Eko škola

Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac

Dravska 6
48361 Kalinovac

Telefon: 048 883 272
Fax: 048 883 272
E-mail: mirjana.bazijanec@skole.hr
Web: http://os-kalinovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirjana Bazijanec
Školski koordinatori: Jasna Miklaušić - eko koordinatorica škole, Katarina Ređep - voditeljica eko družine
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Sakupljanje starih baterija

  Cijelo godišnji projekt u suradnji sa tvrtkom FRIŠ iz Križevaca. Provodi se u obliku natjecanja među razredima. Na kraju nastavne godine najbolji sakupljači zaslužuju nagradu. Nagrada je odlazak na bazene Cerine u Koprivnici. Na taj način osim očuvanja prirode provodimo i zdravstveni odgoj

 • Sakupljanje starog papira

  U našem mjestu postoje kontenjeri na nekoliko mjesta za sve vrste otpada. Odvoz vrši UNIJA papir iz Koprivnica. Sva sredstva se uplaćuju na račun škole. Pomoću tih sredstava popunjavamo knjižni fond.

 • Sakupljanje plastičnih čepova

  Humanitarna akcija za oboljele od leukemije i limfoma.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Hana Grgec
 • Iva Grgec
 • Lovro Kopričanec
 • Ante Golubić
 • Mihael Vucikuja
 • Leon Crnčić
 • Jelena Hadžija
 • Sara Đurišević
 • Anamarija Đipalo
 • Sara Špoljar
 • Mirjana Bazijanec - ravnateljica
 • Jasna Miklaušić - učiteljica ( ekokoordinatorica škole)
 • Katarina Ređep - učiteljica
 •  Slavica Lacković - tajnica
 • Đurđica Miklić - spremačica
 • Ankica Hadžija - spremačica
 •  Goran Muktić - domar
 • Danijel Zvonar - načelnik općine
 • Daniela Jurković Peić - roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređenje škole i okoliša škole
Cilj:
 • Urediti prostor škole i okoliša. Razvijati ekološku svijest učenika.

Zadatak:
 • sadnja cvijeća
 • izrada posuda za cvijeće
 • održavanje čistoće prostora
 • ekološka akcija čišćenja igrališta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine.

Nositelji:
 • Učenici i svi zaposlenici škole.
Naziv teme: Školska poučna staza
Cilj:
 • Sadnja biljaka na školskoj školskoj poučnoj stazi. Proučavanjenjezina podrijetla, ljekovitosti, ekonomičnosti.

Zadatak:
 • sadnja biljaka i briga o njima
 • bilježenje podataka
 • fotografiranje
 • berba proizvoda
 • prodaja na sajmu
 • prezentacija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine

Nositelji:
 • učenici i razrednici, roditelji
Naziv teme: Dan kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje
Cilj:
 • Provođenje zdravog načina prehrane u školi.Upoznavanje s nastajanjem kruha i krušnih proizvoda.

Zadatak:
 • izrada krušnih proizvoda i blagovanje
 • izrada plakata i prezentacije
 • obilježavanje u školi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Mjesec listopad 2020. godine

Nositelji:
 • učenici, učitelji, svi zaposlenici škole
Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Razvijati ekološku svijest o lošem utjecaju plastičnih predmeta na okoliš. Razvijati empatiju i humanitarnu svijest.

Zadatak:
 • sakupljanje čepova 
 • spremanje čepova i odvoz

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • učenici, učitelji, domar
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija i akumulatora
Cilj:
 • Poticati svijest učenika o potrbi pravilnog zbrinjavanja starih baterija.Usmjeriti ih na važnost odvajanja otpada. Razvijati ekološku svijest.

Zadatak:
 • učenici sakupljaju stare baterije po razredu
 • brojenje baterija i odlaganje u spremnike
 • natjecateljski dio, nagrade

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, ekokoordinatorica, domar, tvrtkaFRIŠ iz Križevaca.
Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:
 • Uočiti bitnost procesa sakupljanja, razvrstavanja i recikliranja papira čuvajući od sječe naše šume. Razvijati ekološku svijest.

Zadatak:
 • sudjelovati u akcijama te bilježenje podataka
 • osvijestiti i motivirati cijelu zajednicu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine
 • Bilježenje podataka koje obavlja računovođa.

Nositelji:
 • učenici
 • mještani
 • tajnica
 • Unija papir

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan kruha i zdravog doručka
Ostvareni ciljevi:
 • Ostvaren je zadani cilj

Realizirani zadaci:
 • Provedene su različite aktivnosti po razredima od pravljenja kruha i kolača, osmišljavanje zdravog doručka, prezentacije, izrade plakata.

Vrijeme realizacije:
 • listopad

Nositelji:
 • Učenici, razrednici, spremačice, kuharica, tajnica, ravnateljica
Naziv teme: Uskrsna radionica
Ostvareni ciljevi:
 • Ostvareni su ciljevi

Realizirani zadaci:
 • Članovi školske zadruge Kalina proveli su radionice i prezentirali svoje radove na Uskrsnom sajmu koji je bio veoma uspješan.

Vrijeme realizacije:
 • Ožujak, travanj

Nositelji:
 • Učenici, voditelji slobodnih aktivnosti, roditelji i ostali mještani
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Ostvaren je zadani cilj

Realizirani zadaci:
 • Svaki razred je obilježio Dan kravate.

Vrijeme realizacije:
 • Listopad

Nositelji:
 • Učenici i razrednici
Naziv teme: SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je ostvaren

Realizirani zadaci:
 • Postigli smo da na razini mjesta imamo kontenjere gdje mještani odlažu stari papir. U samoj školi smanjuje se potrošnja papira.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom godine

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, mještani, Unija papir
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je ostvaren. Učenici su uključili svoje roditelje, susjede u pravilno zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Redoviti su u sakupljanju.

Realizirani zadaci:
 • Zbog epidemiološke situacije ove godine nije se u mogućnosti realizirati izlete za najbolje sakupljače.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom godine

Nositelji:
 • Učenici, roditelji , razrednici , tvrtka Friš iz Križevaca.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Nađi prirodi spas jer to je dobro za nas!

Odvajaj otpad i štedi vodu ti. To će ti priroda vratiti!

U našoj školi struja se štedjeti mora, baš fora!!!


Eko himna:

Mi čuvamo svijeće, pazimo na drveće.

Brinemo za lastavice, rode i naše čiste vode.

Ako prirodu taknu nježne ruke tvoje, vratit će sjaj i stare boje.

Zato otpad odvoji ti da bi sretno živjeli!!!

Volimo životinje sve!!!

Leptir, sova, žaba, ovca...Mi smo eko škola Kalinovca!!!