Eko škola

Osnovna škola Antuna Masle, Orašac

LUJACI 2
20235 ORAŠAC

Telefon: 020/892-037
Fax: 020/891-440
E-mail: skola@os-amasle-orasac.skole.hr
Web: http://os-amasle-orasac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Roberta Soko
Školski koordinatori: Dejan Zerdum
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Dani kruha-dan zahvalnosti za plodove zemlje

  Ciljevi projekta: upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha; približiti im blagostanje kruha i narodne običaje; poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike s žetvenim i ostalim običajima; upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta; ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede; učenici i njihovi roditelji će pripremiti različite vrste kruha i krušnih proizvoda; izložiti će plodove užeg zavičaja; postaviti će se svečani stol; zajednički ćemo blagovati kruh i plodove zemlje; blagoslovit ćemo kruh i plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Roberta  Soko-ravnateljica
 • Iva  Jančić-pedagoginja
 • Dražana  Marić-pedagoginja
 • Dejan Zerdum-profesor  biologije
 • Ana  Filipović Utovac -učitelj  likovne  kulture
 • Kornelija  Koncul-učiteljica  hrvatskog  jezika
 • Kate  Zokić-profesorica  geografije
 • Jakša  Valjalo-domar
 • Nika  Stanković
 • Ivan  Doko
 • Božena  Veljača
 • Mara  Obuljen

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Električna energija
Cilj:
 • Upoznati načine proizvodnje električne nergije
 • Uočiti da potrošnja el.energije, kao i drugih energenata  ovisi isključivo o našem ponašanju
 • Osvjestiti učenike, djelatnike škole i mještane da  smanjenjem potrošnje električne energije štedimo  novac, ali i druge energente

Zadatak:
 • Predavanje o načinima proizvodnje lektrične energije i  potrebi racionalnog korištenja el.instalacija
 • Praćenje potrošnje električne energije školi
 • Postavljanje upozoravajućih natpisa iznad prekidača

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • Učitelj fizike i tehničke kulture, učenici  5-8  razreda
 • Domar
 • Eko-patrola

 

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Upozoriti na nedostatak pitke vode na Zemlji
 • Uočiti razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode
 • Razvijati svijest o štednji pitke vode
 • Razvijati svijest i potrbi  očuvanja pitke vode

Zadatak:
 • Nastavak rada eko-grupa-kontrola slavina i instalacija u školi
 • Postavljanje upozoravajućih natpisa iznad slavina o  štednji
 • Upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima s  novim eko-programom i planom djelovanja naše škole
 • Mjerenje i naliza uštede vode
 • Ispitivanje kakvoće pitke vode

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Eko patrola, razrednici, pedagogog, učenici, učitelji, domar, spremačice.

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • kroz nastavu upozorili smo na nedostatak pitke vode  na planeti Zemlji
 • razvijamo svijest o potrebi štednje pitke vode
 • razvijamo svijest o potrebi očuvanja izvora pitke vode
 • upoznajemo biljni i životinjski svijet u pitkoj vodi 
 • upozoravamo na utjecaj onečišćenja na biljni i životinjski  svijet koji živi u pitkoj vodi

Realizirani zadaci:
 • kontrola slavina i inastalacija u školi
 • upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima sa eko-programom
 • mjerenje i analiza uštede vode
 • ispitivanje kakvoće pitke vode
 • obilježavanje Dana planeta Zemlje

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2020./2021.

 


Nositelji:
 • eko patrola
 • razrednici
 • pedagog
 • učenici
 • učitelji
 • domar

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • Postoji izvrstan učitelj, ako ga razumijemo. To je priroda. Rasti u prirodi, čuvaj prirodu, živi u dosluhu s prirodom. Recikliraju, zaštiti, posadi i budi odgovoran. Štedimo energiju, vjerujemo suncu i vjetru. Svjetlo gasi, energiju spasi. U kasicu svoju kapljici vode stavi. Budi zdraviji i jači do škole kroz šumu pješački. 

Eko himna: