Eko škola

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13
21311 Stobreč

Telefon: 021325788
Fax: 021325788
E-mail: stobrec@os-stobrec.skole.hr
Web: http://os-stobrec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Marina Baćak
Školski koordinatori: Vedrana Ždero, Kristina Marušić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Djelatnici: Marina Baćak, ravnateljica, Anđela Budić, tajnica (zamjena za Tamaru Martinić), Vedrana Ždero, stručna suradnica - psihologica, učiteljica fizike i matematike, Kristina Marušić, Tea Luburić, učiteljica informatike (zamjena za Mariju Knezović), učiteljice razredne nastave Olga Ceri i Sanda Bašić
Učenici:

 • E. P., 4.a
 • T. J., 7.a
 • M. P., 7.a
 • M. Š., 7.a
 • A Š., 7.a
 • I. U., 7.a
 • Ivan Balić 7.b

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Omogućiti učenicima razumijevanje pojma energije i njene neuništivosti, te ih upoznati s različitim oblicima energije koje su dostupne čovjeku
 • Uvježbavanje i postupanja djelatnika i učenika u slučaju izbijanja požara

Zadatak:
 • Obilježiti Svjetski dan štednje
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje struje u školskom okruženju)
 • Stvaranje učionice na otvorenom
 • Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Održivi razvoj
 • Organizirati vježbu evakuacije u slučaju požara u školi
 • Obilježavanje Dana 112

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

listopad 2021.

tijekom nastavne godine 2021./2022.

tijekom nastavne godine 2021./2022.

tijekom nastavne godine 2021./2022.

rujan 2021., veljača 2022.


Nositelji:

Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Obrtno tehnička škola Split, Škola likovnih umjetnosti Split, svi učenici i djelatnici škole.


 

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Cilj:

Poučiti učenike o povezanosti biljnog i životinjskog svijeta i važnosti čuvanja prirodnog okoliša.


Zadatak:
 • Obilježiti Dan jabuka
 • Obilježiti Dan Marjana
 • Obilježiti Svjetski dan bioraznolikosti
 • Organizirati Sekciju maslinara (berba maslina u školskom masliniku te proizvodnja maslinovog ulja)
 • Održavanje i unaprjeđivanje školskog vrta
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: PRIJEVOZ
Cilj:

Osposobiti učenike za sigurno kretanje na putu od kuće do škole te općenito, povećanje kvalitete prometne kulture učenika.


Zadatak:
 • Organizirati prometnu sekciju (INA) za učenike 5. razreda
 • Organizirati prometno – preventivnu edukaciju učenika 3., 4. i 5. razreda na Školskom prometnom poligonu, Split
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022., 2 sata tjedno.

 


Nositelji:
 • učitelj – voditelj Prometne sekcije i učenici članovi Sekcije
 • razrednici i učenici 1., 3., 4. i 5. razreda 
 • HAK Split
   
Naziv teme: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
Cilj:

Očuvanje i razvitak kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda.


Zadatak:
 • Obilježiti Dan kravate
 • Prijaviti se na natječaj za učeničke zadruge "Dalmatinski suvenir"
 • Prijaviti se na natječaj Čuvari baštine s projektom Igre iz naftalina

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:
 • Ravnatelj, školski psiholog te svi djelatnici i učenici Škole
 • članovi Učeničke zadruge Lovorika
 • učiteljica 2.a, učitelj povijesti i učenici 2.a
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Razvijati kod učenika naviku odvajanja otpada te njegovog recikliranja i oporabe
 • Osvijestiti kod učenika nužnost odgovornog ponašanja prema okolišu

Zadatak:
 • Redovito odvajati otpad u Školi (stari papir i potrošene baterije)
 • Obilježiti Međunarodni dan osviještenosti o otpadu od hrane
 • Humanitarna akcija prikupljanja plastičnih čepova u Školi
 • "Logo moje organizacije za zaštitu okoliša" u 6. razredima
 • Obilježiti Dan planeta Zemlje 
 • Rad učeničkih eko-patrola

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 


Nositelji:
 • svi djelatnici i učenici Škole
 • učiteljice i učenici 1. razreda
 • svi djelatnici i učenici Škole
 • učiteljica Prirode i učenici 6. razreda
 • učiteljice razredne nastave i učenici
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:

Stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.


Zadatak:
 • Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Školi i Tjedan školskog doručka
 • Sudjelovanje u nacionalnom projektu Medni dan
 • Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje
 • Obilježiti Svjetski dan mentalnog zdravlja i Svjetski dan zdravlja
 • Organizirati eko projektni dan u školi na temu Zdrav život

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2021./2022.

 


Nositelji:
 • vjeroučitelji i učitelj matematike i fizike
 • prihvatilište za beskućnike u Splitu
 • svi učitelji i učenici
 • ravnatelj, učiteljice 1. razreda s učenicima
 • Grad Split, medar
 • učenici i učitelji Škole
 • školska psihologica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT- Medni dan i Svjetski dan mentalnog zdravlja; eko projektni dan
Ostvareni ciljevi:
 • Sudjelovanje u nacionalnom projektu Medni dan.
 • Stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja.

Realizirani zadaci:
 • Učenici prvih razreda sudjelovali su u nacionalnom projektu Medni dan. Učenici su dobili teglice meda hrvatskih pčelara. Doznali su puno o pčelama i njihovoj važnosti za prirodu. Naučili su koliko je med zdrav i poručili svima: "Ćuvajte pčele i jedite med naših pčelara.".
 • Virtualno (na mrežnoj stranici Škole) i radionicama za učenike 5. razreda na temu emocionalne pismenosti obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja (Tema: raznolikost je ljepota života, a ne problem).
 • Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Zdrav život.
 • Eko projektni dan na temu Zdrav život.

Vrijeme realizacije:
 • 7. prosinca 2021.
 • listopad 2021.
 • tijekom nastavne godine 2021./2022.
 • Eko projektni dan je planiran za 27. svibanj 2022.

Nositelji:
 • Prvi razredi s učiteljicama
 • 5. razredi, školska psihologica
 • Svi učitelji i učenici
 • Svi učitelji i učenici
Naziv teme: OTPAD- Logo moje organizacije za zaštitu okoliša; Prikupljanje starog papira i baterija; te plastičnih čepova, Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:

Osvijestili smo kod učenika nužnost odgovornog ponašanja prema okolišu. Kod učenika smo razvili pozitivan odnosa prema prirodi, te ih potakli na razmišljanje kako Zemlju očuvati za generacije koje dolaze. 


Realizirani zadaci:
 • Učenici šestih razreda dobili su zadatak za izradu praktičnog rada u skupinama, čiji je cilj bio izraditi logo "svoje organizacije" koja se bavi zaštitom okoliša i planetom Zemlje. Uz crtež su trebali napisatii prigodne misli, slogane ili rečenice kojima upozoravaju sve nas na posljedice neodgovornog odnosa prema prirodi koja nas okružuje i bez koje nam nema života na Zemlji!
 • Redovito prikupljanje uporabljenog papira te istrošenih baterija.
 • Prikupljanje plastičnih čepova (ekološko-humanitarna akcija).
 • Obilježen Dan planeta Zemlje učeničkim likovnim radovima i porukama u atriju Škole i na mrežnoj stranici Škole.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Učiteljica Prirode i učenici 6. razreda.
 • Svi djelatnici i učenici.
 • Vjeroučiteljica i učenici, te učenici 4.b.
Naziv teme: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
Ostvareni ciljevi:

Očuvanje i razvitak kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda.


Realizirani zadaci:
 • Obilježili smo Dan kravate tako što su svi učenici i djelatnici 18. listopada u školu došli s kravatom.
 • Učenička zadruga Lovorika prijavila je svoj proizvod, maslinovo ulje iz školskog maslinika na Natječaj Centra izvrsnosti SDŽ "Dalmatinski suvenir" te je prošla na natječaju.
 • 2.a razredni odjel s učiteljicom prijavio se na natječaj "Čuvari baštine" Centra izvrsnosti SDŽ projektom Igre iz naftaline te su prošli na natječaju (snimljen video; tiskana brošura).

 


Vrijeme realizacije:
 • 18. listopada 2021.
 • rujan 2021. - svibanj 2022.
 • rujan 2021. - svibanj 2022.

Nositelji:
 • Ravnatelj, školski psiholog te svi djelatnici i učenici Škole.
 • Članovi UZ Lovorika.
 • Učiteljica 2.a s učenicima te učitelj povijesti.
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT- Dani kruha i Tjedan školskog doručka
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su stekli znanja i vještina te razvili pozitivan stav prema zdravlju i zdravom načinu življenja, učnicu su osposobljeni da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju. 
 • Organizirala se pomoći korisnicima prihvatilišta za beskućnice i beskućnike Udruge MoST iz Splita. 

Realizirani zadaci:
 • Naša škola povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje organizirala je prikupljanje pomoći korisnicima prihvatilišta za beskućnice i beskućnike Udruge MoST iz Splita. 
 • Virtualno na mrežnoj stranici Škole obilježen Tjedan školskog doručka. Škola nema kuhinju na temu Zašto jesti povrće, a na inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Vrijeme realizacije:
 • 29. listopada 2021.
 • 11. - 15. 10. 2021.

Nositelji:
 • Vjeroučiteljica, nastavnica Kristina Marušić, Prihvatilište za beskućnike u Splitu, svi učitelji i učenici.
 • Svi učenici.
Naziv teme: PRIJEVOZ
Ostvareni ciljevi:

Učenici su ospšosobljeni za sigurno kretanje na putu od kuće do škole te općenito.


Realizirani zadaci:
 • Organizirana je Prometna sekcija (INA) za učenike 5. razreda.
 • Učenici su sudjelovali na prometnoj edukaciji o sigurnosti u prometu na gradskom poligonu, sudjelovali su u prometu kao pješaci i biciklisti.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.- jednom tjedno.

 


Nositelji:
 • učenici 5. razreda, voditeljica Prometne sekcije.
 • učenici 3.a, 3.b, 4.a i 4.b s učiteljicama, HAK.
Naziv teme: ENERGIJA i VODA- Svjetski dan štednje, Svjetski dan voda
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su naučili i pojmu financijske pismenosti i osvijestili se o važnosti štednje.
 • Učenici su stjecali znanja o važnosti vode za čovjka i život općenito.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su u suradnji s Erste bankom u svojoj učionici obilježili Svjetski dan štednje. Sudjelovali su u Maloj školi financijske pismenosti. Naučili su što je: štednja, banka, bankar/ica, dug, ovrha, kredit, kamata, kartica, bankomat i Medo Štedo. Tom prigodom su se lijepo zabavili. Smišljali su slogane za poticanje djece na štednju. Erste banka ih je nagradila prigodnim poklončićima.
 • Organizirane učeničke eko-patrole (praćenje štednje struje u školskom okruženju).
 • Stvaranje učionice na otvorenom (oslikavanje prostora u suradnji s Likovnom školom Split i Obrtno tehničkom školom Split).
 • Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Održivi razvoj.
 • Obilježavanje Svjetskog dana voda.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 


Nositelji:
 • učenici 4.a s učiteljicom 
 • učenici i učenice razredne nastave
 • učenici i profesori Likovne škole Split i Obrtno tehničke škole Split
 • svi učitelji i učenici
 • učenici i učiteljica 4.b
Naziv teme: OTPAD- Međunarodni dan osviještenosti o otpadu od hrane
Ostvareni ciljevi:

Kod učenika je razvijena navika o odvajanjau otpada te njegovog recikliranja i uporabe.


Realizirani zadaci:

Ministarstvo poljoprivrede je za učenike prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj pripremilo slikovnicu Kako su Dora i Mario spasili hranu.


Vrijeme realizacije:

29. rujna 2021.


Nositelji:

Učenici 1. razreda.

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST- Berba maslina
Ostvareni ciljevi:

Učenici su učili o povezanosti biljnog i životinjskog svijeta i važnosti čuvanja prirodnog okoliša.


Realizirani zadaci:

Ubrano je 450 kg ploda masline koje je odneseno u uljaru na preradu u maslinovo ulje.

 


Vrijeme realizacije:

Listopad i studeni 2021.


Nositelji:

Sekcija maslinara s voditeljem, voditeljica Učeničke zadruge, ravnateljica, domar, učenici 4.a i b.

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST- Dan jabuka, Dan Marjana, Svjetski dan šuma
Ostvareni ciljevi:

Učenici su naučili o povezanosti biljnog i životinjskog svijeta i važnosti čuvanja prirodnog okoliša.

 


Realizirani zadaci:
 • Učenici su zajedno sa svojom učiteljicom prvo blagovali jabuke iz našeg vrta, a nakon toga ostatke jabuka kompostirali i pljevili u vrtu te htanili našu smokvu.
 • Učenici su posjetili Park šumu Marjan.
 • Učenici 4.b izradili plakat povodom Svjetskog dana šuma.

Vrijeme realizacije:
 • 20. listopada 2021.
 • 9.5.2022. (Dan Marjana)
 • 21.3.2022.

Nositelji:
 • Učiteljica 4.b i učenici
 • Učenici i učiteljice 2.b i 3.a
 • Učenici i učiteljica 4.b
Naziv teme: ENRGIJA- Vježba evakuacije i Dan 112; Učeničke eko-patrole
Ostvareni ciljevi:
 • U školi se održala vježba evakuacije u suradnji s JVP Split.
 • Učenici su osvijestli važnosti štednje energije.

Realizirani zadaci:
 • Učenici i djelatnici škole su uvježbali kako postupiti u slučaju izbijanja požara.
 • Obilježen virtualno (na mrežnoj stranici Škole) Dan broja 112.
 • Učenici su na svakodnevnoj bazi pratili štednju energije u hodniku i sanitarnim čvorovima (svjetlo).

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi djelatnici i učenici škole.

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. POZOVI EKIPU
Eko kodeks u akciju te zove,
povedi i prijatelje svoje!
Eko kodeks neka ekipa tvoja vidi,
pa da svi skupa postanemo eko ljudi.


2. DORUČAK (Zdrav život)
Doručak je važan,
bez njega ne možeš stvarat',
a nećeš bit' ni snažan.


3. PRIJEVOZ
U školu pjehe je dobro doć',
nećeš loše proć'.
I bicikla je dobra stvar,
jer i s njom možeš putovat'.
Ali, prije toga, pravila trebaš dobro znat'!
Na trening pođi „Dvadesetpejom“.
Auto nije loša stvar,
al' u zraku stvara dar-mar.


4. ZAŠTITA PRIRODE
Ako voliš čisti zrak,
posao ti može biti lak.
Prirodu pazi, zaštićeno ne gazi.
Školski vrt nije škrt.
Grablja i motike se lati,
pa će ti ploda dati.


5. OTPAD
Ostatke od marende i voća,
bilo bi fer, baci u školski komposter.
Razvrstavat' otpad od sada trebaš znat'.
Stari papir i plastičnu ambalažu sakupljat'.


6. VODA
Ako misliš sutra vode piti,
trebaš danas štedjeti.
Ako voda iz špine curi, po domara pojuri.


7. ENERGIJA
Svjetlo ne pali, ako sunce je vani.
Svjetlo ugasi, polarnog medvjeda spasi


Eko himna:

EKO ŠKOLA STOBREČ 
SAD SMO MI, 
ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI. 
OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS, 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 
NAŠ I NJEN SU SPAS. 
DA RAZVRSTAVAMO OTPAD – 
I NIJE NAJNOVIJA VIJEST, 
ALI ZA OČUVATI PRIRODU 
MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST! 
KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU – 
TO MI MORAMO UVESTI U MODU. 
ŽIVEĆI ZDRAVO, UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU, 
SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU. 

Tekst napisala: Ivana Bačić, učiteljica razredne nastave