Eko škola

Dječji vrtić 'En ten tini', Sesvete

Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8
10360 Zagreb

Telefon: 01/5580-133
Fax: 01/5580-139
E-mail: vrtic-ententini@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-ententini.zagreb.hr/

Ravnatelj/ica: Mirjana Čuljak, dipl. pedagog
Školski koordinatori: Sanja Mušan, pedagog, Martina Vrbat Milas, psiholog
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Mirjana Čuljak, ravnateljica,
 2. Jelica Dabro Ključević, VMS,
 3. Sanja Mušan, pedagog,
 4. Victoria Rauch, psiholog,
 5. Jelena Korbar, odgajateljica,
 6. Iva Račić, odgajateljica,
 7. Ana Kuljak, odgajateljica
 8. Nataša Čačić, odgajateljica 
 9. Andrea Ančić, odgajateljica 
 10. Hrvoje Dupin, ekonom
 11. Drago Jurišić, domar
 12. Dubravka Požgaj, spremačica 
 13. Stipe Jolić, predstavnik roditelja 
 14. Robert Pukljak, predstavnik lokalne uprave 
 15. Zoran Juranović, predstavnik lokalnog gospodarstva 
 16. Mladen Čuljak, predstavnik lokalnog gospodarstva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • Osvijestiti važnost zdravog života i usvojiti temeljna načela zdrave prehrane kao i važnosti kretanja.


Zadatak:

U vrtićkim odgojnim skupinama su odabrane teme projekata po nazivima:

 1. U zdravom tijelu zdrav duh
 2. Svakog dana zdrava hrana
 3. Zdrava hrana u bojama, okusima i mirisima
 4. Pčele i med
 5. Hrana kao energija za ljudsko tijelo


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine (rujan 2018.- kolovoz 2019.)


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji.
Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Steći znanja o sigurnosti u prometu te načinima kretanja koji ne zagađuju okoliš.

Zadatak:

 1. Sigurnost u prometu
 2. Prometna sredstva
 3. Prometna pravila i ponašanje u prometu
 4. Prometni znakovi – poštujte naše znakove
 5. Ceste, mostovi, vijadukti, tuneli


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine (rujan 2018.- kolovoz 2019.)


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji (osobito djeca u godini pred polazak u školu.)
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:

 • Istražiti modele i mogućnosti štednje energije te primijeniti naučeno u svakodnevnom životu.


Zadatak:

 1. Promet i energija – energija koju koriste prijevozna sredstva, načini uštede, prednost kretanja korištenjem vlastite energije
 2. Otkrivanje sunca kao izvora energije - način iskorištavanja energije, energetska učinkovitost i prednosti koje nam ona donosi u smislu zaštite okoliša
 3. Otkrivanje energije u ljudskom tijelu
 4. Otkrivanje energije vode - vodenica – upoznati izvor energije, načine iskorištavanja energije i negativne učinke iskorištavanja neobnovljivih izvora energije
 5. Otkrivanje energije vjetra- izvor energije, načine iskorištavanja energije i negativne učinke iskorištavanja neobnovljivih izvora energije. Upoznati se s energetskom učinkovitošću, prednostima koje nam ona donosi u smislu zaštite okoliša te drugim načinima uštede energije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine (rujan 2018.- kolovoz 2019.)


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji.
Naziv teme: VODA
Cilj:

 • Stjecanje znanja o bitnosti vode za život čovjeka, svih živih bića i života na Zemlji općenito
 • Otkrivanje mogućnosti štednje vode
 • Stjecanje znanja o mogućim zagađenjima vode i kako ih spriječiti


Zadatak:

 • Istraživanje svojstava vode
 • Otkrivanje ljepota i bogatstava voda naše zemlje
 • Životinjski i biljni svijet u vodi


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine (rujan 2018.- kolovoz 2019.)


Nositelji:
 • Djeca i odgajatelji mlađih vrtićkih skupina.
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Selektiranje, zbrinjavanje i smanjivanje otpada te mogućnosti recikliranja i ponovnog korištenja.           

Zadatak:

 1. Sakupljati i slelektirati papirnati i plastični otpad u skupinama i uredima.
 2. Recikliranje papira, izrada didaktike od pedagoški neoblikovanog materijala.
 3. Odlaganje bio otpada u spremnike.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine - rujan 2018. do kolovoz 2019.


Nositelji:
 • Zaposlenici vrtića i djeca.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće o radu Eko škole DV \'En ten tini\'
Ostvareni ciljevi:
 • U eko aktivnosti su uključeni roditelji, podjednako kao i zaposlenici Vrtića. Možemo reći da je osvještenost potreba da se otpad sortira i energija štedi kod djece na visokom nivou  kao i nivo spoznaje o problemima zagađivanja i potrebe zagađivanja okoliša. Selektiranje otpada potičemo od jasličke dobi.
 • U svakoj odgojnoj  skupini provode se ekološke aktivnosti prema unaprijed razrađenom planu, a također se u svakoj vrtićkoj skupini provodi i eko projekt s temom koja ovisi o najvećem interesu djece te skupine. Osnovni cilj našeg ekološkog programa je razvoj senzibiliteta i razumijevanja djece ( i odraslih) za prirodne procese i njihovu uzajamnu ovisnost, izgradnja pozitivnih stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi, akciji i življenju.

Realizirani zadaci:
 • Kroz temu "VODA":
  • otkrivali smo i upoznavali ljepote i bogatstava vode na Zemlji, upoznavali smo raznolikost biljnog i životinjskog svijeta koji živi u vodi, usvajali spoznaje o važnosti vode za ljudski organizam, usvajali spoznaje o osnovnim svojstvima vode i njenim agregatnim stanjima, razvijali sposobnosti izvođenja jednostavnih pokusa, razvijali spoznaje o mogućim zagađenjima vode te kako ih spriječiti, upoznavali i otkrivali mogućnosti štednje vode te razvijali odgovornog ponašanja i korištenja vode kao vrijednog resursa.

 

 • Kroz temu "ENERGIJA":
  • upoznavali smo pojmove „obnovljivi i neobnovljivi izvori energije“;  spoznavali smo utjecaje obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na okoliš; upoznavali smo osnovne vrste obnovljivih izvora energije – sunce, voda, vjetar; upoznavali smo Sunce kao izvor svjetlosne i toplinske energije; istraživali smo načine na koji sunčeva energija utječe na razvoj različitih oblika života na Zemlji; istraživali smo korisne načine upotrebe sunčeve energije bez štetnog utjecaja na ljude i okoliš.

 

 • Kroz temu "PROMET":
  • osvještavali smo i usvajali znanja i vještina potrebne za odgovorno ponašanje u prometu; upoznavali smo djecu sa pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama prijevoznih sredstava, opasnostima u prometu; usvajali smo načine orijentacije u prostoru; razvijali smo svijest o važnosti zaštite okoliša (prometna sredstva zagađuju okoliš).

 

 • Kroz temu "ZDRAV ŽIVOT":
  • usvojili smo osnovna načela zdrave prehrane: pripremanje zdrave hrane (svježe voće i povrće, integralne žitarice, nerafinirana sladila, mahunarke, različite mliječne proizvode, plodove mora i ribu, nezasićene masnoće, prirodne napitke), provodili smo istraživalačke i stvaralačke aktivnosti koje obogaćuju dječje iskustvo i saznanja o „nastanku“ zdravih namirnica, o ljekovitom i začinskom bilju, značenju pojma „zdrav život“ i sl; kontinuirano radimo na usvajanju navika vježbanja i što češćeg kretanja.

 

 • Kroz temu "KULTURNA BAŠTINA":
  • razvijali smo interes  djeteta za upoznavanje vlastite kulturne baštine i tradicije te tradicije drugih kultura; omogućavali razvijanje spoznajnih mogućnosti - širenje znanja o vlastitoj i drugim kulturama i njihovoj tradiciji, ali utjecanje i na razvijanje osjećaja poštovanja prema vlastitoj kulturi i tradiciji te razvijanje tolerancije i međusobnog uvažavanja različitosti.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom pedagoške godine 2018./2019. 

Nositelji:
 • Nositelji su djeca i svi zaposlenici DV "En ten tini", uz aktivno uključivanje i pomoć roditelja i društvene zajednice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

S prirodom smo mi u slozi, pravi mali ekolozi!


Eko himna:

EKO MAŠTA RADI SVAŠTA,
SORTIRAJMO OTPAD MI,
TU JE I NAŠ VRIJEDNI KUHAR
HRANIMO SE ZDRAVO SVI!
ZALIJEVAMO TRAVICU,
ŠTEDIMO I VODICU,
NIJE MUDROST NEKA JAKA
BITI ZDRAV U TOM JE KVAKA!
EKO, EKOLOGIJA,
EKO, EKO ZASTAVA,
SVAKIM DANOM UČEĆI,
EKOLOZI SMO MALENI!
HVALA TEBI ŠUMICE,
HVALA TEBI ZEMLJICE,
ŠTO NAM SVAKIM DANOM TI,
DAJEŠ PUNO LJUBAVI!!!