Eko škola

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13
21311 Stobreč

Telefon: 021325788
Fax: 021325788
E-mail: stobrec@os-stobrec.skole.hr
Web: http://os-stobrec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Marina Baćak
Školski koordinatori: Vedrana Ždero, Kristina Marušić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marina Baćak, ravnateljica 
 • Vedrana Ždero, stručna suradnica – psihologica 
 • Sanda Bašić, učiteljica razredne nastave 
 • Olga Cerić, učiteljica razredne nastave 
 • Kristina Marušić, učiteljica matematike i fizike 
 • Marija Knezović, učiteljica informatike 
 • Mia Barać / Tamara Marzinić, tajnica 
 • Matea Lovrinčević, učenica 8.a
 • Toni Plazibat, učenik 8.b                                               
 • Emanuel Krstić, učenik 8.b
 • Antea Carević,  učenica 6.b                                                   
 • Ana Grabovac, učenica 6.a                                                   
 • Karla Matić, učenica 6.b

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet- Poštujte naše znakove
Cilj:
 • Policija uči najmlađe učenike o prometnoj kulturi, značenju prometnih znakova i usađuje im poruku da im je policajac prijatelj i pomagač, što su vrlo ozbiljne i važne poruke za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu. Također, nastoji se podići svijest o važnosti poštivanja prometnih propisa i učenja najmlađih sudionika u prometu o potencijalnim opasnostima.

Zadatak:
 • Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja provodi edukativno-promidžbenu akciju „Poštujte naše znakove“ na početku školske godine u vidu radionica prilagođene učenicima prvih razreda.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2108.,

 • web stranica naše škole.

Nositelji:
 • MUP Split i učeinici prvih razreda s učiteljicama.
Naziv teme: Obilježavanje važnih ekoloških datuma
Cilj:
 • Potaknuti učitelje i učenike na obilježavanje važnih ekoloških datuma s ciljem da unaprijede odnos prema zaštiti prirode i kulturnoj baštini.

Zadatak:

Obilježiti:

 • Dan kruha i jabuka
 • Dan kravate
 • Svjetski dan izumitelja
 • Svjetski dan voda
 • Dan planeta Zemlje
 • Svjetski dan zaštite okoliša
 • Svjetski dan biološke raznolikosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • web stranica naše škole, http://os-stobrec.skole.hr/ 
 • izložiti radove u atriju škole te u razrednim ili predmetnim učionicama.

 


Nositelji:
 • Učenici od 1 - 8. razreda sa svojim učiteljicama, nastavnicima i razrednicima.
Naziv teme: Otpad- Prikupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Osvijestiti učenike o važnosti prikupljanja otpadnog materijala i njihove daljnje prenamjene. Priključiti se humanitarnoj akciji 'Plastičnim čepovima do skupih lijekova' i  istovremeno pridonijeti očuvanju našeg okoliša. Usmjeriti učenike ka timskom radu i zajedništvu.

Zadatak:
 • Prikupljati čepove po razrednim odijelima i poticati učenike da to isto rade i kod kuće.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Bioraznolikost- Leteći kustosi
Cilj:
 • Razumijeti povezanost biljnog i životinjskog svijeta, njihove sličnosti i različitosti i važnost čuvanja prirodnog okoliša.


Zadatak:
 • Leteći kustosi Prirodoslovnog muzeja Split održat će učenicima 6-og razreda edukaciju i radionicu o životu u moru, a učenicima 7og razred edukaciju i radionicu o žabama i zmijama.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Veljača i ožujak 2019.

 • web stranica škole.

Nositelji:
 • Učenici 6-og i 7-og razreda s nastavnicom Elom Ževrnjom.
Naziv teme: Voda- eko projektni dan
Cilj:
 • Osvijestiti učenike o odgovornoj potrošnji vode i boljem očuvanju okoliša.
 • Želimo poticati djecu od najranijih dana da vode brigu o vodi kako bi s vremnom stekli navike štednje i brige o njenom očuvanju.

Zadatak:
 • Svaki nastavnik treba osmislit radionicu na temu voda i odabrati skupinu učenika s kojom će je provesti i prezentirati na samom završetku svih aktivnosti u atriju škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.3. 2019.

 • web stranica škole.

 


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Otpad- odlaganje tetra pak ambalaže
Cilj:
 • Uz učenje i odgovorno ponašanje prema okolišu zbrinuti upotrebljenju tetra pak ambalažu.

Zadatak:
 • Sakupiti iskorištenu tetra pak ambalažu i odložiti je na zato predviđenom mjestu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne 2018./ 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti
Cilj:
 • Obilježavanjem Dana kruha i zahvalnosti želimo ostvariti zajedništvo roditelja, učenika i učitelja u školi. Također želimo osvijestiti učenike da je kruh čovjekova potreba, simbol života, izvor životne i duhovne snage, itd.

Zadatak:
 • Likovnjaci će pripremiti instalaciju s plodovima zemlje u atriju škole.
 • Održat će se humanitarna akcija učenika- doručak za Prihvatilište za beskućnike u Splitu (Udruga MoST).
 • Sudjelovanje na Svehrvatskoj smotri za dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Đurđevcu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad, 2018.


Nositelji:
 • Učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Otpad- prikupljanje starog papira
Cilj:

Na zabavan i poučan način educirati učenike o važnosti očuvanja prirode, recikliranja i pravilnog postupanja s papirom.


Zadatak:

Sudjelovanje u akciji Zeleni korak, akciji prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama.

Kao i prethodne godine održati će se natjecanje za proglašenje naj-eko razreda u razrednoj nastavi i posebno u predmetnoj nastavi i pobjednik je onaj razred koji prikupi najviše starog papira po učeniku.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U drugom obrazovnom razdoblju 2019. g.


Nositelji:

Svi učenici predmetne i razredne nastave.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Učenike se upoznalo s izvornim hrvatskim proizvodom, kravatom te s podrijetlom i nastankom običaja nošenja kravate, te ih naučilo na vrednoste koje ona posjeduje.

Realizirani zadaci:
 • Većina učenika i djelatnika naše škole došlo je s kravatom oko vrata, družitli su se, učili o njenoj povijesti i o vrednotama koje ona posjeduje. U razrednim odjelima crtale su se kravate različitih uzoraka i boja te se izrađivale od kolaž papira.

Vrijeme realizacije:

18.listopada 2018.

 

 


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Dan jabuka
Ostvareni ciljevi:
 • Uputiti na važnost jabuka u svakodnevnoj prehrani.

"Jabuka na dan tjera doktora iz kuće van."


Realizirani zadaci:
 • Tradicionalno su učenici 4 razreda zajedno sa svojim učiteljicama obilježili dan jabuka spremanjem ukusnih namirnica od jabuka, džem od jabuka i čips od jabuke.

Vrijeme realizacije:

22. listopada. 2018


Nositelji:
 • 4. razredi i učiteljice Meri Zovko i Tihana Ivković
Naziv teme: Zdrav život- Mjesec borbe protiv ovisnosti
Ostvareni ciljevi:
 • Prevencija zlouporabe alkohola među mladima.

Realizirani zadaci:
 • Organizirana je radionica stručnjaka iz Crvenog križa u Splitu za učenike 7. razreda. Silvana Nikolić, dipl. soc. je razgovarala s učenicima te im pružila releventne informacije omogućivši im tako da sami u budućnosti donose pravilne odluke i izbore.

Vrijeme realizacije:

6.12.2018.


Nositelji:
 • Crveni križ iz Splita te učenici 7. razreda s razrednicima.
Naziv teme: Otpad- edukacija o odvajanju otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestiti građane Stobreča o važnosti odvajanja kućnog otpada, o recikliranju i kompostiranju istog otpada.

Realizirani zadaci:
 • U organizaciji tvrtke Čistoća Split, Udruge za edukaciju građana UZEG  i  Mjesnog odbora Stobreč u prostorijama Osnovne škole Stobreč održana je četvrta edukacija o odvajanju otpada na kućnom pragu. Predavač je bio stručni specijalist ing. zaštite okoliša Mate Herceg. Teme o kojima se raspravljalo i educiralo građane bile su: Kako spriječiti nastanak otpada, kako ponovno upotrijebiti otpad i kako reciklirati, bio-kompostiranje.

Vrijeme realizacije:

15.11.2018


Nositelji:
 • Čistoća Split, Udruge za edukaciju građana UZEG  i  Mjesni odbor Stobreč.
Naziv teme: Zdrava život- školski medni dan
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici i roditelji su potaknuti i educirani o važnosti konzumiranja meda. 

Realizirani zadaci:
 • Ministarstvo poljoprivrede započelo je je ove školske godine provedbu Programa školskog mednog dana i promociju meda hrvatskih pčelinjaka u osnovnim školama.Učenici prvih razreda dobili su med zapakiran u „nacionalnu staklenku za med“. Škola je u suradnji s pčelarskom udrugom organizirala edukativno događanje kojim su se učenici pobliže upoznali o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost na Zemlji te su uz med djeci dobili edukativnu slikovnicu kao početnu osnovu za upoznavanje pčelarstva. 

Vrijeme realizacije:

7. prosinca 2018.


Nositelji:
 • Učenici prvih razreda s roditeljima i učiteljicama Ivanom Bačić i Sandom Bašić.
Naziv teme: Obilježavanje eko datuma- Svijetski dan izumitelja
Ostvareni ciljevi:
 • Osnovni ciljevi Svjetskog dana izumitelja su prisjećanje na velike i zaboravljene izumitelje koji su poboljšali naš svakodnevni život. 

Realizirani zadaci:
 • U našoj je Školi obilježen prigodnim panoom kojim smo se prisjetili izumitelja parnoga stroja,telefona, izmjenične struje, žarulje, aviona, interneta.

Vrijeme realizacije:

9.11.2018.


Nositelji:
 • Učenici 8. razreda koji pohađaju dodatnu nastavu iz fizike s nastavnicom Kristinom Marušić.
Naziv teme: Snalaženje u prostoru- terenska nastava
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su naučili kako se snalaziti u prostoru s kompasom ali i bez njega, te kako se pozitivno odnositi prema prirodi.

Realizirani zadaci:
 • U suradnji s izviđačkim odredom Posejdon- Split učenici su otišli na Marjan gdje su učili kako i na koje sve načine se mogu snalaziti u prostoru. Učenici su podijeljeni u 4 grupe, svaka grupa je dobila svoj zadatak za odraditi: snalaženje pomoću kompasa, snalaženje pomoću godova, snalaženje pomoću mahovine i na kraju učenici su izradili plakate o onome što su naučili. Učenici su naučili razlkikovati strane svijeta, samostalno ih određivati u prirodi pomoću godova, mahovine itd.

Vrijeme realizacije:

19.10.2018.


Nositelji:
 • Učenici trećih razreda s učiteljicama Olgom Cerić i Anamarijom Radosoljić.
Naziv teme: Voda- eko projektni dan
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su na zabavan i poučan način educirani o odgovornoj potrošnji vode i boljem očuvanju okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Prvašići su bili na ušću Žrnovnice s učiteljicama Sandom Bašić i Ivanom Bačić te vjeroučiteljicom Niveskom Klarić, maslinari s vjeroučiteljem Rudolfom Ljubodom su skidali grane vodopije u školskom masliniku. Četvrtaši su, također, u školskom vrtu presađivali mladice maslina s učiteljicama Tihanom Ivković i Meri Zovko, dok su se učenici 5.a spustili do plaže u podnožju Škole s učiteljima Vedranom Perasović i Sinišom Duhović u sudjelovali u zelenoj i plavoj čistki.  Skupina učenika Njemačkog jezika s frau Jelenom Baturinom posjetili su carski akvadukt.
 • Ostali učenici su u školi sudjelovali u različitim radionicama kao što su bile Fizikalna i kemijska svojstva vode (Kristina Marušić i Ela Ževrnja), Govor vode i Frazemi na temu vode (Edita Klarić i Anela Mihovilović), Dnevni unos vode (Sanja Koštić), Put kapljice (Linda Radinović), Vode (Marija Knezović), Poems about water and proverbs (Jerka Jakus), Rijeka Jadro (Silvana B. Kovačević), Day Zero (Ivana Čoko), Čuvanje i zaštita voda (Dijana Gabrić i Slavenka Ugrin), Zaštita mora (Olga Cerić i Anamarija Radosoljić).

Vrijeme realizacije:

22.3.2019.

 


Nositelji:
 • Svi učenici i dijelatnici škole.

 

Naziv teme: Otpad- akcija Zeleni korak
Ostvareni ciljevi:
 • Na zabavan i poučan način učenici su educirani o važnosti očuvanja prirode, recikliranja i pravilnog postupanja s otpadom.

Realizirani zadaci:
 • U akciji prikupljanja starog papira, učenici OŠ Stobreč su prikupili 820 kg starog papira. Prvo mjesto su zauzeli učenici 3.a s učiteljicom Olgom Cerić s prikupljenih 9,93 kg po učeniku. Slijed odmah za njima učenici 4.b s učiteljicom Meri Zovko koji su prikupili 8,89 kg starog papira po učeniku. Na trećem mjesto eko razreda nalaze se učenici 3.b (učiteljice Anamarija Radosoljić i Mirjana Žeravica) s prikupljenih 5,68 kg.


Vrijeme realizacije:

Ožujak i travanj 2019.


Nositelji:
 • Svi učenici škole.
Naziv teme: Otpad i voda u školi
Ostvareni ciljevi:
 • Uočavanje problema koji se javljaju kod nepravilnog postupanja s otpadom i vodom u našem školskom okruženju te pomicanje vrednota zaštite okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Formirane eko patrole u razrednoj i predmetnoj nastavi,
 • Rad učeničkih eko patrola prema dogovorenom rasporedu (unutarnji- atrij, hodnici, sanitarni čvor i vanjski prostor Škole.)
 • Vođenje evidencije (Dnevnik eko patrola)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./ 2019.


Nositelji:
 • Učenici- članovi eko patrola u razrednoj i predmetnoj nastavi.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 

1.    POZOVI EKIPU

Eko kodeks u akciju te zove,

povedi i prijatelje svoje!

 

Eko kodeks neka ekipa tvoja vidi,

pa da svi skupa postanemo eko ljudi.

 

2.    DORUČAK   (Zdrav život)

Doručak je važan,

bez njega ne možeš stvarat',

a nećeš bit' ni snažan.   

 

3.    PRIJEVOZ

U školu pjehe je dobro doć',

nećeš loše proć'.

I bicikla je dobra stvar,

jer i s njom možeš putovat'.

Ali, prije toga, pravila trebaš dobro znat'!

 

Na trening pođi „Dvadesetpejom“.

Auto nije loša stvar,

al' u zraku stvara dar-mar.

 

4.    ZAŠTITA PRIRODE

Ako voliš čisti zrak,

posao ti može biti lak.

Prirodu pazi, zaštićeno ne gazi.

 

Školski vrt nije škrt.

Grablja i motike se lati,

pa će ti ploda dati.

   

5.    OTPAD

Ostatke od marende i voća,

bilo bi fer, baci u školski komposter.

 

Razvrstavat' otpad od sada trebaš znat'.

Stari papir i plastičnu ambalažu sakupljat'.

 

6.    VODA

Ako misliš sutra vode piti,

trebaš danas štedjeti.

 

Ako voda iz špine curi, po domara pojuri.

 

   7.    ENERGIJA

Svjetlo ne pali, ako sunce je vani.

Svjetlo ugasi, polarnog medvjeda spasi.

 

Autori: Antonia Radoš, Josip Vidačković, 5.a, Toni Plazibat, 5.b, Klara Katić, 6.a, Ante Grčić, Stjepan Katić, 6.b, Fabian Šiško, 7.a, Pjero Zanki, 7.b

 


Eko himna:

EKO ŠKOLA STOBREČ 
SAD SMO MI, 
ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI. 
OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS, 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 
NAŠ I NJEN SU SPAS. 
DA RAZVRSTAVAMO OTPAD – 
I NIJE NAJNOVIJA VIJEST, 
ALI ZA OČUVATI PRIRODU 
MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST! 
KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU – 
TO MI MORAMO UVESTI U MODU. 
ŽIVEĆI ZDRAVO, UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU, 
SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU. 

Tekst napisala: Ivana Bačić, učiteljica razredne nastave