Eko škola

I. osnovna škola Dugave, Zagreb

Školski prilaz 7
10020 Zagreb

Telefon: 01/6671733
Fax: 016670174
E-mail: tamarab060@gmail.com
Web: http://www.os-prva-dugave-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Kristina Vidović
Školski koordinatori: Tamara Božičević, prof. engleskog; Kristina Pejković, prof. biologije
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Božićni sajam

 • Energetski tjedan

 • Eko dan

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kristina Vidović, ravnateljica škole
 • Kristina Pejković, prof. biologije

 • Tamara Božičević, prof. engleskog jezika

 • Dorotea Klašnja, učiteljica razredne nastave

 • Jasminka Šipušić, učiteljica razredne nastave

 • Sanja Horvat-Sinovčić, defektologinja

 • Maristella Hodak-Oslić, pedagoginja

 • Lada Franić-Glamuzina, prof. hrv. jezika

 • Ivanka Beljan, tajnica škole

 • Dalibor Rupčić, domar škole

 • Anja Janković, 8b

 • Dominik Hanžek, 8b

 • Fran Mikas, 8b

 • Petra Bučarić, 8a

 • Gabrijela Ban, 8a

 • Dorotea Somek, 8c

 • Ema Kulić, 8c

 • Mario Mlinarić, 8c

 • Jan Vrbanić, 4a

 • Dora Kuzman, 4a

 • Gabrijela Grgić 4b

 • Nika Stanković 4b

 • Mia Stivičević 7c

 • Krizmanić Luka 7c


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Sudjelovanje na energetskom tjednu
Cilj:

Uključivanje učenika, roditelja i svih zaposlenika škole u zajednicu i predstavljanje učeničkog eko-stvaralaštva, predstavljanje škole i promicanje ekološke svijesti svih građana grada Zagreba.


Zadatak:

Prezentacija učeničkih radova vezanih uz eko-teme i obnovljive izvore energije, štednju energije i resursa te predstavljanje eko-škole široj zajednici.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Lipanj, 2020. godine


Nositelji:
 • Školske koordinatorice eko programa: Kristina Pejković, prof. biol. i Tamara Božičević, prof. engl.
 • Ravnateljica škole: Kristina Vidović, dipl. kateh.

Naziv teme: Humanitarne akcije
Cilj:

Pomoć potrebitima i razvijanje svijesti o potrebi pomaganja drugima, kako bi nam svima život bio ljepši i bolji.


Zadatak:

Provođenje akcija i Božićnog sajma gdje će biti sakupljena sredstva koja će biti namijenjena za pomoć potrebitima u sklopu Crvenog križa Grada Zagreba, a gdje će se prema potrebi uz članove eko-grupe uključivati i ostali učenici naše škole.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Permanentno i prema dogovoru, uz važne datume (Božić i Uskrs).

 • praćenje kroz izvješća i prikupljena sredstva.

Nositelji:

Svi učitelji, učenici, roditelji, lokalna zajednica, svi zaposlenici škole.

 

 

 

Naziv teme: Obilježavanje značajnih eko-datuma
Cilj:

Podsjećanje učenika, roditelja i svih zaposlenika na važne eko-datume i razloge njihova obilježavanja te potrebu permanentnog ekološkog djelovanja.


Zadatak:
 • uz trajne eko-panoe, u holu škole postavljeni su i eko-panoi sa sadržajima vezanim uz obilježavanje značajnih eko-datuma
 • između tih panoa nalazit će se sadržaji vezani uz zdrav život
  1. izlagati će se najbolji radovi učenika na temu ekologije
  2. poticanje ekološke svijesti u učenika, te nastojati da se čim veći broj učenika uključi aktivno u eko program


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Permanentno, tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje provedbe kroz izvješća o aktivnostima, izlaganje učeničkih radova, uređenje panoa, materijale na web-stranici škole.

Nositelji:

Kristina Pejković, prof. biologije, Tamara Božičević, prof. engleskog jezika, učiteljice i učenici nižih i viših razreda.

Naziv teme: Organizacija projektnog dana
Cilj:

Razvijanje svijesti o važnosti odabrane ekološke problematike i potrebi ekološkog djelovanja.


Zadatak:
 • Projektni dan biti će organiziran na tipu radioničke nastave, koje će voditi predmetni nastavnici i učitelj. Složenost zadataka biti će prilagođena uzrastu učenika, a namjera je da učenici shvate važnost od strane razrednog ili  predmetnog učitelja odabrane ekološke problematike.
 • Učitelji će odabrati temu za koju smatraju da mogu ovisno o svojim sklonostima i tipu svog nastavnog predmeta najbolje obradit u obliku radionice. Plan izvođenja radionice dužni su nekoliko dana ranije predočiti ravnatelju ili pedagogu škole na uvid radi dogovora o kupnji potrebnog materijala za realizaciju radionice.
 • Moguće je uz prehodan dogovor sa ravnateljicom organizirati posjet muzeju ili terensku nastavu sa određenom grupom učenika, uz prethodnu izradu plana s navedenim ciljevima i zadacima.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj, 2020. godine.

 • praćenje provedbe je kroz izvještaje, izložbe učeničkih radova i prezentacije te materijale poslane na web-stranicu škole.

Nositelji:

Svi učitelji i ravnateljica škole, stručna pedagoška služba, svi učenici

Naziv teme: Selektivno odlaganje otpada
Cilj:

Pridržavanje svih mjera selektivnog odlaganja otpada i razvoj svijesti o važnosti selektivnog odlaganja otpada te navika za selektivno odlaganje otpada.


Zadatak:

 • brinuti o stanju spremnika za odlaganje papira, PET-ambalaže, stakla, starih baterija, bio-otpada.
 • razvijanje ekološke svijesti , te važnost odvojenog sakupljana otpada da bi mogli reciklirati, odnosno ponovno iskorištavati stare sirovine,a ne trošiti nove.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Permanentno, tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje kroz rad eko-patrole i nadzor od strane članova eko-odbora.

Nositelji:

Svi učitelji  i zaposlenici škole, učenici, ravnateljica

Naziv teme: Oplemenjivanje i uređenje okoliša škole
Cilj:

Ugodno okruženje okoliša škole i razvoj svijesti učenika, roditelja i svih zaposlenika o potrebi ulaganja trajnog napora za uređenje i odražavanje okoliša škole, brigu o biljnom i životinjskom svijetu oko škole.


Zadatak:
 • svaki razred će brinuti za kutije sa starim papirom (nalaze se u matičnim učionicama koje dobivamo od PAN-a već nekoliko godina       
 • brinuti o zasađenim trajnicama oko škole, te predlagati sadnju novih biljaka i stabala ( u suradnji sa našim kumom Zrinjevcem)
 • upozoravati na kalendar peludi (alergije!)
 • briga o pticama stanaricama u našem školskom dvorištu (postavljanje kućica za ptice, te njihovo hranjenje tijekom zime)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Permanentno, tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje kroz izvješća o provedenim aktivnostima i rad eko-patrole.

Nositelji:
 • Jasminka Šipušić, Mirela Janjić, Nataša J, Vesna Blagec, svi predmetni učitelji
 •  „Zrinjevac“ - naš kum, učiteljica Kristina Pejković (mladi ekolozi), učiteljica Tamara Božičević (dodatna nastava engleskog jezika u sklopu koje su planirane eko-teme)

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Promicanje zdravlja i zdravih stilova života s naglaskom na ekološki aspekt zdravlja (zdrava prehrana i biloški uzgoj namirnica, zaštita i čuvanje pitke vode, sport i kretanje bez upotrebe prijevoznih sredstava koja zagađuju okoliš).


Zadatak:
 • edukacija o zdravoj prehrani na nivou škole i obitelji
 • higijenske navike pri prehrani (učenici od 1. do 8. razreda)
 • zdrav doručak
 • priprema jela prema zdravom receptu; slaganje jelovnika
 • pripremanje svakodnevnih obroka u školskoj kuhinji na način da se djeci nude obroci sa zdravom hranom, uz što manji unos ugljikohidrata
 • piramida zdrave prehrane
 • organiziranje sportskih natjecanja među učenicima pojedinih razreda
 • provođenje edukacije povodom Evropskog tjedna mobilnosti, te izložba najuspjelijih učeničkih radova na temu prijevoza biciklom
 • sudjelovanje na Danu zahvalnosti za plodove zemlje i danima kruha u u organizaciji udruge Lijepa naša
 • organiziranje proslave svečanosti Dana kruha u našoj školi u 10. mjesecu (u terminu po dogovoru)
 • edukacija o štetnom utjecaju raznih sredstava ovisnosti na ljudsko zdravlje (alkohol, droge, nikotin)
 •  edukacija o prevenciji spolnih bolesti (namijenjeno za učenike 8. razreda)
 • predavanje za roditelje učenika od strane djelatnika PU o prevenciji droge u lokalnoj zajednici              
 • edukacija o povezanosti životnih navika sa zdravljem – važnost bavljenja sportom ili bilo kojim oblikom rekreacije
 • higijena tijela ulaskom u pubertet- edukacija
 • školska športska natjecanja
 • higijena tjelesnog vježbanja
 • štetnost buke
 • opasnosti vezane uz Internet
 • edukacija o pružanju prve i neododive pomoći
 • prevencija zlouporabe droga -povećanje informiranosti i znanja roditelja u vezi sa zloupotrebom narkotika te rizicima za razvoj ovisnosti i bolesti)
 • CAP

Osnovni CAP provode dva tima CAP-ovih pomagača koji su educirani od strane Udruge „Korak po korak“, te su potpisali Izjavu o suradnji na provedbi CAP programa. Tim 1.: Maristella Hodak Oslić i učiteljice predmetne nastave.

Osnovni CAP je namijenjen djeci rane školske dobi, učenicima od 1. do 4. razreda. Ove školske godine Osnovni CAP će se provoditi s učenicima trećih razreda (3.a, 3.b, 3.c). CILJEVI: Učenici će: Definirati osobno pravo na sigurnost Identificirati potencijalno osobne situacije Postati svjesni djelotvornih strategija sprečavanja i mreže podrške koja im je na raspolaganju

NAMJENA: CAP program je program primarne prevencije zlostavljanja djece.

VREMENIK : Tijekom prvog polugodišta, studeni 2019.g.

 • Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom (akcijski plan provedbe kampanje)
 • Rad s darovitim učenicima
 • Obilježavanje CAP dana - Tematska jedinica o sigurnosti u zajednici
 • Program za promoviranje nenasilnih oblika ponašanja, razvijanje tolerancije i prava djece
 • Cap teen Prevencija zlostavljanja adolescenata

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Permanentno, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • svi učitelji, predmetni nastavnici, ostali djelatnici škole, roditelji
 • za edukacijski dio zaduženi su razrednici i učitelji, kao i za provedbu ankete
 • pedagoška služba i ravnateljica škole

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Briga o otpadu i zbrinjavanju otpada
Ostvareni ciljevi:

Učenici su prikupili značajne količine otpada u za to predviđene spremnike, a sav otpad je odvezen prema dogovoru.


Realizirani zadaci:

Učenici su redovito vodii brigu o prikupljanju papira, plastične i metalne ambalaže i odlaganju ambalaže i papira u za to predviđene spremnike. Članovi eko patrole vodili su brigu o redovitom pražnjenju spremnika te upozoravali učenike o potrebi odlaganja ambalaže u spremnike.


Vrijeme realizacije:

Permanentno, tijekom cijele školske godine.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji i zaposlenici škole, a naročito učenici sedmih, osmih i četvrtih razreda te eko-koordinatorice.

Naziv teme: Praćenje čistoće interijera škole te kontrola štednje resursa
Ostvareni ciljevi:

Učenici su redovito provjeravali štednju vode u školi (upotreba slavina u učionicama i zahodu, jesu li slavine dobro zatvorene, treba li popravak slavina, događa li se da voda kapa iz slavina i sl) te štednju struje (gase li se svjetla nakon nastave i kad je prirodno svjetlo dovoljno jako da nije potrebno paliti svjetla), redovito se pratilo jesu li kompjutori isključeni, ako nitko na njima ne radi te su vodili brigu o svoj ostaloj elektronici (projektori, tv prijemnici). Učenici su provjeravali i ispravnost rasvjete te dojavljivali domaru sve uočene probleme s prekidačima za svjetlo i pregorjelim lampama.


Realizirani zadaci:

Ostvarena ušteda električne energije i vode zbog pravovremenog prijavljivanja nedostataka i njihova otklanjanja, redovita briga svih učenika, učitelja i svih zaposlenika škola o štednji energije.


Vrijeme realizacije:

Permanentno, cijele školske godine.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji i zaposlenici škole, a naročito učenici koji su članovi eko patrole (sedmi, osmi i četvrti razredi).

Naziv teme: Praćenje stanja čistoće okoliša škole
Ostvareni ciljevi:

Urednost okoliša škole, održavani cvjetnjak škole i kućiće za ptice, odgovornost učenika prema okolišu škole i svijest o tome da je urednost okoliša škole briga svih učenika i zaposlenika škole.


Realizirani zadaci:

Čišćenje okoliša škole i prikupljanje otpadaka i smeća, briga oko cvjetnjaka ispred škole i održavanje kućica za ptice, briga oko koševa za smeće oko škole (jesu li neoštećeni, prazne li se redovito, ima li ih dovoljno), prikupljanje lišća i granja oko školske zgrade, briga oko klupica oko škole i mjesta za odmor i druženje učenika.


Vrijeme realizacije:

Svaki tjedan, u jutarnjoj smjeni utorkom, u popodnevnoj smjeni petkom te svakodnevno prilikom dolaska i odlaska iz škole.


Nositelji:

Učenici sedmih, osmih i četvrtih razreda kao članove eko patrole, eko koordinatorice, ravnateljica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1. Čuvajmo prirodu, čuvajmo cvijeće, jer ako ne čuvamo, vladat će smeće.
 2. Nemoj uništavati zelenu travu, nego je čuvaj kao svoju glavu.
 3. Manje smeća i papira, više cvijeća i leptira.
 4. Nemoj biti loš, smeće je za koš.
 5. Šuma je tvoj život cijeli, zato je paliti ne bi smjeli.
 6. Priroda je izvor života i dio je nas, moramo je čuvati jer to nam je spas.
 7. Neka priroda bude čista i naša škola neka blista.
 8. Moramo čuvati prirodni svijet da nam život bude lijep.
 9. Žarulju gasi, zemlju spasi!
 10. Na svježem zraku igraj se i skači, da ti organizam bude jači!

 


Eko himna: