Eko škola

Dječji vrtić Sunce, Fažana

Puljska cesta 7
52212 Fažana

Telefon: 052521123
Fax: 052521123
E-mail: djecji.vrtic.sunce1@pu.t-com.hr
Web: www.epula.info/djecji-vrtic-sunce

Ravnatelj/ica: Ljiljana Brajić
Školski koordinatori: Ljiljana Brajić, Ljiljana Folo, Iva Dobrović - Pauro
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • ZAVIČAJNOST U DJEČJEM VRTIĆU SUNCE

  PROJEKT :Implementacija zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova Istarske županije –Regione Istriana pod nazivom „Uličicama stare Fažane“. ŠTO: Upoznati starogradsku jezgru Fažane , specifičnosti i stil tradicijske gradnje, njezine znamenitosti i povijesno značenje. Uočavati i podržati dječje inerese u otkrivanju zanimljivosti gradnje kamenom. (ulice, kuće, crkve, terase, volte, ornamenti na kućama, trgovi). KADA: tijekom godine. TKO: djeca, odgojiteljice, koordinatorice, ravnateljica, roditelji, voditeljica likovne radionice-glinaonice Izabela Bilić -Rovis,obitelj Belas. GDJE: stara jezgra Fažane, radionica obitelji Belas, vrtić Sunce

 • ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU

  ŠTO:Razviti senzibilitet i odgovornost prema očuvanju postignute kvalitete življenja u našem vrtiću:odgovoran odnos prema zajedničkoj, svojini,didaktičkom materijalu, igračkama, urednost,štednji energenata,racionalno korištenje struje i vode. TKO: djeca, eko-patrola, odgojitelji, svi djelatnici Dječjeg vrtića Sunce. GDJE: prostor vrtića, obiteljsko okruženje. KADA: kontinuirano

 • SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA

  ŠTO: OTPAD NIJE SMEĆE (integrirati unutar ovog projekta jer se sadržajno preklapaju i sjedinjuju): Nastaviti sa sakupljanjem i selektiranjem korisnog otpada s naglaskom na korištenje „Zelenih otoka“ (stari papir, otpadno jestivo ulje, ostaci hrane, plastični čepovi). Mali vrtlari - Podržati dječji ineres za aktivnosti u povrtnjaku na vanjskom prostoru vrtića, poticati praktične aktivnosti i rad na doživljavanju, upoznavanju, istraživanju te senzibiliziranju djecu za život u skladu s prirodom. Obogatiti i oplemeniti mediteranski vrt novim biljkama. JA I MOJE SUTRA - SMANJIMO OTPAD: poboljšati, promijeniti navike, ponašanja i odnos prema bližoj okolini. (oporaba, korištenje odjeće, papira, vode, struje i sl.). Praćenje realizacije kroz obilaske EKO PATROLE i postavljanje namjenskih eko naljepnica. TKO: djeca, djelatnici, roditelji, lokalna samouprava. GDJE: prostor vrtića, obiteljsko okruženje. KADA: kontinuirano.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Djeca članovi eko odbora:
  • Elen Dabić - skupina Cvjetići
  • Nika Blašković - skupina Leptirići
  • Ana Pavletić - skupina Palline

Roditelji članovi Eko odbora:

 • skupina Cvjetići:
  • Mihaela Petrić
  • Katarina Dobrić - Dabić
 • skupina Leptirići:
  • Sandra Soffici
  • Martina Blašković
 • skupina Pčelice:
  • Roberto Švik
  • Martina Pavletić
 • skupina Palline:
  • Denis Battistutta
  • Sandi Lanča
 • predstavnici lokalne zajednice:
  • Melita Peroković - direktorica turističke zajednice općine Fažana
  • Alena Sprčić -biolog nacionalnog parka Brijuni
  • Daniel Marušić - biolog nacionalnog parka Brijuni
 • tehničko osoblje:
  • Kristijan Milohanović -kućni majstor
  • Fikreta Šistek - spremaćica
 • stručni tim: 
  • Vedrana Lovrečić - pavlović prof.psihologije :
  • Ljiljana Brajić-ravnateljica
  • Ljiljana Folo-odgojiteljica mentor
  • Iva Dobrović - Pauro - odgojiteljica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • Doprinositi izgrađivanju ekološke osjetljivosti djeteta kroz doživljaje, aktivno učenje i djelovanje s naglaskom na važnosti selektiranja i oporabe,zbrinjavanja i oprabe razvrstanog otpada.

Zadatak:
 • Sortiranje i zbrinjavanje korisnog otpada u vrtičkim skupinama :papir ,plastične čaše ,iskorištene najlonske vrećice , plastična ambalaža.
 • Svakodnevno i kontinuirano sakupljati  plastični i papirni otpad u kutije koje se nalaze po skupinamam ili u zajedničkim prostorima (hodnik,garderobni prostor) .Djeca i članovi eko patrole kontroliraju napunjenost kutija za odlaganje otpada te ih uz pomoć odgojitelja prazne,odnose u kontejnere za plastiku i papir smještenih na dvorišti vrtića . 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • evidentiranje u pedagošku dokumentaciju
 • dokumentiranje fotografiranjem

Nositelji:
 • Vrtićke skupine:LEPTIRIĆI, PČELICE, CVJETIĆI I PALLINE.
 • Eko patrola dječjeg vrtića Sunce
 • odgojitelji,spremaćice

 

 

Naziv teme: ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU
Cilj:
 • razvijati spremnost i odgovornost za očuvanje i unaprjeđenje dostignute kvalitete življenja u vrtiću
 • poticati senzibilitet prema racionalnom ophođenju s resursima (voda,struja,sapun,papirnati ručnici …)
 • poticati odgovorno ponašanje,ophođenje i brigu prema društvenoj svojini,inventaru,prirodnim resursima i okolišu našeg vrtića
   

Zadatak:
 • obilasci vrtičkog okruženja ,uočavanje i evidentiranje zatečenog stanja u skupinama i vanjskom prostoru od strane Eko-patrole i koordinatorica,dokumentiranje zatečenog stanja u obilasku fotoaparatom,postavljanje namjenskih eko naljepnica


 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Obilasci se odvijaju jednom mjesećno,oko 15.-tog u mjesecu

 • članovi Eko-patrole bliježe zatećena stanja u eko-tabelu (+,-) prema zacima :
 • čuvanje i pospremanje igračaka istvari
 • racionalno korištenje spuna i papornatih ručniika
 • racionalno korištenje struje i vode
 • mislimo zeleno
 • koordinatorice ili djeca dokumentiraju fotografiranjem
   

Nositelji:
 • članovi eko patrole
 • koordinatorice

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ČUVAJMO ODGOVORNO VODU I ENERGIJU
Ostvareni ciljevi:
 • Potakli smo razvoj senzibiliteta i racionalnog ophođenja prema resursima :vodi i električnoj energiji.
 • Djeca i članovi eko patrole samoinicijativno gase svjetla po odlasku iz prostorije dnevnog boravka , međusobno se opominju i upozoravaju na nepotrebno curenje vode kod obavlja kulturno- higijenskih navika.
 • Djeca zu pomoć odgojitelja u skupini Pčelice sakuplaju vodu koju ne popiju a natočili su u čašu. Preostalu vodu ulijevaju u bocu - kantu od 5l i kada je napune, njome zaliju jagode  svom eko vrtu.

Realizirani zadaci:
 • Eko patrola u svojim obilascima potiče i upozorava na odgovorno ponašanje prema resursima , provjerava stanje ili postavlja nove eko naljepnice koje nas potiću na čuvanje vode i energije , gašenje elektroničkih uređaja nakon korištenja.

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Sve skupine Dječjeg vrtića Sunce , odgojiteljice , eko koordinatorice,članovi eko patrole , djelatnici .  

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO TI + EKO JA = TO JE EKOLOGIJA


Eko himna:

U VRTIĆU SUNCE
MASLINE I CVIJEĆE
LEPTIRIĆI I PČELE
DJECU BAŠ VESELE.
EKO PARTOLA
O SVEMU SE BRINE
DA VRTIĆ BUDE MJESTO
RADOSTI I IGRE .
U VRTIĆU SUNCE
NEK SE ZNA,
EKO TI , EKO JA
TO JE EKOLOGIJA.
U VRTIĆU SUNCE
BAŠ SVA DJECA ŽELE
SAČUVATI PLANET ZA CIJELI SVIJET.
EKO PATROLA
O SVEMU SE BRINE,
DA VRTIĆ BUDE MJESTO
RADOSTI I IGRE.
U VRTIĆU SUNCE NEK SE ZNA ,
EKO TI, EKO JA
TO JE EKOLOGIJA.
TO JE EKOLOGIJA.
TEKST : LJILJANA BRAJIĆ
GLAZBA : MARIA GRAZIA CRNČIĆ BRAJKOVIĆ
MAURIZIA BRAJKOVIĆ
ARANŽMAN : PATRIZIO VALENTA