Eko škola

Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac

Dravska 6
48361 Kalinovac

Telefon: 048 883 272
Fax: 048 883 272
E-mail: mirjana.bazijanec@skole.hr
Web: http://os-kalinovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirjana Bazijanec
Školski koordinatori: Jasna Miklaušić - eko koordinatorica škole, Katarina Ređep - voditeljica eko družine
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Sakupljanje starih baterija

  Cijelo godišnji projekt u suradnji sa tvrtkom FRIŠ iz Križevaca. Provodi se u obliku natjecanja među razredima. Na kraju nastavne godine najbolji sakupljači zaslužuju nagradu. Nagrada je odlazak na bazene Cerine u Koprivnici. Na taj način osim očuvanja prirode provodimo i zdravstveni odgoj

 • Sakupljanje starog papira

  U našem mjestu postoje kontenjeri na nekoliko mjesta za sve vrste otpada. Odvoz vrši UNIJA papir iz Koprivnica. Sva sredstva se uplaćuju na račun škole. Pomoću tih sredstava popunjavamo knjižni fond.

 • Sakupljanje plastičnih čepova

  Humanitarna akcija za oboljele od leukemije i limfoma.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 •  Učenici/učenice
  • Petra Barić
  • Ivan Belobrk
  • Šimun Golub
  • Ante Golubić
  • Emili Ivandija
  • Zvonimir Stankur
  • Klara Vucikuja
 • Mirjana Bazijanec - ravnateljica 
 • Katarina Švarbić - pedagoginja
 • Ivanka Pantelić - roditelj
 • Goran Muktić - domar
 • Đurđica Miklić - spremačica
 • Ankica Hadžija - spremačica
 • Slavica Lacković - tajnica/računovođa
 • Danijel Zvonar - načelnik Općine
 • Katarina Ređep - učiteljica, voditeljica ekološke skupine
 • Jasna Miklaušić - učiteljica, ekokoordinatorica škole

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Edukacija o problematici otpada i njegovom štetnošću za okoliš. 

Zadatak:
 • Edukacija učenika putem predavanja te provođenje radionica i izrada materijala od otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Izrađuju se proizvodi.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, općina Kalinovac.
Naziv teme: Školska poučna staza
Cilj:
 • Izrada i uređenje školske poučne staze, sadnja ljekovitih biljaka i njihova uporaba.

Zadatak:
 • Svaki razred treba napraviti svoju gredicu u koju sadi, po dogovoru, ljekovito bilje. Gredica se održava. Biljke se ubiru te se dobivaju razni proizvodi. Poučna staza će služiti za nastavu na otvorenom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Praćenjem rasta biljaka i krajnjim proizvodima.

Nositelji:
 • Učenici, roditelji, učitelji, ostali djelatnici škole.
Naziv teme: Uređenje škole i okoliša škole
Cilj:
 • Urediti unutarnji i vanjski prostor škole.

Zadatak:
 • Tijekom godine održati čistoću unutrašnjih i vanjskih prostora.
 • Oplemeniti prostore zelenilom i biljkama, ovisno o godišnjem dobu. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, domar, spremačice.
Naziv teme: Štednja struje, vode
Cilj:
 • Štedjeti sve oblike energije racionalnim korištenjem.

Zadatak:
 • Pratiti potrošnju energije.
 • Edukacija djece kroz predavanja, akcije , praćenja podataka.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Kroz očitavanje podataka.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, domar, računovodstvo, spremačice.
Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Sakupljajući čepove činimo dobro za okoliš te ujedno činimo dobro djelo i pomažemo Udruzi oboljelih od leokemije i limfoma.

Zadatak:
 • Sakupljati čepove tijekom godine kako bi činili dobro djelo i pomogli oboljelima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Praćenje se vrši bilježenjem količine čepova pri odvozu.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji.
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija i akumulatora
Cilj:
 • Educirati učenike o pravilnom postupanju s otpadom i doprinosu očuvanju okoliša.

Zadatak:
 • Sakupljati baterije i stare akumulatore tijekom cijele godine. Osvijestiti kod djece kolika je štetnost ako se zadrže u prirodi. Sakupljanjem dolazimo i do nagrada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Mjesečnim bilježenjem sakupljenih baterija po razredima.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, tvrtka "Friš" iz Križevaca.
Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i pravilnog  gospodarenja otpadom  kod djece i odraslih.

Zadatak:
 • Sakupljanje starog papira tijekom cijele godine.
 • Smanjenje papirnog otpada.
 • Korištenje starog papira u nastavi, recikliranje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019:/2020.


Nositelji:
 • roditelji, djeca, učitelji, ostali djelatnici škole, općina Kalinovac, Unija papir.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dani kruha, zahvalnosti za plodove Zemlje
Ostvareni ciljevi:

Realizirano.


Realizirani zadaci:

Dana 20. listopada (nedjelja) OŠ Ivan Lacković Croata je zaokružila proslavu Dana kruha i zahvalnosti koju je započela 17. listopada (četvrtak) u školi. Zahvalni na darovima, učenici su pripremili svoje darove kako bi obilježili ovaj dan. Neizmjerno je važno shvatiti kolika je moć i važnost zahvalnosti. Vrlo je malo onih koji istinski osjećaju zahvalnost i cijene ono što imaju. Ili će reći da je to što imaju dobro, ali je ipak šteta što nemaju nešto bolje. Sposobnost čovjeka da bude zahvalan vrlo malo ovisi o njegovom posjedovanju stvari.


Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:

Učenici, roditelji, učitelji, ostali djelatnici škole, župnik.

Naziv teme: Održive misli
Ostvareni ciljevi:

Realizirani su ciljevi.


Realizirani zadaci:
 • Osnovna škola Ivan Lacković Croata  Kalinovac zajedno sa susjednim školama i vrtićima, te općinama s područja grada Đurđevca  sudjeluje u projektu „Održive misli“.
 • Projekt je  financiran iz sredstava EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezije 2014. -2020. i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te ima za cilj predstaviti problematiku otpada i njegovu štetnost na okolinu. 
 • U sklopu projekta obradile su  se teme: gospodarenje otpadom, prikupljanje otpada, recikliranje i ponovna upotreba. Sudjelovanjem u projektu Škola nastavlja djelovati i promicati ciljeve eko škole, te time  opravdati dijamantni status eko škole.
 • Aktivnost koja  se je provodila u osnovnim školama bazira se na ponovnoj upotrebi predmeta koji se može izraditi od prikupljenog otpada.
 • Ove godine tema projekta je izrada igračke od otpadnog materijala (npr. od plastičnih boca, plastičnih čaša, starih guma, starih žica, tkanine, papira, CD-a i slično). U izradi su  sudjelovali učenici od prvog do osmog razreda osnovnih škola.
 • Iz svakog razreda su se odabrala po dva najbolja rada koja su sudjelovala na školskom natjecanju. Radovi su biti javno izloženi u prostoru Škole.

Vrijeme realizacije:

Rujan - listopad 2019.


Nositelji:

Učitelji, roditelji, rvnateljica, stručni suradnik knjižničar, općina Kalinovac, gospođa Sonja Hlebar.

Naziv teme: Uskrsna radionica
Ostvareni ciljevi:

Nije realizirana zbo COVID-a19.


Realizirani zadaci:

Djeca su kod kuće izrađivala pisanice.


Vrijeme realizacije:

Veljača - ožujak 2020.


Nositelji:

Učenici, učiteljica.

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:

Cilj je ostvaren.


Realizirani zadaci:

U mjesecu listopadu obilježen je Dan kravate na načine: nošenje kravate. gledanje videozapisa, učenici su na školskom dvorištu oblikovali kravatu, slikanje na satu likovne kulture.


Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:

Učenici , svi djelatnici.

Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova-humanitarna akcija
Ostvareni ciljevi:

Cilj je ostvaren.


Realizirani zadaci:

Plastični čepovi se sakupljaju u velikoj količini te je ostvaren najvažniji dio. pomoći bolesnima.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učitelji.

Naziv teme: Sakupljanje starih baterija
Ostvareni ciljevi:

Kod djece i mmještana je razvijena svijest o prikupljanju starih baterija. Na taj način čuvamo okoliš. Cilj je ostvaren.


Realizirani zadaci:

Baterije se sakupljaju po razredima. Sakupljanje ima natjecateljski karakter. 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, razrednici , eko koordinatorica, voditeljica ekološke skupine.

Naziv teme: SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA
Ostvareni ciljevi:

Cilj je ostvaren kroz cjelogodišnje sakupljanje i uporabu starog papira.


Realizirani zadaci:

U suradnji sa općinom Kalinovac u mjestu postoji više kontenjera za stari papir. Škola je zadužena pratiti popunjenost kontenjera. Odvoz je u dogovoru sa Unija papirom. Sva sakupljena sredstva koriste se u opremanje knjižnog fonda.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učitelji, ostali zaposlenici škole, predstavnici općine, Unija papir.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Nađi prirodi spas jer to je dobro za nas!

U našoj školi struja se štedjeti mora-to je baš fora!

Odvajaj otpad i štedi vodu  ti, priroda će ti vratiti!

Uz više truda , smeća manje svuda!


Eko himna:

Mi čuvamo cvijeće,

pazimo na drveće.

Brinemo se za lastavice, rode

i naše čiste vode.

 

Volimo životinje sve

leptir, sova, žaba, ovca...

Mi smo Eko škola Kalinovca.

 

Ako prirodu taknu nježne ruke tvoje,

vratit će joj sjaj i stare boje.

Zato otpad odvoji ti 

da bi sretno živjeli.

 

Volimo...