Eko škola

Osnovna škola Antuna Masle, Orašac

LUJACI 2
20235 ORAŠAC

Telefon: 020/892-037
Fax: 020/891-440
E-mail: skola@os-amasle-orasac.skole.hr
Web: http://os-amasle-orasac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Roberta Soko
Školski koordinatori: Dejan Zerdum
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dani kruha-dan zahvalnosti za plodove zemlje

  Ciljevi projekta: upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha; približiti im blagostanje kruha i narodne običaje; poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike s žetvenim i ostalim običajima; upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta; ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede; učenici i njihovi roditelji će pripremiti različite vrste kruha i krušnih proizvoda; izložiti će plodove užeg zavičaja; postaviti će se svečani stol; zajednički ćemo blagovati kruh i plodove zemlje; blagoslovit ćemo kruh i plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dejan  Zerdum
 • Dražana  Marić
 • Roberta  Soko
 • Jakša  Valjalo
 • Gloria  Đipanović
 • Kornelija  Koncul
 • Ana  Filipović  Utovac
 • Silvana  Perić
 • Mihaela  Batinić
 • Lana  Jočić
 • Nikoleta  Kosović
 • Nika  Buć
 • Karmen  Milošević

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Nauciti ucenike o vaznosti 1%  pitke vode za opstanak zivota na Zemljite odgovarajuca ponasanja kod kuce,u skolimi u okolisu kojima ce tu vodu cuvati.
 • Razviti svijest o potrebi pravilnog posttupanja s vodom zbog njene ogranicenosti kod ucenika,nastavnika i osoblje skole,roditelja i sire lokalne zajednice.
 • Brigom za vodu i okolis u skoli mobilizirati lokalnu zajednicu da se pridruzi naporima.
 • Istrazivanjem stanja vode u okolisu skole i mjesta u kojem je skola snimiti pocetno stanje kako bo se naporima ucenika ,nastavnika i roditelja stanje pocelo popravljati.

Zadatak:
 • Spoznati predznanje ucenika o kolicini vode na Zemlji,nacinima stednje vode.
 • Snimiti stanje okolisa 
 • Utvrditi potrosnju vode u skoli.
 • Obavjestavanje  ucenika ,roditelja i sire zajednice o prikupljenim podacima.
 • Isticanje sadrzajagradiva vezanih uz temu vode u svim razredima i na svim predmetima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • Razgovori i izrada izvjescao poznavanju za nize razrede.
 • izrada anketa za vise razrede. Rujan 2018 godine
 • Odlazak na teren i snimanje terena. Listopad 2018 godine
 • Obilazak WC-a ,uocavanje slavina koje kapaju,mjerenje kolicine izgubljene vode. Tokom cijele skolske godine 2018/2019.
 • Predstavljqnje podataka sakupljenih istrazivanjem na panou,web stranici skole,te slanjem izvjesca lokalnoj zajednici.Tokom cijele godine
 • U pripremama  naglasiti sadrzaje vezane uz vodu  kao i u fazrednoj dokumentaciji.

Nositelji:
 • Razrednici i predmetni nastavnik biologije i prirode.
 • Ucenici ekoloske grupe s voditeljem.
 • Ucenici eko-patrole.
 • Eko-kordinator
 • Svi ucitelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Ucenici su spoznali vaznost vode za opstanak zivota na Zemlji,te su usvojili odgovarajuca ponasanja kod kuce ,u skoli i u okolisu kojima ce tu vodu cuvati.
 • Razvili su svijest o potrebi pravilnog postupanja s vodom zbog njene ogranicenosti kod ucenika,nastavnika i osoblja skole ,roditelja i sire lokalne zajednice.
 • Razvijanje brige za vodu i okolis u skoli mobilizirati lokalnu zajednicu da se pridruzi naporima.

Realizirani zadaci:
 • Stednja vode i efekti stednje vode su realizirani redovitm ocitavanjem vodomjera i izrada izracuna potrosnje vode po uceniku u mjernim jedinicama i kunama.
 • Obrada teme voda kroz knjizevnost.
 • Stednja vode u sanitarnim prostorima.
 • Pravilno zalijevanje skolskog vrta.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko patrole
 • Domar
 • Ucitelji geografije, matematike, fizike i tehnicke kulture.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Postoji izvrstan ucitelj,ako ga razumijemo .To je prirod.

Rasti u prirodi,cuvaj prirodu,zivi u dosluhu  s prirodom!

Stedimo energiju,vjerujemo suncu i vjetru!

Svjetlo gasi,energiju spasi!

U kasicu svoju kapljicu vode stavi.

Budi zdraviji i jaci,do skole kroz sumu pjesaci !


Eko himna: