
 • obilježiti Dane zahvlanlnosti za plodove zemlje

Zadatak:
 • razgovarati s djecom o dragocjenostima koje nam zemlja daje
 • planirati aktivnosti izrade pekarskih i drugih proizvoda
 • napraviti izložbu u holu svakog vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad, aktivnosti će se fotodokumentirati i bilježiti u knjizi pedagoške dokumentacije

Nositelji:
 • eko koordinatorice, odgojiteljice svih odgojnih skupina
Naziv teme: Sijemo sjeme u vrtiću
Cilj:
 • formiranje vrtićkih vrtova
 • uzgajanje vlastitog voća i povrća

Zadatak:
 • oplemenjivanje postojećih vrtova (okopavanje, gnojenje, sadnja, sijanje, briga o biljkama, zalijevanje, plijevljenje, berba, konzumiranje vlastite hrane za vrtićke obroke...)- uz aktivno sudjelovanje djece.
 • edukacija i osvješćivanje roditelja o važnosti zdrave prehrane

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom čitave pedagoške godine

Nositelji:
 • eko koordinatorice, sve odgojno- obrazovne skupine (odgojiteljice)
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti
 • obogatiti vrtićke vrtove novim biljkama

Zadatak:
 • pratiti programske korake projekta "Veliki lov na biljke":
 • izraditi upitnik o biološkoj raznolikosti
 • izraditi kartiranje staništa
 • postaviti ciljeve obogaćivanja vrtićkih vrtova
 • upoznati djecu s novim vrstama biljaka i životinja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom pedagoške godine
 • praćenje provedbe zadataka: fotodokumentacijom, izvješćima...

Nositelji:
 • eko koordinatorice, voditeljice vrtića, odgojiteljice svih vrtićkih skupina

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izrada Banke sjemenja
Ostvareni ciljevi:
 • skupljamo sjeme u suradnji s roditeljima
 • proučvamo kalendar sjetve
 • izrađujemo banku sjemenja

Realizirani zadaci:
 • prikupljeno sjeme
 • izrađena banka sjemenja
 • izrađen kalendar sjetve

Vrijeme realizacije:
 • zima 2019.

Nositelji:
 • djeca, odgojiteljice
Naziv teme: Izrada Knjige o prticama
Ostvareni ciljevi:
 • izradili smo poučnu Knjigu o pticama 
 • u šetnji smo upoznavali razne vrste ptica, istraživali zanimljivosti o njima, u časopisima pronalazili fotografije, proučavali enciklopedije

Realizirani zadaci:
 • poučne šetnje u prirodi
 • upoznavanje raznih vrsta ptica, istraživanje o njima (enciklopedije, časopisi)
 • izrada Knjige o pticama
 • prezentiranje javnosti na vrtićkoj izložbi

Vrijeme realizacije:
 • veljača/ožujak 2019.

Nositelji:
 • djeca, odgojiteljice
Naziv teme: Izrada Knjige o drveću
Ostvareni ciljevi:
 • u suradnji s roditeljima izradili smo Knjigu o drveću, svako je dijete izabralo jedno stablo koje je zajedno s roditeljima potražilo u prirodi, prešali smo lišće i nešto o stablu naučili

Realizirani zadaci:
 • izrada knjige o drveću (prikupljanje lišća, prešanje, učenje osnovnih pojmova o pojedinim vrstama stabala, provedeno druženje s roditeljima, šetnje u prirodi...)

Vrijeme realizacije:
 • jesen 2019. 

Nositelji:
 • djeca, odgojitelji, roditelji
Naziv teme: sadnja cvijeća u vrtićkim vrtovima
Ostvareni ciljevi:
 • Sve vrtićke vrtove oplemenili smo cvijećem u suradnji s Turističkom zajednicom koja nam je donirala veći dio sadnica i roditeljima koji su nam se pridružili u akciji sadnje

Realizirani zadaci:
 • akcija sadnje cvijeća u vrtićkom okolišu

Vrijeme realizacije:
 • prva polovica travnja 2019.

Nositelji:
 • djeca, odgojitelji, roditelji
Naziv teme: Izrada ćuka od tetrapaka
Ostvareni ciljevi:
 • prijava vrtića na natječaj Eko paket
 • izrada ćuka od tetrapaka- simbol Grada Krka

Realizirani zadaci:
 • prijava na Eko- paket
 • prikupljanje tetrapak ambalaže
 • izrada ćuka od tetrapaka 

Vrijeme realizacije:
 • prosinac 2018.

Nositelji:
 • vrtićka djeca i odgojiteljice
Naziv teme: Izrada hotela za kukce
Ostvareni ciljevi:
 • izradili smo hotel za kukce kojeg smo postavili u dvorištu vrtića (slika priložena)
 • izradili smo i maketu hotela za kukce koju smo postavili u holu vrtića (slika priložena)

Realizirani zadaci:
 • djeca su u šetnji prirodom uočavala razne kukce, učila o njihovim staništima i čime se hrane
 • skupili smo prirodni materijal potreban za izradu hotela za kukce
 • izradili smo hotel za kukce i maketu hotela

Vrijeme realizacije:
 • prosinac 2018.

Nositelji:
 • vrtićke skupine vrtića u Krku i eko koordinatorice
Naziv teme: Izrada karte staništa
Ostvareni ciljevi:
 • izrada karte staništa
 • označavanje biljaka u vrtićkom okruženju
 • šetnja oko vrtića i uočavanje biljaka, učenje njihovih naziva i zanimljivosti vezanih uz biljke

Realizirani zadaci:
 • šetnja oko vrtića sa ciljem uočavanja biljaka i bilježenja njihovih naziva
 • aktivnost crtanja biljaka i vrtićkog okruženja
 • izrada karte staništa/makete 

Vrijeme realizacije:
 • prva polovica studenog 2018. godine

Nositelji:
 • djeca vrtićkih skupina, odgojiteljice i eko koordinatorice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

''Otok Krk volimo mi - zato čuvaj ga i ti!''


Eko himna:

Autor teksta:Tonči Morić

Autor glazbe: Darko Pavlešić

 

IMA  JEDAN  OTOK

IMA JEDAN OTOK-ZLATNO ZELEN

SAV RASCVJETAN I SRCU MELEM

SVU LJEPOTU OTOK KRK NAM DAJE

I HTJELI BI DA TO VJEČNO TRAJE

 

MI SMO JAKO MALI –PUNI ŽELJA SNOVA

ČISTIMO SVE OD PRAGA DO KROVA

NAŠ OTOK BLISTA KAO NAŠE LICE

JER BRINEMO ZA ŠUME ,PARKOVE I PTICE

 

NE BACAMO OTPATKE, NE GAZIMO PO TRAVI

SADIMO CVIJEĆE-DI SE MORE PLAVI

OKO NAS MASLINE ŠIRE SVOJE GRANE

U NAŠA SRCA PUNO CVIJEĆA STANE