Eko škola

Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

Vijenac kardinala A. Stepinca 11
31400 Đakovo

Telefon: 031 812 317
Fax: 031 496 739
E-mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr
Web: http://strukovna.com/

Ravnatelj/ica: Mirko Ćurić
Školski koordinatori: Henrieta Matković, Ivan Krišto, Ivana Drobina Truntić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Školski arboretum

  Determiniramo i označavamo drveće i grmlje u novom parku, a svake godine posadimo nekoliko novih vrsta. Trenutno ih u našem arboretumu raste 48.

 • Bioenzim

  Od organskog otpada preostalog nakon vježbi na praktičnoj nastavi učenika u kuharskom praktikumu učenici prave bioenzim koji se primjenjuje u školskoj poljoprivrednoj proizvodnji, u čišćenju škole te se promovira i prodaje na lokalnim sajmovima i sličnim manfestacijama. Osim toga, učenici na ovaj način razvijaju ekološku svijest te ih potičemo da proizvode i primjenjuju bioenzim i u svojim domaćinstvima.

 • Antistresni biovrt

  U tijeku je oblikovanje ekološkog vrta za opuštanje, za uživanje u mirisima i bojama, u kojem ćemo uzgajati začinsko i ljekovito bilje i ljekovite cvjetnice. U njemu ćemo koristiti samo prirodne pripravke za zaštitu bilja i hotele za korisne kukce, a gnojit ćemo organskim gnojivima te rabiti otpadne materijale za izradu ukrasnih elemenata.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Upoznati sudionike radionica (naše i gostujuće učenike) s tradicijskom i zdravom prehranom.

Zadatak:
 • Organizirati i provesti istraživačko-edukativne radionice s temom "Iz knjige na stol" s našim i gostujućim učenicima i nastavnicima iz đakovačkih osnovnih škola.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine održati 7 radionica i o njima informirati na mrežnim stranicama Škole i Gradske knjižnice, kao i u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Dubravka Scharmitzer i učenici - u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Đakovo.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Istaknuti važnost odvojenog prikupljanja otpada, poticati učenike na dobrovoljni i humanitarni rad.

Zadatak:
 • U suradnji s gradskim komunalnim poduzećem Univerzal organizirati dvije akcije skupljanje i razvrstavanja otpada u neposrednoj blizini škole (radni naslov: Djelujmo ekološki - otpad nije smeće!)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Dvije akcije tijekom školske godine. Praćenje na školskim mrežnim stranicama i u lokalnim medijima.

Nositelji:
 • Sanja Lasić, Tamara Jakšić, Dubravka Scharmitzer, Henrieta Matković i učenici
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Pravilno zbrinuti elektronički otpad, ukazati na vražnost prikupljanja otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja.

Zadatak:
 • Provesti akciju prikupljanja elektroničkog otpada.
 • Organizirati daljnje zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine.
 • Evidencije o prikupljenom i odveženom otpadu.

Nositelji:
 • Stručno vijeće elektro struke.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Obilježiti Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Zadatak:
 • Napraviti pano, organizirati održati različite radionice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Svibanj 2020. Praćenje na školskim mrežnim stranicama.

Nositelji:
 • Ivana Drobina Truntić i učenici prvih i drugih razreda.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Povećati učeničku svijest o potrebi očuvanja biološke raznolikosti.

Zadatak:
 • Upoznati učenike prvih razreda sa školskim arboretumom kao važnom cjelinom vrta.
 • Održavati topiari od kaline u obliku katedrale.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Jesen 2019. Praćenje: školske mrežne stranice.

Nositelji:
 • Školski ekokoordinatori, stručno vijeće poljoprivrede, učenici.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Održavati školski antistresni biovrt.

Zadatak:
 • Sijati, saditi i održavati ljekovito i začinsko bilje te ukrasne elemente uz školski plastenik.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine.
 • Vijesti na školskim mrežnim stranicama. Opisi u dnevnicima rada praktične nastave učenika poljoprivredne struke.

Nositelji:
 • Krunoslav Biberović, Sanja Malević i učenici poljoprivredne struke.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Potaknuti pojedince da samoincijativno posade drvo i stvore bolju kvalitetu svoje životne sredine.

 


Zadatak:
 • Posaditi novo stablo u školskom arboretumu i time se uključiti u Dane kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj s porukom "Posadi drvo, ne budi panj".

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 25. listopada 2019.
 • Facebook grupa "Posadi drvo, ne budi panj", školske mrežene stranice i lokalni mediji.

Nositelji:
 • Sanja Andrić, Henrieta Matković, Ivan Išasegi i učenici.
Naziv teme: Klimatske promjene
Cilj:
 • Poduzimanje edukacijskih aktivnosti za održivu budućnost.

Zadatak:
 • Održati niz radionica u okviru ekoprojektnog dana sa zajedničkom temom o klimatskim promjenama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Studeni/prosinac 2019.
 • Praćenje na školskim mrežnim stranicama.

Nositelji:
 • Ekokoordinatorice i voditelji stručnih vijeća, te učenici.