Eko škola

Dječji vrtić Tratinčica, Koprivnica

Trg podravskih heroja 7
48000 Koprivnica

Telefon: 048/621-358
Fax: 048/222-770
E-mail: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr
Web: www.tratincica.hr

Ravnatelj/ica: Ida Šipek
Školski koordinatori: Natalija Kušek, Gabaj Ivančica, Marina Paša, Davorka Koščak, Mimoza Tatari Strelec, Davorka Stilin, Jasna Klačinski, Vesna Draganić, Tena Blašković Krček, Diana Suvalj, Sandra Oreški, Ivana Marković,
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Da bi Zemlja lakše disala...

  Cilj: osvijestiti kod djece i roditelja važnost smanjivanja emisija CO2 u atmosferu zbog zaustavljanja klimatskih promjena. Ovaj cilj pokušat ćemo ostvariti kroz specifične zadatke vezane uz bioraznolikost i sadnju stabala, poticanjem na štednju energenata te organiziranjem nagradne akcije mobilnosti za roditelje i djecu koji djecu dovode biciklom ili pješice u vrtić.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Ida Šipek 
 • Školska koordinatorica: Natalija Kušek 
 • Koordinatori: Ivančica Gabaj, Davorka Koščak, Mimoza Tatari Strelec, Tena Blašković Krček, Sandra Oreški, Davorka Stilin, Jasna Klačinski, Vesna Draganić, Ivana Marković, Diana Suvalj, Marina Paša
 • Predstavnici tehničkog osoblja: Zoran Zagorščak, Nenad Zamljačanec, Renata Kovač
 • Predstavnica roditelja: Martina Klarić
 • Predstavnik lokalne zajednice 1: Petra Bijač
 • Predstavnika lokalne zajednice 2: Željka Kolar
 • Predstavnik lokalne zajednice 3: Matija Hlebar 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Klimatske promjene
Cilj:
 • Osvijestit djecu i roditelje o važnosti smanjenja emisije CO2 u atmosferu s ciljem smenjenja klimatskih promjena. 

Zadatak:
 • utjecati na stavove roditelja i djece o štednji energije (električne struje, plina i vode)  
 • promicati stavove - reduce-reuse-recycle  (leci za roditelje, oglasne table, prezentacije i crtani filmovi za djecu) 
 •  potaknuti roditelje na korištenje bicikla i češće šetnje do odredišta - organiziranje akcije Da bi Zemlja lakše disala... -  natjecanje skupina u održivoj mobilnosti
 • povećati bioraznolikost u prostorima vrtića (sadnja biljaka)
 • sadnja stabala u suradnji sa Hrvatskim šumama
 • odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, metal, baterije, bio-otpad)
 • sudjelovanje u eko-akcijama organiziranim u gradu Koprivnici

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom godine 

Nositelji:
 • Dječji vrtić Tratinčica