Eko škola

Dječji vrtić Mali princ, Zagreb

Laščinska 17
10000 Zagreb

Telefon: 012431460
Fax: 012431461
E-mail: mprinc@vrtic-maliprinc.hr
Web: www.vrtic-maliprinc.hr

Ravnatelj/ica: Melita Jurič
Školski koordinatori: Antonija Rukavina, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Od sjemenke do biljke

  Djeca aktivno sudjeluju u sijanju sjemena u odgojnoj skupini. Kad izrastu sadnice, presađuju ih u vrt našeg dvorišta. Tako imaju priliku pratiti razvoj biljke od sjemenke do ploda. Cijeli proces djeca dokumentiraju različitim tehnikama, prateći praktične aktivnosti umjetničkim sadržajima.

 • Jedno dijete - jedan cvijet

  Projekt Jedno dijete - jedan cvijet tradicionalno se realizira svakog proljeća u svim vrtićkim odgojnim skupinama. Cilj projekta je da djeca od najranije dobi neposredno sudjeluju u uređenju unutrašnjih i vanjskih prostora vrtića, vodeći brigu o \\\'svom cvijetu\\\'. Kroz projekt se dio roditelja također uključuje u odgojno-obrazovni proces sudjelujući s djecom i odgajateljima u sadnji donešenog cvijeća.

 • Naš novi prijatelj Boa

  Djeca eko skupine Slonići usvojili su dupina Bou. Prikupljenim sredstvima nabavlja se hrana i lijekovi za nju jer je bolesna. Djeca kroz fotografija prate svog novog prijatelja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Melita Jurič, ravnateljica
 • Antonija Rukavina, pedagoginja
 • Ksenija Benaković, psihologinja
 • Sonja Omerzo, logopedinja
 • Tanja Zagorščak, zdravstvena voditeljica
 • Lora Bandula, odgojiteljica
 • Adisa Koczi, odgojiteljica
 • Mateja Bolfek, odgojiteljica
 • Marijan Galić, domar
 • Marija Sever, roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Briga o biljnom i životinjskom svijetu
Cilj:

Usvojiti postupke kojima možemo pozitivnos djelovati na biljni i životinjski svijet u svom okruženju.


Zadatak:
 • zaštitimo ptice zimi - izrada i postavljanje hranilišta za ptice na dvorištima vrtića
 • uzgoj vlastitih sadnica voća i povrća sijanjem Eko sjemena
 • povrtnjak - sadnja sadnica voća i povrća u povišene gredice i briga o njima
 • kompostana - izrada komposta od bio-otpada i njegovo korištenje u povrtnjaku
 • akcija Svako dijete jedan cvijet - akcija uređenja cvjetnjaka 
 • izrada i postavljanje te održavanje Hotela za kukce na objektu Kozjak

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji svih odgojnih skupina.

Naziv teme: Voda
Cilj:

Promoviranje odgovornog ponašanja te usvajanje znanja o važnosti vode.


Zadatak:
 • poticanje djece na racionalno korištenje vode tijekom higijenskih i likovnih aktivnostima u odgojnim skupinama
 • obnavljanje naljepnica s upozorenjima "Zatvori vodu!" 
 • planiranje i provedba različitih istraživačko spoznajnih aktivnosti s ciljem upoznavanja bogatstava vode u RH, upoznavanja s državama i kontinentima na kojima vladaju suše i oskudica vode, osvještavanje posljedica zagađenja voda i odgovornosti čovjeka u tome itd.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji svih odgojnih skupina.

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Briga o adekvatnom zbrinjavanju otpada te usvajanje osnovnih vještina.


Zadatak:
 • kontinuirano diferenciranje otpada prema vrsti u svim prostorijama vrtića - plastika, papir, bio otpad,...
 • adekvatno zbrinjavanje otpada
 • racionalno korištenje materijala u odgojnim skupinama u cilju smanjenja količine otpada - korištenje obiju strana papira, korištenje već korištenog papira za usputne bilješke, korištenje različitih ambalaža za likovne i kreativne aktivnosti (kartonske kutijice, plastična ambalaža, tetrapaci, itd.)
 • edukacija djece o pravilnom odvajanju otpada
 • humanitarna akcija - sakupljanje plastičnih čepova za skupe lijekove
 • akcija sakupljanja starih baterija u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi djelatnici vrtića.

Naziv teme: Zdravlje
Cilj:

Usvajanje znanja i promoviranje zdravog stila života te očuvanja vlastitog zdravlja.


Zadatak:
 • svakodnevni boravak djece na zraku u svim vremenskim prilikama
 • provođenje svakodnevne jutarnje tjelovježbe
 • osmišljavanje i organizacija različitih motoričkim i pokretnih aktivnosti tijekom boravka na zraku
 • aktivnosti upoznavanja važnosti voća i povrća u prehrani čovjeka
 • upoznavanje s novim zdravim namirnicama - quinoa, bulgur, goji bobice, chia sjemenke, ...
 • upoznavanje s piramidom zdrave prehrane
 • moje tijelo - spoznajne aktivnosti kojima je cilj upoznavanje vlastitog tijela, osnovnih organa i organskih sustava te njihove uloge u ljudskom tijelu
 • Gric i Grec - promoviranje brige o zdravlju zuba i važnosti pranja zuba

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji svih odgojnih skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Promoviranje odgovornog ponašanja te usvajanje znanja o važnosti vode.


Realizirani zadaci:
 • poticanje djece na odgovorno korištenje vode 
 • obnova naljepnica "zatvori vodu" u sanitarnim čvorovima

 


Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji i djeca.

Naziv teme: Briga o biljnom i životinjskom svijetu
Ostvareni ciljevi:

Usvojiti postupke kojim možemo pozitivno djelovati na biljni i životinjski svijet u svom okruženju.


Realizirani zadaci:
 • zaštita ptica zimi- hranilice i kućice za ptice
 • uzgoj vlastitih sadnica voća i povrća 
 • povrtnjak - sadnja sadnica u povišene gredice
 • izrada i postavljanje hotela za kukce

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji i djeca.

Naziv teme: Zdravlje
Ostvareni ciljevi:

Usvajanje znanja i promoviranje zdravog stila života te očuvanje vlastitog zdravlja.


Realizirani zadaci:
 • svakodnevni boravak djece na zraku u svim vremenskim prilikama
 • provođenje svakodnevne jutarnje tjelovježbe
 • osmišljavanje i organizacije različitih motoričkih i pokretnih aktivnosti
 • upoznavanje važnosti voća i povrća u prehrani čovjeka
 • upoznavanje novih namirnica 

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • briga o adekvatnom zbrinjavanju otpada
 • usvajanje vještina odvajanja otpada i oporabe

Realizirani zadaci:
 • kontinuirano diferenciranje otpada prema vrsti u svim prostorijama vrtića
 • adekvatno zbrinjavanje otpada
 • racionalno korištenje materijala u odgojnim skupinama u cilju smanjenja količine otpada - korištenje obiju strana papira, korištenje već korištenog papira za usputne bilješke, korištenje različitih ambalaža za likovne i kreativne aktivnosti
 • edukacija djece o pravilnom odvajanju otpada
 • humanitarna akcija - sakupljenje plastičnih čepova
 • akcija sakupljanja starih baterija u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o.

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi djelatnici vrtića.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čovjek je jedino biće na svjetu koje može pomoći našem planetu.


Eko himna:

Eko himna "Mali čuvari velike Zemlje"


Volim svoju ulicu, vrtić
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.

Nek šuma bude zelena,
ona je kuća jelena.
Nek lijepa bude trava,
ona je kuća mrava.

Nek voda čista bude,
ona napaja ljude
i svaki maleni cvijet
i cijeli naš planet.

Po čistome zraku
nek lete ptice.
I oblaci nek daruju
sve čiste kapljice. 

Volim svoju ulicu, vrtić 
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.