Eko škola

Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

Vijenac kardinala A. Stepinca 11
31400 Đakovo

Telefon: 031 812 317
Fax: 031 496 739
E-mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr
Web: http://strukovna.com/

Ravnatelj/ica: Mirko Ćurić
Školski koordinatori: Henrieta Matković, Ivan Krišto, Ivana Drobina Truntić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Školski arboretum

  Determiniramo i označavamo drveće i grmlje u novom parku, a svake godine posadimo nekoliko novih vrsta. Trenutno ih u našem arboretumu raste 48.

 • Bioenzim

  Od organskog otpada preostalog nakon vježbi na praktičnoj nastavi učenika u kuharskom praktikumu učenici prave bioenzim koji se primjenjuje u školskoj poljoprivrednoj proizvodnji, u čišćenju škole te se promovira i prodaje na lokalnim sajmovima i sličnim manfestacijama. Osim toga, učenici na ovaj način razvijaju ekološku svijest te ih potičemo da proizvode i primjenjuju bioenzim i u svojim domaćinstvima.

 • Antistresni biovrt

  U tijeku je oblikovanje ekološkog vrta za opuštanje, za uživanje u mirisima i bojama, u kojem ćemo uzgajati začinsko i ljekovito bilje i ljekovite cvjetnice. U njemu ćemo koristiti samo prirodne pripravke za zaštitu bilja i hotele za korisne kukce, a gnojit ćemo organskim gnojivima te rabiti otpadne materijale za izradu ukrasnih elemenata.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Mirko Ćurić, ravnatelj, koordinatori: Ivana Drobina Truntić, Ivan Krišto, Henrieta Matković. Ostali članovi: Zvjezdana Bogdan, Mara Brdar, Maja Breulj, Sanja Malević, Dubravka Scharmitzer, Ivan Išasegi, Mirjana Zubak, Josip Huđek, Gordana Blažević, Ljubomir Tomić, Ante Bubreg, Ljubica Čeliković, Danijela Gregić, 3. PT 1 (ekopatrola), Ena Bogdanović, 3. PT 1 (ekopatrola), Josip Tokić, 3. PT 1, Morena Vučković, 3. PT 2, Marin Munjiza, 3. PT 2, Matej Ivić, 4. PT 2 (ekopatrola) Igor Bošnjaković, 4. PT 2 (ekopatrola),  Anita Bešlić, roditelj, Antun Galić, predstavnik Grada Đakova.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • ukazati na važnost recikliranja
 • poticati na odvojeno prikupljanje otpada i njegovo pravilno zbrinjavanje

Zadatak:
 1. provesti akciju prikupljanja elektroničkog otpada i organizirati njegovo zbrinjavanje
 2. odvajati stari papir, plastiku, tetrapak i baterije te ih odlagati u odgovarajuće spremnike
 3. održati radionice izrade uporabnih predmeta od amabalažnog i drugog otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija tijekom školske godine 2018./2019.

 • izvješća nositelja (stručnih vijeća struka zaduženih za pojedine segmente) prije završetka školske godine.

Nositelji:
 • Eletronički otpad: stručno vijeće elektro struke.
 • Kompostiranje: stručno vijeće poljorivredne struke.
 • Bioenzim: stručno vijeće prehrane i ugostiteljstva.
 • Radionice: Dubravka Scharmitzer i Henrieta Matković.
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Obilježiti Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Zadatak:
 1. napraviti pano
 2. organizirati radionice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svibanj 2019.

 • Objave u lokalnim medijima i na školskoj mrežnoj stranici.

Nositelji:
 • Ivana Drobina Truntić
 • učenici pljoprivredne i frizerske struke
Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • uljepšati okoliš Škole i učiniti ga edukativnijim
 • povećati svijest o potrebi čuvanja biološke raznolikosti

Zadatak:
 1. upoznati učenike prvih razreda sa školskim arboretumom kao važnom cjelinom vrta
 2. posatiti nekoliko novih vrsta u arboretumu
 3. dopunjavati digitalnu zbirku arboretuma na školskoj mrežnoj stranici
 4. održavati topiari od kaline u obliku katedrale 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Predstavljanje u lokalnim medijima i na školskoj mrežnoj stranici.

Nositelji:
 • školski ekokoodinatori (Henrieta Matković za digitalnu zbirku)
 • stručno vijeće poljoprivrede (Drago Smoljo za topiari)
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Obilježiti Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.

Zadatak:
 • Napraviti pano, organizirati radionice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kraj studenoga 2018.

 • Praćenje na školskoj mrežnoj stranici.

Nositelji:
 • Ivana Drobina Truntić
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Poticanje što većeg broja učenika i djelatnika na korištenje bicikla umjesto automobila.

Zadatak:
 • Proširiti i urediti parkiralište za bicikle.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • Praćenje na školskoj mrežnoj stranici.

Nositelji:
 • Darko Rajković i učenici strojarske struke.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Istaknuta važnost recikliranja i korištenja otpada u druge svrhe..

Realizirani zadaci:
 • Održana radionica iskorištavanja otpada Recikliraj maštovito - naši učenici kao gosti na Noći muzeja 2019.

Vrijeme realizacije:
 • 1. veljače 2019.

Nositelji:
 • Dubravka Scharmitzer, Tamara Jakšić i učenici 1. K.
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Pravilno zbrinut elektronički otpad. Promičemo važnost odvojenog prikupljanja otpda i njegovo pravilno zbrinjavanje.

Realizirani zadaci:
 • Organizirana je akcija prikupljanja elektroničkog otpada koji je predan na daljnje zbrinjavanje.
 • Odvojeno prikupljamo različite vrste otpada.
 • Kompostiramo (napravljeni su komposteri od drvenih paleta).

 


Vrijeme realizacije:
 • Akcija prikupljanja elektroničkog otpada: rujan 2018.
 • Odvojeno prikupljanje i kompostiranje: tijekom školske godine.

 


Nositelji:
 • Koordinatori ekoškole i razrednici.
 • Za elektronički otpad: Krešimir Mikuš i aktiv elektrotehnike.

 

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Kontinuirano uljepšavan školski okoliš. U studenom 2018. primili smo Priznanje HRT-a za poseban doprinos vrtlarskoj kulturi i vještini.

Realizirani zadaci:
 • Posadili smo dvije nove vrste u školskom arboretumu. Održavamo školski ulaz u duhu slavonske tradicije - sadili smo i sijali starinske cvjetnice u skladu s godišnjim dobima. Održavamo topiari od kaline u obliku đakovačke katedrale. Formirali smo antistresni biovrt s više od 20 vrsta začinskog i ljekovitog bilja.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske godine.

Nositelji:
 • Nikolina Rimac, Jadranka Mergeduš, ekopatrole, Henrieta Matković, 
 • Topiari: Drago Smoljo i učenici poljoprivredne struke.
 • Antistresni biovrt: Krunoslav Biberović, Sanja Malević.
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježen Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Realizirani zadaci:
 • Napravljen veliki pano i dodatni pano u obliku okvira s natpisom Voli i živi zdravo! Održane radionice na kojima je napravljena prezentacija, video i plakat

Vrijeme realizacije:
 • Kraj studenoga - početak prosinca 2018.

Nositelji:
 • Ivana Drobina Truntić, Zvjezdana Bogdan
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Potaknuli smo veći broj učenika i djelatnika na korištenja bickila.

Realizirani zadaci:
 • Napravili smo nove, dodatne držače za bicile i postavili ih uz postojeće. Objavili smo vijest o tome na školskoj mrežnoj stranici.

 


Vrijeme realizacije:
 • rujan - listopad 2018.

Nositelji:
 • Darko Rajković i učenici strojarske struke, Henrieta Matković (objava)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Budućnost našeg planeta u našim je rukama!


Eko himna:

PRVA EKO ZAPOVIJED

Čvrsto se drži vlastita načela da nakon tvog odlaska sa Zemlje

u prirodi ne smije ostati nikakvih štetnih tragova tvoga posjeta

jer samo tako možemo sačuvati zrak, prirodu, šume

i svoj planet Zemlju.

Autor: Darijo Kožul, učenik 2. PT šk. godine 2005./2006.