Eko škola

Osnovna škola Antuna Masle, Orašac

LUJACI 2
20235 ORAŠAC

Telefon: 020/892-037
Fax: 020/891-440
E-mail: skola@os-amasle-orasac.skole.hr
Web: http://os-amasle-orasac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Roberta Soko
Školski koordinatori: Dejan Zerdum
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Dani kruha-dan zahvalnosti za plodove zemlje

  Ciljevi projekta: upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha; približiti im blagostanje kruha i narodne običaje; poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike s žetvenim i ostalim običajima; upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta; ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede; učenici i njihovi roditelji će pripremiti različite vrste kruha i krušnih proizvoda; izložiti će plodove užeg zavičaja; postaviti će se svečani stol; zajednički ćemo blagovati kruh i plodove zemlje; blagoslovit ćemo kruh i plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Roberta  Soko-ravnateljica
 • Iva  Jančić-pedagoginja
 • Dejan  Zerdum-prof.biologije  i  kemije
 • Ivona  Žitković Badanjac-učieljica  matematike
 • Ana  Filipović  Utovac-prof.likovne  kulture
 • Kornelija Koncul-prof.hrvatskog  jezika
 • Jakša  Valjalo-domar
 • Laura  Bošković-učenica 6.a.
 • Dube Đivić-učenica  6.b.
 • Antonio  Đurić-učenik  7.b.
 • Nika  Stanković-7.a.
 • Luka  Srznetić-8.r.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Gospodarenje otpadom
Cilj:
 • Naučiti kako razvrstavati otpad
 • Stvoriti naviku razvrstavanja otpada
 • Razvijati svijest o važnosti recikliranja
 • Stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada
 • Surađivati s mjesnom zajednicom

Zadatak:
 • Gospodarenje otpadom-papir, staklo, PET ambalaza
 • Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od starog otpadnog materijala
 • Izrada panoa, plakata, obilježavanje prigodnih datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Razrednici, svi učenici, eko-grupa, eko-patrole.

Naziv teme: Voda-štednja vode
Cilj:
 • Razvijati svijest o važnosti štednje vode
 • Razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode
 • Naučiti kako štedjeti vodu

Zadatak:
 • Značenje vode za život na Zemlji
 • Ispitivanje kakvoće vode
 • Potrošnja vode u školi
 • Potrošnja po učeniku u mjernim jedinicama i kunama
 • Gubici vode
 • Korištenje kušnice u svakodnevnom životu
 • Problemi pitke vode
 • Izrada panoa i plakata
 • Obilježavanje Svjetskog dana voda 22.03.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svi učenici, učitelji i ostali djelatnici.


Nositelji:

Tijekom školske godine 2021./2022.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Stvoriti  naviku  razvrstavanja  otpada.
 • Upoznati  se  s  vrstama  otpada  i  razlikama  između opasnog  i korisnog  otpada.
 • Upoznati  različite  načine  iskorištavanja  otpada.

Realizirani zadaci:
 • Briga o školskom vrtu.
 • Ciljana  šetnja-uočavanje smeća i otpada.
 • Upotrebljavanje  eko -sredstava  za  zaštitu (biljni  pripravci).

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učitelji razredne i predmetne nastave, učenici, ekopatrole, domar, spremačice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kakve  ćemo  plodove  uživati  u  budučnosti određuju  naši  postupci  u  sadašnjosti.


Eko himna: