Eko škola

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osijek

Gundulićeva 5a
31000 Osijek

Telefon: 031/ 202 744
Fax: 031/ 495 495
E-mail: ured@os-amihnaovica-os.skole.hr
Web: www.os-amihanovica-os.skole.hr

Ravnatelj/ica: Josip Mandurić
Školski koordinatori: Jadranka Čarapović
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Platinasti status
Projekti :