Eko škola

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek

Drinska 12 b
31000 Osijek

Telefon: 031/274-811
Fax: 031/274-812
E-mail: centar@centar-istark-os.skole.hr
Web: centar-istark-os.osijek.hr

Ravnatelj/ica: Edit Lemal
Školski koordinatori: Katica Rogač, Maja Gladović (od 11. ožujka 2020.) i Klaudija Ćurković
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Život nekad i sada

  Upoznati načine života nekad i sada te na primjerima dobrog gospodarenja podržati središnju temu godišnjeg plana i programa Eko škole a to je samoodrživost.

 • Kompostiranje

  Čišćenje i pripremanje komposišta, obnova materijala za kompost, stvaranje kompostne mase, provjetravanje, naseljavanje kalifornijskih glista svakodnevna briga za kompost.

 • Zdravo kuhamo i jedemo

  Priprema zdravih obroka kroz edukacije o pravilnoj i zdravoj prehrani i praktične radionice pripreme toplih zdravih obroka.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnici učenika: Barbara Knežević, Adrian Minkoš
 • Predstavnici roditelja: Juraj Klarić, Zoran Filipović, Damir Ribić. Predstavnici učitelja: Klaudija Ćurković, Maja Gladović, Katica Rogač, Vlado Mišković, Tomislav Miočić
 • Predstavnici tehničkog osoblja: Franjo Huk, Danijela Sopjanac.
 • Vanjski suradnici: Udruga Zeleni Osijek, Udruga Centar za kompost, Javna ustanova PP "Kopački rit",Udruga za zaštitu prirode i okoliša "Zlatna Greda"
 • Predstavnica lokalne zajednice: Suzana Tretinjak
 • Ravnateljica: Edit Lemal

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Održivo gospodarenje otpadom
Cilj:

Primjereno zbrinjavanje svih vrsta otpada s ciljem recikliranja istih i izrade uporabnih i estetskih predmeta i didaktičkih pomagala.


Zadatak:
 • prikupljanje otpada
 • zbrinjavanje otpada na primjeren ančin
 • recikliranje otpada
 • izrada uporabnih predmeta
 • prodaja istih

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • pismena dokumentacija i fotografiranje

Nositelji:
 • učitelji i učenici
 • poduzeća i udruge čija je djelatnost zbrinjavanje otpada

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Održivo gospodarenje otpadom
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanje otpada: stari papir, plastične boce, guma,tetrapak ambalaža, tkanina, staklo, drvo, limenke i stiropor.
 • Primjereno zbrinjavanje otpada kroz suradnju s poduzećem "Unikom d.d" Zeleni otok
 • Recikliranje otpada kroz svakodnevne aktivnosti (prema planu i programu škole) u okviru predmeta Radni odgoj i Izobrazba u obavljanju poslova.

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje otpada: stari papir, plastične boce, guma,tetrapak ambalaža, tkanina, staklo, drvo, limenke i stiropor.
 • Zbrinjavanje: plastične i staklene boce - TC Konzum; stari papir - "Unija papir"; guma - vlastito zbrinjavanje; tetrapak ambalaža - vlastito zbrinjavanje - "Unikom d.d."; tkanine, drvo, staklo, limenke - vlastito zbrinjavanje odlagalište otpada "Zeleni otok"
 • Recikliranje i izrada uporabnih predmeta: gume i plastična ambalaža, uređenje vrta (kalići, sjedalice), tetrapak ambalaža - sudjelovanje u projektu Ekopaket - tetrapak; tkanine - tkanje sjedalica, ogrlica, torbe, pregače, podmetači, broševi, igračke za pse; stari papir - izrada zidnih slika, košara i korpi,šešira, zdjela i prigodnih ukrasa; svadbeni program

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učitelji, učenici, udruge i poduzeća koja se bave zbrinjavanjem otpada, roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Otkrijmo tajne prirode, jer je veličanstvena! Sačuvajmo ih i uzvratimo joj kroz djela naših ruku!


Eko himna: