Eko škola

Osnovna škola Ljudevita Gaja, Nova Gradiška

Gajeva 24
35400 Nova Gradiška

Telefon: 035/361-612
Fax: 035/361-377
E-mail: ured@os-ljgaja-ng.skole.hr
Web: http://os-ljgaja-ng.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Blagica Pečnjak
Školski koordinatori: Helena Kudra
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
  • Sunčani sat

    Na uređenoj gredici postavljen je stup koji služi kao kazaljka sata. Od otpadnog materijala uredit će se dijelovi sata.

  • Natpisi u školskom parku

    Na grubo obrađenim daskama učenici ispisuju naziv škole i eko poruke. Postavljaju se u školskom okolišu.