Eko škola

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek

Drinska 12 b
31000 Osijek

Telefon: 031/274-811
Fax: 031/274-812
E-mail: centar@centar-istark-os.skole.hr
Web: centar-istark-os.osijek.hr

Ravnatelj/ica: Edit Lemal
Školski koordinatori: Katica Rogač, Maja Gladović (od 11. ožujka 2020.) i Klaudija Ćurković
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

  • Život nekad i sada

    Upoznati načine života nekad i sada te na primjerima dobrog gospodarenja podržati središnju temu godišnjeg plana i programa Eko škole a to je samoodrživost.

  • Kompostiranje

    Čišćenje i pripremanje komposišta, obnova materijala za kompost, stvaranje kompostne mase, provjetravanje, naseljavanje kalifornijskih glista svakodnevna briga za kompost.

  • Zdravo kuhamo i jedemo

    Priprema zdravih obroka kroz edukacije o pravilnoj i zdravoj prehrani i praktične radionice pripreme toplih zdravih obroka.