Eko škola

Dječji vrtić Proljeće, Sveti Ivan Zelina

Bocakova 7
10380 Sveti Ivan Zelina

Telefon: 2060713
Fax: 2060713
E-mail: djecji.vrtic.proljece@zg.t-com.hr
Web: www.dv-proljece.hr

Ravnatelj/ica: Grozdana Hunjek
Školski koordinatori: Silvija Egić, Nataša Riđan
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Grozdana Hunjek, ravnateljica,
 • Silvija Egić, pedagog,
 • Barbara Miletić, psiholog
 • Ana Grubeša, zdravstvena voditeljica
 • Nataša Riđan, odgojitelj mentor,
 • Violeta Nešić, odgojitelj,
 • Klaudija Klaus Bađun, odgojitelj,
 • Andrea Kavić, odgojitelj,
 • Jelena Matijašević, odgojitelj
 • Snježana Grošinić, odgojitelj
 • Darinka Bičak, odgojitelj
 • Jelena Čegec, roditelj
 • Anita Antolković, roditelj
 • Tina Grgurić, tajnica
 • Ana Faletar, voditeljica računovodstva
 • Nikola Čegec, domar ložač,
 • Katica Koščec, spremačica,
 • Danica Antolković, spremačica,
 • Franjo Lazarin i Stjepan Trcak, kumovi

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: MI JEDEMO ODGOVORNO
Cilj:
 • razviti kritičko razmišljanje kod djece o utjecaju proizvodnje hrane, a da se pri tome zaštiti voda i zrak od potencijalnog zagađenja
 • poduprijeti  aktivnosti djece koje vode prema značajnim i odgovornim promjenama u odgojno obrazovnoj instituciji  i njenom okruženju

Zadatak:
 • poticanje pravilne prehrane i promišljanje o istoj
 • ako bi se djeca osjećala dobro, zdravo i zadovoljno pravovremeno zadovoljavamo njihove potrebe za kretanjem, ,usavršavanjem osnovnih pokreta kroz ples, igre s pjevanjem i kretanjem
 • potičemo razvoj osobnih potencijala: spoznajnih, umjetničkih i motoričkih
 • pridonosimo osjećaju smirenosti, prihvaćanju sebe, samopoštovanju i samosvijesti, te razvoju osobnog i nacionalnog, kulturnog identiteta
 • podržavamo radoznalost, inicijativnost, kreativnost i stvaralački potencijal
 • podržavamo djetetovu percepciju sebe kao nekog tko može puno toga naučiti i napraviti i u tome uživati
 • potičemo otkrivanje novih izvora učenja i njihovu primjenu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj
Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA
Cilj:
 • usvajanje zdravog načina života i navika korisnih za zdravlje djeteta; ukazati na važnost pravilne prehrane.
 • s obzirom da je predškolsko doba vrijeme intenzivnog rasta i razvoja, ali i vrijeme kada je posebno važno stvaranje zdravih prehrambenih navika. Uravnotežena prehrana odražava se na tjelesnu visinu, težinu, pravilno funkcioniranje dječjeg organizma kao i na izostanak bolesti.
 • pravilnom prehranom mogu se spriječiti mnoge bolesti (gojaznost, dijabetes, alergija...) i osigurati potpuni fizički i psihički razvoj djeteta.

Zadatak:
 • Piramida zdrave prehrane                                                  
 • Izrada kompota                                                                  
 • Izrada voćne salate                                                            
 • Izrada meda od maslačka
 • Obilježavanje „ Dana kruha“
 • Obilježavanje „Svjetskog dana jabuka“
 • Svakodnevno konzumiranje voća
 • Izraditi voćnu tortu za rođendane i sl.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj
Naziv teme: OTPAD U FUNKCIJI DJEČJE IGRE
Cilj:
 • Razvijanje ekološke svijesti kod djece – čuvanje prirodnih resursa, usvajanje pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode, ukazivanje na važnost korištenja otpada u funkciji dječje igre, stvaralaštva i kreativnog izražavanja te pravilnog razvrstavanja otpada.

Zadatak:
 • skupljanje i zbrinjavanje papirnatog, plastičnog, staklenog i dr. otpada na nivou cijelog vrtića
 • osigurati spremnike za odvojeno  prikupljanje  otpada; izrada  i obnavljanje spremnika za razvrstavanje
 • suradnja s tvrtkom Zelinske komunalije d.o.o. radi zbrinjavanja otpada
 • recikliranje otpada – ponovno korištenje u dječjem stvaralaštvu i igri ( izrada igračaka)
 • promidžba recikliranih uradaka
 • kreiranje okruženja s porukama o važnosti odvajanja otpada i ponovnog korištenja, razvijanja ekološke svijesti, izgradnje pravilnog odnosa spram prirode i čuvanja njezinih resursa
 • izrada plakata
 • razvrstavati i reciklirati otpad u uvjetima dječje igre, izrađivati kućice za ptice i postavljati ih na postojeća drveća u okolini vrtića.
 • pojačani rad u centrima žive prirode, sijanje različitog sjemenja, posebno  pšenice za blagdan sv. Lucije.
 • strukturirati niz aktivnosti unutar raznih projekata ovisno o potrebama, iskustvima i interesima djece te zbivanjima u prirodi, omogućiti djeci obilje direktnih kontakata s neposrednom okolinom u vrtićkom okruženju i izvan njega na prirodnim neuređenim terenima, omogućiti opažanje i doživljavanje prirodnih pojava i promjena u prirodi kao posljedicu vremenskih utjecaja ili djelovanja čovjeka, razvijati sposobnost rješavanja problema praktično djelujući i međusobno surađujući. Intenzivirati rad u centrima žive prirode sijanjem različitih sjemenki koje smo sakupili.
 • unapređivati kod djeteta vrijednosne stavove i osobine ličnosti (da voli, cijeni, čuva, njeguje i unapređuje prirodu i svoj životni okoliš)
 • primjerenim aktivnostima obilježiti međunarodni dan zaštite močvara 02.02.
 • priprema projektnog dana – dana otvorenih vrata vrtića u Matičnom vrtiću u Sv. Ivanu Zelini i Područnom vrtiću u Nespešu. Postavljanje izložbe dječjeg stvaralaštva – postignuća i uradaka djece od otpadnih materijala.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: MI JEDEMO ODGOVORNO
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz rad na projektu uveli smo neke promjene u našem vrtiću. U vrtićki jelovnik uvršteno je više sezonskog , lokalnog voća i povrća. Izbacili smo meso jedan dan u tjednu iz našeg jelovnika i tako se priključili međunarodnoj kampanji: „Bezmesni ponedjeljak“.
 • U društveno – zabavne aktivnosti uvrstili smo „zdrave rođendane“ na kojima ne konzumiramo visokoprerađene proizvode te smo izbacili proizvode koji sadrže palmino ulje.

Realizirani zadaci:
 • Ciljeve osobne dobrobiti djeca ostvaruju kroz samostalnost pri uzimanju obroka. Djeca samostalno donose odluke što im se sviđa od ponuđene hrane, da li žele isprobavati nove okuse te koju količinu hrane žele konzumirati. Time se uveliko smanjila količina bačene hrane u našem vrtiću, a djeca preuzimaju odgovornost a svoje odluke i postupke.
 • Djeca su osvijestila važnost zdravog načina prehrane te su svoja znanja prezentirala i time jačala svoje kompetencije te osjećaje samopoštovanja i samopouzdanja.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj
Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA
Ostvareni ciljevi:
 • Usvojene navike zdravog načina života i navika korisnih za zdravlje djeteta; važnost pravilne

Realizirani zadaci:
 • Izrađena piramida zdrave prehrane                                                  
 • Izrada kompota                                                                  
 • Izrada voćne salate                                                            
 • Izrada meda od maslačka
 • Obilježavanje „ Dana kruha“
 • Obilježavanje „Svjetskog dana jabuka“
 • Svakodnevno konzumiranje voća
 • Izrada voćne torte za rođendane i sl.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj
Naziv teme: OTPAD U FUNKCIJI DJEČJE IGRE
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijena ekološka svijest kod djece
 • Usvajanje pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode
 • Korištenje otpada u funkciji dječje igre, stvaralaštva i kreativnog izražavanja te pravilnog razvrstavanja otpada

Realizirani zadaci:
 • Skupljanje papirnatog, plastičnog, staklenog i dr. otpada
 • Osigurani spremnici za odvojeno  prikupljanje  otpada
 • Suradnja s tvrtkom Zelinske komunalije d.o.o. radi zbrinjavanja otpada
 • Recikliranje otpada – ponovno korištenje u dječjem stvaralaštvu i igri ( izrada igračaka)
 • Izložba recikliranih uradaka
 • Uređeno okruženja s porukama o važnosti odvajanja otpada i ponovnog korištenja, razvijanja ekološke svijesti, izgradnje pravilnog odnosa spram prirode i čuvanja njezinih resursa
 • Izrada eko plakata
 • Pojačani rad u centrima žive prirode, sijanje različitog sjemenja, posebno  pšenice za blagdan sv. Lucije.
 • Djeci je omogućeno opažanje i doživljavanje prirodnih pojava i promjena u prirodi kao posljedicu vremenskih utjecaja ili djelovanja čovjeka
 • Usvojeni vrijednosni stavovi i osobine ličnosti ( da voli, cijeni, čuva, njeguje i unapređuje prirodu i svoj životni okoliš )
 • Primjerenim aktivnostima obilježeni važni eko datumi
 • Priprema projektnog dana – dana otvorenih vrata vrtića u Matičnom vrtiću u Sv. Ivanu Zelini i Područnom vrtiću u Nespešu.
 • Postavljanje izložbe dječjeg stvaralaštva – postignuća i uradaka djece od otpadnih materijala.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1. Čuvari smo prirode odgovorni za čisti zrak i udisaj lak.
 2. Prijatelji smo prirode,ne trgamo cvijeće i uvijek pazimo gdje gazimo.
 3. Volim pčelu kad cvijet ljubi, voli je i ti i nikad ne ubij.
 4. Sve životinje nama su važne i one malene i one snažne.
 5. Brinemo za ptičice, pravimo im kućice, skupljamo im mrvice.
 6. Za kratke putove, nema greške, zaboravimo na aute i krenimo pješke.
 7. Ugasimo svjetlo kad je dan, isključimo sve uređaje kad izlazimo van.
 8. Da bi i zimi štedljivi bili, pravilo vrijedi toplini štedi.
 9. Štedi vodu, ona je prirode dar, brzo otkloni svaki kvar.
 10. Red i čistoću obožavam, skupljam otpad, razvrstavam.
 11. Naše šume nek nam uvijek veselo šume, nikad ne bacaj u njih stare gume.

Eko himna:

Nije smeće sve za vreće

i za igru ono služi,

za stvaranje nove igračke

dječicu svu udruži.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

 

Ispravno odaberi boju

Da li je to žuta ili plava,

Kad bacaš plastiku ili papir

Dobro nek razmisli tvoja glava.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

Svaka biljka treba vode,

sunčev sjaj i malo mira,

zato dobro upamti

najbolje je kad ju se ne dira.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

 

Nemoj trošit puno vode

I po danu svjetlo gasi.

Sve to je potrebno

Da se naša lijepa Zemlja spasi.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

 

Autor: Jelena Matijašević

Uredio: roditelj Mladen Kosovec