Eko škola

Dječji vrtić - vrtić Panda, Varaždin

Hercegovačka 29
42000 Varaždin

Telefon: 042 233 285
Fax:
E-mail: panda@vz.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-panda.hr

Ravnatelj/ica: Mirjana Rajković
Školski koordinatori: Mirjana Rajković ravnateljica, Monika Rajković pedagoginja, Snježana Furjan odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • DJECA ŽIVE KAO CVIJEĆE

  Cvijetnjak u dvorištu vrtića, iako malen, budi interes djece. odgojiteljice. Promatranjem, uočavanjem promjena, raznolikosti i ljepote te starinskih vrsta cvijeća uz cvjetne reduše, učimo o biljnom ali i životinjskom svijetu, o našoj ulozi i važnosti u očuvanju svijeta i međusobne ovisnosti svih na Zemlji od male osice do velikog oceana. Djeca fotografiraju zapaženo, traže nove informacije i bilježe u svoj dnevnik, uz izjave i uradke. Projekt je predstavljen roditeljima i na mrežnim, nastavlja se i van ograde vrtića i trajno u svima nama.

 • ČUVARI NAŠEG ZDRAVLJA

  Projektom smo željeli :uočiti povezanost hrane, vode i zdravlja ,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka ali i važnost odgovornog uzimanja hrane i vode (uzmi koliko ćeš pojesti i popiti- važnost smanjenja hrane i vode koje bacamo), sudjelovati u izradi jelovnika,omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane i ulozi vode i kiša u ekološkoj proizvodnji, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, navika kretanja kao prirodne potrebe, putem različitih ponuđenih sadržaja i aktivnosti i osobnim primjerom utjecati na življenje ekoloških vrijednosti u ustanovi ali i šire, razviti razumijevanje da svojim odnosom prema okolišu postajemo čuvari svojeg zdravlja.

 • POGLED NA ZEMLJU IZ SVEMIRA

  Na osnovu interesa djece o Svemiru, satelitima i njihovoj ulozi u saznanjima o Zemlji. Uz video zapis putovanja satelita i pogled na Zemlju potičemo djecu na uočavanje ljepote planete na kojoj živimo i ulozi čovjeka u očuvanju ljepote.\nAktivnostI I uključuju spoznaju o biološkoj raznolikosti i međuovisnosti svih na Planetu. Pojam odgovornosti razvijamo unutar različitih ekoloških aktivnosti i projekata i unutar projekata Za manje otpada i Mi jedemo odgovorno. Djeca imaju mogučnost različitih kreativnih izričaja i prezentacije doživljaja roditeljima i široj zajednici. Djeca usvajaju pojmove povezane sa Svemirom ali i pojmom ekološki otisak. Uočava se razvoj ekoloških vrijednosti i spoznaje o načinima očuvanja prirodnih ljepota i bogatstva.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica vrtića : Mirjana Rajković
 • Odgojitelji : Snježana Furjan, Natalija Vugrinec, Marija Bunić
 • Djeca starijih dobih skupina : 30-ero
 • Predstavnica stručnog tima :  Monika Rajković, magistra pedagogije
 • Predstavnik administrativnog osoblja : Milan Rajković
 • Predstavnici roditelja : Zvjezdan Marković, Martina Zelčić Kos
 • Predstavnici lokalne zajednice : Miroslav Marković(predstavnik mjesne zajednice), Dalibor Štorga (predstavnik Hrvatskih šuma)
 • Javna i druga poduzeća : Željkica Rauš predstavnica Marlex invest, Željko Hajdinjak predstavnik Foto kluba Sloboda, Davor Mašić predstavnik medija E tisak-Varaždin
 • Predstavnik udruge koja se bavi pitanjem okoliša : Udruga za zaštitu životinja Spas

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:

 • Uočiti povezanost hrane i zdravlja,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o  prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije  o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti.


Zadatak:

 • obilježavanje Dječjeg tjedna- pravo djeteta na zdravlje
 • hodanje i šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode
 • izlet u prirodu, povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje -ekološki načina proizvodnje hrane, zdrava prehrana
 • Izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura i odgovorne prehrane
 • Sudjelovanje u izradi jelovnika
 • mogućnost svakodnevnog konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda 
 • Voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane
 • Zdravi život – izrada plakata , uključivanje obitelji u aktivnosti (kretanje, izlet)
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • Važnost  tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja – igre i radionice za djecu i roditelje
 • U zdravom tijelu, zdrav duh – sudjelovanje na Olimpijadi dječjih vrtića


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20


Nositelji:

 • Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: VODA
Cilj:

 • Uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet, provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu


Zadatak:

 • Što sve voda može (istražujemo s Figom)
 • Dječji izričaji, sakupljanje materijala
 • Naša hidrocentrala (posjeta hidrocentrali)
 • Kako štedjeti vodu
 • Mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • Bilježenja potrošnje vode
 • Štednja vode u sanitarnim prostorijama
 • Detektiranje najvećih potrošača vode
 • Izrada plakata s bilješkama i prijedlozima
 • Pokusi sa vodom- agregatna stanja
 • Što se otapa u vodi
 • Kako zagađujemo vodu – spoznajno istraživalačke aktivnosti
 • Život u potoku, jezeru, rijeci i kamo rijeka odlazi
 • Obilježavanje Dana voda –izlet do najbližeg potoka ili rijeke Drave
 • Igrokazi za djecu : Keko-eko, Pismo iz Zelengrada,
 • Putovanje jedne kapljice
 • Aktivnosti umjetničkog promatranja i slušanja povezane sa temom vode (slušanje glazbenih instrumentalnih cjelina,priče, pjesme, filmovi, predstave
 • Sakupljanje kišnice i zalijevanje i uređivanje vrtićkog cvjetnjaka
 • Izrada cvjetnjaka kod kuće i sakupljanje kišnice


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.


Nositelji:

 • Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

 • Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se sa vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se sa recikliranjem otpada, pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijesti kod djece i odraslih.


Zadatak:

 • razvijati  spoznaju  o  elementima  prirodnog  okruženja  i  njihovim  odnosima, biljni  i  životinjski  svijet,  rad  ljudi,  prirodne  i  geografske  pojave
 • razvijanje  sposobnosti  složenim  misaonim  operacijama;  klasificiranje,  zaključivanje,  uzročno – posljedične  veze  i  odnosi
 • razvijati  vizualnu  percepciju,  specijalne  percepcije,  brzine  u  diskriminaciji  podražaja
 • unapređivati  intelektualni,  društveni, ekološki, moralni  i  duhovni  razvoj  djece  kroz  stjecanje  znanja,  humanizam  i  toleranciju,  identitet,  odgovornost,  autonomiju,  kreativnost
 • stvaranje situacija u kojima se razvijanja  spoznaja  o  potrebi i važnosti  brige  za  sebe  i  okolinu
 • odgoj  za  održivi  razvoj
 • omogućiti  djetetu  potrebnu  slobodu  u  izražavanju  vlastite  inicijative,  poduzetništva,  izbora,  odlučivanja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.


Nositelji:

 • Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Eko kodeks

Eko kodeks:

ŽELIMO DA NAŠA ZEMLJA BUDE ČISTA,

DA PANDA NE OSTANE,

BEZ BAMBUSOVA LISTA!


Eko himna: