Eko škola

Dječji vrtić 'Tratinčica', Koprivnica

Trg podravskih heroja 7
48000 Koprivnica

Telefon: 048/621-358
Fax: 048/222-770
E-mail: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr
Web: www.tratincica.hr

Ravnatelj/ica: Ida Šipek
Školski koordinatori: Ida Šipek, Natalija Kušek, Zoran Zagorščak, Marija Sesvečan, Dubravka Blažotić, Davorka Koščak, Mimoza Tatari Strelec, Romana Turek, Jasmina Markušić, Ljiljana Modić, Davorka Stilin, Andreja Hobolić, Ivana Jakupić, Nataša Verčević, Nenad Zamljačanec, Renata Kovač, Matija Hlebar, Petra Bijač, Željka Kolar, Martina Klarić.
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Platnenim torbama spasimo Zemlju

  Cilj: osvijestiti djecu i roditelje o opasnom utjecaju plastike na ekologiju planete, razviti naviku zbrinjavanja plastike na prihvatljiv način, smanjiti upotrebu plastičnih vrećica podjelom platnenih torbi svim polaznicima vrtića.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Ida Šipek 
 • Koordinatori pri područučnim objektima: Marija Sesvečan, Dubravka Blažotić, Davorka Koščak, Davorka Stilin, Nataša Verčević, Andreja Hobolić, Romana Turek, Jasmina Markušić, Ljiljana Modić, Ivana Jakupić, Mimoza Tatari Strelec
 • Školski koordinator: Natalija Kušek 
 • Predstavnici tehničkog/administrativnog osoblja: Nenad Zamljačanec, Zoran Zagorščak, Renata Kovač
 • Predstavnik roditelja: Martina Klarić
 • Predstavnici lokalne zajednice/kumovi: Petra Bijač, Matija Hlebar, Željka Kolar 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Platnenim torbama spašavamo Zemlju;
Cilj:
 • potaknuti djecu i roditelje na korištenje platnenih torbi te smanjenje korištenja plastične ambalaže. Podići svijest roditelja i djece o štetnom utjecaju plastičnog otpada na floru i faunu i Zemlju. 

Zadatak:
 • prikupiti plastične vrećice od roditelja te ih zamijeniti platnenim torbama 
 • zamjena 10 plastičnih vrećica za jednu platnenu torbu 
 • izrada čudovišta od plastičnih vrećica kako bi djeci zorno prikazali opasnost za Zemlju koja joj prijeti od plastičnog otpada 
 • izrada informativnih letaka za roditelje o problematici korištenja plastike, njene proizvodnje i odbacivanja u okoliš, prijedlog zamjenskih rješenja
 • edukativna prezentacija za djecu o utjecaju plastičnog otpada na živi svijet mora i obala 
 • planiramo podijeliti 750 platnenih torbi u suradnji sa sponzorima/donatorima 
 • Uz zadatke ovog projekta postavili smo i mnoge druge.
  • Ističemo postavljanje LED rasvijete u svim prostorima objekta Tratinčica zbog uštede električne energije, ventelicajiski sustav sa rekuperacijom zrak za kvalitetno provjetravanje bez gubljenja toplinske energije. 
  • Objekt Loptica uključen je u projekt Energetska obnove objekta - Prominent MED te će se na istom objektu postaviti solarna elektrana od 5kW.  
 • Ostali zadaci: 
  •  odvojeno prikupljanje otpada u svim prostorima vrtića( papir, plastika, bio-otpad, metal, baterije, plastični čepovi) 
  • zbrinjavanje odvojenog otpada u svim objektima vrtića u suradnji s Komunalcom i DSSmith 
  • organiziranje akcije prikupljanja starog tekstila
  • provođenje svih zadataka propisanih od Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš
  • sudjelovanje u Danu zelenih površina 
  • izrada eko-poruka za građane Koprivnice
  • upoznavanje zanimanja gradski čistač i zajednički rad s čistačima na čišćenju gradskog parka 
  • BORANKA – projekt pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije - sudjelovanje 1 odgojne skupine Pahuljice 
  • Eko- predstava - Koprivnko i nestali spremnici za otpad
  • Osnivanje vrtlarske skupine u objektu Loptica
  • Mali vrt u Crvenkapici
  • Organiziranje posjete Kompostištu, Pročistaču vode, Reciklažnom dvorištu
  • Izleti u Regionalni centar Mura – Drava, Posebnog geografsko botaničkog rezervata Đurđevački peski
  • obilježavanje svjetskih dana zaštite okoliša 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom godine 

Nositelji:
 • Stručna služba, odgojitelji, djeca, tehničko osoblje, vanjski suradnici 
 • Komunalac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije, Udruga za održiv razvoj Hrvatske - UZOR Hrvatske, roditelji. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: otpad, plastika
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi koje smo postavili planom i programom su ostvareni. Ostvarenjem projekta Platnenim torbama spašavamo Zemlju osvijestitli smo javnost, roditelje i djecu o prekomjernom i opasnom korištenju jednokratne plastike za našu planetu i naše zdravlje. Izradom i podjelom 750 platnenih torbi nadamo se da smo pridonijeli smanjenju korištenja jednokratnih plastičnih vrećica. 

Realizirani zadaci:
 • oslikane platnene vrećice za svako dijete vrtića
 • zorno prikazana opasnost od plastike kroz postavljanje tri plastična čudovišta koje smo izradili od plastičnih vrećica koje su u vrtić donijeli roditelji( 10 plastičnih vrećica za zamjenu za platnenu oslikanu torbu)
 • informirali roditelje o opasnostima plastike preko letaka za roditelje, web stranice i intranetom. 
 • osvijestiti djecu i upoznali ih s opasnostima prekomjerrnog korištenja plastike. 

Vrijeme realizacije:

15.3.2019. do 25.3.2019. 


Nositelji:
 • stručna služba, odgojitelji, roditelji, javnost, sponzori 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"MALE TRATINČICE BIJELI CVIJET ZA ČISTU ŠUMU, POTOK I PLANET!"


Eko himna: