Eko škola

Dječji vrtić Sunce, Fažana

Puljska cesta 7
52212 Fažana

Telefon: 052521123
Fax: 052521123
E-mail: djecji.vrtic.sunce1@pu.t-com.hr
Web: www.epula.info/djecji-vrtic-sunce

Ravnatelj/ica: Ljiljana Brajić
Školski koordinatori: Ljiljana Brajić, Ljiljana Folo, Iva Dobrović - Pauro
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

  • ZAVIČAJNOST U DJEČJEM VRTIĆU SUNCE

    PROJEKT :Implementacija zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova Istarske županije –Regione Istriana pod nazivom „Uličicama stare Fažane“. ŠTO: Upoznati starogradsku jezgru Fažane , specifičnosti i stil tradicijske gradnje, njezine znamenitosti i povijesno značenje. Uočavati i podržati dječje inerese u otkrivanju zanimljivosti gradnje kamenom. (ulice, kuće, crkve, terase, volte, ornamenti na kućama, trgovi). KADA: tijekom godine. TKO: djeca, odgojiteljice, koordinatorice, ravnateljica, roditelji, voditeljica likovne radionice-glinaonice Izabela Bilić -Rovis,obitelj Belas. GDJE: stara jezgra Fažane, radionica obitelji Belas, vrtić Sunce

  • ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU

    ŠTO:Razviti senzibilitet i odgovornost prema očuvanju postignute kvalitete življenja u našem vrtiću:odgovoran odnos prema zajedničkoj, svojini,didaktičkom materijalu, igračkama, urednost,štednji energenata,racionalno korištenje struje i vode. TKO: djeca, eko-patrola, odgojitelji, svi djelatnici Dječjeg vrtića Sunce. GDJE: prostor vrtića, obiteljsko okruženje. KADA: kontinuirano

  • SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA

    ŠTO: OTPAD NIJE SMEĆE (integrirati unutar ovog projekta jer se sadržajno preklapaju i sjedinjuju): Nastaviti sa sakupljanjem i selektiranjem korisnog otpada s naglaskom na korištenje „Zelenih otoka“ (stari papir, otpadno jestivo ulje, ostaci hrane, plastični čepovi). Mali vrtlari - Podržati dječji ineres za aktivnosti u povrtnjaku na vanjskom prostoru vrtića, poticati praktične aktivnosti i rad na doživljavanju, upoznavanju, istraživanju te senzibiliziranju djecu za život u skladu s prirodom. Obogatiti i oplemeniti mediteranski vrt novim biljkama. JA I MOJE SUTRA - SMANJIMO OTPAD: poboljšati, promijeniti navike, ponašanja i odnos prema bližoj okolini. (oporaba, korištenje odjeće, papira, vode, struje i sl.). Praćenje realizacije kroz obilaske EKO PATROLE i postavljanje namjenskih eko naljepnica. TKO: djeca, djelatnici, roditelji, lokalna samouprava. GDJE: prostor vrtića, obiteljsko okruženje. KADA: kontinuirano.