Eko škola

Osnovna škola don Lovre Katića, Solin

Put Majdana 3
21210 Solin

Telefon: 021 246 810
Fax: 021 246 817
E-mail: ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr
Web: http://os-donlovrekatica-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Anđelka Slavić
Školski koordinatori: Ankica Glavina, Dijana Jukić
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Rijeka Jadro

  Solinska mekousna pastrva

 • Rijeka Jadro

  Močvarni čempres

 • Rijeka Jadro

  Solinska anguja

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ANĐELKA SLAVIĆ - ravnateljica
 • ANKICA GLAVINA - školska koordinatorica
 • DIJANA JUKIĆ - školska koordinatorica
 • JELENA ŽAGROVIĆ - školska knjižničarka
 • SVJETLANA VUIĆ - učiteljica
 • ANĐELA VUJEVIĆ- učiteljica
 • PREDRAG NOVAKOVIĆ - domar
 • DRAGAN RADOVAN - domar
 • DIJANA BABIĆ - spremačica
 • MIA SESARTIĆ- novinarka i urednica SD
 • MARIJANA JELAVIĆ BATARELO - roditelj, novinarka Solinska kronika
 • MIA MARTINIĆ ,učenica 8.a
 • LAURA TOPIĆ učenica 8.b
 • MARTA BARIŠIĆ učenica 7.a
 • MARIETA JELAVIĆ učenica 6.c

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan eko škole 2018./2019.
Cilj:

 

 • dogovor i usvajanje plana i programa
 • uređenje školskog dvorišta
 • štednja vode, stalan nadzor špina, vodokotlića
 • sakupljanje sjemena kadife u vrtu i sušenje sjemena)
 • ožiljavanje reznica lavande za školski vrt
 • pakiranje lavande u prigodne vrećice
 • sakupljanje starih baterija
 • prigodno obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača
 • prikupljanje papira po učionicama u posebnim  kutijama
 • stalna suradnja s Unijapapirom
 • radionica izrade vrećica za kadifu i pakiranje
 • I. projektni dan uz  Svjetski dan hrane; 16.10.2018. „ Da se ne zaboravi  
 • sudjelovanje u Danu zahvalnosti za plodove zemlje
 • uzgoj buhača u školskom vrtu
 • sadnja sezonskog ukrasnog bilja u školskom vrtu
 • izrada platnenih vrećica
 • izrada čestitki i izrada prigodnih ukrasa za Božić od različitih materijala,
 • stalan nadzor potrošnje vode uz dnevna, tjedna i mjesečna očitavanja, kao i prometa uz školu
 • monitoring gnijezda piljaka u krugu škole
 • recikliranjem do novih ukrasa i uporabnih predmeta
 • okopavanje u vrtu kao priprema za sadnju novih biljaka
 • školski eko-kviz
 • Županijski eko-kviz
 • prehrambene navike naših učenika, zdrava prehrana (radionice i predavanja
 • prigodno obilježavanja Dana voda
 • radionice izrade ukrasa i čestitki za Uskrs
 • radovi u školskom vrtu, sadnja sezonskog cvijeća
 • II. projektni dan, uz Dan planeta Zemlje 17.4.2019. „Otpad 3 2 1  …
 • obnavljanje statusa Eko –škole
 • radionice izrade štapića lavande i vrećica lavande,
 • sadnja uzgojenih reznica lavande
 • suradnja s TZ Solina
 • radovi u vrtu ,štednja vode,
 • sakupljanje starih baterija
 • analiza rada u školskoj godini
 • obnavljanje usvajanja dupina Ivana
 • poklanjanje sjemena kadife sugrađanima u suradnji s Turističkom zajednicom grada Solina

Zadatak:
 • dogovor i usvajanje plana i programa
 • uređenje školskog dvorišta
 • štednja vode, stalan nadzor špina, vodokotlića
 • sakupljanje sjemena kadife u vrtu i sušenje sjemena)
 • ožiljavanje reznica lavande za školski vrt
 • pakiranje lavande u prigodne vrećice
 • sakupljanje starih baterija
 • prigodno obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača
 • prikupljanje papira po učionicama u posebnim  kutijama
 • stalna suradnja s Unijapapirom
 • radionica izrade vrećica za kadifu i pakiranje
 •  I. projektni dan uz  Svjetski dan hrane; 16.10.2018. „ Da se ne zaboravi  
 • sudjelovanje u Danu zahvalnosti za plodove zemlje
 • uzgoj buhača u školskom vrtu
 • sadnja sezonskog ukrasnog bilja u školskom vrtu
 • izrada platnenih vrećica
 • izrada čestitki i izrada prigodnih ukrasa za Božić od različitih materijala,
 • stalan nadzor potrošnje vode uz dnevna, tjedna i mjesečna očitavanja, kao i prometa uz školu
 • monitoring gnijezda piljaka u krugu škole
 • recikliranjem do novih ukrasa i uporabnih predmeta
 • okopavanje u vrtu kao priprema za sadnju novih biljaka
 • školski eko-kviz
 • Županijski eko-kviz
 • prehrambene navike naših učenika, zdrava prehrana (radionice i predavanja
 • prigodno obilježavanja Dana voda
 • radionice izrade ukrasa i čestitki za Uskrs
 • radovi u školskom vrtu, sadnja sezonskog cvijeća
 • II. projektni dan, uz Dan planeta Zemlje 17.4.2019. „Otpad 3 2 1  …
 • obnavljanje statusa Eko –škole
 • radionice izrade štapića lavande i vrećica lavande,
 • sadnja uzgojenih reznica lavande
 • suradnja s TZ Solina
 • radovi u vrtu ,štednja vode,
 • sakupljanje starih baterija
 • analiza rada u školskoj godini
 • obnavljanje usvajanja dupina Ivana
 • poklanjanje sjemena kadife sugrađanima u suradnji s Turističkom zajednicom grada Solina

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Sigurnost djece u školi i oko škole
Ostvareni ciljevi:
 • Uočili smo znatan napredak u stanju okoliša.  Obogatili smo školski vrt novim vrstama te uredili dvorište. Pored škole je novouređena prometnica,
 • prilagođena lakšem i sigurnijem kretanju djece.
 • I u idućem razdoblju trudit ćemo se poboljšavati stanje okoliša naše škole.

Realizirani zadaci:
 • Uočili smo znatan napredak u stanju okoliša.  Obogatili smo školski vrt novim vrstama te uredili dvorište. Pored škole je novouređena prometnica,
 • prilagođena lakšem i sigurnijem kretanju djece.
 • I u idućem razdoblju trudit ćemo se poboljšavati stanje okoliša naše škole.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Neka sve bude kao voda koja ispred sebe bistri, a iza sebe čisti.


Eko himna: