Eko škola

Osnovna škola Retfala, Osijek

Kapelska 51a
31000 Osijek

Telefon: 031/378-011
Fax: 031/378-012
E-mail: ured@os-retfala-os.skole.hr
Web: http://www.os-retfala-os.skole.hr

Ravnatelj/ica: Blaženka Jelaš
Školski koordinatori: Lidija Kuštro, Vlatka Šalić Dujmić, Mirjana Žnidaršić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDSTAVNICI ŠKOLE
  • Ravnateljica: Blaženka Jelaš
  • Koordinatorice: Vlatka Šalić  Dujmić,  Lidija Kuštro, Mirjana Žnidaršić,
  • Učitelji: Božana Čičak, Snježana Zelić, Mirko Andrić, Božica Kovačević, Stela Zubaj, Ivana Dolaček, Ljiljana Mandurić, Mario Brozd, Aleksandar Bojanc-Štembergar
  • Pomoćno osoblje: Silvija Blažek
  • Učenici: Lucija Zelić, 4.b, Dorotea Palackić, 5.a, Lorena Obradović, 5.a, Marta Vujić, 5.b, David Popović, 5.b, Dora Josić, 5.c, Fran Radan, 5.c, Barbara Toter, 6.a, Petra Lučić, 6.a, Magdalena Totić, 6.b, Klara Lendić, 6.b, Karla Kralj, 7.a, Katja Burić, 7.a, Barbara Radić, 7.a
 • PREDSTAVNICI RODITELJA
  • Mirela Perković
 • PREDSTAVNICI LOKALNE ZAJEDNICA
  • Tajnik GČ Retfala Jozo Bertanjoli
 • VANJSKI SURADNICI
  • UNIKOM: Tihana Škugor
  • UDRUGA ZELENI OSIJEK: Dinko Pešić
 • KUMOVI
  • UNIKOM d.o.o.
  • UNIJAPAPIR d.d.
  • MLINAR d.d.
  • VODOVOD – OSIJEK d.o.o.

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Reci NE plastici
Cilj:
 • osvjestiti kod djece štetnost plastike na lokalnoj i globalnoj razini
 • smanjiti količinu plastike za jednokratnu uporabu - poput plastičnih čaša i pribora za jelo, slamki, vrećica, balona itd
 • recikliranje plastike

 


Zadatak:
 • Učenici 6.r su izrađivali plakate s jasnom porukom o štetnom utjecaju plastike na živa bića.
 • Učenici 7.r su izrađivali power point prezentacije za čiju izradu su morali istražiti o velikoj pacifičkoj zakrpi od smeća, tko i zašto najviše zagađuje plastikom, koliko plastike se reciklira, koja živa bića najviše stradavaju i dati svoje prijedloge o smanjenju korištenja plastike.
 • Za Eko-dan u travnju imamo u planu organizirati radionicu gdje će učenici izrađivati platnene vrećice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • veljača, ožujak i travanj
 • Učenici su ocjenjeni ocjenom u praktičan rad.

Nositelji:
 • Učenici 4., 6. i 7. r
Naziv teme: Uredimo školsko dvorište
Cilj:
 • Potaknuti učenike, učitelje i roditelje  na brigu o školskom okolišu. Te  školsko dvorište u učiniti urednim, zanimljivim, korisnim i poučnim mjestom koje će služiti  učenicima  za boravak tijekom njihova slobodnog i nastavnog vremena.

Zadatak:
 • Učenici i roditelji  će dati svoj doprinos u uređenju, te kroz različite aktivnosti spoznati utjecaj čovjeka na okoliš,  poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša.
 • Poticati i razvijati suradnju sa lokalnom zajednicom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • od ožujka do lipnja 2019.
 • osposobljeni stručnjaci će porušiti  stara, osušena i opasna stabla  te su temeljito očistiti i urediti prostor dvorišta (čišćenje otpada, košnja, zaravnavanje)
 • oslikavanje fasada
 • sadnja cvijeća u žardinjere
 • postavljanje spirala za bicikle

Nositelji:
 • učenici, učitelji, pomoćno osoblje, roditelji, vanjski suradnici
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Cilj:
 • Potaknuti učenike na stvaranje ispravnog stava o važnosti čiste prirode te ljudskog utjecaja na Zemlju te ih osposobljavati za njezino čuvanje i zaštitu.

 


Zadatak:
 • Spoznati utjecaj čovjeka na okoliš,  poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te štednju vode i energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Travanj 2019. 
 • Svaki učitelj obilježava Dan voda prema svom Planu i programu rada. Uratke izlažu u holu škole.
 • 3. i 4. razredi sudjeluju u aktivnostima u organizaciji Unikoma.

Nositelji:
 • učenici i učitelji
Naziv teme: Dan voda
Cilj:
 • Pokazivati  privrženost očuvanju prirodnog bogatstva (posebno voda) u svom zavičaju i domovini. Te kroz različite aktivnosti i istraživački rad razlikovati pojmove „zdravi okoliš“ i „održivi razvoj“.

Zadatak:
 • Koristi i opisivati  odgovarajuće postupke zaštite voda u domaćinstvu i školi.
 • Iskazuje privrženost očuvanju voda te  razumjeti  značenje i važnost prava na zdrav okoliš.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Ožujak 2019. Svaki učitelj obilježava Dan voda prema svom Planu i programu rada. Uratke učenika izlažu na panou u razredu ili holu škole.
 • Učenici 3. razreda u sklopu svog Plana i programa rada posjećuju Vodovod.

Nositelji:
 • učenici, učitelji
Naziv teme: Zeleni korak
Cilj:
 • Očuvanje prirode i svih njezinih ljepota.

Zadatak:
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša.
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Od 1. do 31. travnja 2019. kroz  dvije školske akcije u kojima ćemo preuzimati i vagati stari papir prema dogovoru s Unijapapirom d.o.o.

Nositelji:
 • učenici, učitelji, roditelji, pomoćno osoblje
Naziv teme: Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Podiznje  svijesti o važnosti zdrave prehrane, ekološke proizvodnje i očuvanju biološke raznolikosti. Poticati i zainteresirati učenika za humanitarni rad.

Zadatak:
 • upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
 • približiti im blagovanje kruha i narodne običaje
 • poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage
 • upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima
 •   upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje)
 • upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus)
 • upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad 2018. godine
 • Učenici će zajedno sa svojim učiteljima posjeti pekarnice u blizini škole te odraditi radionice u školi. Izložbom kruha, krušnih proizvoda, različitog sjemenja, plakata i ostalih uradaka sa radionica i istraživačkog rada, obilježit će se Dan kruha u holu škole i blagovaonice.
 • Kruh i krušni proizvodi donirat će se Pučkoj kuhinji.

Nositelji:
 • Vjeroučiteljice Ljiljana Mandurić i Snježana Zelić, učenici, ostali učitelji,  roditelji.
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • Podizanje svijesti o očuvanju kulturnog i povijesnog nasljeđa.

Zadatak:
 • Razvijati ljudsko dostojanstvo, kulturu uljudnosti.
 • Poticati razvoj sklada, slobode i odgovornosti. 
 • Razvijati i isticati duh zajedništva među ljudima i narodima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 18.listopada 2018.
 • Odjenut ćemo kravate i ponosno se družiti te pogledati izložbu učeničkih uradaka u holu škole.

 


Nositelji:
 • učenici, učitelji i ostali zaposlenici škole
Naziv teme: Eko - paket
Cilj:
 • Educirati djecu o važnosti zbrinjavanja upotrjebljene TETRA PAK ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi.

Zadatak:
 • Animiranje učenike na  aktivno sudjelovanje tijekom cijelog trajanja projekta, unaprijediti edukativni dio projekta aktivno provodeći edukaciju unutar škole ali i povećati utjecaj na okolinu djece i mladih te njihovih obitelji.
 • Poticanje kreativnosti na zadane temu - zaštita okoliša s naglaskom na ugrožene biljne i životinjske vrste u Hrvatskoj i reciklaža i ponovna upotrebe povodom Dana planeta Zemlje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 1.faza: do 31. siječnja 2019. godine – radovi na temu zaštite okoliša s naglaskom na ugrožene biljne i životinjske vrste u Hrvatskoj
 • 2. faza: od 15. veljače do 9. svibnja 2019. godine – radovi na temu reciklaže i ponovne upotrebe povodom Dana planeta Zemlje
 • Objavom radova sudjelujemo na Eko-paket Facebook stranici sudjelujemo u nagradnoj igri.

Nositelji:
 • Verica Jukić i 1.c; Sanja Lamza i 4.a; Lidija Kuštro i 4.b; Vlatka Vukić i 4.c; Maja Bošnjak, Ana Mikić , Tea Sejdinović, učiteljice produženog boravka i roditelji.

 

Naziv teme: Akcija prikupljanja plastičnih čepova
Cilj:
 • Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.

Zadatak:
 • Educirati i zainteresirati učenike za humanitarni rad.
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša.
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Planirane su 3 akcije koje će trajati po tjedan dana.
 • Suradnja sa Udrugom  oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, sa sjedištem u Čakovcu,  koja je pokrenula je 'Plastičnim čepovima do skupih lijekova'.

Nositelji:
 • Lidija Kuštro i Vlatka Šalić Dujmić, učenici, ostali učitelji, zaposlenici škole, roditelji
Naziv teme: Akcija prikupljanja starih baterija
Cilj:
 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija.

Zadatak:
 • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva.
 • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode.
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša.
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana.
 • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele školske godine.
 • Suradnja sa Friš d.o.o. Na kraju školske godine razred koji je prikupio najviše baterija će biti simbolično nagrađen.

Nositelji:
 • Vlatka Šalić Dujmić, Ivana Dolaček, učenici, ostali učitelji, zaposlenici škole, roditelji
Naziv teme: Akcije prikupljanja starog papira
Cilj:
 • Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.

Zadatak:
 • Smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih.
 • Pomoći djeci i učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele školske godine. Planirano je provesti 5 akcija.

Nositelji:
 • Mario Brozd, učenici, ostali učitelji, zaposlenici škole, roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uredimo školsko dvorište
Ostvareni ciljevi:
 • Potaknuti učenike, učitelje i roditelje  na brigu o školskom okolišu. Te  školsko dvorište u učiniti urednim, zanimljivim, korisnim i poučnim mjestom koje će služiti  učenicima  za boravak tijekom njihova slobodnog i nastavnog vremena.

Realizirani zadaci:
 • Učenici i roditelji  će dati svoj doprinos u uređenju, te kroz različite aktivnosti spoznati utjecaj čovjeka na okoliš,  poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša.
 • Poticati i razvijati suradnju sa lokalnom zajednicom.

Vrijeme realizacije:

Travanj i svibanj 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji i gospođa Mirela Perković.
Naziv teme: NE – plastičnim vrećicama
Ostvareni ciljevi:
 • Potaknuti učenike na stvaranje ispravnog stava o važnosti čiste prirode te ljudskog utjecaja na Zemlju te ih osposobljavati za njezino čuvanje i zaštitu.

 


Realizirani zadaci:
 • Spoznati utjecaj čovjeka na okoliš.
 • Koristi i opisivati  odgovarajuće postupke zaštite okoliša.
 • Iskazuje privrženost očuvanju okoliša te  razumjeti  značenje i važnost prava na zdrav okoliš.

Vrijeme realizacije:

Travanj 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji i djelatnik -  Iskra waldofska inicijativa, Srđan Ferenčak.
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Potaknuti učenike na stvaranje ispravnog stava o važnosti čiste prirode te ljudskog utjecaja na Zemlju te ih osposobljavati za njezino čuvanje i zaštitu

Realizirani zadaci:
 • Spoznati utjecaj čovjeka na okoliš,  poticati na čuvanje, zaštitu i unapređenje okoliša te štednju vode i energije.

Vrijeme realizacije:

Travanj, 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji.
 • Učenici produženog boravka  u skolopu projekta Eko - paket i njihove učiteljice Ana Mikić, Maja Bošnjak i Tea Sejdinović.
Naziv teme: Dan voda
Ostvareni ciljevi:
 • Pokazivati  privrženost očuvanju prirodnog bogatstva u svom zavičaju i domovini. Te kroz različite aktivnosti i istraživački rad razlikovati pojmove „zdravi okoliš“ i „održivi razvoj“.

Realizirani zadaci:
 • Koristi i opisivati  odgovarajuće postupke zaštite voda u domaćinstvu i školi.
 • Iskazuje privrženost očuvanju voda te  razumjeti  značenje i važnost prava na zdrav okoliš.

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici 3. razreda i učiteljice Ružica Jerbić, Tanja Nemčanin, Dubravlka Pivac posjećuju Vodovod.
 • Ostali učenici i učitelji rade prema svom Planu i programu rada.
Naziv teme: Dan kravata - Poticanje kulturne baštine
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje svijesti o očuvanju kulturnog i povijesnog nasljeđa.

Realizirani zadaci:
 • razvijati ljudsko dostojanstvo, kulturu uljudnosti,
 • poticati razvoj sklada, slobode i odgovornosti, 
 • razvijati i isticati duh zajedništva među ljudima i narodima

Vrijeme realizacije:

18.listopada 2018.godine.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji i ostali zaposlenici škole.
Naziv teme: Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Podiznje  svijesti o važnosti zdrave prehrane, ekološke proizvodnje i očuvanju biološke raznolikosti. Poticati i zainteresirati učenika za humanitarni rad.

Realizirani zadaci:
 • upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
 • približiti im blagovanje kruha i narodne običaje
 • poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage
 • upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima
 • upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje)
 • upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus)
 • upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Vrijeme realizacije:

18. listpoada 2018. godine.


Nositelji:
 •  Vjeroučiteljice Ljiljana Mandurić i Snježana Zelić, učenici, ostali učitelji,  roditelji.
Naziv teme: Eko - paket
Ostvareni ciljevi:
 • Educirati djecu o važnosti zbrinjavanja upotrjebljene TETRA PAK ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi.

Realizirani zadaci:
 • Animiranje učenike na  aktivno sudjelovanje tijekom cijelog trajanja projekta,
 • unaprijediti edukativni dio projekta aktivno provodeći edukaciju unutar škole ali i povećati utjecaj na okolinu djece i mladih te njihovih obitelji.
 • Zadaci su u potpunosti ostvareni.

Vrijeme realizacije:
 1. faza: do 31. siječnja 2019. godine – radovi na temu zaštite okoliša s naglaskom na ugrožene biljne i životinjske vrste u Hrvatskoj
 2. faza: od 15. veljače do 9. svibnja 2019. godine – radovi na temu reciklaže i ponovne upotrebe povodom Dana planeta Zemlje

Nositelji:
 • Verica Jukić i 1.c; Sanja Lamza i 4.a; Lidija Kuštro i 4.b; Vlatka Vukić i 4.c; Maja Bošnjak, Ana Mikić , Tea Sejdinović, učiteljice produženog boravka i roditelji.
Naziv teme: Akcija prikupljanja plastičnih čepova
Ostvareni ciljevi:
 • Educirati i zainteresirati učenike za humanitarni rad.
 • Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.

Realizirani zadaci:
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša.
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana.

Vrijeme realizacije:

Tijeko školske godine 2018./2019.

 • Planirane su 3 akcije koje će trajati po tjedan dana.
 • Do sad su održane dvije akcije.
 • Treća akcija će biri krajem svibnja2019.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji, Policijska uprava Osječko-baranjska, Dječje gradsko vijeće Grada Osijeka.
Naziv teme: Akcije prikupljanja starih baterija
Ostvareni ciljevi:
 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija.
 • Cilj u potpunosti ostvaren.

Realizirani zadaci:
 • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva.
 • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode.
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša.
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana.
 • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, zaposlenici škole, roditelji i djelatnici Friš d.o.o.
Naziv teme: Akcije prikupljanja starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.
 • Cilj u potpunosti ostvaren.

Realizirani zadaci:
 • Smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih.
 • Pomoći djeci i učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom.
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana.
 • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine.2018./2019. 

 • Planirano je provesti 5 akcija.
 • Do sada ostvarene 3 akcije prikupljanja starog papira. 
 • 3.akcija je u sklopu akcije Zeleni korak.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, zaposlenici škole i roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Čista priroda želja je svih,

budi i ti jedan od njih!"


Eko himna:

Škola je moja najbolja u gradu, svima je jasno sve dobro znadu.

U školi rastem u školi učim, u školi sretan kad mučim.

Priroda s nama imat će mir, eko smo škola i skupljamo papir.

Velik si prozor, prozor u svijet,

Kroz njega gledam i sve je za pet.

Škola je moja moj drugi dom, uvijek će ostat u srcu mom.

Retfala je naša Eko-škola prava, oko nje je uvijek zelena trava.

I još samo jedno ću reći,

U ovoj školi nema kraja sreći.

Retfala je moja škola najdraža.

Tvoji su đaci ponos i dika, a u čitelji snaga velika.

Zato ti hvala i sretna budi,

U tebi rastu veliki ljudi.