Eko škola

Osnovna škola braće Radić, Zagreb

Šenoine Branke 22
10 000 Zagreb

Telefon: 6545002
Fax: 65 47 307
E-mail: os.brace.radic.zg@osbr.hr
Web: http://os-brace-radic-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Darko Štimac, prof. matematike
Školski koordinatori: Spomenka Gorgiev, prof. biologije; Slavenka Hinić Tešović, prof. geografije
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Svjetski dan šuma

  U projektu sudjeluju svi učenici škole. Pod tema projekta je Raznovrsnost šuma u Hrvatskoj. \\\\nRealizira se u obliku projektnog dana i prezentacije učeničkih radova u holu škole.

 • Eko edukacija: Kulturna baština Hrvatske

  U projektu sudjeluju svi učenici škole. Projekt se realizira tijekom cijele školske godine na satovima razrednika i izlaganjem plakata prema unaprijed zadanoj temi na promjenjivom panou u Eko kutku škole.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Darko Štimac, ravnatelj
 • Slavenka Hinić Tešović, prof. geografije
 • Spomenka Gorgiev, prof. biologije
 • Vlatka Orlović, prof. engleskog jezika
 • Biserka Stančin Lukić, prof. povijesti
 • Natalia Radanović, prof. TZK
 • Marija Sokolović, prof. kemije
 • Violeta Vučković, Nada Kozjan, Maja Mikulin, učiteljice razredne nastave
 • Sanja Kučič, Ivana Pružinec, učiteljice u produženom boravku
 • Melani Altr Andreis, prof. njemačkog jezika
 • Sanja Smiljanić, pedagoginja škole
 • Boris Skender, domar
 • Višnja Knežević, spremačica
 • Zlatko Stanković, Davor inženjering, kum eko škole
 • David Merkaš, učenik .b
 • Nika di Giusto, učenica 5.b
 • Sara Marijan, učenica 6.b
 • Mariela Brnadić, učenica 7.c
 • Kristijan Orešić, učenik 8.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Cilj:
 • Produbljivati saznanja o planetu na kojem živimo, potrebi za njegovim očuvanjem.

Zadatak:
 1. Proučavati na zadane zadatke
 2. Prikupljati materijale, pripremiti prezentacije i druge aktivnosti za projektni dan koji ćemo obilježiti 17.4.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od početka školske godine 2018./2019. do 17.4.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji škole uz voditeljstvo Slavenke Hinić Tešović, prof. geografije i nekoliko učitelja.
Naziv teme: Dan šuma
Cilj:
 • Produbljivati znanja o vrijednostima i značenju šuma u svakodnevnom životu čovjeka, kao i na nacionalnoj i svjetskoj razini.

Zadatak:
 1. Proučiti rasprostranjenost šuma u RH, vrste drveća, njihovu uporabu u svakodnevnom životu.
 2. Prikazati svoja saznanja na projektnom danu kroz plakate, prezentacije, igrokaze ...

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019. do projektnog dana koji će se održati 21.3.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji škole uz voditeljstvo Spomenke Gorgiev, prof. biologije i nekoliko učitelja.
Naziv teme: Kulturna baština RH
Cilj:
 • Upoznati učenike sa širokom kulturom RH, proizvodima svjetski priznatima za koje je RH dobila licencu kao i nematerijalnom baštinom.

Zadatak:
 • Svaki razred će proučavati zadanu temu, izraditi plakat za eko kutak škole kako bi upoznali sve učenike o svojim saznanjima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i svi učitelji škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan šuma
Ostvareni ciljevi:
 • Produbljivati znanja o vrijednostima i značenju šuma u svakodnevnom životu čovjeka, kao i na nacionalnoj i svjetskoj razini.

Realizirani zadaci:
 • Proučiti rasprostranjenost šuma u RH, vrste drveća, njihovu uporabu u svakodnevnom životu.
 • Prikazati svoja saznanja na projektnom danu kroz plakate, prezentacije, igrokaze ...

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godinae 2018./2019. do projektnog dana koji je održan 21.3.2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji.
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:

Ciljevi:

 • obilježiti Dan planeta Zemlje
 • educirati učenike i posjetitelje projektnog dana o važnosti zaštite okoliša s naglaskom na očuvanju biološke raznolikosti i očuvanju vrrsta
 • poticati suradničko učenje, kreativnost i toleranciju

Realizirani zadaci:

Opis aktivnosti:

 • Projektni dan u predmetnoj nastavi realizirati će se u obliku korelacijskih radionica na zadanu temu pojedine radionice. 
 • Svaku radionicu vode po dva profesora koji se dogovaraju o izboru metoda rada. Radionice bi trebale sadržavati istraživački  i kreativni pristup, a rezultirati izradom modela zadane vrste (biljne i životinjske) i kratkom prezentacijom (može biti samo usmena) osnovnih podataka o vrsti, njenom staništu i razlozima ugroženosti.
 • Pri izradi modela koristiti dostupne materijale od: plastike, papira, drveta…
 • Učenici će biti podijeljeni u mješovite grupe, a radionice će se održati u obje smjene sa istim voditeljima u trajanju od tri školska sata.
 • Na satu prezentacije (u holu) svaka grupa kratko će, od 3 do 5 minuta, predstaviti temu i radove nastale na radionicama.

Vrijeme realizacije:

17. travnja 2019. u obje obje smjene


Nositelji:
 • Učenici, učitelji i ostali djelatnici škole
Naziv teme: Hrvatska kulturna baština
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznati učenike s kulturnom baštinom Hrvatske
 • Uključiti učenike u istraživanje o kulturnoj baštini Hrvatske

Realizirani zadaci:
 1. Izrada edukativnih plakata o baštini Hrvatske
 2. Rad eko-patrola
 3. Informiranje i educiranje roditelja i lokalne zajednice o projektu

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, zaposlenici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što možeš danas

Ne ostavljaj za sutra.

Očisti smeće, sakupi otpad

vani i unutra.

Eko-škola neka zauvijek 

vlada,

u žuto-zelenoj boji

od sada.


Eko himna: