Eko škola

Osnovna škola Bedekovčina

Gajeva 13
49221 Bedekovčina

Telefon: 049/ 588-222
Fax: 049/ 588-220
E-mail: osb-ravnatelj@kr.t-com.hr
Web: www.os-bedekovcina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivan Paradi
Školski koordinatori: Marica Celjak
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • „Težimo izvrsnosti - subota za zainteresirane, talentirane, motivirane i potencijalno darovite učenike“

  U sklopu projektaTežimo izvrsnosti - Subota za zainteresirane, talentirane, motivirane i potencijalno darovite učenike“ organizirane su radionice uglavnom prirodoslovne grupe predmeta i matematike uz gdje će se uz mentorsko vođenje učitelja OŠ Bedekovčina obrađivati nastavni sadržaji koji će se na zanimljiv način predočiti učenicima, a u redovnoj nastavi se ne ulazi u „dubinu“. Koristit će se nastavni oblici, strategije te sredstva i pomagala koje se inače ne koriste u velikoj mjeri u redovitoj nastavi → zanimljiv način rada: problemski i radno- istraživački usmjerena nastava;-mentorski rad – male skupine, suradnički oblici nastave-prikupljanje uzorka, vršenje mjerenja i ispitivanja - pokusi, obrađivanje, analiziranje i -uspoređivanje podatka-kritičko i logičko promišljanje i zaključivanje-nema ocjena, nema nikakve prisile. Cilj je pružiti našim učenicima čim više mogućnosti za stjecanje novih znanja, vještina kao i formiranja stavova i sustava vrijednosti za budući život. Znanje = mogućnost biranja → povećana konkurentnost naših učenika u daljnjem obrazovanju i radnom vijeku.

 • Akcija prebrojavanja kockavice

  Kockavica (Fritillaria meleagris) je ugrožena biljna vrsta u Hrvatskoj i kao takva strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode, a zbog nestanka staništa brojnost joj se smanjuje. Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Javnom upravom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije i ove godine provodi akciju praćenja stanja ove ugrožene vrste. Zainteresirani učenici sedmih razreda, sa učiteljicom Danijelom Paradi, uključili su se u akciju, te su tijekom proljetnog odmora prebrojavali jedinke i određivali veličinu populacije kockavica na području Bedekovčine. Pri tome su im pomagali djelatnici Javne ustanove iz Krapine, a prikupljeni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti kockavice poslani su Državnom zavodu za zaštitu prirode.

 • Uredimo školsko dvorište-učimo i igrajmo se na otvorenom

  Uredili smo učionicu na otvorenom u šumi-parku u okolišu škole.

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Učitelji članovi Eko -odbora su:

 • M.O  M, CĆ. D.P. D. K.P.V: M.K. D. K. M.C.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mjerenje fizikalno - kemijskih svojstava Bedekovčanskih jezera i analiza makrozoobentosa
Cilj:

KORIŠTENJE PODATAKA U NASTAVI

Na satovima:

 • prirode i društva (snalaženje u prirodi-kompas,listopadno drveće-žućenje, pupanje, voda,tlo, mjerni instrumenti)
 • geografije (atmosfera, tlak zraka, oborine)
 • biologije (beskralježnjaci kopnenih voda,alge, tlo, biološka raznolikost)
 • prirode (životne zajednice kopnenih voda, kontinentalna listopadna šuma)
 • kemije (fizikalno-kemijska svojstva vode)
 • informatike (izrada grafikona, prezentacija)v

Zadatak:
 • redovito vršiti mjerenja, analizirati ih i po potrebi djelovati

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018:/2019.


Nositelji:
 • učenici  uključeni u Globe skupinu škole
Naziv teme: Glavna tema: energija Ostale teme: voda, otpad, ugrožene biljke -kockavica….
Cilj:
 • Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda). Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda).

Zadatak:

Odlučeno da nastavljamo s projektima:

 • Mjerenje fizikalno -  kemijskih svojstava Bedekovčanskih jezera i analiza makrozoobentosa
 • Prebrojavanje populacija kockavica na području Bedekovčine
 • Izrada, postavljanje i praćenje hranilišta za ptice
 • Izrada recikliranog papira , Božićnih čestitki i ukrasa
 • Izrada Eko- pisanice
 • "Plastičnim čepovima do skupih lijekova
 • "Zalogajček " - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji se provodi u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FAED), Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. 
 • ključujemo se u akciju sakupljanje otpadnih baterija u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i tvrtkom C.I.A.K

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • praćenje provedbe zadataka-objava na panou škole  i na mrežnim stranicama škole, npr.

http://os-bedekovcina.skole.hr/skola/novosti?news_hk=5259&news_id=737&mshow=303#mod_news

http://os-bedekovcina.skole.hr/skola/novosti?news_hk=5259&news_id=752&mshow=303#mod_news


Nositelji:
 • Učenici,nastavnici ,roditelji i ostali djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko patrola
Ostvareni ciljevi:
 • Ostvareni su svi ciljevi planirani godišnjim planom Eko škole

Realizirani zadaci:
 • U ciljevima iznad

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, nastavnici, roditelji...
Naziv teme: Izvješće o radu Eko -škole
Ostvareni ciljevi:

Provedene aktivnosti u šk.god. 2018./2019.:

 • Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda).
   
 • U rujnu 2018. su učenici obilježili Europski tjedan kretanja, Olimpijski dan

   (izložba učeničkih radova u školi i natjecanje u trčanju).

 • 29. rujna 2018. održan je 1. MathTrek u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osmišljen je kao rješavanje zadataka iz matematike u prirodi, obilazeći pripremljene stanice s matematičkim zadacima i koristeći orijentacijsku kartu. U MathTreku sudjelovali su učenici 7. i 8. razreda.
 • tijekom mjeseca listopada anketirani su učenici viših i nižih razreda o stanju okoliša naše škole
 • 14. listopada-planinarenje- proveli smo prekrasan dan u prirodi na padinama Ivanščice.
 • 11.10.12.10. i 20.10. Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove Zemlje i Svjetski dan hrane
 • već se tradicionalno svake godine u mjesecu listopadu okupljamo kako bismo u našoj školi molitvom i blagovanjem kruha izrazili zahvalnost na svim plodovima i radostima kojima smo tijekom godine bili podareni,također u slopu projekta :“Zahvalimo zemlji-pomognimo prijatelju organiziramo prodajnu izložbu kruha,kolača i drugih proizvoda naše zadruge u humanitarne svrhe.
 • 16. listopada 2018. godine obilježili smo Dan kravate,
 • u trećem tjednu listopada 2018. godine su  članovi Eko-etno skupine izradili plakate i letke na temu recikliranja otpada
 • 17. studenoga 2018.obilježili smo -    Dan sjećanja na   Vukovar

10. mjesec

 • odlučeno da nastavljamo s projektima:
 1. Mjerenje fizikalno -  kemijskih svojstava Bedekovčanskih jezera i analiza makrozoobentosa
 2.  Prebrojavanje populacija kockavica na području Bedekovčine
 3. Izrada, postavljanje i praćenje hranilišta za ptice
 4. Izrada recikliranog papira , Božićnih čestitki i ukrasa
 5. Izrada Eko- pisanice
 6. ''Plastičnim čepovima do skupih lijekova
 7. "Zalogajček " - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji se provodi u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FAED), Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. 
 • uključujemo se u akciju sakupljanje otpadnih baterija u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i tvrtkom C.I.A.K
 • 26. listopada 2018. godine u PŠ Poznanovec  je održana volonterska radna akcija čišćenja i uređivanja dvorišta i okoliša škole, a u okviru projekta "Uredimo školsko dvorište - učimo i igrajmo se na otvorenom".
 •  projekt: Vrtim Zdravi Film kao dio globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé Healthy Kids Global Programme,mkoji za cilj ima educirati učenike sedmih razreda o važnosti pravilne prehrane i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću.
 • tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti učenici petih i 7. i 8. razreda razreda izradili su postere na temu  pušenje, alkoholizam, narkomanija
 • tijekom zime izrađivali smo kućice za ptice i hranili ih.
 • 09.02. 2019.,  planinarili smo u sklopu Vježbaonice na vrh Ivančice. 
 • 20. veljače 2019. godine dovršena je peta aktivnost projekta „Uredimo školsko dvorište – učimo i  igrajmo se na otvorenom“
 •  Nakon osam godina OŠ Bedekovčina ponovno se uključila u međunarodni GLOBE program. U programu sudjeluju 23 učenika pod vodstvom dvije mentorice, Danijele Paradi i Melite Ogrinšak. Učenici bilježe opažanja na području atmosfere, hidrologije, tla, fenologije i biometrije. Vrijedni i predani rad učenika uključenih u GLOBE program i njihovih mentora prezentirali su Kristijan Kuleš, Ivan Skuliber i Maksim Šenjug 15. 3.2019. godine na XV. međužupanijskoj Smotri GLOBE škola u Varaždinu.
 • obilježili smo Svjetski dan voda izradom edukativnih letaka i panoa
 • -21. ožujka obilježen je Svjetski dan osoba s Down sindromom.
 • 24.3. planinarenje i bicikliranje s učiteljem Darkom Škrlecom
 •  27.3..2018. učenici 8. razreda s učiteljicom Danijelom Paradi nastavili su dugogodišnju aktivnost škole - prebrojavanje populacije kockavica na području Bedekovčine (lokacija Pod gradom)
 • kontinuirano brinemo o okolišu škole
 • U ožujku smo sudjelovali na natječaju „Budi svjetla budućnost u filmskom kadru „video uratkom koji promovira zdravu tradicionalnu hranu našeg kraja:  https://youtu.be/lHGhF4KmU2k „Bijeli žganci z vrhnjem i špekem“
 • obilježili smo Dan planeta Zemlje,  upoznajući eko-sustav šume te izradom prigodnih plakata
 • tijekom travnja podijeljen je poziv roditeljima da zajedno sa svojom djecom sudjeluju u podizanju svijesti o uporabi energije u domovima
 • 4.4.2018., učenici  7.c i 6.c uključeni u projekt ''zavolontirAJMOse'' proveli su  prvu od dvije volonterske akcije koje su osmislili kroz dvije radionice o volontiranju s nositeljem Mrežom udruga Zagor. 
 • Učenici - volonteri su od 9:00 - 13:00 marljivo pripremali i bojali drvene elemente za 8 novih klupa koje ćemo postaviti u dvorište škole kako bi mogli ugodnije provoditi vrijeme na svježem zraku
 •  10. travnja 2019. godine održana je radionica na temu održivog gospodarenja otpadom. U radionicama su sudjelovali četvrti razredi zajedno s nastavnim osobljem.
 • Radionice su dio projekta Zeleno srce Zagorja koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 • 13.4. prodajna izložba Učeničke zadruge "Bedex"-proizvodi učeničke zadruge nastali recikliranjem i korištenjem prirodnih materijala.
 • 15.4. Provedena aktivnost uzorkovanja i analize vode na Bedekovčanskim jezerima-ovo je ujedno bila i planirana aktivnost u projektu ''Moj okoliš, moja budućnost'' . Članovi ''Globe'' grupe iz 7. razreda prvo su ''Prirodnjacima'' (učenici 2. razreda) prezentirali aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša koje se provode u našoj školi, a zatim su ih na Bedekovčanskim jezerima podučili kako se uzimaju i analiziraju uzorci vode. Zajedno su po grupama ispitivali pojedina svojstva vode.
 •  25.4.2019.održana je radionica ''ČOVJEČE, NE SRDI SE!'' - izrada društvene igre iz ekologije
 • 16.5.2019., 65 učenika uključenih u projekt ''Težimo izvrsnosti 3'', zajedno sa svojim učiteljima/mentorima, posjetili su ''Park znanosti'' u Mokricama, Oroslavje. Na svježem zraku u prirodnom okruženju se najbolje uči zaključili su nakon posjeta.
 • Dana 16. svibnja 2018. godine u PŠ Poznanovec  je već tradicionalno održana radna akcija uređivanja okoliša škole. Dvorište je bilo jedna velika radionica, ispunjeno kosilicama, flaksericama, metlama, tačkama, pilom, malčerom i traktorima.Kosila se, flaksala i malčirala trava, pilile su se, sakupljale i odvozile velike grane, čistili su se rubnjaci uz asfaltiranu površinu, stubište škole dobilo je novi izgled…
 • 21.05.2018. održana je Državna smotra projekata učenika osnovnih i srednjih škola  iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u Zagrebu u Muzeju suvremene umjetnosti. Našu školu predstavljali su učenici petih razreda Tomo Čajko, Tamara Žegrec, Iva Žagar i Tatjana Jurić predstavljajući projekt Maslačak, zdravlje nadomak ruke. Mentorica učenicima bila je  učiteljica Melita Ogrinšak.
 • 25.-27.5. Učenici u projektu ''Težimo izvrsnosti'' izlagali na 7. Znanstvenom pikniku u Zagrebu
 • Tijekom cijele godine eko patrole unutar razrednih odjeljenja vodile su brigu o školskom okolišu, o zelenilu, cvijeću, te o održavanju čistoće u školi. Također su organizirane akcije sakupljanja starog papira.
 • EKO-ETNO skupina je izrađivala tijekom cijele godine razne predmete od recikliranih materijala za humanitarnu prodaju u oči obilježavanja blagdana (Božić,Uskrs,Valentinovo…)
 • srijedu, 6.6.2018. održana je završnica projekta ''Težimo izvrsnosti 2017./18.'' u koji je proteklih šest mjeseci bilo aktivno uključeno 55 učenika i 10 djelatnika Osnovne škole Bedekovčina
 • Unutar mjesečnog planiranja i programiranja bila je češća integracija ekoloških tema u nastavni proces.
 • Redovito smo izvještavali lokalne medije o aktivnostima Eko škole.

Realizirani zadaci:
 • Opisano u rubrici iznad

                                                                                   


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

PLANET ZEMLJA NAŠA JE HRANITELJICA! VOLIMO JE, POŠTUJMO I NE UNIŠTAVAJMO!

KOLIKO PRIRODI DAJEMO DANAS, TOLIKO ĆE NAM ONA VRATITI SUTRA!

RASTI U PRIRODI! UŽIVAJ U PRIRODI! ŽIVI U SKLADU S PRIRODOM!

UPAMTI! ČIST ZRAK, ČISTA VODA, ČISTO TLO ZNAČE ZDRAVLJE!

ČUVAJ I NE ONEČIŠĆUJ PITKU VODU, JER ĆEŠ JEDNOG DANA OŽEDNJETI!

AKO POSIJEČEMO ŠUME KAKO ĆEMO DISATI?

SAKUPLJAJ OTPAD I RAZVRSTAVAJ GA JER MOŽE BITI KORISTAN!

ZNAJ: MANJE SMEĆA- VIŠE BUDUĆNOSTI!

POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!

MISLI NA PRIRODU I NJENU BUDUĆNOST, JER TO JE I TVOJA BUDUĆNOST!

SAMO AKO SVI UDRUŽIMO DOBRU VOLJU MOŽEMO UČINITI NEŠTO ZA DOBROBIT OKOLIŠA U KOJEM ŽIVIMO!

KRENIMO ZAJEDNO U BOLJU;ZDRAVIJU I EKOLOŠKIJU BUDUĆNOST!

NE ZABORAVITE ŠTO VAS UČI BRAT FRANJO U PJESMI „BRATA SUNCA“

PLANET ZEMLJA NAŠA JE HRANITELJICA! VOLIMO JE, POŠTUJMO I NE UNIŠTAVAJMO!

KOLIKO PRIRODI DAJEMO DANAS, TOLIKO ĆE NAM ONA VRATITI SUTRA!

RASTI U PRIRODI! UŽIVAJ U PRIRODI! ŽIVI U SKLADU S PRIRODOM!

UPAMTI! ČIST ZRAK, ČISTA VODA, ČISTO TLO ZNAČE ZDRAVLJE!

ČUVAJ I NE ONEČIŠĆUJ PITKU VODU, JER ĆEŠ JEDNOG DANA OŽEDNJETI!

AKO POSIJEČEMO ŠUME KAKO ĆEMO DISATI?

SAKUPLJAJ OTPAD I RAZVRSTAVAJ GA JER MOŽE BITI KORISTAN!

ZNAJ: MANJE SMEĆA- VIŠE BUDUĆNOSTI!

POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!

MISLI NA PRIRODU I NJENU BUDUĆNOST, JER TO JE I TVOJA BUDUĆNOST!

SAMO AKO SVI UDRUŽIMO DOBRU VOLJU MOŽEMO UČINITI NEŠTO ZA DOBROBIT OKOLIŠA U KOJEM ŽIVIMO!

KRENIMO ZAJEDNO U BOLJU;ZDRAVIJU I EKOLOŠKIJU BUDUĆNOST!

NE ZABORAVITE ŠTO VAS UČI BRAT FRANJO U PJESMI „BRATA SUNCA“

PLANET ZEMLJA NAŠA JE HRANITELJICA! VOLIMO JE, POŠTUJMO I NE UNIŠTAVAJMO!

KOLIKO PRIRODI DAJEMO DANAS, TOLIKO ĆE NAM ONA VRATITI SUTRA!

RASTI U PRIRODI! UŽIVAJ U PRIRODI! ŽIVI U SKLADU S PRIRODOM!

UPAMTI! ČIST ZRAK, ČISTA VODA, ČISTO TLO ZNAČE ZDRAVLJE!

ČUVAJ I NE ONEČIŠĆUJ PITKU VODU, JER ĆEŠ JEDNOG DANA OŽEDNJETI!

AKO POSIJEČEMO ŠUME KAKO ĆEMO DISATI?

SAKUPLJAJ OTPAD I RAZVRSTAVAJ GA JER MOŽE BITI KORISTAN!

ZNAJ: MANJE SMEĆA- VIŠE BUDUĆNOSTI!

POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!

MISLI NA PRIRODU I NJENU BUDUĆNOST, JER TO JE I TVOJA BUDUĆNOST!

SAMO AKO SVI UDRUŽIMO DOBRU VOLJU MOŽEMO UČINITI NEŠTO ZA DOBROBIT OKOLIŠA U KOJEM ŽIVIMO!

KRENIMO ZAJEDNO U BOLJU;ZDRAVIJU I EKOLOŠKIJU BUDUĆNOST!

NE ZABORAVITE ŠTO VAS UČI BRAT FRANJO U PJESMI „BRATA SUNCA“

PLANET ZEMLJA NAŠA JE HRANITELJICA! VOLIMO JE, POŠTUJMO I NE UNIŠTAVAJMO!

KOLIKO PRIRODI DAJEMO DANAS, TOLIKO ĆE NAM ONA VRATITI SUTRA!

RASTI U PRIRODI! UŽIVAJ U PRIRODI! ŽIVI U SKLADU S PRIRODOM!

UPAMTI! ČIST ZRAK, ČISTA VODA, ČISTO TLO ZNAČE ZDRAVLJE!

ČUVAJ I NE ONEČIŠĆUJ PITKU VODU, JER ĆEŠ JEDNOG DANA OŽEDNJETI!

AKO POSIJEČEMO ŠUME KAKO ĆEMO DISATI?

SAKUPLJAJ OTPAD I RAZVRSTAVAJ GA JER MOŽE BITI KORISTAN!

ZNAJ: MANJE SMEĆA- VIŠE BUDUĆNOSTI!

POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!

MISLI NA PRIRODU I NJENU BUDUĆNOST, JER TO JE I TVOJA BUDUĆNOST!

SAMO AKO SVI UDRUŽIMO DOBRU VOLJU MOŽEMO UČINITI NEŠTO ZA DOBROBIT OKOLIŠA U KOJEM ŽIVIMO!

KRENIMO ZAJEDNO U BOLJU;ZDRAVIJU I EKOLOŠKIJU BUDUĆNOST!

NE ZABORAVITE ŠTO VAS UČI BRAT FRANJO U PJESMI „BRATA SUNCA“


Eko himna: