Eko škola

Dječji vrtić Popovača

A.STEPINCA 3
44317 POPOVAČA

Telefon: 044 684 661
Fax: 044 684 663
E-mail: djecji.vrtic.popovaca@sk.t-com.hr
Web: http://vrtic-popovaca.hr/

Ravnatelj/ica: Jasna Nociar
Školski koordinatori: Marija Mišković, Marina Ovčariček, Marija Ginder
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Eko kordinatori: Marija Ginder, Marija Mišković i Marina Ovčariček
 • Kumovi eko odbora: Jasmina  Uroda Kutlić (roditelj), Grad Popovača (gradonačelnik sa suradnicima), EKO Moslavina Kutina

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Energija - pokretač života
Cilj:
 • osvijestiti djecu o važnosti i potrebi štednje energije
 • upoznati djecu sa obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije

 


Zadatak:
 • upoznavanje činjenica, pojmova i procesa (čitanje slikovnica, enciklopedija; posjeti, izrada plakata, proučavanje audio i video materijala, izrada maketa od PNM)
 • poticati aktivan odnos prema potrošnji energije
 • provođenje različitih istraživačkih i praktičnih aktivnosti  (istraživanje energije vjetra-izrada vjetrenjače; istraživanje energije vode-izrada vodenice; istraživanje energije sunca-posjet solarnoj klupi u gradu; aktivnosti na temu Energija i otpad-upoznavanje sa vrstama spremnika za otpad, sortiranje otpada, izrada spremnika; aktivnosti na temu Hrana kao izvor energije-sadnja vrta, istraživanje različitih vrsti žitarica, zrdava i nezdrava hrana, izrada prirodnog soka;energija tijela-svakodnevna tjelovježba, boravak na zraku, različite aktivnosti kroz obilježavanje Tjedna kretanja; Obnovljivi i neobnovljivi oblici energije; Biootpad-aktivnost kompostiranje, aktivnost recikliranja papira i dr.
 • provođenje likovnih aktivnosti kroz različite likovne tehnike
 • razvijanje sposobnosti mišljenja uspoređivanjem, usustavljivanjem, izlučivanjem, apstrahiranjem, odabiranjem i odlučivanjem (npr. aktivnosti vezane uz Europski dan bez automobila, Svjetski dan hrane, Dana očuvanja energije, Dan sunca i dr.)
 • razvijanje sposobnosti izražavanja govorom, pokretom, pismom i glazbom
 • posjeti (posjet solarnoj klupi u gradu, posjet obitelji kod koje smo se upoznali sa solarnim pločama, posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu i dr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano kroz pedagošku godinu 2018./2019.

 • Provedba zadataka prati se prema Planu djelovanja Eko-vrtića za tekuću godinu (obilježavanje važnih datuma i posjeti)

Nositelji:
 • Starija skupina Slonići

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije
Ostvareni ciljevi:
 • upoznati djecu s vrstama obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

Realizirani zadaci:
 • razgovor o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije
 • gledanje video-zapisa o obnovljivim izvorima energije
 • izrada plakata
 • posjet obitelji koja koristi solarne ploče kao izvor energije
 • posjet "pametnoj" klupi u centru grada
 • posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu

Vrijeme realizacije:

Drugo polugodište radne godine


Nositelji:
 • Starija skupina Slonići
Naziv teme: Hrana kao izvor energije
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati svijest djece o važnosti zdrave prehrane i značaju za ljudsko tijelo

Realizirani zadaci:
 • izrada piramide zdrave prehrane
 • radne aktivnosti na vrtu
 • sadnja i sijanje povrća uz brigu i obilježavanje naziva povrća
 • planirana konzumacija uzgojenog eko povrća

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano tijekom radne godine


Nositelji:
 • Mješovita i starije odgojne skupine
Naziv teme: Energija i otpad
Ostvareni ciljevi:
 • osvješćivanje djece o važnosti i značaju pravilnog zbrinjavanja svih vrsti otpada
 • upoznavanje djece s novootvorenim reciklažnim dvorištem u našem gradu

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje djece vrstama i izgledu spremnika za otpad
 • izrada spremnika za otpad u SDB
 • razvrstavanje otpada u skupini
 • posjet predstavnika Komunalnog poduzeća grada Popovača našem vrtiću
 • edukativna prezentacija za djecu
 • izrada plakata

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano kroz pedagošku godinu


Nositelji:
 • Starija skupina Slonići
Naziv teme: Praćenje stanja i ocjenjivanje-unutarnji prostor
Ostvareni ciljevi:
 • uključenost djece u kontinuirano praćenje provedbe eko projekta
 • razvoj i stjecanje odgovornosti djece prema prostoru u kojem svakodnevno borave
 • stjecanje svijesti o važnosti štedljivog korištenja energije - provedba i dokumentacija aktivnosti vezanih uz glavnu temu-ENERGIJA-u registratoru

Realizirani zadaci:
 • usvajanje navike o potrebi razvrstavanja otpada u predviđene spremnike prema boji u sobi dnevnog boravka
 • kontinuirano pražnjenje spremnika s otpadom
 • svakodnevno praćenje štednje energije u SDB (gašenje svjetla prilikom odlaska van te kada ono nije potrebno)
 • ugradnja novih štednih žarulja u svim prostorijama vrtića (znatna ušteda energije)
 • razvijanje navike štednje vode (zatvaranje slavine prilikom pranja zubi i nakon pranja ruku)
 • briga o cvijeću (redovito zalijevanje, presađivanje i sl.)
 • važnost svakodnevnog prozraćivanja soba dnevnog boravka
 • briga o urednosti unutarnjeg prostora (spremanje igračaka, urednost stolova, pospremanje nakon obroka, pospremanje četkica za pranje zubi, urednost garderobe i dr.)

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, spremačice
Naziv teme: Praćenje stanja i ocjenjivanje-vanjski prostor
Ostvareni ciljevi:
 • stjecanje odgovornosti prema vanjskom prostoru u kojem djeca svakodnevno borave
 • uključenost djece u svakodnevnu brigu o prostoru dvorišta vrtića i igrališta i održavanja prostora urednim

Realizirani zadaci:
 • odlaganje otpada u  kante za otpad postavljene na vanjskom području vrtića - razvrstavanje otpada u odgovarajuće spremnike
 • briga o cvjetnjaku i povrtnjaku (sađenje novih sadnica, zalijevanje, okopavanje, označavanje biljaka-imenovanje biljke, pisanje i postavljanje naziva biljke)
 • postavljanje plastenika
 • briga o biljkama u plasteniku
 • pospremanje igračaka na vanjskom prostoru u za to predviđene spremnike

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano kroz cijelu pedagošku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, domar

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

VOLI I MISLI  NA PRIRODU JER SVE ŠTO JE U PRIRODI, DIO JE NAS!


Eko himna:

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

I PRIRODU BRANIMO

I NA TO SMO PONOSNI.

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

ZEMLJU SVOJU VOLIMO

EKO EKO TO SMO MI.

PRIRODU ČUVAMO

SMEĆE SORTIRAMO

PAPIRE RECIKLIRAMO.

CVIJEĆE NE TRGAMO

DRVEĆE SADIMO

I PARKOVE GRADIMO.

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

I PRIRODU BRANIMO

I NA TO SMO PONOSNI!

EKO VRTIĆ TO SMO MI

MI SMO EKO ZELENI

ZDRAVO SE HRANIMO

ZEMLJU SVOJU VOLIMO

EKO EKO TO SMO MI.

PERKOVE GRADIMO

DRVEĆE SADIMO

I NA TO SMO PONOSNI,

EKO VRTIĆ TO SMO MI!