Eko škola

Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac

Dravska 6
48361 Kalinovac

Telefon: 048 883 272
Fax: 048 883 272
E-mail: mirjana.bazijanec@skole.hr
Web: http://os-kalinovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirjana Bazijanec
Školski koordinatori: Jasna Miklaušić - eko koordinatorica škole, Katarina Ređep - voditeljica eko družine
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Sakupljanje starih baterija

  Cijelo godišnji projekt u suradnji sa tvrtkom FRIŠ iz Križevaca. Provodi se u obliku natjecanja među razredima. Na kraju nastavne godine najbolji sakupljači zaslužuju nagradu. Nagrada je odlazak na bazene Cerine u Koprivnici. Na taj način osim očuvanja prirode provodimo i zdravstveni odgoj

 • Sakupljanje starog papira

  U našem mjestu postoje kontenjeri na nekoliko mjesta za sve vrste otpada. Odvoz vrši UNIJA papir iz Koprivnica. Sva sredstva se uplaćuju na račun škole. Pomoću tih sredstava popunjavamo knjižni fond.

 • Sakupljanje plastičnih čepova

  Humanitarna akcija za oboljele od leukemije i limfoma.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. razred - Petra Barić
 • 2. razred - Matej Krčmar
 • 3. razred - Benjamin Ivanov
 • 4. razred - Veronika Ivanov
 • 5. razred - Sara Špoljar
 • 6. razred - Ivan Vlašić
 • 7. razred - Šimun Golub
 • 8. razred - Marko Miklaušić
 • 9. roditelj - Ivanka Pantelić
 • 10. načelnik Općine Kalinovac - Danijel Zvonar
 • 11. ravnateljica škole - Mirjana Bazijanec
 • 12. tajnica - Slavica Lacković
 • 13. profesor tehničke kulture i fizike - Darijo Čamilović
 • 14. učiteljica prirode - Katarina Ređep
 • 15. učiteljica razredne nastave - Jasna Miklaušić
 • 16. domar - Goran Muktić
 • 17. spremačica - Đurđa Miklić
 • 18. spremačica - Ankica Hadžija

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projekat \
Cilj:
 • predstaviti problematiku otpada i njegovu štetnost na okolinu
 • ponovna upotreba predmeta koji se mogu izraditi od otpadnog materijala

Zadatak:
 • obrada kroz četiri teme: godpodarenje otpadom, prikupljanje otpada, recikliranje i ponovna uporaba
 • izrada nakita
 • predavanje za učenike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici
Naziv teme: Štednja struje, vode
Cilj:
 • štednja energenata
 • osvijestiti važnost energije za život ljudi

Zadatak:
 • gasiti svjetla pri izlasku iz učionice
 • otvarati zavjese
 • gasiti radijatore
 • pravilno korištenje vode

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. od rujna do lipnja.


Nositelji:
 • učenici, razrednici
Naziv teme: Uređenje škole i okoliša škole
Cilj:
 • urediti školski prostor
 • uređenje školskog okoliša

Zadatak:
 • održavati škoski prostor čistim, zanimljivim
 • sadnja cvijeća u cvjetnjake -korišteni reciklirani materijali
 • redovito uređenje školskih panoa zadanim ekološkim temama
 • održavanje urednosti školskog okoliša
 • sadnja cvijeća
 • provođenje razrednih akcija i čišćenje okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici, djelatnici škole.
Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • osvjestiti učenike, roditelje, lokalnu zajednicu o važnosti humanitarnog djelovanja

Zadatak:
 • znati da skupljanjem pomažeš drugima
 • štititi okoliš od štetnog djelovanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. od rujna do lipnja.


Nositelji:
 • svi učenici, roditelji, razrednici.
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija i akumulatora
Cilj:
 • razvijanje svijesti o pravilnom gospodarenju otpadom kod učenika i odraslih
 • zaštititi prirodu od opasnih kiselina

Zadatak:
 • pravilno sortiranje otpada
 • kroz nastavne sadržaje obraditi temu
 • međurazredna natjecanja
 • nagrade za najskupljače

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine od rujna do lipnja.


Nositelji:
 • svi učenici, razrednici, roditelji, tvrtka FRIŠ iz Križevaca.
Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:
 • razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i pravilnom gospodarenju otpadu kod djece i odraslih
 • zaštita šuma

Zadatak:
 • sakupljanje starog papira i odlaganje u za to predviđene spremnike
 • reciklirati otpad
 • obraditi sadržaje vezane uz zaštitu i očuvanje šumskih površina
 • suradnja s lokalnom zajednicom 
 • od sredstava, obnavljanje knjižnog fonda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici, djelatnici škole, roditelji, lokalna zajednica, Unija papir

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uskrsna radionica
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi su ostvareni

Realizirani zadaci:
 • Izrađivali smo pisanice na starinski način te smo koristili otpadni materijal.

Vrijeme realizacije:

Mjesec ožujak 2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji.
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je ostvaren.

Realizirani zadaci:
 • Obilježili smo dan kravate . Razrednici su sa djecom oslikavali veliku kravatu ispred škole, na satovima likovnog su također slikali te su se upoznali sa postankom kravate.

Vrijeme realizacije:

Mjesec listopad 2018.


Nositelji:
 • Učenici i razrednici.
Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova-humanitarna akcija
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je ostvaren.

Realizirani zadaci:
 • Zadaci su u potpunosti realizirani.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija
Ostvareni ciljevi:
 • Ciljevi su ostvareni.

Realizirani zadaci:
 • Izvršeno je prebrojavanje baterija. Najviše baterija sakupili su učenici 8,6 i 1 razreda. Kao nagradu će imati odlazak na bazene u Koprivnici. Osim što čuvaju okoliš biti će igre i zabave.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, tvrtka FRIŠ.
Naziv teme: SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je ostvaren.

Realizirani zadaci:
 • Redovito se sakuplja stari papir u spremnike u mjestu. Papir se koristi za izradu novih predmeta za sajmove, na nastavnim predmetima.

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, lokalna samouprava, Unija papir

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Nađi prirodi spas jer to je dobro za nas !!!

Uz više truda , smeća manje svuda !!!


Eko himna:

Mi čuvamo cvijeće, pazimo na drveće.

Brinemo za lastavice, rode i naše čiste vode.

 

Volimo životinje sve!

Leptir, sova, žaba, ovca...

Mi smo Eko škola Kalinovca!

 

Ako prirodu taknu nježne ruke tvoje,

vratit će joj sjaj i stare boje!

 Zato otpad odvoji ti 

da bi sretno živjeli!!!

Volimo...