Eko škola

Dječji vrtić Tratinčica, Koprivnica

Trg podravskih heroja 7
48000 Koprivnica

Telefon: 048/621-358
Fax: 048/222-770
E-mail: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr
Web: www.tratincica.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Oreški
Školski koordinatori: Natalija Kušek, Nataša Verčević, Ines Arko, Ivana Marković, Silvija Tot, Jasminka Hodalić, Lidija Huten, Davorka Stilin, Senka Galinec, Marina Hegedušić, Irena Sertić, Melita Zamljačanec, Marina Hrenić
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Pomozi Zemlji da lakše diše

  Cilj: osvijestiti kod djece i roditelja važnost smanjivanja emisija CO2 u atmosferu zbog zaustavljanja klimatskih promjena. Ovaj cilj pokušat ćemo ostvariti kroz specifične zadatke vezane uz bioraznolikost i sadnju stabala, poticanjem na štednju energenata te organiziranjem nagradne akcije mobilnosti za roditelje i djecu koji djecu dovode biciklom ili pješice u vrtić.

 • Čepove skupi - lijekove kupi!

  Cilj: organiziranjem takmičarske akcije prikupljanja plastičnih čepova povećati količinu prikupljenih plastičnih čepova za potrebe Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL), smanjiti ekološki otisak odvajanjem plastike. Zadaci: potaknuti roditelje i djecu sudjelovanju u humanitarnim akcijama; razviti svijest o važnosti odvajanja otpada i smanjenju ekološkog otiska svakog pojedinca

 • Platnenim torbama spašavamo Zemlju

  Projekt je proveden u suradnji s Komunalcem, Gradom Koprivnica, Kcvodama, Komingom.U projektu su sudjelovale sve odgojne skupine i sva djeca vrtića Tratinčica. Tijekom dva tjedna u vrtiću je organizirano preuzimanje jednokratnih plastičnih vrećica od kojih su se u objektima Tratinčica, Loptica i Zvjezdica izradila čudovišta koja su simbolizirala opasnost od jednokaratne plastike. Djeca su kroz ekosadržaje i prezentacije upoznati s opasnostima jednokratne plastike za čovjeka, biljke i životinje. Djeca su pričama, animiranim filmovima i prezentacijama motivirani da u trgovinama koriste platnene torbe. Svako dijete je oslikalo platnenu torbu za svoju obitelj i poklonilo je roditeljima. Za vrijeme trajanja projekta roditelji su letcima obavješteni o plastifikaciji planete i važnosti odgovornog odnosa prema odvajanju otpada kao i razvoju navika korištenja platnenih torbi i izbjegavanju jednokratne plastike.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Sandra Oreški 
 • Predstavnik ekoudruge: Matija Hlebar,
 • Predstavnici lokalnih ustanova i poduzeća: Bijač Petra, Nataša Njegovac, Željka Kolar 
 • Predstavnik roditelja: Martina Klarić
 • Predstavnik kuhara: Renata Kovač
 • Predstavnik tehničkog osoblja: Nenad Zamljačanec
 • Koordinatori pri područnim objektima: Nataša Verčević, Marina Hegedušić, Melita Zamljačanec, Ivana Marković, Ines Arko, Jasminka Hodalić, Silvija Tot, Davorka Stilin, Irena Sertić, Lidija Huten, Senka Galinec, Marina Hrenić, 
 • Školski koordinator: Natalija Kušek (stručni suradnik)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: KLIMATSKE PROMJENE
Cilj:

Razviti kod djece svijest o vlastitoj odgovornosti prema otpadu, štednji energije, korištenju sredstava održivog prometa kao i brige o okolišu s ciljem smanjenja klimatskih promjena. 


Zadatak:
 • razviti spoznaju i vještine odvajanja otpada (papir, plastika, bio-otpad, metal, staklo)
 • razviti spoznaju o vlastitoj odgovornosti za prirodu 
 • razviti navike kretanja i boravka na zraku 
 • razviti navike štednje energije (štednja električne energije, štednja vode, štednja fosilnih goriva manjom upotrebom automobila)
 • razvoj brige o okolišu i sudjelovanje u brizi o njemu (čišćenje, sadnja cvijeća, voćaka, vrtova)
 • organizacija izleta u zaštićene djelove prirode i upoznavanje s važnošću očuvanja flore i faune i međusobne povezanosti s čovjekom 
 • organizacija posjeta reciklažnom dvorištu i kompostištu
 • organizacija posjeta pročistaču vode i vodocrpilištu
 • sudjelovanje u ekološkim akcijama koje se provode u lokalnoj zajednici
 • organiziranje akcije prikupljanja plastičnih čepova
 • posjeta kazališnim ekološkim predstavama
 • rad na ekološkim sadržajima i aktivnostima u odgojnim skupinama

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, stručna služba, tehničko osoblje.