Eko škola

Osnovna škola Supetar

Porat 25
21400 Supetar

Telefon: 021631135
Fax: 021631135
E-mail: os-supetar@os-supetar.skole.hr
Web: www.os-supetar.skole.hr

Ravnatelj/ica: Dubravka Menjak
Školski koordinatori: Fanita Milišić dipl. učitelj, Silvana Mirić, prof., Tanja Martinić, prof.pedagogije
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

  • Eko-paket
  • PROJEKT KULTURNE BAŠTINE - Jo san Bročanin i volin Broč

    U želji da što više sačuvamo tradiciju otočkog života te da svoja znanja i sposobnosti prikažemo široj zajednici škola provodi projekt Kulturna baština kroz koji osposobljava učenike da istraže i nauče o mjestu u kojemu žive te o tradiciji, znamenitim spomenicima i običajima svojih predaka.Namjena je projekta poticati učenike na usvajanje pravila lijepog ponašanja i odnosa prema okolišu, promicati usvojena pravila u svakodnevnom životu učenika te motivirati ih na usvajanje bontona.

  • Jedna voćka na dan tjera doktora iz kuće van

    CILJ projekta je promovirati pravilne prehrambene navike u svrhu povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi .

  • Kod za zdravlje

    Cilj projekta je promovirati pravilne prehrambene navike i životne navike u svrhu sprječavanja pretilosti i razvoja sukladno dječjoj dobi.