Eko škola

I. osnovna škola Dugave, Zagreb

Školski prilaz 7
10020 Zagreb

Telefon: 01/6671733
Fax: 016670174
E-mail: tamarab060@gmail.com
Web: http://www.os-prva-dugave-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Tomislav Cvitanović
Školski koordinatori: Tamara Božičević, prof. engleskog; Kristina Pejković, prof. biologije
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Božićni sajam

 • Energetski tjedan

 • Eko dan

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Tomislav Cvitanović, ravnatelj škole
 • Kristina Pejković, prof. biologije
 • Tamara Božičević, prof. engleskog jezika
 • Dorotea Klašnja, učiteljica razredne nastave
 • Jasminka Šipušić, učiteljica razredne nastave
 • Snježana Dautović, soc. ped.
 • Maristella Hodak-Oslić, ped.
 • Lada Franić-Glamuzina, prof. hrv. jezika
 • Ivanka Beljan, tajnica škole
 • Dalibor Rupčić, domar škole
 • Anja Janković, 7b
 • Dominik Hanžek, 7b
 • Fran Mikas, 7b
 • Nika Kajkić, 7c
 • Mila Pičman, 7c
 • Dorotea Somek, 7c
 • Ema Kulić, 7c
 • Mario Mlinarić, 7c
 • Jan Vrbanić, 3a
 • Dora Kuzman, 3a
 • Roko Bedeković, 3a
 • Fran Bedeković, 3a

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Sudjelovanje na energetskom tjednu
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o važnosti sudjelovanja na eko manifestacijama te o potrebi predstavljanja naše škole kao eko-škole; širenje svijesti o potrebi uključivanja mladih u eko manifestacije.

Zadatak:
 • Pripremanje prezentacije škole na Energetskom tjednu (izrada materijala i eksponata za prezentaciju).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele godine, s naglaskom na lipanj 2019. godine.

Nositelji:
 • Kristina Pejković, prof. biologije, Tamara Božičević, prof. engleskog jezika, te  učenici viših i nižih razreda razreda.
Naziv teme: Humanitarne akcije
Cilj:
 • Razvijati kod učenika svijest o potrebi pomaganja potrebitima; razvijati humanost i suosjećanje.

Zadatak:
 • Prikupljanje sredstva koja će biti namijenjena za pomoć potrebitima u sklopu Crvenog križa Grada Zagreba, gdje će se prema potrebi uz članove eko-grupe uključivati i članovi ekipe prve pomoći naše škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Permanentno; s naglaskom na važnije datuma i akcije.

Nositelji:
 • Svi učitelji, predmetni nastavnici, stručna pedagoška služba, ravnatelj, ostali djelatnici škole, roditelji, eko koordinatorice Tamara Božićević i Kristina Pejković.
Naziv teme: Uređenje panoa vezanih uz obilježavanje značajnih eko-datuma
Cilj:
 • Podsjećanje učenika, roditelja i svih zaposlenika škole na važne eko-datume i potrebu njihovog obilježavanja; estetsko uređenje škole i razvijanje osjećaja za lijepo i korisno.

Zadatak:
 • uz trajne eko-panoe, u holu škole postavljeni su i eko-panoi sa sadržajima vezanim uz obilježavanje značajnih eko-datuma
 • između tih panoa nalazit će se sadržaji vezani uz zdrav život
 • izlagati će se najbolji radovi učenika na temu ekologije
 • poticanje ekološke svijesti u učenika, te nastojati da se čim veći broj učenika uključi aktivno u eko program

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Permanentno.

Nositelji:
 • Kristina Pejković, prof. biologije, Tamara Božičević, prof. engleskog jezika, te  učenici nižih i viših razreda.
Naziv teme: Organizacija projektnog dana
Cilj:
 • Temeljita obrada unaprijed dogovorenih pitanja ekološke problematike; učenje kroz radionice i kreatvno izražavanje.

Zadatak:
 • Projektni dan biti će organiziran na tipu radioničke nastave, koje će voditi predmetni nastavnici i učitelj. Složenost zadataka biti će prilagođena uzrastu učenika, a namjera je da učenici shvate važnost od strane razrednog ili  predmetnog učitelja odabrane ekološke problematike.
 • Učitelji će odabrati temu za koju smatraju da mogu ovisno o svojim sklonostima i tipu svog nastavnog predmeta najbolje obradit u obliku radionice. Plan izvođenja radionice dužni su nekoliko dana ranije predočiti ravnatelju ili pedagogu škole na uvid radi dogovora o kupnji potrebnog materijala za realizaciju radionice.
 • Moguće je uz prehodan dogovor sa ravnateljem organizirati posjet muzeju ili terensku nastavu sa određenom grupom učenika, uz prethodnu izradu plana s navedenim ciljevima i zadacima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Travanj, 2019. godine.

Nositelji:
 • Svi učitelji i ravnatelj škole, stručna pedagoška služba, svi učenici.
Naziv teme: Upotreba sekundarnih sirovina u učeničkom stvaralaštvu
Cilj:
 • Razvijanje kreativnosti, poticanje učenika na kreativno i korisno korištenje sekundarnih sirovina, razvijanje osjećaja vrijednosti za predmete koje smo sami izradili, umjesto da sve kupujemo, razvijanje štednih navika.

Zadatak:
 • izrada čestitki i ukrasnih predmeta od sekundarnih sirovina
 • izrada ukrasa za bor, mirisnih svjetiljki i sl. od prirodnih materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Permanentno.

Nositelji:
 • svi učenici i učitelji raazredne i predmetne nastave
 • učiteljica likovne kulture Mirjana Marović (voditeljica likovne grupe)
Naziv teme: Selektivno odlaganje otpada
Cilj:
 • Pokazivanje na osobnom primjeru kako treba djelovati i što konkretno treba činiti; razvijanje ekološke svijesti svih učenika, roditelja i zaposlenika škole.

Zadatak:
 • brinuti o stanju spremnika za odlaganje papira, PET-ambalaže, stakla, starih baterija, bio-otpada.
 • razvijanje ekološke svijesti , te važnost odvojenog sakupljana otpada da bi mogli reciklirati, odnosno ponovno iskorištavati stare sirovine,a ne trošiti nove.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Permanentno ali s naglaskom na Dan škole i Eko dan.

Nositelji:
 • Svi učitelji škole i ravnatelj.
Naziv teme: Oplemenjivanje i uređenje okoliša škole
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o potrebi stalne brige o okolišu; poticanje učenika na djelovanje i razvijanje svijesti o odgovornosti čovjeka za posljedice ljudskog djelovanja na okoliš; poticanje učenika na samoorganiziranje i promišljanje o mogućim rješenjima problema i mogućnostima unaprjeđenja kvalitete života.

Zadatak:
 • svaki razred će brinuti za kutije sa starim papirom (nalaze se u matičnim učionicama koje dobivamo od PAN-a već nekoliko godina       
 • brinuti o zasađenim trajnicama oko škole, te predlagati sadnju novih biljaka i stabala ( u suradnji sa našim kumom Zrinjevcem)
 • upozoravati na kalendar peludi (alergije!)
 • briga o pticama stanaricama u našem školskom dvorištu (postavljanje kućica za ptice, te njihovo hranjenje tijekom zime)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Jasminka Šipušić, Mirela Janjić, Nataša J, Vesna Blagec, svi predmetni učitelji, „Zrinjevac“ - naš kum, učiteljica Kristina Pejković (Mali cvjećari, grupa za održavanje akvarija, mladi ekolozi), učiteljica Tamara Božičević (dodatna nastava engleskog jezika u sklopu koje su planirane eko-teme)
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Očuvanje i promocija zdravlja učenika i njihovih roditelja te svih zaposlenika škole; razvijanje svijesti o vrijednosti zdravlja i potrebi njegovog čuvanja; poučavanje učenika kako čuvati zdravlje, kako ustrajati na razvijanju zdravih navika i kako odgojno djelovati u svojoj okolini u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja i zdravog načina života.

Zadatak:

Zdrava prehrana

Zadaci:              

 • edukacija o zdravoj prehrani na nivou škole i obitelji
 • higijenske navike pri prehrani (učenici od 1. do 8. razreda)
 • zdrav doručak
 • priprema jela po zdravom receptu; slaganje jelovnika
 • pripremanje svakodnevnih obroka u školskoj kuhinji na način da se djeci nude obroci sa zdravom hranom, uz što manji unos ugljikohidrata
 • piramida zdrave prehrane
 • organiziranje sportskih natjecanja među učenicima pojedinih razreda
 • provođenje edukacije povodom Evropskog tjedna mobilnosti, te izložba najuspjelijih učeničkih radova na temu prijevoza biciklom
 • sudjelovanje na Danu zahvalnosti za plodove zemlje i danima kruha u u organizaciji udruge Lijepa naša
 • organiziranje proslave svečanosti Dana kruha u našoj školi u 10. mjesecu (u terminu po dogovoru)

 

Problemi vezani uz zdravlje

 Zadaci:

 • edukacija o štetnom utjecaju raznih sredstava ovisnosti na ljudsko zdravlje (alkohol, droge, nikotin)
 • edukacija o prevenciji spolnih bolesti (namijenjeno za učenike 8. razreda)
 • predavanje za roditelje učenika od strane djelatnika PU o prevenciji droge u lokalnoj zajednici             
 • edukacija o povezanosti životnih navika sa zdravljem – važnost bavljenja sportom ili bilo kojim oblikom rekreacije
 • higijena tijela ulaskom u pubertet- edukacija
 • školska športska natjecanja
 • higijena tjelesnog vježbanja
 • štetnost buke
 • opasnosti vezane uz Internet
 • edukacija o pružanju prve i neododive pomoći

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Permanentno, tijekom cijele školske godine.

Nositelji:
 • svi učitelji, predmetni nastavnici, ostali djelatnici škole, roditelji
 • za edukacijski dio zaduženi su razrednici i učitelji, kao i za provedbu ankete
 • pedagoška služba i ravnatelj škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energetski tjedan
Ostvareni ciljevi:
 • Naša škola je i 2017./2018. sudjelovala na Energetskom tjednu s radovima naših učenika na temu štednje energije te borbe protiv klimatskih promjena.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su pripremili radove na temu štednje energije, borbe protiv klimatskih promjena, održivog razvoja, smanjenja onečišćenja i dr., a zatim su predstavnici učenika škole, eko-koordinatorice i zamjenica ravnatelja predstavili školu na Energetskom tjednu.

Vrijeme realizacije:
 • 12. svibnja, 2018. godine (uz prethodnu pripremu tijekom cijele godine)

Nositelji:
 • Razrednici, koordinatorice eko programa, zamjenica ravnatelja, učenici i roditelji.
Naziv teme: Eko Projektni dan
Ostvareni ciljevi:
 • Svi učenici, zaposlenici te dio roditelja sudjelovali su u pripremi i realizaciji Dana planeta Zemlje 

Realizirani zadaci:
 • Proveden je cijeli niz aktivnosti (radionica, edukacija, učeničkih radova) kojim je naša škola obilježila Dan planeta Zemlje

Vrijeme realizacije:
 • 22. travnja, 2018. godine

Nositelji:
 • Svi zaposlenici škole, učenici i roditelji
Naziv teme: Humanitarne akcije
Ostvareni ciljevi:
 • Briga za potrebite i osviještenost učenika o potrebi redovitog pomaganja drugima.

 


Realizirani zadaci:
 • Redovito sudjelovanje u programu Čepovima do skupih ljekova
 • Humanitarna aktivnost Solidarnost na djelu
 • Volonterski klub Dugave
 • 20 dana dobrote

 


Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Svi zaposlenici, učenici i roditelji
Naziv teme: Briga za okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su svjesni nužnosti svakodnevne brige za okoliš, recikliranja, razvrstavanja otpada, očuvanja biljnog i životinjskog svijeta. 
 • Učenici redovito brinu za okoliš škole, ptice oko škole (kućice za ptice), sade biljke i cvijeće, promišljaju o mogućnostima djelovanja, zajedno s roditeljima rade na promicanju ekološkog načina života.
 • Sve veći broj učenika ima za cilj hodanje kao način zdravog života, a u školi se već nekoliko godina provodi projekt Korak po korak u kojem sudjeluje veliki broj učitelja s ciljem poticanja kretanja i hodanja. Učitelji o programu razgovaraju s djecom, tako da sada jako veliki broj učenika promiče hodanje.
 • Učenici izrađuju igračke iz recikliranog materijala, umjesto da kupuju gotove. 
 • Učenici svake godine predstavljaju školu na Energetskom tjednu svojim radovima od recikliranih materijala.
 • Učenici redovito vode brigu o štednji resursa (voda, struja, papir, itd.) i u školi i u svojoj obitelji.

Realizirani zadaci:
 • Čiščenje okoliša škole.
 • Sudjelovanje u projektu Korak po korak (hodanjem do zdravlja)
 • Sortiranje otpada
 • Obilježeni su važni datumi (Dani kruha, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan kravate, Svjetski dan voda,Europski dan bez automobila).
 • Zagrebački energetski tjedan
 • Provedba projekata (Pokrenimo zelene knjižnice, Sakupi i reciliraj, Dumovec-projekt za najmlađe, Projekt Kre kre)
 • Terenske nastave vezane za eko-teme

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele školske godine 2018./2019. i u okviru značajnih datuma

Nositelji:
 • Svi zaposlenici škole, učenici i roditelji
Naziv teme: Briga za zdravlje i sigurnost učenika u školi
Ostvareni ciljevi:
 • Čistoća i urednost razreda.
 • Sigurnost u i izvan škole.
 • Sigurnost u prometu.
 • Uspješna realizacija preventivnih programa (Shema školskog voća, Petica-igrom do zdravlja, Moj izbor-zdravi izbor, Zdrav za pet, Razmisli prije nego klikneš)

Realizirani zadaci:
 • Čistoća i urednost u razredu.
 • Sigurnost u i izvan škole.
 • Sigurnost u prometu.

 


Vrijeme realizacije:
 • Permanentno tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Učenici 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. Čuvajmo prirodu, čuvajmo cvijeće, jer ako ne čuvamo, vladat će smeće.

2. Nemoj uništavati zelenu travu, nego je čuvaj kao svoju glavu.

3. Manje smeća i papira, više cvijeća i leptira.

4. Nemoj biti loš, smeće je za koš.

5. Šuma je tvoj život cijeli, zato je paliti ne bi smjeli.

6. Priroda je izvor života i dio je nas, moramo je čuvati jer to nam je spas.

7. Neka priroda bude čista i naša škola neka blista.

8. Moramo čuvati prirodni svijet da nam život bude lijep.

9. Žarulju gasi, zemlju spasi!

10. Na svježem zraku igraj se i skači, da ti organizam bude jači!


Eko himna: