Eko škola

Osnovna škola Milan Amruš, Slavonski Brod

Nikole Zrinskog 100
35000 Slavonski Brod

Telefon: 035447034
Fax: 035447034
E-mail: ured@os-mamrus-sb.skole.hr
Web: http://os-mamrus-sb.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nataša Čošić
Školski koordinatori: Marta Prohaska
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • \\\\\\\\

    Tema : Briga, oplemenjivanje i očuvanje okoliša\\\\\\\\nCiljevi: - stjecanje vještina i usvajanje znanja o načinima brige, oplemenjavanja i čuvanja prirode koja nas okružuje \\\\\\\\n- razlikovati otpad i smeće\\\\\\\\n- poticanje samostalnosti i skrbi o sebi u aktivnostima svakodnevnog života, te socijalnih i komunikacijskih vještina \\\\\\\\n- razvijati osjećaj odgovornosti za sebe, svoje postupke i druge oko nas\\\\\\\\n- razvijanje empatije za ljude u užoj i široj okolini \\\\\\\\n-senzibilizacija javnosti\\\\\\\\nNamjena:\\\\\\\\n-razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, važnosti brige za okoliš\\\\\\\\n - razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu\\\\\\\\n- razvijati svijest o potrebama i načinu pomaganja drugima, te o potrebi educiranja ljudi u užoj okolini\\\\\\\\nNačin realizacije:\\\\\\\\n- aktivno sudjelovanje u projektima \\\\\\\\n- prezentacija cilja, aktivnosti i rezultata projekata na internetskoj stranici škole, \\\\\\\\n- obilježavanje važnih eko datuma \\\\\\\\n- izlaganje razrednika u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama \\\\\\\\n- prezentacije na Projektnom danu Eko škole\\\\\\\\n

  • \\\\\\\\

    Tema : Skupljanje plastičnih čepova \\\\\\\\nCiljevi:\\\\\\\\n- usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode \\\\\\\\n- razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša\\\\\\\\n - doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice \\\\\\\\n-razlikovati plastiku od ostalog otpada \\\\\\\\n- razvijati osjećaj odgovornosti za druge oko sebe \\\\\\\\n- razviti svijest o postojanju različitih bolesti i potreba drugih \\\\\\\\n- poticati na pomaganje drugima \\\\\\\\nNamjena:\\\\\\\\n-razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, te brigu prema prirodi\\\\\\\\n- razlikovati plastiku od drugog otpada - razvijati svijest o potrebi pomaganja drugima\\\\\\\\nNačin realizacije: \\\\\\\\nplakat - prezentacija ciljeva projekta i načina izvođenja \\\\\\\\n- izrada letaka s osnovnim informacijama za roditelje\\\\\\\\n- izlaganje razrednika u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama \\\\\\\\n- prezentacija izvođenja projekta, načina rada i rezultata \\\\\\\\nputem internetske stranice škole, školskog lista\\\\\\\\n

  • \\\\\\\\

    Tema : Senzorne eko vrećice za ormar\\\\\\\\nCiljevi:\\\\\\\\n- usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode \\\\\\\\n- razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša\\\\\\\\n - doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice \\\\\\\\n- učenike će se poticati na pomaganje drugima kroz njihov doprinos na različite načine\\\\\\\\n- poticanje učenika na kreativno izražavanje \\\\\\\\nNamjena:\\\\\\\\n-razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, te brigu prema prirodi\\\\\\\\n- razvijati svijest o potrebi prenamjene i iskorištavanja otpada\\\\\\\\n - razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu i radu\\\\\\\\nNačin realizacije:\\\\\\\\n - izrada platnenih vrećica, punjenje lavandom, ukrašavanje različitim materijalima\\\\\\\\n-plakat, prezentacija ciljeva i načina izvođenja projekta, načina rada i rezultata \\\\\\\\nputem internetske stranice škole, školskog lista\\\\\\\\n