Eko škola

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13
21311 Stobreč

Telefon: 021325788
Fax: 021325788
E-mail: stobrec@os-stobrec.skole.hr
Web: http://os-stobrec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Marina Baćak
Školski koordinatori: Vedrana Ždero, Kristina Marušić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
Cilj:
 • Očuvanje i razvitak kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda.

Zadatak:
 • Obilježiti Dan kravate

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:
 • Ravnatelj, školski psiholog te svi djelatnici i učenici Škole
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 1. Omogućiti učenicima razumijevanje pojma energije i njene neuništivosti, te ih upoznati s različitim oblicima energije koje su dostupne čovjeku.
 2. Uvježbavanje i postupanja djelatnika i učenika u slučaju izbijanja požara.
   

Zadatak:

CILJ 1.

 • Obilježiti Svjetski dan izumitelja
 • Izrada sunčevih kolektora
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje struje u školskom okruženju)
 • Stvaranje učionice na otvorenom

CILJ 2.

 • Organizirati vježbu evakuacije u slučaju požara u školi
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - učitelj Matematike/ Fizike i učenici od 5. do 8. razreda
 • Zadatak 2. - učitelj Prirode i učenici 6. razreda
 • Zadatak 3. - učiteljice razredne nastave, učitelj Informatike i matematike/Fizike s učenicima
 • Zadatak 4. - Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Obrtno tehnička škola Split, Škola likovnih umjetnosti Split, ravnatelj, psiholog, domar, spremačice

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - Javna vatrogasna postrojba Split, ravnatelj Škole, svi djelatnici i učenici Škole
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • Stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.

Zadatak:
 • Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Školi i Svjetski dan hrane
 • Sudjelovanje u nacionalnom projektu Medni dan
 • Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 209./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:
 • Zadatak 1. - Vjeroučitelji i učitelj Matematike i Fizike, Prihvatilište za beskućnike u Splitu, svi učitelji i učenici
 • Zadatak 2. - ravnatelj, učiteljice 1. razreda s učenicima, Grad Split, medar
 • Zadatak 3. - učenici i učitelji Škole
   
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Cilj:
 • Poučiti učenike o povezanosti biljnog i životinjskog svijeta i važnosti čuvanja prirodnog okoliša.

Zadatak:
 • Organizirati radionice Letećih kustosa za učenike 6. (Život u moru) i 7. razreda (Žabe i zmije)
 • Obilježiti Svjetski dan bioraznolikosti
 • Organizirati Sekciju maslinara (berba maslina u školskom masliniku te proizvodnja maslinovog ulja)
 • Organizirati za učenike Poučnu šetnju Park šumom Marjan
 • Održavanje i unaprjeđivanje školskog vrta
 • Sudjelovanje učenika u projektu/natječaju Eko-fotka
 • Izraditi plakate o zaštićenim biljkama RH

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:
 • Zadatak 1. - Prirodoslovni muzej Split, učitelj Prirode i Biologije i učenici 6. i 7. razred
 • Zadatak 2. - učitelji i učenici
 • Zadatak 3. - vjeroučitelj (voditelj Sekcije) i učenici članovi Sekcije, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
 • Zadatak 4. - Javna ustanova za upravljanje Park - šumom“ Marjan“, učiteljice 1. razreda i učenici
 • Zadatak 5. - svi zainteresirani djelatnici Škole i učenici; Učenička zadruga Lovorika
 • Zadatak 6. - učitelj Informatike s zainteresiranim učenicima, OŠ Ferdinandovac
 • Zadatak 7. - učitelj Prirode s učenicima 6. razreda
   
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Poučiti učenike o važnosti vode za život i osvijestiti odgovornost prema zaštiti i očuvanju vode na Zemlji.

Zadatak:
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode
 • Organizirati radionicu na temu zaštita mora u 2. razredima te ostalim zainteresiranim učenicima
 • Sudjelovanje učenika na natječaju „Najmlađi za vode Hrvatske 2019. - 2020.“
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje vode u školskom okruženju)
 • Organizirati radionice Kodovi spašavanja na vodi
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole.

Nositelji:
 • Zadatak 1. - svi zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 2 - Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, učiteljice 2. razreda i učenici
 • Zadatak 3. - Hrvatske vode, učitelji i učenici
 • Zadatak 4. - učiteljice razredne nastave, učitelj, Informatike i matematike/Fizike s učenicima
 • Zadatak 5. - Gradsko društvo Crveni križ Split, školski psiholog, učiteljice 4. razreda s učenicima
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 1. .Razvijati kod učenika naviku odvajanja otpada te njegovog recikliranja i oporabe.
 2. .Osvijestiti kod učenika nužnost odgovornog ponašanja prema okolišu.

Zadatak:

CILJ 1.

 • Redovito odvajanje otpada u školi (stari papir, istrošene baterije, plastični čepovi, terapak ambalaža)
 • Izbor naj eko razreda u Školi (u akciji prikupljanja starog papira) te sudjelovanje u nacionalnoj akciji Zeleni korak
 • Sudjelovanje učenika u projektu Eko paket (radovi od tetrapak ambalaže)
 • Humanitarna akcija prikupljanja plastičnih čepova u Školi
 • Educiranje učenika putem tiskanih brošura i letaka Grada Splita „Otpad nije smeće“

CILJ 2.

 • Organizacija Zelene i Plave čistke u Školi
 • Obilježavanje Dana planete Zemlje i Svjetskog dana zaštite okoliša
 • Organizirati Eko sekcije učenika
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje količine otpada u školskom okruženju)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - svi učenici i djelatnici Škole, Čistoća Split
 • Zadatak 2. - školski psiholog, spremačice, razrednici i učenici od 1. do 8. razreda
 • Zadatak 3. - Zainteresirani učitelji i učenici od 1. do 8. razreda, Tetra Pak d.o.o.
 • Zadatak 4. - Učiteljice Njemačkog jezika i 4.b s učenicima i djelatnicima Škole
 • Zadatak 5. - Grad Split, školski psiholog, učitelji razredne nastave, učitelj Prirode/biologije, razrednici 5. razreda

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - učitelj Matematike/Fizike, ravnatelj, zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 2. - školski psiholog, zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 3. - učiteljice 4. razreda s učenicima
 • Zadatak 4. - učiteljice razredne nastave, učitelj Informatike i matematike/Fizike s učenicima
   
Naziv teme: PRIJEVOZ
Cilj:
 1. Osvijestiti i poučiti učenike o utjecaju različitih oblika prijevoza na zdravlje čovjeka i okoliš.
 2.  Osposobiti učenike za sigurno kretanje na putu od kuće do škole te općenito, povećanje kvalitete prometne kulture učenika.


 


Zadatak:

CILJ 1.

 • Organizirati eko projektni dan na temu Prijevoz – put ka održivom načinu življenja
 • Obilježiti Svjetski dan bez automobila  i Europski dan pješačenja

CILJ 2.

 • Organizirati za učenike 1. razreda radionicu policijskih djelatnika u projektu Poštujmo naše znakove
 • Organizirati prometnu sekciju (INA) za učenike 5. razreda
 • Organizirati prometno – preventivnu edukaciju učenika 3., 4. i 5. razreda na Školskom prometnom poligonu, Split

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - 7.10.2019.
 • Zadatak 2. - tijekom rujna i listopada 2019.

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - jednokratno -listopad 2019.
 • Zadatak 2. - tijekom nastavne godine 2019./2020., 2 sata tjedno
 • Zadatak 3. - jednokratno - travanj ili svibanj 2020.
 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. i 2. - ravnatelj, stručni suradnici i svi učitelji, učenici

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - PU splitsko-dalmatinska, školski psiholog, učiteljice i učenici 1. razreda
 • Zadatak 2. - učitelj – voditelj Prometne sekcije i učenici članovi Sekcije
 • Zadatak 3. - razrednici i učenici 1., 3., 4. i 5. razreda, HAK Split

Eko kodeks

Eko kodeks:

1.     POZOVI EKIPU

 Eko kodeks u akciju te zove,

povedi i prijatelje svoje!

Eko kodeks neka ekipa tvoja vidi,

pa da svi skupa postanemo eko ljudi.

 

2.     DORUČAK  (Zdrav život)

Doručak je važan,

bez njega ne možeš stvarat',

a nećeš bit' ni snažan.

 

3.     PRIJEVOZ

U školu pjehe je dobro doć',

nećeš loše proć'.

I bicikla je dobra stvar,

jer i s njom možeš putovat'.

Ali, prije toga, pravila trebaš dobro znat'!

Na trening pođi „Dvadesetpejom“.

Auto nije loša stvar,

al' u zraku stvara dar-mar.

 

4.     ZAŠTITA PRIRODE

Ako voliš čisti zrak,

posao ti može biti lak.

Prirodu pazi, zaštićeno ne gazi.

Školski vrt nije škrt.

Grablja i motike se lati,

pa će ti ploda dati.

 

5.     OTPAD

Ostatke od marende i voća,

bilo bi fer, baci u školski komposter.

Razvrstavat' otpad od sada trebaš znat'.

Stari papir i plastičnu ambalažu sakupljat'.

 

6. VODA

 Ako misliš sutra vode piti,

trebaš danas štedjeti.

Ako voda iz špine curi, po domara pojuri.

 

7.     ENERGIJA

 Svjetlo ne pali, ako sunce je vani.

Svjetlo ugasi, polarnog medvjeda spasi.

 

Napisali učenici OŠ Stobreč, 12.siječnja 2016.


Eko himna:

EKO ŠKOLA STOBREČ 
SAD SMO MI, 
ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI. 
OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS, 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 
NAŠ I NJEN SU SPAS. 
DA RAZVRSTAVAMO OTPAD – 
I NIJE NAJNOVIJA VIJEST, 
ALI ZA OČUVATI PRIRODU 
MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST! 
KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU – 
TO MI MORAMO UVESTI U MODU. 
ŽIVEĆI ZDRAVO, UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU, 
SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU. 

Tekst napisala: Ivana Bačić, učiteljica razredne nastave