Eko škola

Učenički dom 'Podmurvice', Rijeka

Branka Blečića 3
51000 Rijeka

Telefon: 051 672-327
Fax: 051 672 327
E-mail: tajnistvo@ucenicki-dom-podmurvce.hr
Web: www.ud-podmurvice-rijeka.com

Ravnatelj/ica: LJILJANA KENCEL
Školski koordinatori: MARIJA ČEMELJIĆ-SALOPEK, NIKOLINA PAJNIĆ
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ljiljana Kencel (ravnateljica)
 • Lucija Trišić (11. odgojna skupina)
 • Ana Sučić (11. odgojna skupina)
 • Marta Škarabot (11. odgojna skupina)
 • Klara Mihelčić (11. odgojna skupina)
 • Maja Krstinić (11. odgojna skupina)
 • Matija Vižintin (12. odgojna skupina)
 • Erik Grgurić (12. odgojna skupina)
 • Hrvoje Pleša (12. odgojna skupina)
 • Jurica Lacković (12. odgojna skupina)
 • Igor Žauhar (7. odgojna skupina)
 • Luka Ramljak (7. odgojna skupina)
 • Ines Špoljarić (3. odgojna skupina)
 • Lana Brajković (3. odgojna skupina)
 • Laura Štefanac (11. odgojna skupina)
 • Petra Tonćić (1. odgojna skupina)
 • Jakov Otočan (2. odgojna skupina)
 • Luka Pećarina (6. odgojna skupina)
 • Rikardo Šošić (7. odgojna skupina)
 • Nikolina Pajnić (odgajateljica)
 • Marija Čemeljić-Salopek (odgajateljica)
 • Klara Cvetković (odgajateljica-pripravnica)
 • Dino Lipovac (zdravstveni voditelj)
 • Mirko Akrapović (kućni majstor)
 • Dino Babarović (kućni majstor)
 • Ivan Matković (vanjskki član)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA
Cilj:
 • Promicanje zdrave prehrane kao preduvjeta zdravlja.

Zadatak:
 • Izrada zdravog jelovnika i posebnih jelovnika za vegetarijance, učenike oboljele od celijakije, alergije, poštujući vjerski uvjetovana ograničenja u prehrani.
 • Radionice pripreme zdravih obroka (zeleni sokovi, zdravi kolači, voćne i povrtne salate,namazi..)
 • Poučavanje o utjecaju prehrane na zdravlje
 • Poučavanje o poremaćajima u prehrani

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgajatelji, vanjski suradnici, učenici, ostali zaposleni u Domu.
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Odvojeno prikupljanje otpada, pravilno odlaganje i korištenje otpada.

Zadatak:
 • Skupljanje starog papira
 • Razvrstavanje otpada u blagovaonici
 • Pravilno odlaganje kuhinjskog otpada; upotrebljeno ulje slati na preradu, ostatke hrane dati kao hranu za životinje
 • Sakupljanje plastičnih boca u humanitarne svrhe
 • Sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • Sakupljanje starih lijekova i baterija i njihovo odnošenje na reciklažu
 • Sakupljanje elektronskog otpada i suradnja s institucijama koje se bave njegovom reciklažom
 • Kompostiranje
 • Radionice filcanja vune
 • Radionice "od staroga novo"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgajatelji, vanjski suradnici, učenici, ostali zaposlenici Doma.
Naziv teme: EKOLOŠKI DATUMI
Cilj:
 • Izgrađivati pozitivan odnos prema ekologiji.

Zadatak:
 • Obilježiti ekološke datume poučnim panoima, razgovorima na sastancima skupina, radionicama, humanitarnim akcijama:
  • 16.9. Dan zaštite ozonskog omotača
  • 4.10. Dan zaštite životinja
  • 6.10. Svjetski dan hrane
  • 19.10. Dan jabuka
  • 14.11. Svjetski dan šećerne bolesti
  • 1.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
  • 22.3. Svjetski dan voda
  • 7.4. Svjetski dan zdravlja
  • 22.4. Dan planete Zemlje
  • 22.5. Dan biološke raznolikosti
  • 5.6. Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgajatelji, učenici, vanjski suradnici, ostali zaposlenih u Domu.
Naziv teme: OKOLIŠ
Cilj:
 • Uređen, siguran i funkcionalan okoliš Doma.

Zadatak:
 • Redovito održavanje okoliša (čišćenje, pljevljenje, sadnja, okopavanje, zaljevanje, košnja)
 • Sudjelovanje u akciji "Zelena čistka"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgajatelji, učenici, vanjski suradnici, ostali zaposlei u Domu.
Naziv teme: PROJEKTNI DAN
Cilj:
 • Doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovu okolišu, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenje, poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici te empatiju prema socijalno isključenim skupinama.

Zadatak:
 • Organizirati radionice, predavanja, izložbe, kviz, sportske igre
 • Aktivnosti medijski popratiti
 • Uključiti predstavnike lokalne zajednice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svibanj 2019.


Nositelji:
 • Odgajatelji, učenici, vanjski suradnici i ostali zaposlenici u Domu.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA
Ostvareni ciljevi:
 • Promicanje zdrave prehrane kao preduvjeta zdravlja.

Realizirani zadaci:
 • Izrađen jelovnik sa zdravim namirnicama
 • Izrađeni posebni jelovnici za vegetarijance i oboljele od alergije
 • Radionica izrade štrudle od jabuka, kruha i krušnih proizvoda, uz demonstraciju izrade domaćeg vučenog tijesta.
 • Radionica „Zdrave tortilje“
 • Radionica „Slatko od murve“ – izrada slastica od murve

Vrijeme realizacije:
 • Izrada jelovnika - svaki tjedan, tijekom školske godine.
 • 12.10. 2017. Radionica izrade štrudle od jabuka, kruha i krušnih proizvoda, uz demonstraciju izrade domaćeg vučenog tijesta.
 • 1.2.2018. Radionica „Zdrave tortilje“
 • 3.6.2018. „Slatko od murve“ – izrada slastica od murve

Nositelji:
 • Odgajatelji, zdravstveni voditelj, ekonom, kuharice, učenici.
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Odvojeno prikupljanje otpada.
 • Pravilno odlaganje i korištenje otpada.

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje starog papira.
 • Razvrstavanje otpada u blagovaonici.
 • Pravilno odlaganje kuhinjskog otpada (ulje za preradu, hrana za životinje, kompostiranje)
 • Sakupljanje boca i plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • Radionice filcanja vune „Trsatski zmaj“ voditeljica Vesna Jakić (Udruga RUTA)

Vrijeme realizacije:
 • 2.2.2017. Prva radionica filcanja vune „Trsatski zmaj“  – voditeljica Vesna Jakić (Udruga RUTA)
 • 9.2.2017. Druga radionica filcanja vune „Trsatski zmaj“  – voditeljica Vesna Jakić (Udruga RUTA)
 • 22.2.2018. Radionica filcanja vune – izrada aplikacija za torbe stručna voditeljica Vesna Jakić, Udruga Ruta s Cresa


Nositelji:
 • Učenici, odgajatelji, vanjski suradnici i ostali zaposleni u Domu.
Naziv teme: OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Uređen funkcionalan i siguran okoliš Doma.

Realizirani zadaci:
 • Redovito održavanje okoliša (čišćenje, pljevljenje, sadnja, košnja, zalijevanje)
 • Akcija čišćenja u okolišu domu u sklopu„Zelene čistke“ – Sudjelovalo 67 sudionika(osim učenika i djelatnika Doma sudjelovali i volonteri iz
  Mjesnog odbora Podmurvice i Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke)
 • Sadnja voćnih sadnica u sklopu projekta „Shema školskog voća“
 • Žetva lavande u domskom vrtu 
 • Berba maslina u domskom masliniku
 • Suradnja s Građevinsko-tehničkom školom u Rijeci- obilježavanje dijelova vrta na geodetskoj karti

Vrijeme realizacije:
 • 22.5. – 30.5.2017. sadnja voćnih sadnica u sklopu projekta „Shema školskog voća“
 • 23.6.2017. Žetva lavande u domskom vrtu 

 • Od siječnja do lipnja 2017. godine – redovite akcije uređenje i održavanja okoliša Doma

 • 18.10. 2017. Berba maslina u domskom masliniku

 • 22.11. 2017. Radna akcija uređenja okoliša Doma

 • 5.12. 2017. Radna akcija uređenja okoliša Doma

 • 20.2.2018. Radna akcija uređenja okoliša

 • 11.4.2018. „Zelena čistka“ – čišćenje i uklanjanje granja nakon sanitarne rezidbe

 • 25.4.2018. akcija pljevljenja u domskom vrtu

 • 8.5.2018. Sadnja cvijeća u domskom okolišu
 • Svibanj 2018. Suradnja s Građevinsko-tehničkom školom u Rijeci- obilježavanje dijelova vrta na geodetskoj karti
 • 23.5.2018. Obilazak Multisenzoričkog vrta Učeničkog doma „Podmurvice“ Rijeka (u sklopu Programa Riječkog zelenog tjedna)

 • 29.5.2018. Radna akcija u okolišu Doma (pljevljenje i čišćenja) – suradnja s Mjesnim odborom Podmurvice


Nositelji:
 • Odgajatelji, učenici, ostali zaposleni u Domu.
Naziv teme: EKOLOŠKI DATUMI
Ostvareni ciljevi:
 • Izgrađeni pozitivni odnosi prema ekologiji.

Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje svjetskog dana voda – prikazivanje edukativnog filma „Voda“, izrada prigodnog panoa i podjela vode s poučnim porukama učenicima i djelatnicima Doma
 • Izrada panoa povodom Međunarodnog dana za očuvanje ozonskog omotača

 • Obilježavanje Dana zaštite životinja – izrada prigodnog panoa – prikupljanje novčanih priloga za Azil Društva za zaštitu životinja (600kn)

 • Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove Zemlje

 • Obilježavanje Svjetskog dana voda – edukativni kviz o vodi (unutar odgojnih skupina) i prigodni pano (Likovno-dizajnerska skupina)


Vrijeme realizacije:
 • 22.3.2017. Obilježavanje svjetskog dana voda – prikazivanje edukativnog filma „Voda“, izrada prigodnog panoa i podjela vode s poučnim porukama učenicima i djelatnicima Doma
 • 16.9. 2017. Izrada panoa povodom Međunarodnog dana za očuvanje ozonskog omotača

 • 3.10. 2017. Obilježavanje Dana zaštite životinja – izrada prigodnog panoa – prikupljanje novčanih priloga za Azil Društva za zaštitu životinja (600kn)

 • 11.-13.10. 2017. Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove Zemlje

 • 21.3.2018. Obilježavanje Svjetskog dana voda – edukativni kviz o vodi (unutar odgojnih skupina) i prigodni pano (Likovno-dizajnerska skupina)


Nositelji:
 • Odgajatelji, učenici, vanjski suradnici, ostali zaposlenici u Domu.
Naziv teme: PROJEKTNI DAN \
Ostvareni ciljevi:
 • Doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovu okružju, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenje, poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici te empatiju prema socijalno isključenim skupinama.

Realizirani zadaci:

1. Projektni dan "Probudi osjetila!" i svečanost podizanja zelene zastave (31.5.2017.)

 • Radionica „Priroda i društvo – društvo u prirodi“
 • Radionica „Prozor u ljepši svijet“
 • Radionica „Afrika“
 • Radionica "Brain gym“
 • Predavanje „Ljubav prema neobičnim kućnim ljubimcima“           
 • Radnionica "Staro u novom ruhu"
 • Radionica „Staro za novo“
 • Radionica „Vidi, čuj, osjeti, dodirni, pomiriši
 • Radionica „Zdrava trava“

2. Projektni dan "Murva" (5.6.2018.)

 • Radionica „Hotel za kukce“
 • Radionica i izložba fotografija i radova učenika Učeničkog doma „Podmurvice“ Rijeka „Boje i zvukovi svile“
 • „Lepršavost svile“ - Modna revija Trgovačko-tekstilne škole u Rijeci
 • Radionica „Murva znanja“ 
 • Oslikavanje dijela fasade„Pod krošnjom murve - bogatstvo odrastanja se krije“
 • Radionica izrade sustava navodnjavanja „Kap na kap“
 • Izrada slastica od murve „Slatko od murve“
 • „Blago pod murvom“ – potraga za blagom
 • Radionica oslikavanja svile „Put svile“  
 • Eko kviz

Vrijeme realizacije:
 1. Projektni dan "Probudi osjetila!" i svečanost podizanja zelene zastave (31.5.2017.)
 2. Projektni dan "Murva" (5.6.2018.)

Nositelji:
 • Učenici, odgajatelji, vanjski suradnici, ostali zaposlenici u Domu.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

MI SMO DIO ZEMLJE I ONA JE DIO NAS

 • Razvijati i njegovati osjećaj i odgovornost prema prirodi i njezinoj zaštiti
 • Podizati razinu ekološke svijesti i promicati ekološke spoznaje
 • Čuvati biološku raznolikost
 • Štedjeti i racionalno koristiti energiju
 • Zalagati se za upotrebu alternativnih i obnovljivih izvora energije
 • Brinuti se o smanjenju, zbrinjavanju i iskorištavanju otpada
 • Cijeniti i promicati prirodnu i kulturnu baštinu, nacionalne i tradicijske vrijednosti
 • Čuvati svoje zdravlje: za to nam trebaju čist zrak, čista voda i čista priroda
 • Razvijati i njegovati prijateljstvo i domoljublje
 • Zalagati se za odabir razvojnih puteva prihvatljivih za okoliš i održavanje prirodne ravnoteže

Eko himna: