Eko škola

Dječji vrtić 'Poletarac', Zagreb

Vile Velebita 18
10040 Zagreb

Telefon: 01 2857 772
Fax: 01 2857 772
E-mail: pedagoginja.poletarac@gmail.com
Web: www.vrtic-poletarac.hr

Ravnatelj/ica: Mira Čulo
Školski koordinatori: Marija Žvigač, Milan Sajko, Ivan Žiljak, Ana -Marie Bačanek Jurman, Jelena Matić, Katarina Miklec, Dinka Rizvić, Gabrijela Piskać, Domagoj Krampl
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • VODA

  Projekt Voda je u realizaciji ove pedagoške 2016/2017.godine. U projekt je uključena skupina Ptičice (djeca u dobi od četiri do pet godina života), odgojitelji i roditelji. Cilj projekta je usvajanje novih spoznaja o vodi, kroz očuvanje i zašitu njene dragocijenosti za ljude, biljni i životinjski svijet. Kroz cijeli projekt osvješćujemo djecu da svatko može pridonjeti očuvanju okoliša pa i oni najmanji.

 • RECIKLIRANJE PAPIRNATE AMBALAŽE

  Ovaj projekt aktivno se provodi ove peadgoške godine u odgojnoj skupini Jabuke s djecomu dobi od tri do četiri godine života, njihovim odgojiteljima i roditeljima djece koji se aktivno uključuju u projekt. Primarni cilj nam je korak po korak usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, te eko aktivnostima utjecati na razvoj vještina važnih za očuvanje okoliša u djeci bliskim situacijama. S obzirom na dob djece projekt planiramo nastaviti i slijedeće pedagoške godine kako bi djeci uspješno prenjeli eko poruku i podigli razinu senzibiliteta prema recikliranju papirnate ambalaže.

 • LJEKOVITO BILJE-IZVOR DJEČJEG ZDRAVALJA

  Kroz projekt Ljekovito bilje - izvor dječjeg zdravalja nastojali smo djecu upoznati s ljekovitim biljem, njegovim svojstvima i zaštitom, načinom korištenja i utjecajem na zdravlje ljudi. Projekt je realiziran u pedagoškoj 2015/ 2016. godini u odgojnoj skupini The Lions s djecom u dobi od četiri do šest godina života. U projekt su bili aktivno ulključeni odgojitelji i roditelji djece. U ovoj odgojnoj skupini projekt je uspješno zaživio već drugu godinu za redom u kojoj smo, s obzirom na dob djece provodili aktivnosti poput sakupljanja ljekovitog bilja, izrade pripravaka, sušenja, izrade sokova, mirisnih vodica... Kroz aktivnosti djeci smo ukazivali na odgovorno ponašanje prema prirodi te na važnost brige za okoliš i očuvanja istog.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ljiljana Hercigonja Culjak, Marica Butorac, Karolina Stokić,  Ana -Marie Bačanek Jurman, Katarina Miklec, Ivana Žaja , Ivkica Kovačec, Marija Brozović, Dinka Rizvić, Domagoj Krampl, Milan Sajko, Ivan Žiljak, Dunja Munjas, Sandra Bagić, Sandra Beneta, Nataša Perković, Branka Svaguša, Jelena Matić, Antonela Zirdum, Maja Zovak,  Mariela Lukačević, Snježana Markulinčić, Zrinka Čorak, Marija Žvigač, Ines Beranek, Mira Delač,  Kristina Bešlić, Mira Čulo.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Recikliranje papira
Cilj:
 • igramo se, otkrivamo učimo i stvaramo
 • sakupljamo, upotrebljavamo i iskorištavamo razni otpadni materijal
 • recikliramo
 • izrađujemo lutke i upotrebljavamo za eko lutkarske predstave

Zadatak:
 • akcija sakupljanja papira
 • recikliranje papira (izrada čestitki od recikliranog papaira, izrada eko panoa, izrada scene i lutaka od recikliranog papaira)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz pedagošku 2018./ 2019.

 • praćenje: ankete za roditelje
 • kazališne predstave realizirane s djecom od neoblikovanog materijala
 • dječji radovi

Nositelji:
 • skupina dramsko -scenskog programa "Srčeko"
Naziv teme: Zdrava hrana
Cilj:
 • kontinuirano usvajanje zdravih prehrambenih navika, zbrinjavanje ostataka hrane

Zadatak:
 •  na nivou vrtića osiguravati djeci zdravu hranu (svježe voće i povrće,integralne žitarice, nerafiniranira sladila,mahunarke, različiti mliječni proizvodi, ribe i plodovi mora, prirodni sokovi, nezasićene masnoće kao npr. maslinovo ulje i sl.)
 • formirati centre "zdrava hrana",  " sport i hrana" plakat " piramida zdrave prehrane", različiti plakati na temu hrane, "knjiga recepata"
 • provoditi istsrživačke i stvaralačke aktivnosti koje obogaćuju dječje iskustvo i znanjae o nstanku  zdravih namirnica i ljekovitom bilju
 • provoditi aktivnosti koje obogaćuju dječje iskustvo o čistoći djetetovog tijela i prostora u kojem živimo (higijenske navike, izrada mirisnih sapuna..isl.)
 • zbrinjavamo otpadno jestivo ulje
 • zbrinjavamo ostatke hrane u vrtićki komposter

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom pedagoške godine 2018./ 2019.

 • Praćenje:izrada slikovnica zdrave hrane, centri aktivnosti vezani uz projekz, fotodokumentacija, dječji uratci, ankete

Nositelji:
 • Djeca, roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, tehničko osoblje
Naziv teme: Sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje količine otpada
Cilj:
 • Sakupljati, zbrinjavati i smanjivati količine otpada i to: papirnati otpad, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, bio-otpad, baterije, elektronični otpad, drvenu ambalažu, staklo, stari namještaj i komunalni otpad.

Zadatak:
 • sakupljanje papirnatog otpada u uredima, odgojnim skupinama, kućanstvima
 • akcija iskorištavanja papira obostrano
 • čuvanje rabljenih omotnica za ponovnu upotrebu
 • korištenje recikliranog papira
 • zbrinjavanje kartonske ambalaže
 • sakupljanje povratne plastične ambalaže u svrhu humanitarnog rada
 • sakupljanje metalne ambalaže i metalnih čepova, predaja ovlaštenom sakupljaču
 • sakupljanje i predaja elektroničkog otpada ovlaštenom sakupljaču
 • sakupljanje i predaja jestivog ulja ovlaštenom sakupljaču
 • osiguravanje uvjeta i uređenje cvjetnjaka, povrtnjaka te vrta ljekovitog bilja
 • štednja energije in vode u cijelom vrtiću

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom pedagoške godine 2018./ 2019.


Nositelji:
 • Djeca, svi  odgojno-obrazovni djelatnici, roditelji, tehničko osoblje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO PROJEKT„ZADIVLJUJUĆE TIJELO“
Ostvareni ciljevi:
 • Projekt je započeo na inicijativu nas odgojiteljica, a djeca su potom bila kreatori i vođe projekta. Veliku pomoć pružio nam je i jedan tata iz naše odgojne skupine koji nas je opskrbljivao papirom, kartonima i kapicama za doktora.
 • Pomoću raznih enciklopedija o tijelu djeca su upoznavala pojedine organe, kako oni rade, čemu služe, te njihovu strukturu i oblik. Otkrili smo i što sve možemo našim osjetilima (okus, opip, sluh, njuh, vid).
 • Izradili smo i piramidu zdrave prehrane kao i čovjeka od kartona s unutarnjim organima koje su djeca imenovala na hrvatskom i engleskom jeziku. Izradom piramide zdrave prehrane kod djece smo osvijestili važnost zdrave prehrane za naše tijelo.
 • Projekt „Amazing body“ povezali smo i s našim engleskim programom“Playtime“ te smo imenovali dijelove tijela na engleskom jeziku. Izrađivali smo i zimsku odjeću za našeg čovjeka od kartona koju smo isto imenovali na engleskom i hrvatskom jeziku.
 • Provodili smo i aktivnosti tjelesnog vježbanja i razgibavanja u sobi dnevnog boravka kako bismo djeci osvijestili dobrobiti tjelovježbe na ljudsko zdravlje. Raznim pjesmicama, brojalicama, recitacijama i pričama na hrvatskom i engleskom jeziku kod djece smo poticali razvoj svijesti o vlastitom tijelu.

Realizirani zadaci:
 • Slikovnice, enciklopedije i priče na temu „Ljudsko tijelo“

 • Slagarice, umetaljke

 • Fotografije raznih dijelova ljudskog tijela – promatranje ljudskog kostura (razgovor s djecom  za što nam služi kostur i ostali dijelovi tijela)

 • Pjesmice na hrvatskom i engleskom jeziku („This is the way we...“, „Ovako se ruke miju“, „Put on your shoes“, „Head and shoulders“, „Toothy Ta“, „I am a little snowman“, Hokey-pokey“, „Kad si sretan“...)

 • Slovarice: „Body parts“, „Winter clothes“

 • Vježbanje vezanja vezica na tenisicama –predškolci

 • Organiziranje kutića frizera – simbolička igra

 • Crtanje sebe i svog najboljeg prijatelja

 • Izrada makete čovjeka – dijelovi tijela: srce, pluća, želudac, mozak – imenovanje na hrvatskom i engleskom jeziku

 • Izrada odjeće za maketu čovjeka – imenovanje na hrvatskom i engleskom jeziku

 • Igre: „Slijepi miš“, „U podrumu je dama“, „Throw the dice“, „Back to back“, „Monkey says“, „Tko je pod dekom“, „Chinese whispers“

 • Razgovor s djecom na temu zdrave prehrane (što je zdrava, a što nezdrava prehrana)

 • Izrada piramide zdrave prehrane

 • Izrada ljudskog kostura od higijenskih štapića za uši

 • Svakodnevna jutarnja tjelovježba – razgibavanje

 • Vježbanje u dvorani s kineziologom

 


Vrijeme realizacije:

U odgojnoj skupini „Lavići“ dob (od 3 do 7 godina), u razdoblju od listopada do travnja provodili smo projekt „Amazing body“.


Nositelji:
 • U projekt je osim odgojne skupine „Lions“ bila uključena i odgojna skupina Bees te odgojitelji te skupine. Oni su nam se povremeno pridruživali u aktivnostima, najčešće petkom na Tea partyiju. Poticali smo međugrupnu suradnju zajedničkim druženjima uz razne igrokaze, priče i slikovnice vezane uz projekt „Zadivljujuće tijelo“.  Također, u naš projekt povremeno su se uključivali i roditelji naše odgojne skupine nabavkom materijala potrebnog za izvođenje aktivnosti te sudjelovanjem u aktivnostima s djecom.
Naziv teme: „Zdrava hrana – tjelesne aktivnosti – zdravo dijete“
Ostvareni ciljevi:

Stvaranje uvjeta i mogućnosti za razvijanje i usvajanje zdravih životnih navika

 • Usvajanje navike vježbanja u dvorani – svaki tjedan

 • Usvajanje osnovnih higijenskih navika – pranje ruku, brisanje nosa, korištenje salveta, odlaganje i razvrstavanje otpada

 • Presvlačenje u robu za vježbanje, nadoknada tekućine nakon sporta

 • Usvajanje korisnih navika za očuvanje i poboljšanje zdravlja naše djece

 • Razvijanje navike konzumiranja zdrave hrane

 


Realizirani zadaci:
 • Zdrava hrana – piramida prehrane, centar liječnika i zubara, projekcija filma o hrani

 • Proslava rođendana – zdrava torta samo od svježeg voća, izrada voćne salate, svježe cijeđeni sok (limunada, naračada)

 • Izrada plakata zdrave i nezdrave hrane

 • Upoznajmo svoje tijelo – zubi, kostur, mišići, unutarnji organi

 • Uzročnici bolesti – virusi i bakterije

 • Vitamini

 • Razvrstavanje i odlaganje otpada

 • Biootpad

 • Naša osjetila

 • Obilježavanje eko datuma – Zahvalnosti za plodove jeseni, Prvi dan proljeća, Sat za planetu Zemlju


Vrijeme realizacije:

Pedagoška godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji grupe
 • Roditelji

 • Zdravstvena voditeljica

 • Pedagog

 • Vanjski suradnik kineziolog Mario Matanović

 

Naziv teme: Živjeti zdravo
Ostvareni ciljevi:
 • Rad na projektu omogućio je djeci afirmaciju u sudjelovanju te omogućio nova iskustva i novi način igre. Djeca su u radu na projektu bila puna pitanja te su otkrili nova saznanja o sebi i svijetu koji ih okružuje, obogatila su riječnik i način komunikacije te osvijestila radost timskog rada i suradnje.
 • Djeca su otkrila i nove vidike i teme koje su još neistražene  i dalekosežne te ostaju kao otvorene mogućnosti za istraživanje i rad kroz njihovo odrastanje i sazrijevanje te mislimo da smo stvorili dobre temelje i poticaje za takvo istraživanje i rad.
 • Naš projekt izložli smo na Aktivu sa stručnim timom i odgojiteljima  tako da smo pokazali što radimo i kako te smo putem foto materijala te elektroničkom prezentacijom prezentirali projekt. Osim toga  imali smo priliku vidjeti što druge skupine rade i na kojim eko-projektima i temama grade svoje projekte što je bila dobra razmjena isustava i  edukacija.

Realizirani zadaci:
 • U našoj odgojno-obrazovnoj skupini birali smo teme rada na eko-projektu po afinitetu odgojitalja ali trajanje i proširivanje istih po interesu same djece. Najveći broj tema obradili smo u jesenskom periodu te u prva tri mjeseca ove pedagoške godine  ali nastavljamo rad vezan za godišnja doba i važne nadnevke tokom proljeća kada planiramo provesti aktivnosti sadnje i sijanja biljaka i cvijeća te promatranje rasta i razvoja biljke od klijanja do razvoja stabljike, lista i ploda pojedinih biljaka.
 • Planiramo još obraditi teme vezane za osjetila i zube, teme vezane za razvrstavanje baterija i drvenog otpada te ostalog bio-otpada koji ćemo sretati u radu s biljkama. Planiramo organizirati posjet ljekarni te dolazak medicinske sestre ili doktorice u skupinu u suradnji s roditeljima te dolazak obitelji s malim djetetom u skupinu na temu njege i brige o malom djetetu u sklopu teme rast i razvoj ljudskog tijela.
 • Sve teme djeca su dobro prihvatila i interes za pojedine još uvijek traje i kontinuirano je prisutan, npr. tema "Barometar raspoloženja",igre u kutiću liječnika, poligoni u sklopu sata  tjelesno-zdravstvene kulture, neke dramske igre, plesovi i pjesme.

EKO- PATROLA

 • Eko-patrola je planirana u proljetnom periodu koju će voditi predškolske skupine u proljetnom periodu

DOKUMENTACIJE

 • foto i video zapisi, panoi, letci, plakati, dječji radovi i dr.
 • FOTOGRAFIJE U MAPI
 • "DANI KRUHA I DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE"                      
 • IGRA TIJESTOM
 • IZRADA ZIMNICE
 • OBILJEŽAVANJE "DANA JABUKA"
 • PROSLAVE ROĐENDANA UZ ZDRAVE POSLASTICE OD VOĆA
 • PIRAMIDA ZDRAVE HRANE
 • KALENDAR GODIŠNJIH DOBA (ODJEĆA-OBUĆA)
 • JESENSKA SVEČANOST
 • KARNEVALSKA SVEČANOST U GRADU MLADIH
 • AKTIVNOSTI NA ZRAKU(ZIMSKE IGRE)
 • LIKOVNI RADOVI VEZANI ZA HRANU
 • TJELOVJEŽBA I POLIGONI
 • SPECIFIČNE AKTIVNOSTI KRETANJA-KLIZANJE
 • TEMA - LJUDSKO TIJELO
 • VISINOMJER
 • BAROMETAR RASPOLOŽENJA
 • IZRADA ZDRAVIH UTAŽIVAČA ŽEĐI I PRIRODNIH SOKOVA
 • LJEKOVITA BILJA I NAPITCI
 • IZRAĐENI PLAKATI EKO PROJEKTA
 • ALBUMI DJECE
 • LUTKA U RUCI DJETETA
 • PROUČAVANJE EKO MATERIJALA DOBIVENIH DONACIJOM

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojna skupina Patkice, roditelji, odgojitelji, stručni tim, ravnateljica
Naziv teme: EKO PROJEKT:SVEMIR
Ostvareni ciljevi:
 • Osobita vrijednost ovog projekta je ta što su ga inicirala sama djeca, njihov interes za Svemir, Sunčev sustav i Zemlju. Veliki interes djeca su pokazala za informacijama o pojavama, događanjima na Zemlji i Sunčevom sustavu.
 • Traženjem informacija, putem enciklopedija, podržali smo dječji interes za Svemirom, raketama, meteorima, zvijezdama, satelitima, te stekli određena znanja o njima.
 • Naglasak smo stavili na neposredno učenje kroz igru, kreativno izražavanje oblikovanjem (kaširanje, boje), stvaralaštvo: izrada raketa od neoblikovanog materijala, opreme za astronauta, likovni radovi na temu i simboličke igre.
 • Djeca su ovim projektom dobila nova saznanja o Svemiru, Sunčevom sustavu, galaksiji, svjetlosti, saznanja i informacije o Svemiru gledano sa Zemlje, “osvajanje” Svemira, svemirskim letjelicama
 • Ekologija u Svemiru:
  • kako se nastaje svježi zrak?
  •  kako se voda pije?
  • kako se može štedjeti voda?
  • kako se prazne kante za smeće?
 • Telekomunikacija u Svemiru: telefonom putem satelita
 • Na kraju, obogatili su svoju igru na novi i zanimljiv način.

Realizirani zadaci:
 • Obogatili smo dječju spoznaju novim pojmovima: Sunčev sustav, zvijezde, Mliječna staza, ozonski omotač, najveći i najmanji planet, broj planeta, galaksija, lansiranje, raketna kapsula, astronaut, gravitacija..
 • Poticali smo raznovrsne kreativne oblike izražavanja: boja, papir, plastelin, oblikovanje, korištenje otpadnog materijala..
 • Ekološka svijest
 • Krenuli smo od karte svijeta, istraživanja kontinenata, zastava država, života na Zemlji (usporedba naše države s ostalima: osobitosti življenja- dom, obitelj, hrana, voda, igre, biološka raznolikost.)
 • U istraživačkom centru bile su dostupne enciklopedije svijeta, dječja enciklopedija “Život kao moj”, karte svijeta, globus.
 • Dječji interes vodio je u smjeru pitanja i informacija na temu: “razdvojeni kontinenti”, Zemlja- plavi planet”, “zašto Zemlji treba Mjesec”, “pitanja o Mjesecu”.
 • Formirali smo novi centar pod nazivom “Svemirska postaja”. Postupno smo ga dopunjavali poticajima, slikovnim materijalima, folijama, starim CD-ima, prekidačima, kablovima, kaširanim planetima, raketama, opremom za astronaute, časopisima, slikovnicama, enciklopedijama.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

 • Aktivno istraživanje putem dječjih enciklopedija:
 • Teme:
  • “Zemlja gledana s Mjeseca”
  • “Život na Zemlji”
  • “Izmjena godišnih doba na Zemlji”
  • “Kalendar godišnjih doba”
  • “Kalendar mjeseci u godini”
  • “Izmjena dana i noći” (aktivnosti i radnje uz magnetne slike)
  • “Mjesec i oblik”
  • “Planeti”
  • “Mliječna staza”
  • “Gravitacija”
  • “Svijetlost i zvijezde”
  • “Kako nastaje duga”
  • “Svemirske letjelice”
  • “Svemir”
 • Izrada makete u 3D varijanti:
  • Zemlja
  • Raketa
  • Oprema za astronauta
 • Pjesma: “Ima jedna malena planeta”
 • Izložba dječjih radova, dječje izjave i fotografije
 • Simboličke igre: “Ja kao astronaut”, “Jedan, dva, tri, u postaji smo svi”, “Putovanje u raketi”, “Putujemo do zvijezda”
 • “Astronaut šalje poruke u Svemir”- dječje želje, naglasak na prijateljstvo, ljubav, očuvanje planete
 • Važnost očuvanja našeg planeta, utjecaj ljudskih aktivnosti na planet, zdrav život na Zemlji, klimatske promjene, zanimanje astronauta, odlazak na Mjesec.

Vrijeme realizacije:

Od siječnja do ozujka 2019.


Nositelji:
 • odgojna skupina “Leptiri”, odgojiteljice Ana Štefan i Marina Zeković, roditelji, pedagoginja vrtića.
Naziv teme: “DRVO IMA SRCE” - recikliranje
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su naučila da se papir dobiva od drveta te da drveće treba čuvati jer nam je ono potrebno za život.. Papir treba koristiti obostrano i pravilno odlagati u plavi kontejner. Projekt je utjecao na sva područja razvoja djeteta. Najveći napredak vidljiv je u spoznajnom razvoju, u smislu da je drvo živo, da treba vodu, svjetlost, hranu i brigu. Spoznaja o karakteristikama drveta. Viša razina svijesti o vlastitom poimanju okoline i očuvanju okoliša.
 • Tijekom provedbe projekta kod djece je uočen napredak na svim razvojnim područjima. Djeca su pokazala spontanost i samoinicijativu u istraživanju i otkrivanju šume i drveta. To ih je potaknulo na stvaralaštvo i stvorilo potrebu da na slobodan i kreativan način pokažu što su proživjela i doživjela svojim osjetilima. Djeca su pokazala veću osvještenost u odnosu prema prirodi i njezinom očuvanju te su nova saznanja prenosila svojim roditeljima, braći i sestrama. Primjetile smo da vole takvu vrstu aktivnosti. Kao njihove odgojiteljice nastojale smo spontano i prirodno poticati dječje osvješćivanje očuvanja prirode. U provedbi projekta pomogao nam je stručni tim vrtića (poticanje i ohrabrivanje) te roditelji u rovedbom ovog hvale vrijednog projekta cijeli vrtić je imao veliku dobit. Kako naša tako i susjedna skupina “Leptirići” su postale znatno više ekološki osvještene, a samim time su preuzele odgovornost za svoja djela i ponašanja u odnosu na prirodu. Osjetilo se pobuđenje zajedništva i povezanosti u svrhu višeg i plemenitijeg cilja-očuvanja naše planete Zemlje. Ono što je najveća vrijednost ovog projekta jest prilika i zadovoljstvo da utječemo na dragocjene živote koji su nam povjereni, na našu djecu. Zelena zastava našeg vrtića je očiti znak naše predanosti prirodi i probuđene svijesti o planeti Zemlji, što joj je prijeko potrebno. sakupljanju papira.

 


Realizirani zadaci:
 • Priče:
  • ''Tajanstveni vrt”
  • “Drvo ima srce”
  •  “Pismo iz Zelengrada”
  •  “Stara voćka”
 • Edukacijska slikovnica: “Nije smeće sve za vreće”
 • Recitacija: “Zelenilo grada”
 • sakupljanje papira i odlaganje u spremište za papir
 • recikliranje papira
 • istraživanje prirode, vrsta i izgleda drveta u Gradu mladih
 • Likovne aktivnosti:
  • izrada životinja od lišća
  • slikanje šume i drveta
  • modeliranje šume
  • izrada čestitki od recikliranog papira
 • Istraživačke i spoznajne aktivnosti:
  • proučavanje drveta, kore, lista
  • promatranje promjena na drvetu kroz izmjenu godišnjih doba
  • stanovnici šume
  • eksperimenti s papirom
  • uočavanje za što i kako nam drveće služi u svakodnevnom životu
 • Raznovrsne igre:
  • igra u centru građenja s prirodnim materijalima te kombiniranje s gotovim materijalima
  • matematičke, jezične i stolno-manipulativne igre s plodovima šume
  • simbolička igra djelatnika čistoće-čuvara prirode

ŠTO JE ZA DJECU DRVO, A ŠTO ŠUMA:

DRVO

 • Una: “Drvo je za penjanje, slikati se pokraj drveta, to je kućica patuljaka i ptica.”
 • Ema: “Tu ptice rade gnijezdo.”
 • Tena: “Od drveta radimo kuću, neka drveća nam daju hranu i rade hlad.”
 • Matija: “To je biljka, da vjeverice mogu živjeti u njemu.”
 • Dora:  “Priroda, život=daje kisik da mi možemo živjeti.”
 • Mak: “Od drveća se radi papir.”

ŠUMA

 • Matija: “Gdje životinje žive, ima puno drveća.”
 • Lara: “Šuma nam daje neku hranu, gljive, kupine, maline.”
 • Una: “Kuće nekih životinja, puno drveća.”
 • Ema: “Mjesto s puno drveća.”
 • Tena: “Gdje ima puno različitog drveća.”
 • Lucija: “Da spasimo šume moramo reciklirati papir.”
 • Dora:  “Isto priroda, puno drveća, krošnji, cvijeća i dom je nekim životinjama.”

KAKVA JE KORA DRVETA?

 • Dora: “Hrapava, iza glatka, tvrda. Ona koje se osuši se lomi.”
 • Ema: “Suha i hrpava.”
 • Matija: “Smeđa, tvrda i hrapava.”
 • Una: “Suha, a neka malo mokra. Tvrda, ali ju možeš slomiti, a drvo samo s pilom.”
 • Tena: “Hrapava, može biti i glatka.”

KAKVO JE LIŠĆE?

 • Tena: “Lišće je glatko, raznih oblika.”

RECIKLIRANJE PAPIRA:

 • stari papir smo natrgali na male komade i usitnili ih u mikseru
 • to smo stavili u zdjelu s vodom, a zatim na mrežu i krpicu
 • istisnuli smo višak vode i stavili na sušenje
 • Dora: “Lagano, glatko, neki su skroz okrugli, a neki imaju bodljice. Ima puno raznih vrsta lišće i raznih boja.”
 • Matija: “Mekano, slatko.”
 • Una: “Glatko, sa strane pikavo, deblje, a neko tanje. Zeleno na proljeće, a na jesen crveno, žuto i smeđe.”
 • Ema: “Kada padne s drveta lišće istrune i nastane nova zemlja iz koje raste trava, drveće i grmlje.”

Vrijeme realizacije:

Cijela pedagoška godina 2018./2019.


Nositelji:
 • u projekt je uključena skupina “Ptičice”, odgojiteljice, roditelji, stručni tim
Naziv teme: PLODOVI ZEMLJE” I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
Ostvareni ciljevi:
 • Za djecu i odrasle postigli smo razinu znanja, sposobnosti i motiviranosti za primjenu (konzumiranje) zdravih namirnica. Nova saznanja o osobitostima: vitamini voća, povrća i zdravih napitaka (taktilno istraživanje, uočavanje različitosti boja, okusa, miješanje boja, spektar boja). Probali smo voćne i povrtne salate i sokove te savijače s jabukama.
 • U finalnom djelu projekta, korak dalje bile su nam planirane aktivnosti na temu mlijeka i mliječnih proizvoda. Sudjelovali smo u likovnom natječaju na temu “Domaće životinje, mlijeko i mliječni proizvodi” te osvojili prvo mjesto koje nam je dodijelio Grad Zagreb a na koju smo osobito ponosni.

 


Realizirani zadaci:
 • didaktičke igre:“Čarobna vrećica”, “Pogodi po: opipu, mirisu, okusu”

 • kartice za imenovanje povrća i voća

 • društvene igre : “Vrt”, “Memory- voće, povrće”

 • kartice predlošci voća i povrća s rupicama za provlačenje (fina motorika)

 • fotografije, plakati, časopisi

 • slikovnice: '“Velika knjiga vrtlarstva, “Juha od bundeve”, “Djed i repa”, “Zdravi povrtnjak”

 • likovni materijali: glina, plastelin, boje, papir

 • nova i novčanici (izradila djeca)

 • slagalice: “Voće, povrće”, “Povrtnjak”, “Voćnjak”, “Njiva”


Vrijeme realizacije:

Rujan. listopad, studeni 2018.


Nositelji:
 • Odgojna skupina "Leptiri",  roditelji, odgojitelji, pedagoginja i zdravstvena voditeljica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

„Mi šaljemo poziv svijetu, sačuvajte nam planetu“

-Čist zrak i okoliš naše je pravo i obveza

-Gasimo svjetlo kad nam nije potrebno

-Štedimo vodu

- Sadimo vrtove

-Popravljmo sve što se popravljati da-imamo zlatna domara dva!

-Čuvajmo prirodu svojoj djec.


Eko himna:

PORUKU NAM ZEMLJA ŠALJE,

NE MOŽEMO TAKO DALJE.
SAČUVAJMO ŠUMU POLJE, 
DA NAM SVIMA BUDE BOLJE.
GRAD I SELO, SVAKI POTOK,
I NAJMANJI ZELEN OTOK.
VEDRO NEBO, PLAVO MORE,
RATARA ŠTO NJIVU ORE.
                                           
MI ŠALJEMO POZIV SVIJETU,
          SAČUVAJTE NAM PLANETU.
          NA KRILIMA POVJETARCA,
          POZDRAV DJECE POLETARCA.

SAČUVAJMO SVAKU ZVIJEZDU,
MALU PTIČICU U GNIJEZDU.
OVO SUNCE ŠTO NAS GRIJE,
VODU KOJU SVATKO PIJE.
GRAD I SELO, SVAKI POTOK, 
I NAJMANJI ZELEN OTOK.
VEDRO NEBO, PLAVO MORE,
RATARA ŠTO NJIVU ORE.

MI ŠALJEMO POZIV SVIJETU,
          SAČUVAJTE NAM PLANETU.
          NA KRILIMA POVJETARCA,
                POZDRAV DJECE POLETARCA.

NE BACATI SVUDA SMEĆE,
SORTIRATI GA U VREĆE.
ISKORISTITI TO SE DADE,
I ZA PLANET IMA NADE.

MI ŠELJEMO POZIV SVIJETU,     
          SAČUVAJTE NAM PLANETU.
          NA KRILIMA POVJETARCA,
          POZDRAV DJECE POLETARCA.

                                POZDRAV DJECE POLETARCA.