Eko škola

Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

Vijenac kardinala A. Stepinca 11
31400 Đakovo

Telefon: 031 812 317
Fax: 031 496 739
E-mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr
Web: http://strukovna.com/

Ravnatelj/ica: Mirko Ćurić
Školski koordinatori: Henrieta Matković, Ivan Krišto, Ivana Drobina Truntić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Školski arboretum

  Determiniramo i označavamo drveće i grmlje u novom parku, a svake godine posadimo nekoliko novih vrsta. Trenutno ih u našem arboretumu raste 51.

 • Obnovi i daruj!

  U prosincu smo proveli projekt iskorištavanja otpada želeći obilježiti božićne blagdane ukrasima, darovima i kreativnim rješenjima izrađenima prema načelima ponovne uporabe. Od različitih rabljenih predmeta (čarapa, boca, kartona, limenki, vrpci itd.) učenici su izradili kreativne božićne ukrase.

 • Izrada uskrsnoga kruha na tradicijski i suvremeni način

  Istraživali smo, u suradnji s drugim zainteresiranim školama, kako su se nekad pravili božićni kruhovi i kako se pripremaju danas. Projekt smo predstavili javnosti, poštujući epidemiološke mjere, u Kući Reichmann na đakovačkom korzu.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Mirko Ćurić, Ivana Drobina Truntić, Ivan Krišto, Henrieta Matković, Zvjezdana Bogdan, Mara Brdar, Maja Breulj, Sanja Malević, Dubravka Scharmitzer, Ivan Išasegi, Mirjana Zubak, Josip Huđek, Gordana Blažević, Ljubomir Tomić, Ante Bubreg, Silvija Perković, Matea Antunović, Dorotea Bartolović, Adrian Božić, Jan Juroš, Jure Andrić, Rea Kolarić, Gabrijela Culjak, Anita Bešlić, Antun Galić.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život - prehrana
Cilj:

Povećati svijest o potrebi održive poljoprivredne proizvodnje i zdrave prehrane.


Zadatak:
 • Proizvoditi poljoprivredne kulture na školskim gospodarstvima Ivandvor i Trnava na ekološki način: pir, buče, voće.
 • Upotrebljavati ih kao sirovine u školskim praktikumima i provoirati na različitim lokalnim i regionalnim manifestacijama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • Praćenje u lokalnim medijima i na školskim mrežnim stranicama.

Nositelji:

Stručna vijeća:

 • Poljoprivrede
 • Prehrane i ugostiteljstva
 • Graditeljstva, obrade drva, osobnih i ostalih usluga, biologije i kemije
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Upozoriti učenike na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, a osobito droga.


Zadatak:

Obilježiti Mjesec borbe protiv ovisnosti.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

15. studenoga - 15. prosinca 2021.

 • Praćenje na školskim mrežnim stranicama.

Nositelji:

Školski ekokoordinatori.

Naziv teme: Održivi razvoj
Cilj:

Organizirati ekoprojekt o održivom razvoju.


Zadatak:

Organizirati i održati nekoliko radionica s temama iz područja održivog razvoja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., objave na školskim mrežnim stranicama


Nositelji:

Školski ekokoordinatori.

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Odžavati školski antistresni biovrt i školski arboretum.
 • Uljepšati okoliš škole i učiniti ga edukativnijim.
 • Povećati svijest o potrebi očuvanja biološke raznolikosti.

Zadatak:
 • Obnoviti školski antistresni biovrt: sijati i saditi ljekovito i začinsko bilje te održavati ukrasne elemente uz školski plastenik.
 • Upoznati učenike prvih razreda sa školskim arboretumom kao važnom cjelinom vrta, pregledavati, održavati i dopunjavati natpise..
 • Održavati topiari od kaline  obliku katedrale.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., objave na školskim mrežnim stranicama.


Nositelji:
 • Antistresni biovrt: Krunoslav Biberović, Sanja Malević i učenici poljoprivredne struke.
 • Arboretum: školski ekokoordinatori, stručno vrijeće poljoprivrede.
 • Topiari: Drago Smoljo, Robert Adrić i učenici poljoprivredne struke.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Budućnost našeg planeta u našim je rukama!


Eko himna:

PRVA EKO ZAPOVIJED

Čvrsto se drži vlastita načela da nakon tvog odlaska sa Zemlje

u prirodi ne smije ostati nikakvih štetnih tragova tvoga posjeta

jer samo tako možemo sačuvati zrak, prirodu, šume

i svoj planet Zemlju.

Autor: Darijo Kožul, učenik 2. PT razreda šk. godine 2005./2006.