Eko škola

Dječji vrtić Popovača

A.STEPINCA 3
44317 POPOVAČA

Telefon: 044 684 661
Fax: 044 684 663
E-mail: djecji.vrtic.popovaca@sk.t-com.hr
Web: http://vrtic-popovaca.hr/

Ravnatelj/ica: Andreja Zeman
Školski koordinatori: Marija Mišković, Marina Ovčariček, Marija Ginder
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Andreja Zeman-ravnateljica; Marija Ginder-pedagoginja, Marija Mišković-odgojiteljica, Marina Ovčariček-odgojiteljica - eko koordinatorice;
 • Tihana Bastalec i Zrinka Juratovac - predstavnice roditelja u projektu
 • Josip Mišković-gradonačelnika Popovače i Sandra Horvat Dželalija - predstavnici lokalne zajednice
 • Grad Popovača, NPB "Dr. Ivan Barbot" Popovača i Moslavina d.o.o - kumovi projekta
 • Blaženka Filipčić i Mateja Mihinac-odgojiteljice  i Josipa Nikolić,spremačica (PO Voloder)
 •  Ljerka Strilić, Željka Blažević, Helena Majnarić Barbarić, Sunčica Jerković, Branka Vujnović - odgojiteljice; Milivoje Andrić-domar; Ivana Pokas, Katarina Gosarić-spremačice - eko patrola vanjskog i unutarnjeg prostora
 • Dijana Kostecki Šarčević, Sandra Ortolan, Martina Rešetar, Ivana Trbušić, Antonija Faletar, Marija Dujić, Petra Antoliš, Tina Balaško - odgojiteljice - prikupljanje i arhiviranje foto-video dokumentacije
 • Martina Kunovec Kosar,Kristina Allakaj - odgojiteljice - uređenje promjenjivog panoa
 • Božica Čleković, Višnja Kunovec, Karolina Vincent, Marija Doknjaš, Veronika Josipović - odgojiteljice; Daniela Andrić, Elizabeta Kelčec, Suzana Štrk - spremačice - briga o biljkama u unutarnjem i vanjskom prostoru    
 • Patricija Bolešić - odgojiteljica - odnos s medijima
 • Anita Jurec - odgojiteljica - koordinator akcija prikupljanja i odlaganja starog papira

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ODVAJANJE I RECIKLIRANJE OTPADA : "Otpad nije smeće"
Cilj:
 • Potaknuti odgovornost i ekološku osviještenost kod djece, koju će prenijeti u svoju obitelj, zajednicu.
 • Odvajati otpad u svakodnevnom životu.

Zadatak:
 • formiranje eko centra u prostoru vrtića : prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada
 • usvajanje temeljnih znanja o ekologiji i recikliranju
 • osvijestiti djecu o važnosti očuvanja okoliša
 • potaknuti dječju brigu o okolini koja nas okružuje
 • potaknuti promjene u obiteljskom okruženju djece (sortiranje otpada, korištenje platnenih vrećica)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano kroz pedagošku godinu 2020./2021.

 • Provedba zadataka prati se prema planu djelovanja Eko-vrtića za tekuću godinu: EUROPSKI TJEDAN SMANJENJA NASTANKA OTPADA (21.-29.11.2020.), DAN PROTIV PLASTIČNIH VREĆICA U HRVATSKOJ (19.12.), SVJETSKI DAN EKOLOGIJE (22.2), SVJETSKI DAN ŠUMA (21.3.), SVJETSKI DAN VODA (22.3.), SAT ZA PLANETU ZEMLJU (30.3.) – UGAŠENA SVJETLA,  DAN PLANETE ZEMLJE (22.4.), DAN AKCIJE ZA KLIMU (15.5.), SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA (5.6.) i dr.

Nositelji:

Starija II. skupina "LAVIĆI".

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Praćenje stanja i ocjenjivanje- unutarnji prostor
Ostvareni ciljevi:
 • uključenost djece u kontinuirano praćenje provedbe eko projekta (kroz eko temu)
 • razvoj i stjecanje odgovornosti djece prema prostoru u kojem svakodnevno borave
 • stjecanje svjesnosti o važnosti štedljivog korištenja energije

Realizirani zadaci:
 • usvajanje navike o potrebi razvrstavanja otpada u predviđene spremnike (prema vrsti otpada i prema odgovarajućoj boji spremnika)
 • kontinuirano pražnjenje spremnika s otpadom
 • briga o urednosti unutarnjeg prostora (pospremanje igračaka, urednost stolova, pospremanje nakon obroka, urednost garderobe i dr)
 • razvijanje navike štednje vode (zatvaranje slavine: kod osobne higijene)
 • svakodnevno praćenje štednje energije u SDB 8 gašenje svijetla kada nisu potrebna, te kod izlaska iz SDB)
 • briga o cvijeću (zalijevanje, presađivanje...)
 • važnost svakodnevnog prozračivanja soba dnevnog boravka

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, kroz pedagošku godinu 2020./2021.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina, odgajatelji i svi zaposlenici DV.

Naziv teme: Praćenje stanja i ocjenjivanje- vanjski prostor
Ostvareni ciljevi:
 • stjecanje odgovornosti prema vanjskom prostoru u kojem djeca svakodnevno borave
 • uključenost djece u svakodnevnu brigu o prostoru  dvorišta vrtića i igrališta, te održavanje prostora čistim i urednim

Realizirani zadaci:
 • odvajanje otpada u kante za otpad postavljene na vanjskom prostoru vrtiću (odvajanje prema zadanim bojama spremnika i vrsti otpada)
 • briga o cjetnjaku u prostoru dvorišta
 • pospremanje igračaka i rekvizita na vanjskom prostoru u za to predviđene spremnike i mjesta za odlaganje

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, kroz cijelu pedagošku godinu 2020./2021.


Nositelji:

Sve odgojne skupine vrtića, uključujući i djelatnike ustanove.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Voli i misli na prirodu, jer sve što je u prirodi, dio je nas"


Eko himna:

EKO VRTIĆ TO SMO MI,

MI SMO EKO ZELENI.

ZDRAVO SE HRANIMO

I PRIRODU BRANIMO

I NA TO SMO PONOSNI.

EKO VRTIĆ TO SMO MI,

MI SMO EKO ZELENI,

ZDRAVO SE HRANIMO,

ZEMLJU SVOJU VOLIMO,

EKO, EKO, TO SMO MI.

PRIRODU ČUVAMO,

SMEĆE SORTIRAMO,

PAPIRE RECIKLIRAMO,

CVIJEĆE NE TRGAMO,

DRVEĆE SADIMO

I PARKOVE GRADIMO.

EKO VRTIĆ TO SMO MI,

MI SMO EKO ZELENI,

ZDRAVO SE HRANIMO

I PRIRODU BRANIMO

I NA TO SMO PONOSNI!

EKO VRTIĆ, TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI,

ZDRAVO SE HRANIMO,

ZEMLJU SVOJU VOLIMO,

EKO EKO TO SMO MI.

PARKOVE GRADIMO,

DRVEĆE SADIMO

I NA TO SMO PONOSNI,

EKO VRTIĆ TO SMO MI!