Eko škola

Osnovna škola Antuna Masle, Orašac

LUJACI 2
20235 ORAŠAC

Telefon: 020/892-037
Fax: 020/891-440
E-mail: skola@os-amasle-orasac.skole.hr
Web: http://os-amasle-orasac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Roberta Soko
Školski koordinatori: Dejan Zerdum
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha-dan zahvalnosti za plodove zemlje

  Ciljevi projekta: upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha; približiti im blagostanje kruha i narodne običaje; poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike s žetvenim i ostalim običajima; upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta; ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede; učenici i njihovi roditelji će pripremiti različite vrste kruha i krušnih proizvoda; izložiti će plodove užeg zavičaja; postaviti će se svečani stol; zajednički ćemo blagovati kruh i plodove zemlje; blagoslovit ćemo kruh i plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Roberta  Soki -ravnateljica
 • Dražana  Marić-pedagogoinja
 • Dejan  Zerdum-prof  ,biologije  i  kemije
 • Kornelija  Koncul-prof    hrvatskog jezika
 • Ana  Filipović  Utovac.-nastavnik likovne  kulture
 • Nadina  Fiorović-prof .engleskog  jezikaž
 • Ružica  Bokun  -učiteljica  razredne nastave
 • Jakša Valjalo-domar
 • Iva  Nodilo  i  Laura  Marković-učenice  sedmog  razreda
 • Ivan Doko  -učenik  petog  razreda
 • Mihaela Batinić  i  Nikoleta  Kosović-učenice  osmog  razreda

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji.
 • Učenje o potrebi štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode te razlike u pitkoj i otpadnoj vodi.
 • Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju.
 • Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode.
 • Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće.
 • Upoznati vodena staništa, biljni i životinjski svijet u njima te  njihovo očuvanje od zagađivača i zaštita.

Zadatak:
 • Kontrola slavina i instalacija u školi.
 • Očitavanje vodomjera  i vođenje bilješki.
 • Ispitivanje kakvoće vode u našem zavičaju.
 • Upoznavanje živog svijeta u rijeci Ombla.
 • Upoznavanje sa analizom voda dubrovačkog primorja.
 • Postavljanje poruka i  upozorenja na mjestima korištenja vode  u školi.
 • Voda - izvor života - voda kao motiv stvaralaštva u kniževnosti, umjetnosti.
 • Izrada  edukativnog  materijala  za  učenike  i  ještane  o  stalnoj  štednji  i  racionalnom  korištenju  vode.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Domar
 • Eko patrola
 • Učitelj kemije
 • Eko grupa
 • Učitelji
 • Učenici predmetne i razredne nastave
 • Likovna grupa

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • identificirati ekosustav (školski  vrt)
 • identificirati neke od organizama u školskom vrtu
 • izabrati  najmanje dva uzorka od kvadratnoga metra na kojemu  treba procjeniti brojnost vrsta
 • odrediti brojnost i način života identificiranih vrsta

Realizirani zadaci:
 • Mapa praćenja ekosustava
 • Prataćenje stanja biljnih i životinjskih vrsta u  školskom vrtu

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • učitelj biologije
 • eko-patrola
 • eko-grupa

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Postoji izvrstan učitelj, ako ga razumijemo. To je priroda.

Rasti u prirodi, čuvaj prirodu, živi u dosluhu s prirodom.

Recikliraj, zaštiti, posadi i budi odgovoran!!!

Štedimo energiju, vjerujemo suncu i vjetru!

Svjetlo gasi, spasi!!!

U kasicu svoju kapljicu vode stavi.

Budi zdraviji i jači, do škole kroz šumu pješači!!!


Eko himna: