Eko škola

Dječji vrtić Proljeće, Sveti Ivan Zelina

Bocakova 7
10380 Sveti Ivan Zelina

Telefon: 2060713
Fax: 2060713
E-mail: djecji.vrtic.proljece@zg.t-com.hr
Web: www.dv-proljece.hr

Ravnatelj/ica: Grozdana Hunjek
Školski koordinatori: Silvija Egić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Grozdana Hunjek, ravnateljica
 • Silvija Egić, pedagog
 • Barbara Miletić, psiholog
 • Ana Grubeša, zdravstvena voditeljica
 • Ana Faletar, voditeljica računovodstva
 • Nataša Riđan, odgojitelj mentor
 • Violeta Nešić, odgojitelj
 • Klaudija Klaus Bađun, odgojitelj
 • Andrea Kavić, odgojitelj
 • Jelena Matijašević, odgojitelj
 • Snježana Grošinić, odgojitelj
 • Darinka Bičak, odgojitelj
 • Jelena Čegec, roditelj
 • Anita Antolković, roditelj
 • Tina Grgurić, tajnica
 • Nikola Čegec, domar ložač
 • Branka Antolković, računovođa
 • Katica Koščec, spremačica
 • Danica Antolković, spremačica
 • Franjo Lazarin i Stjepan Trcak, kumovi

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA
Cilj:
 • Usvajanje zdravog načina života i navika korisnih za zdravlje djeteta; ukazati na važnost pravilne prehrane.
 • S obzirom da je predškolsko doba vrijeme intenzivnog rasta i razvoja, ali i vrijeme kada je posebno važno stvaranje zdravih prehrambenih navika. Uravnotežena prehrana odražava se  na tjelesnu visinu, težinu, pravilno funkcioniranje dječjeg organizma  kao i na izostanak bolesti.
 • Pravilnom prehranom mogu se spriječiti mnoge bolesti (gojaznost, dijabetes, alergija...) i osigurati potpuni fizički i psihički razvoj djeteta.

Zadatak:
 • Piramida zdrave prehrane                                                  
 • Izrada kompota                                                                  
 • Izrada voćne salate                                                            
 • Izrada meda od maslačka
 • Obilježavanje „ Dana kruha“
 • Obilježavanje „Svjetskog dana jabuka“
 • Svakodnevno konzumiranje voća
 • Izraditi voćnu tortu za rođendane i sl.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj.

Naziv teme: OTPAD U FUNKCIJI DJEČJE IGRE
Cilj:

Razvijanje ekološke svijesti kod djece – čuvanje prirodnih resursa, usvajanje pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode, ukazivanje na važnost korištenja otpada u funkciji dječje igre, stvaralaštva i kreativnog izražavanja te pravilnog razvrstavanja otpada.


Zadatak:
 • skupljanje i zbrinjavanje papirnatog, plastičnog, staklenog i dr. otpada na nivou cijelog vrtića
 • osigurati spremnike za odvojeno  prikupljanje  otpada
 • izrada  i obnavljanje spremnika za razvrstavanje
 • suradnja s tvrtkom Zelinske komunalije d.o.o. radi zbrinjavanja otpada
 • recikliranje otpada – ponovno korištenje u dječjem stvaralaštvu i igri
 • promidžba recikliranih uradaka
 • kreiranje okruženja s porukama o važnosti odvajanja otpada i ponovnog korištenja
 • razvijanja ekološke svijesti,
 • izgradnje pravilnog odnosa spram prirode i čuvanja njezinih resursa
 • izrada plakata
 • razvrstavati i reciklirati otpad u uvjetima dječje igre, izrađivati kućice za ptice i postavljati ih na postojeća drveća u okolini vrtića.
 • strukturirati niz aktivnosti unutar raznih projekata ovisno o potrebama, iskustvima i interesima djece te zbivanjima u prirodi, omogućiti djeci obilje direktnih kontakata s neposrednom okolinom u vrtićkom okruženju i izvan njega na prirodnim neuređenim terenima, omogućiti opažanje i doživljavanje prirodnih pojava i promjena u prirodi kao posljedicu vremenskih utjecaja ili djelovanja čovjeka, razvijati sposobnost rješavanja problema praktično djelujući i međusobno surađujući. Intenzivirati rad u centrima žive prirode sijanjem različitih sjemenki koje smo sakupili.
 • unapređivati kod djeteta vrijednosne stavove i osobine ličnosti ( da voli, cijeni, čuva, njeguje i unapređuje prirodu i svoj životni okoliš )
 • primjerenim aktivnostima obilježiti važne ekološke međunarodne dane
 • priprema projektnog dana – dana otvorenih vrata vrtića u matičnom vrtiću u Sv. Ivanu Zelini i područnom vrtiću u Nespešu. Postavljanje izložbe dječjeg stvaralaštva – postignuća i uradaka djece od otpadnih materijala.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj.

Naziv teme: LJETO, JESEN, PROLJEĆE, ZIMA DONOSE RADOST SVIMA
Cilj:

Zadovoljiti dječju znatiželju te omogućiti djeci stjecanje novih vještina i znanja vezana uz godišnja doba.


Zadatak:
 • povezivanja vremenskih promjena i njihovog utjecaja na biljni i životinjski svijet
 • poticanje ekološki odgovornog ponašanja
 • Poticanje razvoja percepcije, osobito vizualne kroz promatranje prirode, fotografija, enciklopedija, slikovnica i sl.
 • poticanje  proučavanja i eksperimentiranja  te uočavanje detalja
 • razvijanja sposobnosti djece za druženja, suradnju, dogovor, toleranciju, zajedničku igru i aktivnost
 • razvoj kritičkog mišljenja kroz osluškivanje dječjih želja, interesa i prijedloga te poticanje inicijative i propitkivanje ponašanja kako sebe tako i drugih
 • poticanje i omogućavanje kreativnog izražavanje kroz različite oblike i načine – govorom, pokretom, likovnim tehnikama i sl.
 • razvijanje pojma o sebi: što mislim, što znam, što mogu…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA
Ostvareni ciljevi:

Usvojene navike zdravog načina života i navika korisnih za zdravlje djeteta; važnost pravilne prehrane.


Realizirani zadaci:
 • Izrađena piramida zdrave prehrane                                                  
 • Izrada kompota                                                                  
 • Izrada voćne salate                                                            
 • Izrada meda od maslačka
 • Obilježavanje „ Dana kruha“
 • Obilježavanje „Svjetskog dana jabuka“
 • Svakodnevno konzumiranje voća
 • Izrada voćne torte za rođendane i sl.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj.

Naziv teme: OTPAD U FUNKCIJI DJEČJE IGRE
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijena ekološka svijest kod djece.
 • Usvajanje pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode.
 • Korištenje otpada u funkciji dječje igre, stvaralaštva i kreativnog izražavanja te pravilnog razvrstavanja otpada.

Realizirani zadaci:
 • Skupljanje papirnatog, plastičnog, staklenog i dr. otpada
 • Osigurani spremnici za odvojeno  prikupljanje  otpada
 • Suradnja s tvrtkom Zelinske komunalije d.o.o. radi zbrinjavanja otpada
 • Recikliranje otpada – ponovno korištenje u dječjem stvaralaštvu i igri ( izrada igračaka)
 • Izložba recikliranih uradaka
 • Uređeno okruženja s porukama o važnosti odvajanja otpada i ponovnog korištenja, razvijanja ekološke svijesti, izgradnje pravilnog odnosa spram prirode i čuvanja njezinih resursa
 • Izrada eko plakata
 • Djeci je omogućeno opažanje i doživljavanje prirodnih pojava i promjena u prirodi kao posljedicu vremenskih utjecaja ili djelovanja čovjeka
 • Usvojeni vrijednosni stavovi i osobine ličnosti ( da voli, cijeni, čuva, njeguje i unapređuje prirodu i svoj životni okoliš )
 • Primjerenim aktivnostima obilježeni važni eko datumi
 • Priprema projektnog dana – dana otvorenih vrata vrtića u matičnom vrtiću u Sv. Ivanu Zelini i područnom vrtiću u Nespešu.
 • Postavljanje izložbe dječjeg stvaralaštva – postignuća i uradaka djece od otpadnih materijala.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj.

Naziv teme: LJETO, JESEN, PROLJEĆE, ZIMA DONOSE RADOST SVIMA
Ostvareni ciljevi:

Cilj ćemo ostvariti planirajući i provodeći različite aktivnosti, kroz koje ćemo djecu upoznavati s karakteristikama i osobitostima pojedinih godišnjih doba te ih ekološki senzibilizirati.


Realizirani zadaci:
 • Djeca imenuju godišnja doba te prepoznaju važnost očuvanja okoliša i djelovanja čovjeka na isto
 • Djeca nabrajaju tri i više karakteristika godišnjih doba
 • Djeca znaju koje životinje spavaju zimski san, a koje ne (životinje našeg podneblja)
 • Djeca iskazuju ekološki odgovorna ponašanja
 • Znaju da se ptice koje u jesen odlaze u toplije krajeve, na jug, zovu selice
 • Djeca imaju predodžbu o načinu i procesu izrade kruha
 • Dječji rječnik je obogaćen novousvojenim vokabularom
 • Djeca razlikuju polarne, šumske, divlje i  domaće životinje te su upoznata s njihovim karakteristikama, staništima i uvjetima koji su im potrebni za život
 • Djeca imenuju proljetnice karakteristične za naše krajeve

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, djeca i odgojitelji, pedagog, ravnatelj.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1. Čuvari smo prirode odgovorni za čisti zrak i udisaj lak.
 2. Prijatelji smo prirode,ne trgamo cvijeće i uvijek pazimo gdje gazimo.
 3. Volim pčelu kad cvijet ljubi, voli je i ti i nikad ne ubij.
 4. Sve životinje nama su važne i one malene i one snažne.
 5. Brinemo za ptičice, pravimo im kućice, skupljamo im mrvice.
 6. Za kratke putove, nema greške, zaboravimo na aute i krenimo pješke.
 7. Ugasimo svjetlo kad je dan, isključimo sve uređaje kad izlazimo van.
 8. Da bi i zimi štedljivi bili, pravilo vrijedi toplini štedi.
 9. Štedi vodu, ona je prirode dar, brzo otkloni svaki kvar.
 10. Red i čistoću obožavam, skupljam otpad, razvrstavam.
 11. Naše šume nek nam uvijek veselo šume, nikad ne bacaj u  njih stare gume.

Eko himna:

Nije smeće sve za vreće

i za igru ono služi,

za stvaranje nove igračke

dječicu svu udruži.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

 

Ispravno odaberi boju

Da li je to žuta ili plava,

Kad bacaš plastiku ili papir

Dobro nek razmisli tvoja glava.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

Svaka biljka treba vode,

sunčev sjaj i malo mira,

zato dobro upamti

najbolje je kad ju se ne dira.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

 

Nemoj trošit puno vode

I po danu svjetlo gasi.

Sve to je potrebno

Da se naša lijepa Zemlja spasi.

 

Dječji vrtić „Proljeće“

sad je Eko škola.

Što se smije, a što ne

zna eko patrola.

Šaljemo poruku

čitavome svijetu

učinimo sve

da spasimo planetu.

Autor: Jelena Matijašević

Uredio: roditelj Mladen Kosovec