Eko škola

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13
21311 Stobreč

Telefon: 021325788
Fax: 021325788
E-mail: stobrec@os-stobrec.skole.hr
Web: http://os-stobrec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Marina Baćak
Školski koordinatori: Vedrana Ždero, Kristina Marušić
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Marina Baćak, ravnateljica 
 2. Vedrana Ždero, stručna suradnica – psihologica 
 3. Sanda Bašić, učiteljica razredne nastave 
 4. Olga Cerić, učiteljica razredne nastave 
 5. Kristina Marušić, učiteljica matematike i fizike 
 6. Marija Knezović, učiteljica informatike 
 7. Tamara Martinić, tajnica 
 8. E. P, učenica 2.a 
 9. T. J., učenica 5.a
 10. M. P, učenica 5.a
 11. M. Š., učenica 5.a 
 12. A. Š., učenica 5.a
 13. I. U., učenica 5.a
 14. I. B., učenik 5.b
 15. A. V, učenik 5.b
 16. I. C., učenik 7.b
 17. A. V., učenik 7.b

                                                          


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
Cilj:
 • Očuvanje i razvitak kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda.

Zadatak:
 • Obilježiti Dan kravate

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:
 • Ravnatelj, školski psiholog te svi djelatnici i učenici Škole
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 1. Omogućiti učenicima razumijevanje pojma energije i njene neuništivosti, te ih upoznati s različitim oblicima energije koje su dostupne čovjeku.
 2. Uvježbavanje i postupanja djelatnika i učenika u slučaju izbijanja požara.
   

Zadatak:

CILJ 1.

 • Obilježiti Svjetski dan izumitelja
 • Izrada sunčevih kolektora
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje struje u školskom okruženju)
 • Stvaranje učionice na otvorenom

CILJ 2.

 • Organizirati vježbu evakuacije u slučaju požara u školi
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - učitelj Matematike/ Fizike i učenici od 5. do 8. razreda
 • Zadatak 2. - učitelj Prirode i učenici 6. razreda
 • Zadatak 3. - učiteljice razredne nastave, učitelj Informatike i matematike/Fizike s učenicima
 • Zadatak 4. - Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Obrtno tehnička škola Split, Škola likovnih umjetnosti Split, ravnatelj, psiholog, domar, spremačice

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - Javna vatrogasna postrojba Split, ravnatelj Škole, svi djelatnici i učenici Škole
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • Stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.

Zadatak:
 • Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Školi i Svjetski dan hrane
 • Sudjelovanje u nacionalnom projektu Medni dan
 • Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 209./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:
 • Zadatak 1. - Vjeroučitelji i učitelj Matematike i Fizike, Prihvatilište za beskućnike u Splitu, svi učitelji i učenici
 • Zadatak 2. - ravnatelj, učiteljice 1. razreda s učenicima, Grad Split, medar
 • Zadatak 3. - učenici i učitelji Škole
   
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Cilj:
 • Poučiti učenike o povezanosti biljnog i životinjskog svijeta i važnosti čuvanja prirodnog okoliša.

Zadatak:
 • Organizirati radionice Letećih kustosa za učenike 6. (Život u moru) i 7. razreda (Žabe i zmije)
 • Obilježiti Svjetski dan bioraznolikosti
 • Organizirati Sekciju maslinara (berba maslina u školskom masliniku te proizvodnja maslinovog ulja)
 • Organizirati za učenike Poučnu šetnju Park šumom Marjan
 • Održavanje i unaprjeđivanje školskog vrta
 • Sudjelovanje učenika u projektu/natječaju Eko-fotka
 • Izraditi plakate o zaštićenim biljkama RH

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:
 • Zadatak 1. - Prirodoslovni muzej Split, učitelj Prirode i Biologije i učenici 6. i 7. razred
 • Zadatak 2. - učitelji i učenici
 • Zadatak 3. - vjeroučitelj (voditelj Sekcije) i učenici članovi Sekcije, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
 • Zadatak 4. - Javna ustanova za upravljanje Park - šumom“ Marjan“, učiteljice 1. razreda i učenici
 • Zadatak 5. - svi zainteresirani djelatnici Škole i učenici; Učenička zadruga Lovorika
 • Zadatak 6. - učitelj Informatike s zainteresiranim učenicima, OŠ Ferdinandovac
 • Zadatak 7. - učitelj Prirode s učenicima 6. razreda
   
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Poučiti učenike o važnosti vode za život i osvijestiti odgovornost prema zaštiti i očuvanju vode na Zemlji.

Zadatak:
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode
 • Organizirati radionicu na temu zaštita mora u 2. razredima te ostalim zainteresiranim učenicima
 • Sudjelovanje učenika na natječaju „Najmlađi za vode Hrvatske 2019. - 2020.“
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje vode u školskom okruženju)
 • Organizirati radionice Kodovi spašavanja na vodi
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole.

Nositelji:
 • Zadatak 1. - svi zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 2 - Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, učiteljice 2. razreda i učenici
 • Zadatak 3. - Hrvatske vode, učitelji i učenici
 • Zadatak 4. - učiteljice razredne nastave, učitelj, Informatike i matematike/Fizike s učenicima
 • Zadatak 5. - Gradsko društvo Crveni križ Split, školski psiholog, učiteljice 4. razreda s učenicima
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 1. .Razvijati kod učenika naviku odvajanja otpada te njegovog recikliranja i oporabe.
 2. .Osvijestiti kod učenika nužnost odgovornog ponašanja prema okolišu.

Zadatak:

CILJ 1.

 • Redovito odvajanje otpada u školi (stari papir, istrošene baterije, plastični čepovi, terapak ambalaža)
 • Izbor naj eko razreda u Školi (u akciji prikupljanja starog papira) te sudjelovanje u nacionalnoj akciji Zeleni korak
 • Sudjelovanje učenika u projektu Eko paket (radovi od tetrapak ambalaže)
 • Humanitarna akcija prikupljanja plastičnih čepova u Školi
 • Educiranje učenika putem tiskanih brošura i letaka Grada Splita „Otpad nije smeće“

CILJ 2.

 • Organizacija Zelene i Plave čistke u Školi
 • Obilježavanje Dana planete Zemlje i Svjetskog dana zaštite okoliša
 • Organizirati Eko sekcije učenika
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje količine otpada u školskom okruženju)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - svi učenici i djelatnici Škole, Čistoća Split
 • Zadatak 2. - školski psiholog, spremačice, razrednici i učenici od 1. do 8. razreda
 • Zadatak 3. - Zainteresirani učitelji i učenici od 1. do 8. razreda, Tetra Pak d.o.o.
 • Zadatak 4. - Učiteljice Njemačkog jezika i 4.b s učenicima i djelatnicima Škole
 • Zadatak 5. - Grad Split, školski psiholog, učitelji razredne nastave, učitelj Prirode/biologije, razrednici 5. razreda

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - učitelj Matematike/Fizike, ravnatelj, zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 2. - školski psiholog, zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 3. - učiteljice 4. razreda s učenicima
 • Zadatak 4. - učiteljice razredne nastave, učitelj Informatike i matematike/Fizike s učenicima
   
Naziv teme: PRIJEVOZ
Cilj:
 1. Osvijestiti i poučiti učenike o utjecaju različitih oblika prijevoza na zdravlje čovjeka i okoliš.
 2.  Osposobiti učenike za sigurno kretanje na putu od kuće do škole te općenito, povećanje kvalitete prometne kulture učenika.


 


Zadatak:

CILJ 1.

 • Organizirati eko projektni dan na temu Prijevoz – put ka održivom načinu življenja
 • Obilježiti Svjetski dan bez automobila  i Europski dan pješačenja

CILJ 2.

 • Organizirati za učenike 1. razreda radionicu policijskih djelatnika u projektu Poštujmo naše znakove
 • Organizirati prometnu sekciju (INA) za učenike 5. razreda
 • Organizirati prometno – preventivnu edukaciju učenika 3., 4. i 5. razreda na Školskom prometnom poligonu, Split

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - 7.10.2019.
 • Zadatak 2. - tijekom rujna i listopada 2019.

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - jednokratno -listopad 2019.
 • Zadatak 2. - tijekom nastavne godine 2019./2020., 2 sata tjedno
 • Zadatak 3. - jednokratno - travanj ili svibanj 2020.
 • Evidencija u e-Dnevniku i zapisi na mrežnoj stranici Škole te postav promjenjivih eko panoa u atriju Škole

Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. i 2. - ravnatelj, stručni suradnici i svi učitelji, učenici

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - PU splitsko-dalmatinska, školski psiholog, učiteljice i učenici 1. razreda
 • Zadatak 2. - učitelj – voditelj Prometne sekcije i učenici članovi Sekcije
 • Zadatak 3. - razrednici i učenici 1., 3., 4. i 5. razreda, HAK Split

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati kod učenika naviku odvajanja otpada te njegovog recikliranja i oporabe.
 • Osvijestiti kod učenika nužnost odgovornog ponašanja prema okolišu.

 


 


Realizirani zadaci:

CILJ 1.

 • Redovito odvajanje otpada u školi (stari papir, istrošene baterije, plastični čepovi, terapak ambalaža)
 • Izbor naj eko razreda u Školi (u akciji prikupljanja starog papira) te sudjelovanje u nacionalnoj akciji Zeleni korak
 • Sudjelovanje učenika u projektu Eko paket (radovi od tetrapak ambalaže)
  • Nije realizirano budući da za ovu školsku godinu nije raspisan ovaj natječaj.
 • Humanitarna akcija prikupljanja plastičnih čepova u Školi
  • Dana 26.11.2019. isporučili smo još jednu pošiljku plastičnih čepova za humanitarnu akciju „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“. Čepove su od počeka nastavne godine sakupljali u Školi učenici, njihovi roditelji te djelatnici i time dali svoj doprinos za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske.
 • Educiranje učenika putem tiskanih brošura i letaka Grada Splita „Otpad nije smeće“
  • Svim učenicima su podijeljene navedene brošure odnosno letci ovisno o uzrastu, a razrednici te učiteljica Prirode i Biologije su tom prigodom održali tematski sat razrednika.

DODATNO realizirani zadaci:

 • Održati javnu tribinu u Školi: Otapd nije smeće
  • Tribina je namijenjena svim građanima Stobreča da se informiraju o ovoj temi: govorilo se o kućnom komposteru, o tome kako kuhinjski biootpad pretvoriti u nešto korisno, tko može na kućnoj adresi pokupiti elektronski otpad, kao i tome da se stari lijekovi mogu predati u ljekarni. Poklon svim sudionicima: platnene vrećice i vrćice za odvajanje otpada.

CILJ 2.

 • Organizacija Zelene i Plave čistke u Školi - nije održano zbog obustave nastave u školama
 • Obilježavanje Dana planete Zemlje i Svjetskog dana zaštite okoliša 
 • Organizirati Eko sekcije učenika - djelovale tijekom nastavne godine
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje količine otpada u školskom okruženju) - tijekom nastavne godine

DODATNO realizirani zadaci:

 • Sudjelovati na likovnom natječaju Školske knjige: Za Zemljin spas ja dižem svoj glas

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

CILJ 1.

 • Zadatak 1. - svi učenici i djelatnici Škole, Čistoća Split
 • Zadatak 2. - školski psiholog, spremačice, razrednici i učenici od 1. do 8. razreda - otkazana akcija u RH zbog obustave nastave u školama
 • Zadatak 3. - Zainteresirani učitelji i učenici od 1. do 8. razreda, Tetra Pak d.o.o. - nije objavljen natječaj u ovoj šk. god.
 • Zadatak 4. - Učiteljice Njemačkog jezika i 4.b s učenicima i djelatnicima Škole
 • Zadatak 5. - Grad Split, školski psiholog, učitelji razredne nastave, učitelj Prirode/biologije, razrednici 5. razreda
 • Zadatak 6. - Grad Split i Udruga Sunce iz Splita

CILJ 2.

 • Zadatak 1. - učitelj Matematike/Fizike, ravnatelj, zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 2. - školski psiholog, zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 3. - učiteljice 4. razreda s učenicima
 • Zadatak 4. - učiteljice razredne nastave, učitelj Informatike i matematike/Fizike s učenicima
 • Zadatak 5. - Školska knjiga, učiteljica 2.b s učenicima
   
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Poučiti učenike o važnosti vode za život i osvijestiti odgovornost prema zaštiti i očuvanju vode na Zemlji.

Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode
 • Organizirati radionicu na temu zaštita mora u 2. razredima te ostalim zainteresiranim učenicima
 • Sudjelovanje učenika na natječaju „Najmlađi za vode Hrvatske 2019. - 2020.“
 • Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje vode u školskom okruženju)
 • Organizirati radionice Kodovi spašavanja na vodi

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Zadatak 1. - svi zainteresirani učitelji i učenici
 • Zadatak 2 - Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, učiteljice 2. razreda i učenici (nije održano zbog obustave nastave u školama)
 • Zadatak 3. - Hrvatske vode, učitelji i učenici
 • Zadatak 4. - učiteljice razredne nastave, učitelj, Informatike i matematike/Fizike s učenicima
 • Zadatak 5. - Gradsko društvo Crveni križ Split, školski psiholog, učiteljice 4. razreda s učenicima
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Poučiti učenike o povezanosti biljnog i životinjskog svijeta i važnosti čuvanja prirodnog okoliša.

 

 


Realizirani zadaci:
 • Organizirati radionice Letećih kustosa za učenike 6. (Život u moru) i 7. razreda (Žabe i zmije)
 • Obilježiti Svjetski dan bioraznolikosti
 • Organizirati Sekciju maslinara (berba maslina u školskom masliniku te proizvodnja maslinovog ulja)
 • Organizirati za učenike Poučnu šetnju Park šumom Marjan
 • Održavanje i unaprjeđivanje školskog vrta
 • Sudjelovanje učenika u projektu/natječaju Eko-fotka (nije odrađeno zbog obustave nastave u školama)
 • Izraditi plakate o zaštićenim biljkama RH

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Zadatak 1. - Prirodoslovni muzej Split, učitelj Prirode i Biologije i učenici 6. i 7. razred
 • Zadatak 2. - učitelji i učenici
 • Zadatak 3. - vjeroučitelj (voditelj Sekcije) i učenici članovi Sekcije, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
 • Zadatak 4. - Javna ustanova za upravljanje Park - šumom“ Marjan“, učiteljice 1. razreda i učenici
 • Zadatak 5. - svi zainteresirani djelatnici Škole i učenici; Učenička zadruga Lovorika
 • Zadatak 6. - učitelj Informatike s zainteresiranim učenicima, OŠ Ferdinandovac (obustava nastave u školama)
 • Zadatak 7. - učitelj Prirode s učenicima 6. razreda
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Ostvareni ciljevi:
 • Stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.
 


Realizirani zadaci:

1. Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Školi i Svjetski dan hrane

 • Akciju su organizirale učiteljice Kristina Marušić i Niveska Klarić, uz pomoć i suradnju svih djealtnika Škole, a akciju su pratili predstavnici učenika.Dane kruha u našoj školi danas smo posvetili pomaganju drugima. Za Prihvatilište za beskućnike u Splitu iu Školi smo prikupili kruh i peciva za doručak, te konzerviranu hranu i higijenske potrepštine namijenjene beskućnicima.
 • Učiteljica Meri Zovko (1.b) u suradnji s učiteljicom Tihanom Ivković (1.a) i vjeroučiteljicom Niveskom Klarić demonstrirala je učenicima prvih i trećih razreda pripremu kruha. Učenici su imali priliku zamijesiti vjerojatno svoja prva peciva i ispeći ih te uživati u plodovima svoga rada!


2. Sudjelovanje u nacionalnom projektu Medni dan

 • Program se proveo u prvim razredima, 9. 12. 2019. g., a povodom dana Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara (07. prosinca 2019.). Učenici prvih razreda dobili su med (zapakiran u „Nacionalnu staklenku za med“) i edukativnu slikovnicu te su se pobliže upoznali o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost na Zemlji. Radionice su namijenjene učenicima 1. razreda, a u našoj školi organizirane su u suradnji s lokalnim pčelarom, Ivanom Mravakom iz Otoka Dalmatinskog.

3. Provedba Kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje

 • Ove nastavne godine u kontekstu cjelovite kurikulane reforme Škola za život predviđena i primjena sedam međupredmetnih tema: Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Građanski odgoj i obrazovanje, Zdravlje, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i Održivi razvoj. 
 • Svaki od sedam kurikuluma međupredmetnih tema organiziran je po odgojno-obrazovnim ciklusima i domenama. Unutar međupredmetene teme Zdravlje učenici stječu znanja i vještine o osobnom zdravlju te preuzimanju brige za vlastito zdravlje.
 • Osnovna svrha ove međupredmetne teme je razvoj zdravstvene pismenosti svakog učenika.
 • Međupredmetne su teme obvezne u svim nastavnim predmetima i razredima te ih ostvaruju svi nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. 

4. DODATNI ZADATAK: Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, 7.4.2020.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • vjeroučitelji i učitelj Matematike i Fizike, Prihvatilište za beskućnike u Splitu, svi učitelji i učenic
 • ravnatelj, učiteljice 1. razreda s učenicima, Grad Split, medar
 • učenici i učitelji Škole
 • školska psihologica, učiteljice i učenici razredne nastave
Naziv teme: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
Ostvareni ciljevi:
 • Očuvanje i razvitak kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda.

 

 

 

 


Realizirani zadaci:
 • Obilježiti Dan kravate - učenici i djelatnici su taj dan u Školu došli s kravatama, u atriju Škole je priređen prigodni edukativni pano o povijesti kravate i načinu vezivanja kravate, a ovaj je dan obilježen i na mrežnoj stranici Škole; učenici su putem školskog razglasa govorili taj dan o značenju kravate
 • 2. DODATNI ZADATAK: Sudjelovanje u gradskom projektu Dioklecijanova škrinjica (djelomično zbog obustave nastave u školama)

Vrijeme realizacije:

18. listopad 2019.

 • DODATNI ZADATAK: ožujak 2020. (djelomično)

Nositelji:
 • Ravnatelj, školski psiholog te svi djelatnici i učenici Škole
 • učenici 3. razreda i učiteljice u suradnji s Gradom Splitom
Naziv teme: PRIJEVOZ
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestiti i poučiti učenike o utjecaju različitih oblika prijevoza na zdravlje čovjeka i okoliš.
 • Osposobiti učenike za sigurno kretanje na putu od kuće do škole te općenito, povećanje kvalitete prometne kulture učenika.

Realizirani zadaci:
 • CILJ 1.
  • Organizirati eko projektni dan na temu Prijevoz – put ka održivom načinu življenja
   • Bi je to dan bez školskog zvona, a tema ovogodišnjeg, 5. po redu, eko projektnog dana u našoj školi bila je Eko promet - put k održivom življenju. Kao i svake godine, dan je započeo tradicionalnom zajedničkom tjelovježbom pred školom. Nakon toga učenici sa svojim učiteljima, prema dogovoru uputili su se u učionice ili u školski okoliš gdje su se održavale radionice. Po završetku radionica, okupili smo se u atriju Škole gdje je svaka skupina učenika predstavila rezultate svog rada.
  • RADIONICE:
   • Učenici 1. a i b sa svojim učiteljicama Meri Zovko i Tihanom Ivković na ovaj eko prometni dan učili su kako sigurno doći od kuće do škole te pravila ponašanja u prometu.
   • Učenici 2. a i b sa svojim učiteljicama Sandom Bašić i Ivanom Bačić danas su bili đaci pješaci, slavili su sv. Franu – zaštitnika životinja, globalnog ekologa, rješavali zadatke teške i lake, smislili eko znak.
   • Učenici 3. a i b sa svojim učiteljicama Dijanom Gabrić i Slavenkom Ugrin napravili su strip o sv. Frani Asiškom.
   • Četvrtaši i njihove učiteljice Olga Cerić i Mirjana Žeravice s frau Jelenom Baturinom proučavali su buku. Ako niste znali okoliš može onečistiti i buka, to se zove zvučno zagađenje koje može utjecati na mentalno zdravlje ljudi i životinja. Tako  su tako 4. a i b  mjerili jačinu zvuka u našem okruženju.
   • Dio učenika 5. razreda i učiteljice Linda Radinović i Marina Molnar bavili su se, naravno, prometom. Izrađivali su prometne znakove i automobile te programirali kretanje automobila i pješaka u raskrižju.
   • Drugi dio učenika 5. razreda i učiteljica Ivana Čoko osmislili su novi izgled učionice Engleskog jezika, na temu Promet u Londonu.
   • Učenici 6. b s vjeroučiteljicom Niveskom Klarić bili su na hodočašću , tj. hodu do stobrečkih crkvica. Hodočašće je važan dio u životu svakog vjernika te nije vezano samo za kršćanstvo već za sve religije. Podsjeća nas da je čovjek od rođenja do smrti putnik, da za njega na ovom svijetu nema stalnog boravka. Ono predstavlja napor i žrtvu u hodu prema Božjem Kraljevstvu. 
   • Šestaši A razreda, tj. dio njih i naši Luka i Toni, s učiteljicom Silvanom Bilić Kovačević proučavali su utjecaj izgradnje autocesta na okoliš.
   • Drugi dio učenika 6. a s učiteljem Predragom Lovrinčevićem izrađivali su pano na temu upozorenja vozačima da sporije voze. Pano će se poslije preslikati kao grafit na prilazu škole.
   • Učenici 7. razreda s učiteljicom Ivonom Tolić Šimić proučavali su prijevozna sredstva u popularnoj glazbi i poeziji. 
   • Učiteljica Jerka Jakus i drugi dio sedmaša proučavali su alternativne izvore energije koji bi se mogli koristiti u budućnosti, a koji se djelomično i sada koriste, ali nam nisu toliko dostupni.
   • Učenici 8. b su tijekom ekskurzije u rujnu posjetili Tehnološki muzej pa spojili zabavno i korisno u projekt za eko dan.
   • Učenici 8. a razreda i naša Antonija s učiteljicama, Elom Ževrnjom i Sanjom Koštić bavili su se prometom. 
   • U učionici Biologije/Kemije proučavali su Utjecaj prometa na zagađenje zraka.
   • A u učionici matematike mjerili su opseg i površinu prometnih znakova.
  • Obilježiti Svjetski dan bez automobila  i Europski dan pješačenja
   • Inspiracija za eko projektni dan su nam bili Svjetski dan pješačenja i Svjetski dan zaštite životinja (4.10.). Za Svjetski dan životinja bio je odabran 4. listopada jer se toga dana slavi svetkovina sv. Franja Asiškog, sveca zaštitnika životinja i prijatelja prirode.​

CILJ 2.

Organizirati za učenike 1. razreda radionicu policijskih djelatnika u projektu Poštujmo naše znakove
Organizirati prometnu sekciju (INA) za učenike 5. razreda
Organizirati prometno – preventivnu edukaciju učenika 3., 4. i 5. razreda na Školskom prometnom poligonu, Split


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • CILJ 1.
  • Zadatak 1. i 2. - ravnatelj, stručni suradnici i svi učitelji, učenici
 • CILJ 2.
  • Zadatak 1. - PU splitsko-dalmatinska, školski psiholog, učiteljice i učenici 1. razreda
  • Zadatak 2. - učitelj – voditelj Prometne sekcije i učenici članovi Sekcije
  • Zadatak 3. - razrednici i učenici 1., 3., 4. i 5. razreda, HAK Split
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Omogućiti učenicima razumijevanje pojma energije i njene neuništivosti, te ih upoznati s različitim oblicima energije koje su dostupne čovjeku.
 • Uvježbavanje i postupanja djelatnika i učenika u slučaju izbijanja požara.

 


Realizirani zadaci:
 • CILJ 1.
 1. Obilježiti Svjetski dan izumitelja
 2. Izrada sunčevih kolektora
 3. Organizirati učeničke eko-patrole (praćenje štednje struje u školskom okruženju)
 4. Stvaranje učionice na otvorenom (nije realizirano zbog obustave nastave u školama)
 • CILJ 2.
 1.  Vatrogasna vježba (planirana u travnju prema rasporedu JVP, ali zbog obustave nastave u školama nije realizirana)

Vrijeme realizacije:

​Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Kristina Marušić, učiteljica fizike i matematike i učenici
 • Ela Ževrnja, učiteljica Prirode i učenici 6. razreda
 • Kristina Marušić, učiteljica fizike i matematike, Marija Knezović, učiteljica informatike te učenici predmetne nastave
 • učiteljice razredne nastave s učenicima
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Obrtno tehnička škola Split, Škola likovnih umjetnosti Split, ravnatelj, psiholog, domar, spremačice.
 • Javna vatrogasna postrojba Split, ravnatelj Škole, svi djelatnici i učenici Škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1.     POZOVI EKIPU

 Eko kodeks u akciju te zove,

povedi i prijatelje svoje!

Eko kodeks neka ekipa tvoja vidi,

pa da svi skupa postanemo eko ljudi.

 

2.     DORUČAK  (Zdrav život)

Doručak je važan,

bez njega ne možeš stvarat',

a nećeš bit' ni snažan.

 

3.     PRIJEVOZ

U školu pjehe je dobro doć',

nećeš loše proć'.

I bicikla je dobra stvar,

jer i s njom možeš putovat'.

Ali, prije toga, pravila trebaš dobro znat'!

Na trening pođi „Dvadesetpejom“.

Auto nije loša stvar,

al' u zraku stvara dar-mar.

 

4.     ZAŠTITA PRIRODE

Ako voliš čisti zrak,

posao ti može biti lak.

Prirodu pazi, zaštićeno ne gazi.

Školski vrt nije škrt.

Grablja i motike se lati,

pa će ti ploda dati.

 

5.     OTPAD

Ostatke od marende i voća,

bilo bi fer, baci u školski komposter.

Razvrstavat' otpad od sada trebaš znat'.

Stari papir i plastičnu ambalažu sakupljat'.

 

6. VODA

 Ako misliš sutra vode piti,

trebaš danas štedjeti.

Ako voda iz špine curi, po domara pojuri.

 

7.     ENERGIJA

 Svjetlo ne pali, ako sunce je vani.

Svjetlo ugasi, polarnog medvjeda spasi.

 

Napisali učenici OŠ Stobreč, 12.siječnja 2016.


Eko himna:

EKO ŠKOLA STOBREČ 
SAD SMO MI, 
ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI. 
OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS, 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 
NAŠ I NJEN SU SPAS. 
DA RAZVRSTAVAMO OTPAD – 
I NIJE NAJNOVIJA VIJEST, 
ALI ZA OČUVATI PRIRODU 
MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST! 
KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU – 
TO MI MORAMO UVESTI U MODU. 
ŽIVEĆI ZDRAVO, UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU, 
SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU. 

Tekst napisala: Ivana Bačić, učiteljica razredne nastave