Eko škola

Osnovna škola don Lovre Katića, Solin

Put Majdana 3
21210 Solin

Telefon: 021 246 810
Fax: 021 246 817
E-mail: ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr
Web: http://os-donlovrekatica-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Anđelka Slavić
Školski koordinatori: Ankica Glavina, Dijana Jukić
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Rijeka Jadro

  Solinska mekousna pastrva

 • Rijeka Jadro

  Močvarni čempres

 • Rijeka Jadro

  Solinska anguja

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Anđelka Slavić - ravnateljica
 • Ankica Glavina - školska koordinatorica
 • Dijana Jukić -školska koordinatorica
 • Jelena Žagrović - školska knjižničarka
 • Svjetlana Vuić - ućiteljica
 • Anđela Vujević - učiteljica
 • Predrag Novaković - domar
 • Dragan Radovan - domar
 • Dijana Babić - spremačica
 • Mia Sesartić - novinarka i urednica SD
 • Marijana Jelavić Batarelo - novinarka Solinska kronika
 • Jakov Teklić - roditelj, fotograf Solinske kronike
 • Magdalena Buzov - učenica 8.b
 • Mirta Marković - učenica 7.b
 • Nika Matić  - učenica 6.a
 • Šimun Teklić - učenik 5.c

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja
Cilj:

Rujan

 • dogovor i usvajanje plana i programa
 • uređenje školskog dvorišta
 • štednja vode, stalan nadzor špina, vodokotlića
 • sakupljanje sjemena kadife u vrtu i sušenje sjemena)
 • ožiljavanje reznica lavande za školski vrt
 • pakiranje lavande u prigodne vrećice
 • sakupljanje starih baterija
 • prigodno obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača

Listopad

 • prikupljanje papira po učionicama u posebnim  kutijama
 • stalna suradnja s Unijapapirom
 • radionica izrade vrećica za kadifu i pakiranje
 • I. projektni dan 18.10. 2021. RAZNOLIKOST PROŠLOSTI
 • sudjelovanje u Danu zahvalnosti za plodove zemlje
 • berba maslina u masliniku CEMEX-a
 • sadnja sezonskog ukrasnog bilja u školskom vrtu

Siječanj

 • izrada platnenih vrećica
 • izrada čestitki i izrada prigodnih ukrasa za Božić od različitih materijala,
 • stalan nadzor potrošnje vode uz dnevna, tjedna i mjesečna očitavanja, kao i prometa uz školu
 • monitoring gnijezda piljaka u krugu škole
 • recikliranjem do novih ukrasa i uporabnih predmeta
 • okopavanje u vrtu kao priprema za sadnju novih biljaka
 • školski eko-kviz

Travanj

 • Županijski eko-kviz
 • prehrambene navike naših učenika, zdrava prehrana (radionice i predavanja
 • prigodno obilježavanja Dana voda
 • radionice izrade ukrasa i čestitki za Uskrs
 • radovi u školskom vrtu, sadnja sezonskog cvijeća
 • II. projektni dan, uz Dan planeta Zemlje 12.4.2022. ISPRED SEBE BISTRI, IZA SEBE ČISTI …

Svibanj, Lipanj

 • obnavljanje statusa Eko –škole
 • radionice izrade štapića lavande i vrećica lavande,
 • sadnja uzgojenih reznica lavande
 • suradnja s TZ Solina
 • radovi u vrtu uz pomoć radnika CEMEX-a ,štednja vode,
 • sakupljanje starih baterija
 • analiza rada u školskoj godini
 • obnavljanje usvajanja dupina Ivana
 • poklanjanje sjemena kadife sugrađanima u suradnji s Turističkom zajednicom grada Solina

Zadatak:
 •  I. projektni dan 18.10. 2021. RAZNOLIKOST PROŠLOSTI
 • II. projektni dan 12.4. 2022. ISPRED SEBE BISTRI IZA SEBE ČISTI 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji, pomoćno osoblje naše škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:

Edukacija djece o važnosti zdrave i previlne prehrane kroz predmetnu nastavu i satove razrednog odjela.


Realizirani zadaci:
 • predavanja
 • radionice

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:

Učitelji i učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Neka sve bude kao voda koja ispred sebe čisti, a iza sebe bistri.


Eko himna: