Eko škola

Dječji vrtić Mali princ, Zagreb

Laščinska 17
10000 Zagreb

Telefon: 012431460
Fax: 012431461
E-mail: mprinc@vrtic-maliprinc.hr
Web: www.vrtic-maliprinc.hr

Ravnatelj/ica: Melita Jurič
Školski koordinatori: Antonija Rukavina, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Od sjemenke do biljke

  Djeca aktivno sudjeluju u sijanju sjemena u odgojnoj skupini. Kad izrastu sadnice, presađuju ih u vrt našeg dvorišta. Tako imaju priliku pratiti razvoj biljke od sjemenke do ploda. Cijeli proces djeca dokumentiraju različitim tehnikama, prateći praktične aktivnosti umjetničkim sadržajima.

 • Jedno dijete - jedan cvijet

  Projekt Jedno dijete - jedan cvijet tradicionalno se realizira svakog proljeća u svim vrtićkim odgojnim skupinama. Cilj projekta je da djeca od najranije dobi neposredno sudjeluju u uređenju unutrašnjih i vanjskih prostora vrtića, vodeći brigu o 'svom cvijetu'. Kroz projekt se dio roditelja također uključuje u odgojno-obrazovni proces sudjelujući s djecom i odgajateljima u sadnji donešenog cvijeća.

 • Naš novi prijatelj Boa

  Djeca eko skupine Slonići usvojili su dupina Bou. Prikupljenim sredstvima nabavlja se hrana i lijekovi za nju jer je bolesna. Djeca kroz fotografija prate svog novog prijatelja.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Melita Jurič - ravnateljica
 • Antonija Rukavina - pedagoginja
 • Ksenija Benaković-Ranogajec - psihologinja
 • Sonja Omerzo- logopedinja
 • Branka Bosnar - odgajateljica
 • Marija Jelaš - odgajateljica
 • Dijana Holjevac - odgajateljica
 • Tanja Kranjčec - odgajateljica
 • Mirjana Borovec - odgajatelj
 • Adisa Koczi - odgajateljica
 • Marija Sever - predstavnica roditelja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
 • Razvoj spoznaja o odgovornom sudjelovanju u prometu.

Zadatak:
 • upoznavanje s osnovnim prometnim sredstvima
 • upoznavanje s utjecajem različitih prometnih sredstava na okoliš i zagađenje
 • promoviranje bicikla kao prijevoznog sredstva - kod djece, roditelja i zaposlenika (promotivni letci, pripremljeni panoi i sl.)
 • upoznavanje osnovnih prometnih znakova i pravila u prometu za pješake

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U proljeće 2020. godine.


Nositelji:

Stručni tim i odgojitelji.

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Promoviranje zdravog načina života djece i odraslih.

Zadatak:
 • poticati boravak u prirodi - jesenski i proljetni izlet u prirodu, boravak u Gradu mladih, šetnja Maksimirom
 • promovirati zdravu prehranu - upoznati djecu s piramidom zdrave prehrane
 • priprema i konzumacija zdravih grickalica - voćni ražnjići, čips od jabuke
 • izrada i konzumacija smothija u odgojnih skupinama
 • kroz osmišljavanje različitih radionica i dostupnu literaturu, slikovnice potaknuti usvajanje spoznaja o važnosti zdrave prehrane, ulozi vitamina i minerala u tijelu čovjeka i sl.
 • promoviranje tjelesnih aktivnosti - redovita jutarnja tjelovježba, poticanje motoričkih aktivnosti tijekom boravka na zraku (školica, gumi-gumi, poligoni)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Stručni tim i odgojitelji.
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Odgovorno ponašanje djece i odraslih prema vodi kao resursu.

Zadatak:
 • nalijepiti naljepnice upozorenja "štedi vodu" u svim sanitarnim čvorovima
 • svakodnevno osvještavati djecu i poticati odgovorno korištenje vode prilikom obavljanja higijene
 • čitanjem edukativnih slikovnica te pripremom različitih poticaja utjecati na stjecanje znanja o važnosti i značenju pitke vode za čovječanstvo te načinima njenog očuvanja
 • obilježavanje Svjetskog dana vode prigodnim aktivnostima s djecom i roditeljima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Stručni tim, djeca i odgojitelji odgojnih skupina.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Sakupljati, zbrinjavati i smanjivati papirnati otpad i baterije u cijelom dječjem vrtiću te bio-otpad na objektu Kozjak i Laščina.

Zadatak:
 • sakupljanje starog papira po odgojnim skupinama i kancelarijama
 • oporaba starog papira za usputne bilješke
 • korištenje obiju strana papira, obostrano printanje i pisanje
 • oporaba raznih papirnatih i kartonskih, plastičnih ambalaža za izradu poticaja, didaktike i sl.
 • sakupljanje starih baterija u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o.
 • sudjelovanje u humanitarnoj akciji sakupljanja plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma
 • izrada kompostane i odvajanje određenog dijela bio otpada na objektima Kozjak i Laščina

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji u odgojnim skupinama
 • stručni tim i ostali odrasli u vrtiću

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Promoviranje i njegovanje zdravog načina života.

Realizirani zadaci:
 • izlet djece i odgojitelja u prirodu - rujan i listopad 2019.
 • svakodnevni boravak na zraku uz osmišljene motoričke aktivnosti
 • promoviranje i izrada zdravih grickalica u suradnji s roditeljima
 • svakodnevna dostupnost raznolikog voća u odgojnoj skupini
 • poticanje djece na probavanje novih zdravih namirnica - chia sjemenke, batat, pir, kus kus, ječmena kaša, heljda...
 • realizacija klizanja i koturanja na ŠRC Šalata

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. do ožujak 2020.


Nositelji:
 • starije vrtićke skupine i odgojitelji
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Odgovorno ponašanje djece i odraslih prema vodi kao resursu.

Realizirani zadaci:
 • lijepljenje naljepnica upozorenja "štedi vodu" u svim kupaonicama
 • svakodnevno usmjeravanje djece na štednju vode prilikom higijene od strane odgojitelja
 • čitanje edukativnih slikovnica te istraživanja o vodi i bogatstvu vode na Zemlji pomoću računala i tableta

Vrijeme realizacije:

Od rujna 2019. do ožujka 2020.


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji vrtićkih skupina
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje papirnog otpada u vrtiću
 • sakupljanje i zbrinjavanje starih baterija

Realizirani zadaci:
 • postavljanje spremnika za papir - "Papirka" u svim odgojnim skupinama i uredima
 • oporaba starog papira za usputne bilješke
 • obostrano printanje
 • košištenje pozadine starih dokumenata za crtanje u skupinama
 • oporaba papirnatih i kartonskih ambalaža na kreativan način
 • sudjelovanje u humanitarnoj akciji sakupljanja plastičnih čepova

Vrijeme realizacije:

Od rujna 2019. do ožujka 2020. 


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji vrtićkih skupina

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne zaboravimo da su ljudi jedina bića na svijetu koja mogu pomoći našem planetu. 


Eko himna: