Eko škola

Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac

Dravska 6
48361 Kalinovac

Telefon: 048 883 272
Fax: 048 883 272
E-mail: mirjana.bazijanec@skole.hr
Web: http://os-kalinovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirjana Bazijanec
Školski koordinatori: Jasna Miklaušić - eko koordinatorica škole, Katarina Ređep - voditeljica eko družine
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Sakupljanje starih baterija

  Cijelo godišnji projekt u suradnji sa tvrtkom FRIŠ iz Križevaca. Provodi se u obliku natjecanja među razredima. Na kraju nastavne godine najbolji sakupljači zaslužuju nagradu. Nagrada je odlazak na bazene Cerine u Koprivnici. Na taj način osim očuvanja prirode provodimo i zdravstveni odgoj

 • Sakupljanje starog papira

  U našem mjestu postoje kontenjeri na nekoliko mjesta za sve vrste otpada. Odvoz vrši UNIJA papir iz Koprivnica. Sva sredstva se uplaćuju na račun škole. Pomoću tih sredstava popunjavamo knjižni fond.

 • Sakupljanje plastičnih čepova

  Humanitarna akcija za oboljele od leukemije i limfoma.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Edukacija o problematici otpada i njegovom štetnošću za okoliš. 

Zadatak:
 • Edukacija učenika putem predavanja te provođenje radionica i izrada materijala od otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Izrađuju se proizvodi.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, općina Kalinovac.
Naziv teme: Školska poučna staza
Cilj:
 • Izrada i uređenje školske poučne staze, sadnja ljekovitih biljaka i njihova uporaba.

Zadatak:
 • Svaki razred treba napraviti svoju gredicu u koju sadi, po dogovoru, ljekovito bilje. Gredica se održava. Biljke se ubiru te se dobivaju razni proizvodi. Poučna staza će služiti za nastavu na otvorenom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Praćenjem rasta biljaka i krajnjim proizvodima.

Nositelji:
 • Učenici, roditelji, učitelji, ostali djelatnici škole.
Naziv teme: Uređenje škole i okoliša škole
Cilj:
 • Urediti unutarnji i vanjski prostor škole.

Zadatak:
 • Tijekom godine održati čistoću unutrašnjih i vanjskih prostora.
 • Oplemeniti prostore zelenilom i biljkama, ovisno o godišnjem dobu. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, domar, spremačice.
Naziv teme: Štednja struje, vode
Cilj:
 • Štedjeti sve oblike energije racionalnim korištenjem.

Zadatak:
 • Pratiti potrošnju energije.
 • Edukacija djece kroz predavanja, akcije , praćenja podataka.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Kroz očitavanje podataka.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, domar, računovodstvo, spremačice.
Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Sakupljajući čepove činimo dobro za okoliš te ujedno činimo dobro djelo i pomažemo Udruzi oboljelih od leokemije i limfoma.

Zadatak:
 • Sakupljati čepove tijekom godine kako bi činili dobro djelo i pomogli oboljelima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Praćenje se vrši bilježenjem količine čepova pri odvozu.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji.
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija i akumulatora
Cilj:
 • Educirati učenike o pravilnom postupanju s otpadom i doprinosu očuvanju okoliša.

Zadatak:
 • Sakupljati baterije i stare akumulatore tijekom cijele godine. Osvijestiti kod djece kolika je štetnost ako se zadrže u prirodi. Sakupljanjem dolazimo i do nagrada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Mjesečnim bilježenjem sakupljenih baterija po razredima.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, tvrtka "Friš" iz Križevaca.
Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i pravilnog  gospodarenja otpadom  kod djece i odraslih.

Zadatak:
 • Sakupljanje starog papira tijekom cijele godine.
 • Smanjenje papirnog otpada.
 • Korištenje starog papira u nastavi, recikliranje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019:/2020.


Nositelji:
 • roditelji, djeca, učitelji, ostali djelatnici škole, općina Kalinovac, Unija papir.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Nađi prirodi spas jer to je dobro za nas!

U našoj školi struja se štedjeti mora-to je baš fora!

Odvajaj otpad i štedi vodu  ti, priroda će ti vratiti!

Uz više truda , smeća manje svuda!


Eko himna:

Mi čuvamo cvijeće,

pazimo na drveće.

Brinemo se za lastavice, rode

i naše čiste vode.

 

Volimo životinje sve

leptir, sova, žaba, ovca...

Mi smo Eko škola Kalinovca.

 

Ako prirodu taknu nježne ruke tvoje,

vratit će joj sjaj i stare boje.

Zato otpad odvoji ti 

da bi sretno živjeli.

 

Volimo...