Eko škola

Dječji vrtić Popovača

A.STEPINCA 3
44317 POPOVAČA

Telefon: 044 684 661
Fax: 044 684 663
E-mail: djecji.vrtic.popovaca@sk.t-com.hr
Web: http://vrtic-popovaca.hr/

Ravnatelj/ica: Andreja Zeman
Školski koordinatori: Marija Mišković, Marina Ovčariček, Marija Ginder
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:

A.Z., M.G., M.O.,M.M., H.M.B., B.V.,D.K.Š.,V.J.,M.D., M.M., LJ.S., S.O., M.D., V.K., B.B., N.Š., A.F., J.P., S.J. M.M., A.F., D.M., B.Č., Ž.B., A.J., S.K., M.K.K., P.A., M.Z.. B.F.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Tradicija
Cilj:

Osvješćivanje djece na važnost i očuvanje tradicije i običaja moslavačkog kraja.


Zadatak:
 • Upoznavanje s kulturnim običajima našeg kraja 
 • Upoznavanje s folklorom i tradicijskim pjesmama
 • Posjet kulturnih znamenitosti moslavačkog kraja i doživljaji 
 • Upoznavanje sa starinama i tradicijskim igračkama
 • Radne aktivnosti (sadnja starinskih sorti biljaka; izrada pekarskih proizvoda i sl.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • dokumentacija skupine i web stranica vrtića

Nositelji:

Sve odgojne skupine.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Praćenje stanja i ocjenjivanje - unutarnji prostor
Ostvareni ciljevi:
 • uključenost djece u kontinuirano praćenje provedbe eko projekta
 • razvoj i stjecanje odgovornosti djece prema prostoru u kojem svakodnevno borave
 • osvještavanje o važnosti štedljivog korištenja energije

Realizirani zadaci:
 • usvajanje navike o potrebi razvrstavanja otpada u predviđene spremnike i ponovna upotreba predmeta i materijala
 • kontinuirano pražnjenje spremnika
 • svakodnevno praćenje štednje energije u SDB (gašenje svjetla, zatvaranje slavine vode kada nije potreba za istima)
 • briga o biljkama u prostoru (redovito zalijevanje, presađivanje)
 • naglašavati važnost svakodnevnog prozračivanja SDB
 • briga o urednosti unutarnjeg prostora (pospremanje igračaka, urednost stolova, polica, urednost garderobe)

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano kroz pedagošku godinu 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji svih odgojnih skupina.

Naziv teme: Praćenje stanja i ocjenjivanje - vanjski prostor
Ostvareni ciljevi:
 • uključenost djece u svakodnevnu brigu o vanjskom prostoru vrtića i igrališta - održavanje prostora čistim i urednim
 • stjecanje odgovornosti prema vanjskom prostoru u kojem djeca svakodevno borave 

Realizirani zadaci:
 • briga o cvjetnjaku i povrtnjaku (izrada povrtnjaka)
 • odlaganje otpada u kante za otpatke postavljene na vanjskom prostoru vrtića i igrališta - odvajanje otpada
 • pospremanje igračaka na vanjskom prostoru - održavanje prostora čistim i urednim

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano kroz cijelu pedagošku godinu 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji svih odgojnih skupina.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"VOLI I MISLI NA PRIRODU JER SVE ŠTO JE U PRIRODI, DIO JE NAS!"


Eko himna:

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

I PRIRODU BRANIMO

I NA TO SMO PONOSNI.

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

ZEMLJU SVOJU VOLIMO

EKO, EKO TO SMO MI.

PRIRODU ČUVAMO

SMEĆE SORTIRAMO

PAPIRE RECIKLIRAMO.

CVIJEĆE NE TRGAMO

DRVEĆE SADMO

 I PARKOVE GRADIMO.

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

 I PRIRODU BRANIMO

I NA TO SMO PONOSNI!

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

ZEMLJU SVOJU VOLIMO

EKO EKO TO SMO MI.

PARKOVE GRADIMO

DRVEĆE SADIMO

I NA TO SMO PONOSNI,

EKO VRTIĆ TO SMO MI.