Eko škola

Dječji vrtić Sunce, Fažana

Puljska cesta 7
52212 Fažana

Telefon: 052521123
Fax: 052521123
E-mail: djecji.vrtic.sunce1@pu.t-com.hr
Web: www.epula.info/djecji-vrtic-sunce

Ravnatelj/ica: Ljiljana Brajić
Školski koordinatori: Ljiljana Brajić, Ljiljana Folo, Iva Dobrović - Pauro
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • ZAVIČAJNOST U DJEČJEM VRTIĆU SUNCE

  PROJEKT :Implementacija zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova Istarske županije –Regione Istriana pod nazivom „Uličicama stare Fažane“. ŠTO: Upoznati starogradsku jezgru Fažane , specifičnosti i stil tradicijske gradnje, njezine znamenitosti i povijesno značenje. Uočavati i podržati dječje inerese u otkrivanju zanimljivosti gradnje kamenom. (ulice, kuće, crkve, terase, volte, ornamenti na kućama, trgovi). KADA: tijekom godine. TKO: djeca, odgojiteljice, koordinatorice, ravnateljica, roditelji, voditeljica likovne radionice-glinaonice Izabela Bilić -Rovis,obitelj Belas. GDJE: stara jezgra Fažane, radionica obitelji Belas, vrtić Sunce

 • ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU

  ŠTO:Razviti senzibilitet i odgovornost prema očuvanju postignute kvalitete življenja u našem vrtiću:odgovoran odnos prema zajedničkoj, svojini,didaktičkom materijalu, igračkama, urednost,štednji energenata,racionalno korištenje struje i vode. TKO: djeca, eko-patrola, odgojitelji, svi djelatnici Dječjeg vrtića Sunce. GDJE: prostor vrtića, obiteljsko okruženje. KADA: kontinuirano

 • SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA

  ŠTO: OTPAD NIJE SMEĆE (integrirati unutar ovog projekta jer se sadržajno preklapaju i sjedinjuju): Nastaviti sa sakupljanjem i selektiranjem korisnog otpada s naglaskom na korištenje „Zelenih otoka“ (stari papir, otpadno jestivo ulje, ostaci hrane, plastični čepovi). Mali vrtlari - Podržati dječji ineres za aktivnosti u povrtnjaku na vanjskom prostoru vrtića, poticati praktične aktivnosti i rad na doživljavanju, upoznavanju, istraživanju te senzibiliziranju djecu za život u skladu s prirodom. Obogatiti i oplemeniti mediteranski vrt novim biljkama. JA I MOJE SUTRA - SMANJIMO OTPAD: poboljšati, promijeniti navike, ponašanja i odnos prema bližoj okolini. (oporaba, korištenje odjeće, papira, vode, struje i sl.). Praćenje realizacije kroz obilaske EKO PATROLE i postavljanje namjenskih eko naljepnica. TKO: djeca, djelatnici, roditelji, lokalna samouprava. GDJE: prostor vrtića, obiteljsko okruženje. KADA: kontinuirano.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU
Ostvareni ciljevi:

Potakli smo razvoj senzibiliteta i racionalnog ophođenja prema resursima :vodi i električnoj energiji.
Djeca i članovi eko patrole samoinicijativno gase svjetla po odlasku iz prostorije dnevnog boravka , međusobno se opominju ,upozoravaju na nepotrebno curenje vode kod obavlja kulturno- higijenskih navika.
Djeca zu pomoć odgojitelja u skupini Pčelice sakupljaju vodu koju ne popiju a natočili su u čašu. Preostalu vodu ulijevaju u plastičnu bocu od 5l i kada je napune, njome zaliju jagode u  svom eko vrtu.
 


Realizirani zadaci:

Eko patrola u svojim obilascima potiče i upozorava na odgovorno ponašanje prema resursima , provjerava stanje ili postavlja
naljepnice koje nas potiću na čuvanje vode i energije , gašenje elektroničkih uređaja nakon korištenja.
 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020., kontinuirano.


Nositelji:

Eko -patrola s eko-koordinatoricama.

Naziv teme: ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati spremnost i odgovornost za očuvanje i unaprjeđenje dostignute kvalitete življenja u vrtiću
 • poticati senzibilitet prema racionalnom ophođenju s resursima (voda,struja,sapun,papirnati ručnici …)
 • poticati odgovorno ponašanje,ophođenje i brigu prema društvenoj svojini,inventaru,prirodnim resursima i okolišu našeg vrtića
   

Realizirani zadaci:

Obilasci vrtičkog okruženja ,uočavanje i evidentiranje zatečenog stanja u skupinama i vanjskom prostoru od strane Eko- patrole i eko-
koordinatorica,dokumentiranje zatečenog stanja u obilasku fotoaparatom,postavljanje namjenskih eko naljepnica.
 


Vrijeme realizacije:

Obilasci se odvijaju jednom mjesećno,oko 15.-tog u mjesecu
članovi Eko-patrole bliježe zatećena stanja u eko-tabelu (+,-) prema zadcima :
čuvanje i pospremanje igračaka istvari
racionalno korištenje spuna i paiornatih ručniika
racionalno korištenje struje i vode
mislimo zeleno
koordinatorice ili djeca dokumentiraju fotografiranjem
 


Nositelji:

članovi eko patrole
koordinatorice