Eko škola

Osnovna škola Draganići

Draganići 35
47201 Draganić

Telefon: 047715196
Fax:
E-mail: ured@os-draganici.skole.hr
Web: http://os-draganici.skole.hr

Ravnatelj/ica: Marica Jurčić
Školski koordinatori: Katica Golub
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • MARICA JURČIĆ
 • KATICA GOLUB
 • VALENTINA KATOLIK KRAJAČIĆ
 • VIKTORIJA TOMŠIĆ
 • KARMEN IVANČIĆ
 • MIA MARIJA KUĆAS
 • FERDO VUČKOVIĆ
 • MIRJANA PAVLOVIĆ
 • BOŽICA TROPČIĆ
 • DRAGAN MIŠKULIN

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: EKO KVIZ
Cilj:
 • Poticati učenike na promišljanje o ekologiji.

Zadatak:
 • Pripremiti učenike za eko kviz-natjecanje u znanju.
 • Napraviti istraživački rad na temu:Maslačak.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • fotodokumentacija i objava na društvenim mrežama

Nositelji:
 • Vjeroučiteljica, učenici.5.-8.r.
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH EKO DATUMA
Cilj:
 • Razvijati svijest i potrebu za očuvanjem prirode.

Zadatak:

Obilježiti značajne datume:

 • Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje (sredinom listopada 15.10.2019.)
 • Dan šuma -21.3.2020.-predavanje o zaštiti šuma
 • Dan voda-22.3.2020. -šetnja do izvora u Draganiću

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Realizacija prema planiranom rasporedu-fotodokumentacija, objava na društvenim mrežama.

Nositelji:
 • Školski koordinator,učenici nižih razreda,razrednici,učitelj biologije.
Naziv teme: PROJEKTNI EKO DAN
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi zaštite okoliša različitim aktivnostima.

Zadatak:
 • Učenici će na osnovu vlastitog odabira raditi u ponuđenim radionicama(uređivanje okoliša,izrada eko lutaka i drugih igračaka i sl. na temu   Misli ekološki,radi ekološki).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Dan eko škole (5.5.2020.)

 • Fotodokumentiranje i objava na društvenim mrežam
 • TrendTV-medijsko praćenje

Nositelji:
 • Učenici 1.-8.r.,učitelji,tehničko osoblje.
Naziv teme: OTPAD-UREDNOST UČIONICA
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi čistog i zdravog prostora za rad i učenje.

Zadatak:
 • Kontrolirati urednost učionica.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020. (jednom tjedno)

 • Vođenje evidencije o urednosti razreda

Nositelji:
 • Eko patrole (po1 učenik iz svakog razreda), tehničko osoblje
Naziv teme: OTPAD-ČIŠĆENJE OKOLIŠA ŠKOLE I AUTOBUSNE STANICE
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi čistog i zdravog okoliša.

Zadatak:
 • Organizirati eko patrole koje će čistiti i kontrolirati urednost okoliša i autobusne stanice kod škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.,prema rasporedu,svaki tjedan jedan razredni odjel

 • Vođenje zabilješki o čišćenju

Nositelji:
 • Učenici 1.-8.r.,razrednici.
Naziv teme: DANI KOLEKTIVNE SADNJE DRVEĆA
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi sadnje drveća.

Zadatak:
 • Posaditi drveće u okolišu škole.
 • Predavanje o šumama i važnosti njihovog očuvanja.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

25.10.2015. 4.školski sat i 5.školski sat (2 predavanja i sadnja)

 • fotodokumentacija i objava na društvenim mrežama

Nositelji:
 • Školski koordinator, knjižničarka, HŠ-Šumarija Draganić, učenici 1-8.r., razrednici, volonteri
Naziv teme: OTPAD-PoKupi,očisti,iskoristi!
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi razvrstavanja otpada.

Zadatak:
 • Naučiti učenike o vrstama otpada i o važnosti razvrstavanja otpada -radionica o razvrstavanju otpada u suradnji s udrugom Bioteka.
 • Predstava Eko patrola( u suradnji s g. Kristijanom Ugrinom).
 • Ekološki kviz-međuškolsko natjecanje(OŠ Draganići;OŠ Kamanje;OŠ Žakanje;OŠ Ozalj).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Ekološka radionica-listopad 2019., učenici 3.,4.,i 5.r.
 • Predstava Ekopatrola-studeni 2019., učenici 1.-4.r., djeca iz vrtića u Draganiću
 • Ekološki kviz- siječanj 2020.g.-uč.5.-8.r.-u OŠ Ozalj
 • Sve aktivnosti će se fotodokumentirati i objaviti na društvenim mrežama.

 


Nositelji:
 • Učenici 5-8.r, učitelj biologije, školski kordinator.
Naziv teme: TEKSTILNI OTPAD
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi smanjivanja tekstilnog otpada.

Zadatak:
 • Poticati učenike da ne kupuju nepotrebne odjevne predmete.
 • Organizirati prikupljanje tekstilnog otpada u školi za potrebe recikliranja(ECO-SOCIA:od poduzetništva do održivog razvoja).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

5.12.2019.

 • fotografiranje i objava na drušvenim mrežama

Nositelji:
 • Učenici 1.-8.r., razrednici, volonteri, roditelji tehničko osoblje
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi recikliranja papirnatog otpada.

Zadatak:
 • Tijekom školske godine organizirati barem 3 akcije sakupljanja starog papira.
 • U svim prostorijama postaviti kutije za razvrstavanje papirnatog otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kutije postaviti na početku školske godine 2019./2020.

 • 1. akciju sakupljanja starog papira provesti u 11.mjesecu
 • 2.akciju sakupljanja starog papira provesti u 4.mjesecu
 • 3.akciju sakupljanja starog papira provesti u 6.mjesecu
 • Tehničko osoblje vagat će količinu sakupljenog papira po razredima,organizirat će se natjecanje i nagrađivanje razrednog odjela koji je sakupio najviše papira.

Nositelji:
 • Učenici 1-8.r, razrednici, tehničko osoblje, volonteri
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Osvijestiti potrebu o važnosti štednje vode.

Zadatak:
 • Smanjiti potrošnju vode u školi i kućanstvima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • svaki mjesec pratit će se mjerač vode i kontrolirati potrošnja kako bi se u slučaju eventualnog kvara na cijevima ili ventilima spriječio nepotreban gubitak vode

Nositelji:
 • Učenici, domar škole, dežurni učitelji, učitelj tehničke kulture

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dani kruha
Ostvareni ciljevi:

Osvijestiti potrebu zahvalnosti za  kruh i plodove zemlje.


Realizirani zadaci:
 • Pečenje kruha
 • Prigodna priredba uz Dane kruha
 • Prigodna izložba:Plodovi zemlje-inspiracija za likovna djela

Vrijeme realizacije:

16.10.2019.


Nositelji:

Školski koordinator, učenici nižih razreda, mali zbor, roditelji, knjižničarka.

Naziv teme: Međunarodni dan zaštite životinja
Ostvareni ciljevi:

Razvijanja svijesti o potrebi zaštite životinja.


Realizirani zadaci:

Izrađen plakat o zaštiti životinja.


Vrijeme realizacije:

4.10.2019.


Nositelji:

Školski koordinator, uč.3.r.

Naziv teme: Radionica:PoKupi,očisti,iskoristi!
Ostvareni ciljevi:

Održane 3 radionice o razvrstavanju otpada u suradnji s Udrugom Bioteka.


Realizirani zadaci:

Pokretanje akcije sakupljanja starog papira,plastike,starih baterija i tekstilnog otpada.


Vrijeme realizacije:

15.10.2019.


Nositelji:

Članovi Udruge Bioteka,školski koordinator,učenici 3.,4.,i 5.r.,razrednici.

Naziv teme: Kolektivna sadnja drveća;Posadi drvo,ne budi panj!
Ostvareni ciljevi:

Razvijanje potreba očuvanja šuma.


Realizirani zadaci:

Sadnja sadnica šumskog drveća u okolšu škole.


Vrijeme realizacije:

25.10.2019.


Nositelji:

Eko odbor, razrednici, učenici 1.-8.r., Hrvatske šume: Šumarija Draganić.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodi ostavljaj samo tragove svojih stopala!


Eko himna: