Eko škola

Dječji vrtić - vrtić Panda, Varaždin

Hercegovačka 29
42000 Varaždin

Telefon: 042 233 285
Fax:
E-mail: panda@vz.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-panda.hr

Ravnatelj/ica: Mirjana Rajković
Školski koordinatori: Mirjana Rajković ravnateljica, Monika Rajković pedagoginja, Snježana Furjan odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • DJECA ŽIVE KAO CVIJEĆE

  Cvijetnjak u dvorištu vrtića, iako malen, budi interes djece. odgojiteljice. Promatranjem, uočavanjem promjena, raznolikosti i ljepote te starinskih vrsta cvijeća uz cvjetne reduše, učimo o biljnom ali i životinjskom svijetu, o našoj ulozi i važnosti u očuvanju svijeta i međusobne ovisnosti svih na Zemlji od male osice do velikog oceana. Djeca fotografiraju zapaženo, traže nove informacije i bilježe u svoj dnevnik, uz izjave i uradke. Projekt je predstavljen roditeljima i na mrežnim, nastavlja se i van ograde vrtića i trajno u svima nama.

 • ČUVARI NAŠEG ZDRAVLJA

  Projektom smo željeli :uočiti povezanost hrane, vode i zdravlja ,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka ali i važnost odgovornog uzimanja hrane i vode (uzmi koliko ćeš pojesti i popiti- važnost smanjenja hrane i vode koje bacamo), sudjelovati u izradi jelovnika,omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane i ulozi vode i kiša u ekološkoj proizvodnji, stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, navika kretanja kao prirodne potrebe, putem različitih ponuđenih sadržaja i aktivnosti i osobnim primjerom utjecati na življenje ekoloških vrijednosti u ustanovi ali i šire, razviti razumijevanje da svojim odnosom prema okolišu postajemo čuvari svojeg zdravlja.

 • POGLED NA ZEMLJU IZ SVEMIRA

  Na osnovu interesa djece o Svemiru, satelitima i njihovoj ulozi u saznanjima o Zemlji. Uz video zapis putovanja satelita i pogled na Zemlju potičemo djecu na uočavanje ljepote planete na kojoj živimo i ulozi čovjeka u očuvanju ljepote.\nAktivnostI I uključuju spoznaju o biološkoj raznolikosti i međuovisnosti svih na Planetu. Pojam odgovornosti razvijamo unutar različitih ekoloških aktivnosti i projekata i unutar projekata Za manje otpada i Mi jedemo odgovorno. Djeca imaju mogučnost različitih kreativnih izričaja i prezentacije doživljaja roditeljima i široj zajednici. Djeca usvajaju pojmove povezane sa Svemirom ali i pojmom ekološki otisak. Uočava se razvoj ekoloških vrijednosti i spoznaje o načinima očuvanja prirodnih ljepota i bogatstva.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica vrtića: Mirjana Rajković
 • Odgojitelji: Snježana Furjan, Danijela Brkušanin, Marija Bunić
 • Djeca starijih dobih skupina: Oliver Šešet, Marin Milković, Erika Stanek, Dorotea Žiger
 • Predstavnica stručnog tima:  Monika Rajković, magistra pedagogije
 • Predstavnik administrativnog osoblja: Milan Rajković
 • Predstavnici roditelja: Zvjezdan Marković, Martina Zelčić Kos
 • Predstavnici lokalne zajednice: Miroslav Marković(predstavnik mjesne zajednice), Dalibor Štorga (predstavnik Hrvatskih šuma)
 • Javna i druga poduzeća: Željkica Rauš predstavnica Marlex invest, Željko Hajdinjak predstavnik Foto kluba Sloboda, Davor Mašić predstavnik medija E tisak-Varaždin
 • Predstavnik udruge koja se bavi pitanjem okoliša: Udruga za zaštitu životinja Spas


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVLJE
Cilj:

Uočiti povezanost čistoće okoliša, načina življenja hrane i zdravlja,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o  prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane i važnosti očuvanja autohtonih vrsta i korištenje lokalnih i sezonskih namirnica.

Stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije  o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti.

 • Poticati različite oblike kretanja i razvijati svijest o nužnom korištenju automobila.


Zadatak:

 • Izjave djece o njihovim prehrambenim navikama i upoznavanje roditelja sa dječjim izjavama
 • obilježavanje Dječjeg tjedna- pravo djeteta na zdravlje
 • susret sa medicinskom sestrom Doma zdravlja
 • hodanje i šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode
 • obilježavanje tjedna kretanja
 • izlet u prirodu, povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje -ekološki načina proizvodnje hrane, zdrava prehrana
 • Izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura i odgovorne prehrane
 • Sudjelovanje u izradi jelovnika
 • mogućnost svakodnevnog konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda 
 • Voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane
 • Zdravi život – izrada plakata , uključivanje obitelji u aktivnosti (kretanje, izlet)
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • Važnost  tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja – igre i radionice za djecu i roditelje
 • U zdravom tijelu, zdrav duh – sudjelovanje na Olimpijadi dječjih vrtića i ostalim sportskim događajima


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija- tijekom pedagoške godine

Načini praćenja :

 • Eko-dnevnik
 • Pedagoška dokumentacija skupine i Vrtića
 • Foto dokumentacija
 • Video i audio zapisi
 • Plakati, brošure, letci
 • Dječji radovi i dječje izjave i ostali uradci dječjeg kreativnog izričaja
 • Didaktičke igre i igračke koje su nastale tijekom rada
 • Mape aktivnosti ili projekata
 • Izjave roditelja – korisnika
 • Anketni upitnici
 • iskazan interes svih koji su bili u doticaju sa informacijama o djelovanju vrtića
 • Materijali na oglasnoj ploči,  ekoloških aktivnosti u prostoru vrtića
 • povratne informacije Udruge Lijepa naša


Nositelji:
 • osnivač
 • medicinska sestra
 • odgojitelji
 • eko patrola
 • eko odbor
 • ostali zaposlenici vrtića
 • djeca
 • roditelji
 • turistička agencija
 • ostale udruge i ustanove
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet, provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu
 • Na osnovu iskustva iz prakse i potreba za zaštitom prava djece odlučili smo se povezati vodu i zdravlje, jer su se navike pijenja vode kod djece smanjile a povećale one povezane uz slatke i gazirane napitke. Samim tima i odnos prema vodi se mijenja, a našim ćemo aktivnostima  i okruženjem poticati djecu na promišljanja i izmjenu iskustva a time i na ekološka promišljanja.


Zadatak:
 • Kako štedjeti vodu - pronalaženje nčina, detektiranje kritičnih točaka uz uklučivanje obitelji i prenošenje aktivnosti u obiteljski dom i šire
 • Mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene) - u vrtiću i kod kuće
 • Bilježenja potrošnje vode
 • Štednja vode u sanitarnim prostorijama
 • Detektiranje najvećih potrošača vode
 • Izrada plakata s bilješkama i prijedlozima
 • Pokusi sa vodom- agregatna stanja
 • Što se otapa u vodi
 • Kako zagađujemo vodu – spoznajno istraživalačke aktivnosti
 • Život u potoku, jezeru, rijeci i kamo rijeka odlazi
 • Obilježavanje Dana voda –izlet do najbližeg potoka ili rijeke Drave
 • Igrokazi za djecu : Keko-eko, Pismo iz Zelengrada,
 • Putovanje jedne kapljice
 • Aktivnosti umjetničkog promatranja i slušanja povezane sa temom vode (slušanje glazbenih instrumentalnih cjelina,priče, pjesme, filmovi, predstave
 • Sakupljanje kišnice i zalijevanje i uređivanje vrtićkog cvjetnjaka
 • Izrada cvjetnjaka kod kuće i sakupljanje kišnice
 • Posjeta vodocrpilištu i upoznavanje sa postupkom pročišćavanja vode (što mi možemo učiniti?)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija: tijkekom pedagoške godine

Praćenje:

 • Eko-dnevnik
 • Pedagoška dokumentacija skupine i Vrtića
 • Foto dokumentacija
 • Video i audio zapisi
 • Plakati, brošure, letci
 • Dječji radovi i dječje izjave i ostali uradci dječjeg kreativnog izričaja
 • Didaktičke igre i igračke koje su nastale tijekom rada
 • Mape aktivnosti ili projekata
 • Izjave roditelja – korisnika
 • Anketni upitnici
 • iskazan interes svih koji su bili u doticaju sa informacijama o djelovanju vrtića
 • Materijali na oglasnoj ploči,  ekoloških aktivnosti u prostoru vrtića
 • povratne informacije Udruge Lijepa naša

 


Nositelji:

Eko patrola, odgajateljice, spremačice, kuharice, djeca,roditelji, eko odbor vrtića, turistička agencija, ravnateljica, vanjski suradnici, sustručnjaci, druge predškolske ustanove, škole, šira zajednica.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

 • Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se sa vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se sa recikliranjem otpada, pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijesti kod djece i odraslih.


Zadatak:

 • što je otpad, a što smeće
 • vrste otpada
 • razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada
 • recikliranje i ponovna uporaba
 • uključivanje obitelji u sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • praćenje i bilježenje količine otpada (u kilama prema vrsti otpada)
 • kreativne radionice sa otpadnim materijalima u funkciji informiranja uže i šire zajednice, igre djeteta i razvoja kompetencija (izradi igračku, ukras, pomagalo….) i izrada brošure sa savjetima i idejama za uporabu
 • istraživanje: vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • razgradnja bio otpada u šumi i utjecaj na promjene u šumi
 •  Briga o životinjskom svijetu povezano sa zabranjenim odlagalištima smeća i otpada u prirodi i klimatskim promjenama u prirodi : Izrada i obnavljanje kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada hotela za kukce, pojilišta za pčele,leptire i  ptice i korištenje otpadnih boca i kutija u tu svrhu
 •   suradnja sa udrugom za napuštene životinje Spas : sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika, papira
 • briga o cvjetnjaku vrtića - Bio otpad za naš cvjetnjak
 • informiranje i uključivanje obitelji u različite ekološke aktivnosti
 • aktivno sudjelovanje kod uređivanja igrališta u blizini vrtića
 • ciljane šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • detektiranje opasnosti odlaganja otpada za šumu, biljke i životinje
 • provođenje čišćenja vrtićkog ali i šireg okruženja
 • sakupljanje plastičnih boca, čepova, papira i daljnje preusmjeravanje uključivanjem u humanitarne akcije uz bilježenje i informiranje svih uključenih
 • Izumi  za manje otpada-poticanje različitih načina dječjeg kreativnog izričaja
 • izrada plakata, letaka, brošura, eko poruka
 • anketni list za roditelje sa eko temama
 • istraživanje i pronalaženje pisanih podataka povezanih sa temom i općenito za izgradnju ekološke svijesti : putem interneta, enciklopedija, stihova, priča, časopisa
 • suradnja sa lutkarskim kazalištima, udrugama i ustanovama
 • izleti u prirodu i eko imanja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija: tijekom pedagoške godine

Načini praćenja :

 • Eko-dnevnik
 • Pedagoška dokumentacija skupine i Vrtića
 • Foto dokumentacija
 • Video i audio zapisi
 • Plakati, brošure, letci
 • Dječji radovi i dječje izjave i ostali uradci dječjeg kreativnog izričaja
 • Didaktičke igre i igračke koje su nastale tijekom rada
 • Mape aktivnosti ili projekata
 • Izjave roditelja – korisnika
 • Anketni upitnici
 • iskazan interes svih koji su bili u doticaju sa informacijama o djelovanju vrtića
 • Materijali na oglasnoj ploči,  ekoloških aktivnosti u prostoru vrtića
 • povratne informacije Udruge Lijepa naša


Nositelji:
 • osnivač
 • ravnateljica
 • odogijiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • eko odbor
 • eko patrola
 • ostali zaposlenici vrtića

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • obilježavanje Dana oralnog zdravlja
 • usvajanje osnovnih navika za održavanje i njegu usne šupline
 • povezivanje važnosti zba sa zdravljem
 • suradnja sa širom zajednicom

Realizirani zadaci:
 • izrada makete usne šupljine
 • usvajanje naziva i funkcije zuba
 • neposredno iskustvo- pravilno pranje zuba
 • suradnja sa stomatološkom ordinacijom

Vrijeme realizacije:

ožujak 2019.


Nositelji:
 • djeca starijih skupina
 • odgojitelji
 • ravnateljica
 • dr. stomatologije Mirna Kovač-Roki
Naziv teme: DAN ŠUMA - SADNJA DRVETA
Ostvareni ciljevi:

 • Pratiti drveće iz obližnjeg parka kroz sva godišnja doba - kako rastu, cvjetaju, gube lišće, otkriti tko na njemu živi i sl. 
 • Saditi biljke – posaditi biljke u manje vaze na prozorskoj dasci, dijete tako učiti o životnim ciklusima prateći biljku od sjemena do plod


Realizirani zadaci:
 • suradnja sa širom zajednicom i uključivanje u akciju Volim zeleno
 • uočavanje promjena u prirodi i ljepote parkova i šume
 • sadnja javora i jasena u suradnji s Parkovima Varaždin
 • uočavanje razlika između drveća i njihovih karakteristika

Vrijeme realizacije:

ožujak 2019.


Nositelji:
 • djeca starijih skupina
 • odgojitelji
 • ravnateljica vrtića
 • ravnatelj Parkova Varaždin
 • zaposlenici Parkova Varaždin
 • mediji
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:

U današnje doba djeca  putem različitih medija dobivaju informacije u kojima se spominje energija. Za njih je to pomalo apstraktan pojam pa smo planirane ishode odlučili provoditi unutar teme energije.  Putem različitih aktivnosti i okruženja planiramo djeci približiti pojam energije , poštujući našu početno razmišljanje : Od poznatog prema nepoznatom.

Važno je na djetetu razumljiv način omogućiti dostupnost informacija o :

 • ·         vrsti energija koje ih okružuju
 • ·          ulozi i povezanosti hrane, pića i  zraka s energijom tijela i zdravljem
 • ·         vezi  između energije i osjećaja
 • ·         voda kao izvor energije
 • ·         sunce kao izvor energije
 • ·         vjetar kao izvor energije


Realizirani zadaci:

Neke od manjeg broja izjava na pitanje što je energija :

 •  kada imamo puno snage
 • kad imamo kisika da možemo disati
 • sunce svijetli i onda je to svjetla energija
 • vjetar ima energiju kada jako puše
 • postoji i vodena energija

TIJELO I ENERGIJA TIJELA

Energija koju dobivamo iz hrane omogućuje nam obavljanje raznih aktivnosti, razmišljanje, kretanje  i rast.

Na pitanje što je energija tijela / čovjeka :

 • kad možeš hodati
 • da imaš puno života
 •  kad puno vježbaš
 •  kada trčiš
 • da se penješ na drvo
 • za energiju moraš jesti i piti

Aktivnost : Paljenje žaruljice okretanjem dinama (nastanak nove energije)

Izrađena je maketa sa jednostavnim spojem između žarulje i dinama s bicikla. Djeca svojom energijom- okretanjem dinama stvaraju svjetlost. Uočavaju povezanost jačine okretanja sa svjetlosti odnosno energije tijela s svjetlom .

Izjave tijekom aktivnosti :

 • moraš brzo okretati kotačić i onda žaruljica svijetli
 •  ako okrećem brzo i jako onda jače svijetli
 • ne smiješ polako okretati jer ne daješ dosta energije
 •  mene je ruka jako zaboljela, treba ti energija svih mišića


Vrijeme realizacije:

ožujak, travanj 2019.


Nositelji:
 • djeca starijih odgojnih skupina
 • odgojitelji
 • suradnik iz Vodoopskrbe
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj : uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet

Realizirani zadaci:

Aktivnost : Hrana i voda kao izvor energije

 • ·         povezivanje doživljaja na osnovu filma o životu djece u Africi  sa hranom u Africi i usporedbom s hranom koju oni konzumiraju – izgled neuhranjenog djeteta, izgled gladnog djeteta.
 •   izričaji na temu pojmova žeđ, glad, umor, bolest
 • izrada plakata – što činimo kada smo gladni, žedni, umorni , kada nemamo energije
 •  pronalaženje načina kako u tijelo unijeti energiju
 • pronalaženje informacija  i likovni izričaj na temu : Kako putuje voda tijelom
 •   istraživalačke igre stvaranje pretvaranja energije tijela u druge oblike energije


Vrijeme realizacije:

siječanj, veljača, ožujak, travanj 2019.


Nositelji:
 • djeca starijih skupina
 • odgojitelji
 • obitelj
Naziv teme: ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • uočiti povezanost hrane i zdravlja,omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica
 • stvaranje navike kupovanja hrane od domaćih proizvođaća na tržnici
 • razumijevanje pojma sezonski i lokalno i razvoj navika kupovanja domaćih i sezonskih proizvoda

Realizirani zadaci:
 • Voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane
 • Zdravi život – izrada plakata , uključivanje obitelji i šir zajednice u aktivnosti - posjeta tržnici
 • Izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura i odgovorne prehrane

Vrijeme realizacije:

od listopada 2018. do travnja 2019.


Nositelji:
 • djeca starijih skupina
 • odgojitelji
 • koordinatorica
 • roditelji
 • Gradska tržnica
Naziv teme: BRIGA O ŽIVOTINJAMA
Ostvareni ciljevi:
 •  Briga o životinjskom svijetu povezano sa zabranjenim odlagalištima smeća i otpada u prirodi i klimatskim promjenama u prirodi 

 

 

 


Realizirani zadaci:
 • Izrada i obnavljanje kućica  hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje
 • izrada hotela za kukce, pojilišta za pčele,leptire i  ptice i korištenje otpadnih boca i kutija u tu svrhu
 •   suradnja sa udrugom za napuštene životinje Spas : sakupljanje starih deka, majica, posuđa, ručnika, papira
 • Briga o cvjetnjaku vrtića - Bio otpad za naš cvjetnjak

Vrijeme realizacije:

siječanj, veljača 2019.


Nositelji:
 • djeca iz vrtića
 • odgojitelji
 • ravnateljica
 • udruga Spas
 • roditelji-obitelj
Naziv teme: DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI
Ostvareni ciljevi:
 • uključivanje svih dionika vrtića u aktivnosti vezane uz biološku raznolikost i zaštićene vrste
 • pronalaženje izvora informacija i uočavanje životnog ciklusa biljaka i životinja kraja u kojem živimo
 • spoznaja o međuovisnosti svih živih bića i njihovoj ulozi a posebno onih u našoj blizini

 


Realizirani zadaci:
 • različiti kreativni izričaji kao ekspresija spoznaje
 • razvoj svih kompetencija djeteta sa naglaskom na one koje su vezane uz ekološku svijest i aktivnog građanina
 • uključivanje obitelji u aktivnosti
 • suradnja sa širom zajednicom

Vrijeme realizacije:

prosinac 2018.


Nositelji:
 • djeca starijih skupina
 • odgojitelji
 • koordinatorica eko škole
 • roditelji
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • pronalaženje  načina kako smanjiti količine otpada,
 • upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.),
 • ciljanim šetnjama zapažati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća

Realizirani zadaci:
 •    kreativne radionice sa otpadnim materijalima u funkciji informiranja uže i šire zajednice, igre djeteta i razvoja kompetencija (izradi igračku, ukras, pomagalo….) uz povezvanje s humanitarnom akcijom Za djecu Afrike
 •    aktivno sudjelovanje kod uređivanja igrališta u blizini vrtića
 •    ciljane šetnje do šume – uočavanje smeća i otpada
 •     detektiranje opasnosti odlaganja otpada za šumu, biljke i životinje


Vrijeme realizacije:

rujan, listopad studeni 2018.


Nositelji:
 • odgojitelji
 • djeca starijih skupina
 • eko patrola
 • spremačice
Naziv teme: DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje na bogatstvo koje nam priroda daruje, biološku raznolikost ali i važnost tih plodova za nas i očuvanja istih.
 •  osvrt na one potrebite i našu odgovornost kod uzimanja hrane. Tijekom posjete pekari, upoznalii smo djecu sa akcijom Kruh za poslije.

Svako je dijete ponijelo prigodan pekarski proizvod koji su izradile kuharice vrtića, sa porukom da je kruh najbolji kada se dijeli sa onima koji su nam dragi - članovi obitelji i prijatelji. Na taj će način djeca prenijeti dio doživljaja iz vrtića u svoje domove.

 •  


Realizirani zadaci:
 • upoznavanje djece sa tradicijom, običajima kraja u kojem živimo i održavanje iste
 • povezivanje obitelji i vrtića
 • uočavanje bogatstva koje donosi priroda i uz aktivno uključivanje svih isticanje načina kako tu raznolikost očuvati
 • izlet u prirodu - eko kuća Bubamara, uz tematske radionice i povezivanje sa Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Vrijeme realizacije:

listopad 2018.


Nositelji:
 • svi dionici vrtića
 • turistička agencija
 • vanjski suradnici
Naziv teme: ZDRAVLJE
Ostvareni ciljevi:
 • doživljaj i upoznavanje različitih okusa,
 • stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode,
 •  stvaranje pozitivnog stava prema hrani,
 • upoznavanje osnovne podjele hranjivih tvari,
 • upoznavanje o  važnosti  pojedinih namirnica za zdravlje

uočavanje raznolikosti namirnica i razlikovanje lokalnih i sezonskih


Realizirani zadaci:
 • izjave djece o njihovim prehrambenim navikama i upoznavanje roditelja sa dječjim izjavama - inicijalno stanje
 • šetnja do šume i uočavanje dobrobiti aktivnosti za osjećaj ugode
 • posjeta tržnici i neposredan doživljaj raznolikosti, sezonskog i lokalnog
 • voće i povrće u našoj prehrani-izrada kutića zdrave prehrane uz uključivanje roditelja

Vrijeme realizacije:

rujan, listopad, studeni 2018.


Nositelji:
 • eko odbor
 • odgojitelji
 • djeca
 • roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 „Želimo da Zemlja bude čista,

da Panda ne ostane

bez bambusova lista!“


Eko himna:

PANDINA SREĆA

ZA PANDU JE SREĆA

KADA NEMA SMEĆA,

KADA ŠUMA ZABLISTA

I SVAKA JE LIVADA ČISTA.

 

ZA PANDU JE SREĆA,

KADA NEMA KISELE KIŠE,

KADA SVAKO DRVO RASTE

I DOLAZE LASTE.

 

ZA PANDU JE SREĆA,

KADA NEMA CRNOG SMOGA,

KADA TEČE ČISTA VODA,

I KAD PANDA SRETNO HODA.

 

I ZATO ŽELIMO REĆI SVIMA

VODA

ZRAK

I ZEMLJA ČISTA

DA PANDA NE OSTANE

BEZ BAMBUSOVA LISTA !!!!