Eko škola

Osnovna škola Draganići

Draganići 35
47201 Draganić

Telefon: 047715196
Fax:
E-mail: ured@os-draganici.skole.hr
Web: http://os-draganici.skole.hr

Ravnatelj/ica: Marica Jurčić
Školski koordinatori: Katica Golub; Mirjana Kovačić
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • M.Jurčić
 • K.Golub
 • M.Kovačić
 • Lj.Šišnović
 • V.K.Krajačić
 • D.Zorić
 • B.Tropčić
 • M.M.Kućas

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: otpad
Cilj:
 • smanjivanje otpada

Zadatak:
 • skupljanje starog papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018. i ožujak 2019. god.

 • tete čistačice važu skupljeni papir
 • prigodna nagrad za razredni odjel koji skupi najviše

Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. r.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ekopatrole
Ostvareni ciljevi:
 • redovite kontrole ekopatrola

Realizirani zadaci:
 • uređen okoliš škole i autobusna stanica
 • uredne učionice
 • volonterska akcija čišćenja šume

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god 2018./2019., kontinuirano


Nositelji:
 • učenici od 1.r do 8.r.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodi ostavljaj samo tragove svojih stopala


Eko himna: