Eko škola

Osnovna škola Supetar

Porat 25
21400 Supetar

Telefon: 021631135
Fax: 021631135
E-mail: os-supetar@os-supetar.skole.hr
Web: www.os-supetar.skole.hr

Ravnatelj/ica: Dubravka Menjak
Školski koordinatori: Fanita Milišić dipl. učitelj, Silvana Mirić, prof., Tanja Martinić, prof.pedagogije
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • PROJEKT KULTURNE BAŠTINE - Evala van svitu

  U želji da što više sačuvamo tradiciju otočkog života te da svoja znanja i sposobnosti prikažemo široj zajednici škola provodi projekt Kulturna baština kroz koji osposobljava učenike da istraže i nauče o mjestu u kojemu žive te o tradiciji, znamenitim spomenicima i običajima svojih predaka.\\nKroz temu „Evala van svitu“ želimo osvijestiti učenike o pravilima lijepog ponašanja kao i odnosa prema okolišu.\\nNamjena je projekta poticati učenike na usvajanje pravila lijepog ponašanja i odnosa prema okolišu, promicati usvojena pravila u svakodnevnom životu učenika te motivirati ih na usvajanje bontona.

 • Jedna voćka na dan tjera doktora iz kuće van

  CILJ projekta je promovirati pravilne prehrambene navike u svrhu povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi .

 • CROATICA ZA DJECU I MLADE: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine

  Glavni je cilj projekta promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine, koji čine važne odrednice hrvatskoga povijesnog, kulturnog i nacionalnog identiteta.\\nOsnovni su ciljevi projekta:\\n1. promicanje hrvatskoga jezika kao temeljne odrednice hrvatskoga identiteta\\n2. ponavljanje i proširivanje znanja iz povijesti hrvatskoga jezika\\n3. utvrđivanje i proširivanje znanja iz gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika\\n4. promicanje hrvatske pisane baštine kao važne odrednice hrvatskoga identiteta\\n5. njegovanje domoljubnih i univerzalnih vrijednosti.\\nOvim projektom pomoću multimedijalne tehnologije i primjenom didaktičkih metoda učenici će proširiti svoje znanje iz povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika te doživjeti bogatstvo i ljepotu hrvatske pisane baštine.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dubravka Menjak-ravnateljica
 • Matea Martinić- defektologinja
 • Tanja Martinić-pedagoginja-koordinatorica
 • Fanita Milišić- učiteljica razredne nastave- koordinatorica
 • Alda Šlender-učiteljica razredne nastave
 • Josipa Cvitanić- učiteljica razredne nastave
 • Ivana Kunjašić Gospodnetić- učiteljica razredne nastave
 • Anton Silvester Iskra- učitelj Tehničke kulture
 • Natalija Ugrinović - učiteljica Matematike
 • Doris Mazija- učiteljica Engleskog jezika
 • Nives Franić- učiteljica razredne nastave
 • Leona Tavra- učiteljica Engleskog jezika
 • Silvana Mirić- učiteljica Prirode, Biologije i Kemije-koordinatorica
 •  Anamarija Kurte- učiteljica Prirode, Biologije i Kemije
 • Sandra Dasenčić Eterović- učiteljica Informatike
 • Jasminka Grbavac Klindžić- psihologinja
 • 1.a Filip Pehnec
 • 1.b Roko Glavinić
 • 2.a Pavo Peran
 • 2.b Amarie Eterović
 • 3.a Ana Jozić
 • 3.b Lucija Vicelić
 • 4.a Vita Cvitanović
 • 4.b Borna Šerić
 • 5.a Nia Pocrnjić
 • 5.b Ivan Sinovčić
 • 5.c Lena Ljubetić Šteka
 • 6.a Paul Vranjičić
 • 6.b Tina Gospodnetić
 • 7.a Ante Brtičević
 • 7.b Toni Pučo
 • 8.a Dora Goleš
 • 8.b Karla Valenšag
 • 8.c Toma Šarolić

PŠ Nerežišća

 • 1. Ivona Kušćević
 • 2. Luka Šimunović
 • 3. Rina Kušćević
 • 4. Ivano Eterović

PŠ Sutivan

 • 1. Domina Lukšić
 • 2. Edi Kahrica
 • 3. Vita Lukšić
 • 4. Dea Tavra
 • Mirjana Ramljak, spremačica
 • Doni Dragičević, domar
 • predstavnik Vijeća roditelja Marko Litović
 • gradonačelnica Ivana Marković

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Smanjiti potrošnju vode radi što bolje kontrole ispravnosti slavina, vodokotlića i pisoara
 • Postići osviještenost svih učenika i djelatnika o ograničensoti količine vode te potrebi za štednjom
 • Učiti o vodi kao izvoru života, pokretačke energije te poamagaču u prošlosti života ljudi

Zadatak:
 • Redovito vršiti nadzor ispravnosti salvina, vodokotlića te stanje pisoara
 • Voditi evidenciju o potrošnji vode
 • Organizirati projektni dan na temu Voda-na Braču

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • Eko patrola, učitelji, spremačice i domar, učenici razredne nastave

 

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Odvajati otpad od smeća.
 • Reciklirati
 • Usvojiti navike humanitarnog djelovanja

Zadatak:
 • Svakodnevno prikupljati papirnati otpad u učionicama i prostorijama škole.
 • Čuvati urednost školskog dvorišta
 • Prikupljati plastične čepove u akciji "Plastičnim čepovima do skupih lijekova".
 • Prikupljati Tetra-pak ambalažu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 


Nositelji:

 

 • Svi učenici i djelatnici uz pomoć roditelja

 

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Osvijestiti kod učenika potrebu za pravilnom i zdravom prehranom.

Zadatak:
 • Obilježiti Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.
 • Obilježiti Dan jabuka.
 • Dan otvorenih vrata: Jo san Bročanin i volin Broč-tradicionalna i zdrava prehrana

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Kroz duži period- od listopada do ožujka.
 • Izrada pano i javne prezentacije.

Nositelji:
 • Svi učitelji, učenici, školski koordiantori, nenastavno osoblje uz pomoć roditelja.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanje čepova - 10 kutija za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma

Realizirani zadaci:
 • Humanitarno prikupljanje čepova

Vrijeme realizacije:
 • Studeni 2018.-travanj 2019.

Nositelji:
 • Školski koordinatori, učenici razredne nastave sa svojim učiteljima te uz pomoć roditelja, spremačice i domar
Naziv teme: Eko paket
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanje i zbrinjavanje Tetra pak ambalaže te njezino ponovno korištenje.

Realizirani zadaci:
 • Sudjelovanje u nagradnom antječaju Eko paket-zadatci slikanja i izrada  predmeta te biljnog i životinjskog svijeta od Tetra pak ambalaže.

Vrijeme realizacije:
 • Studeni 2018.-travnja 2019.

Nositelji:
 • Školski koordinatori, učitelji razredne anstave sa svojim učenicima

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

UREDI! POSADI! BRINI! NJEGUJ!

SADA JE ČAS, JER BUDUĆNOST ZDRAVE ZEMLJE BRIGA JE SVIH NAS.

BISTRO MORE, ČISTA LUKA, SLIKA JE TO NAŠEG SUPETARSKOG PUKA.


Eko himna: