Eko škola

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Zagrebačka 90
10410 Velika Gorica

Telefon: 01-6221-433
Fax: 01-6252-515
E-mail: czoo.vg@gmail.com
Web: www.czoo-velikagorica.hr

Ravnatelj/ica: Nikolina Vučković Barišić
Školski koordinatori: Ivanka Mijić - školski koordinator, Ana Muhvić - školski koordinator
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Uređenje školskog okoliša

  Mjesečno uređenje školskog okoliša , sudjeluju svi učenici i djelatnici Centra

 • Dan voda 22.3.

  Projektni dan - učitelji i učenici izrađuju projekte vezane uz planet Zemlju

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marko Ružić – grad Velika Gorica
 • Ivanka Mijić – pedagoginja, voditeljica odjela škole i OER-a, školski eko – koordinator
 • Ana Muhvić – vjeroučiteljica, školski eko -  koordinator, voditeljica Eko grupe
 • Ivana Matić Grgić - učiteljica
 • Jasna Vrabec – učiteljica, voditeljica projekta „Volim hodanje“
 • Kristina Majdak – učiteljica , voditeljica sekcije UZ
 • Marijana Samec – učiteljica, predstavnica lokacije Kolodvorska
 • Marijana Koščević – med. sestra, voditeljica odjela njege i zdravstvene skrbi korisnika
 • Ivana Matun – učenica
 • Stjepan Turković – učenik

Eko koordinatori:

 • Ivanka Mijić, dipl.soc.ped. – mentor
 • Ana Muhvić, mag.paed.relig. et catech.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan rada Eko škole za šk.god.2018/19
Cilj:
 • Posvijestiti učenicima važnost odvojenog prikupljanja otpada

Zadatak:
 • Prikupljanje starog papira odvija se u razredima, u namjenski postavljenim kartonskim kutijama
 • Mjerenje količine starog papira – jednom mjesečno
 • Jednom godišnje – odvoz glomaznog otpada
 • Prikupljanje PET ambalaže po razredima i skupinama – zarađeni novac bit će utrošen za potrebe eko škole
 • Posjet reciklažnom dvorištu
 • Prikupljanje čepova za udrugu oboljelih od leukemije i limfoma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • Svi zaposlenici i učenici

Nositelji:
 • Učitelji i eko kordinatori, te učenici - članovi Eko grupe

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjenje uporabe papira
 • Podizanje svijesti o važnosti razdvajanja otpada i pravilnog odlaganja istog u odgovarajuće spremnike

Realizirani zadaci:
 • Mala eko patrola i eko grupa svojim je primjerom poticala ostale učenike i zaposlenike na odvajanje otpada, recikiranje i pravljenje novih uporabnih predmeta kroz radionice i redoviti nastavni rad

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Mala eko patrola
 • Eko grupa i učiteljice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE

OTPAD SE  PRAVILNO ODLOŽITI MOŽE

 

 DOKAŽI SVOJU LJUBAV PREMA DRVEĆU :

SKUPLJAJ STARI PAPIR, ODLOŽI GA U

PLAVI SPREMNIK

 

 POKAŽI DA VOLIŠ PRIRODU :

PLASTIČNE BOCE ODLOŽITI U

ŽUTI SPREMNIK

 

BUDI EKO – NADZORNIK :

NEKA SVI STAKLO ODLOŽE U

ZELENI SPREMNIK

 

TVOJ ZADATAK JE STVARNO LAK,

ČUVAJ VODE, ŠUME I ZRAK


Eko himna: