Eko škola

Dječji vrtić 'Mali princ', Zagreb

Laščinska 17
10000 Zagreb

Telefon: 012431460
Fax: 012431461
E-mail: mprinc@vrtic-maliprinc.hr
Web: www.vrtic-maliprinc.hr

Ravnatelj/ica: Melita Jurič
Školski koordinatori: Antonija Rukavina, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Od sjemenke do biljke

  Djeca aktivno sudjeluju u sijanju sjemena u odgojnoj skupini. Kad izrastu sadnice, presađuju ih u vrt našeg dvorišta. Tako imaju priliku pratiti razvoj biljke od sjemenke do ploda. Cijeli proces djeca dokumentiraju različitim tehnikama, prateći praktične aktivnosti umjetničkim sadržajima.

 • Jedno dijete - jedan cvijet

  Projekt Jedno dijete - jedan cvijet tradicionalno se realizira svakog proljeća u svim vrtićkim odgojnim skupinama. Cilj projekta je da djeca od najranije dobi neposredno sudjeluju u uređenju unutrašnjih i vanjskih prostora vrtića, vodeći brigu o 'svom cvijetu'. Kroz projekt se dio roditelja također uključuje u odgojno-obrazovni proces sudjelujući s djecom i odgajateljima u sadnji donešenog cvijeća.

 • Naš novi prijatelj Boa

  Djeca eko skupine Slonići usvojili su dupina Bou. Prikupljenim sredstvima nabavlja se hrana i lijekovi za nju jer je bolesna. Djeca kroz fotografija prate svog novog prijatelja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Melita Jurič - ravnateljica
 • Antonija Rukavina - pedagoginja
 • Ksenija Ranogajec Benaković - psihologinja
 • Sonja Omerzo - logopedinja
 • Branka Bosnar - odgojiteljica
 • Marija Jelaš - odgojiteljica
 • Dijana Holjevac - odgojiteljica
 • Tanja Anđel - odgojiteljica
 • Mirjana Borovec - odgojiteljica
 • Adisa Koczi - odgojiteljica
 • Marija Sever - roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda i energija
Cilj:
 • Usvajanje navika racionalnog korištenja vode i energije u odgojnim skupinama.

Zadatak:
 • eko patrola - redovito patroliranje i praćenje pridržavanja eko pravila u odgojnim skupinama
 • opominjanje onih koji ih se ne pridržavaju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • praćenje foto i videodokumentacijom
 • vođenje evidencije pridržavanja eko pravila

Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji starijih odgojnih skupina.
Naziv teme: Briga o biljnom i životinjskom svijetu
Cilj:
 • razvijati odgovornost prema očuvanju prirode
 • usvojiti načine i postupke kojima možemo pozitivno djelovati na biljni i životinjski svijet u našem okruženju

Zadatak:
 • proljetni i jezeski izleti u prirodu i na eko gospodarstva - istraživanje biljnog i životinjskog svijeta
 • akcija uređenja cvjetnjaka - svako dijete, jedan cvijet
 • obilježavanje važnih eko datuma
 • zaštitimo ptice zimi - izrada i postavljanje hranilišta za ptice 
 • izrada eko pravila odgojne skupine koja usmjeravaju djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi
 • mala kompostana - kompostiramo otpad od naše užine 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca
 • Odgojitelji
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Racionalno postupanje s otpadom.

Zadatak:
 • kontinuirano diferenciranje otpada prema vrsti
 • adekvatno zbrinjavanje odvojenog otpada
 • racionalno korištenje materijala u svrhu smanjenja količine otpada
 • oporaba materijala namijenjenih otpadu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi zaposlenici vrtića.
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Poticanje i razvijanje zdravih navika i zdravog načina života već od najranije dobi.

Zadatak:
 • svakodnevni boravak na zraku 
 • osmišljavanje i organizacija različitih motoričkih, sportskih i plesnih aktivnosti tijekom boravka na zraku
 • poticanje djece na svakodnevnu jutarnju tjelovježbu u skupini
 • upoznavanje novih, zdravih namirnica i poticanje na konzumiranje novog i drugačijeg (heljda, chia sjemenke, batat,...)
 • istraživačko spoznajne aktivnosti s ciljem pronalaženja informacija o novim namirnicama - što su i gdje rastu chia sjemenke, odakle dolazi batat itd.
 • aktivnosti upoznavanja i osvještavanja važnosti voća i povrća u prehrani čovjeka
 • izrada piramide zdrave prehrane
 • životno-praktične aktivnosti izrade zdravih napitaka, smothija, voćnih ražnjića itd.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške 2018./2019. godine, kontinuirano 

 • praćenje provedbe zadataka foto i video dokumentacijom te organizacijom refleksija odgojitelja o kvaliteti i uspješnosti izvršenja zadataka

Nositelji:
 • Odgojitelji
 • zdravstvena voditeljica
 • stručni tim

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Briga o biljnom i životinjskom svijetu
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati odgovornost prema očuvanju prirode
 • usvojiti načine i postupke kojima možemo pozitivno djelovati na biljni i životinjski svijet u našem okruženju

Realizirani zadaci:

- zaštitimo ptičice zimi – postavljanje hranilišta i pojilišta za ptice na dvorištima vrtića

- kompostana – izrada komposta od bio-otpada i lišća

- akcija Svako dijete, jedan cvijet - uređivanje cvjetnjaka ispred vrtića

- briga o sobnim biljkama koje se nalaze u odgojnim skupinama


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji svih vrtićkih odgojnih skupina
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • razumijevanje važnosti i značenja vode za život čovjeka
 • razvijanje znanja o načinima očuvanja vode
 • razvoj osjećaja vlastite odgovornosti

Realizirani zadaci:

-  poticanje djece na racionalno korištenje vode tijekom obavljanja higijenskih i ostalih aktivnosti u odgojnim skupinama

- eko patrola: praćenje stupnja racionalnosti korištenja vode u ostalim odgojnim skupinama, bilježenje rezultata i davanje savjeta onim malo manje savjesnima

- obilježavanje Dana voda u odgojnim skupinama

- različite odgojno-obrazovne aktivnosti s vodom: kruženje vode u prirodi, pokus kako nastaje kiša, kako koristimo snagu i energiju vode, agregatna stanja vode, ...

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji srednjih i starijih odgojnih skupina
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje znanja o načinu odvajanja otpada i recikliranju
 • razviti kod djece svijest o važnosti odvajanja otpada 
 • poticati na stjecanje vlastitog iskustva 
 • razvijati osjećaj vlastite odgovornosti

Realizirani zadaci:
 • kontinuirano diferenciranje otpada prema vrsti: u odgojnim skupinama prisutne su različite kante za razne vrste otpada - Papirko, Nika plastika i Staklenko
 • adekvatno zbrinjavanje odvojenog otpada
 • racionalno korištenje materijala i papira u odgojnim skupinama  u svrhu smanjivanja količine otpada
 • oporaba materijala namijenjenih otpadu: korištenje različitih ambalaža, kutijica i stare odjeće u kreativne svrhe te za realizaciju različitih likovnih aktivnosti
 • eko maskenbal: umjesto kupljenih maski djecu i roditelje potaknuli smo na osmišljavanje likova i izradu kostima od stare odjeće, nakita i svega onoga što bi inaće bilo namijenjeno otpadu
 • ugostili smo predstavu "Eko patrola": kroz predstavu pratimo Puža i Ježa kao starce, klince i odrasle jedinke kojima ljudi u svojim posjetima, izletima itd. napune livadu sa smećem i onečiste njihov dom da bi ga kasnije razvrstali u kantice odgovarajućih boja. Predstava je interaktivna, a djeci se cijelo vrijeme obraćaju kao leptirićima, koji mnogo znaju jer stalno lete uokolo, pa ih zamole da im pomognu pospremiti nered i oforme eko patrolu te svakom djetetu daju krilca u boji spremnika koji mora napuniti.
 • sudjelovanje u akciji "Sakupljajmo zajedno stare baterije" s tvrtkom Friš d.o.o.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • odgojitelji i djeca srednjih i starijih odgojnih skupina
Naziv teme: Zdravlje
Ostvareni ciljevi:
 • osmišljavanje i organizacija različitih motoričkih, sportskih i plesnih aktivnosti tijekom boravka na zraku:
 • poticanje djece na svakodnevnu jutarnju tjelovježbu u odgojnoj skupini
 • upoznavanje novih, zdravih namirnica i poticanje na konzumiranje novog i drugačijeg
 • aktivnosti upoznavanja i osvještavanja važnosti voća i povrća u prehrani čovjeka

Realizirani zadaci:
 • svakodnevni boravak na zraku u svim vremenskim uvjetima
 • organizacija različitih motoričkih aktivnosti tijekom boravka na zraku: igre s pjevanjem, tradicionalne igre poput "ringe ringe jaja", "ledana baba", "kolodvor", itd.
 • izrada zdravih voćnih ražnjića, izrada smoothija, isprobavanje egzotičnog voća i povrća (avokado, japanska jabuka, itd.)
 • upoznavanje djece s piramidom zdrave prehrane

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji svih vrtićkih odgojnih skupina

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne zaboravimo da su ljudi jedina bića na svijetu koja mogu pomoći našem planetu.  


Eko himna:

Eko himna "Mali čuvari velike Zemlje"


Volim svoju ulicu, vrtić
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.

Nek šuma bude zelena,
ona je kuća jelena.
Nek lijepa bude trava,
ona je kuća mrava.

Nek voda čista bude,
ona napaja ljude
i svaki maleni cvijet
i cijeli naš planet.

Po čistome zraku
nek lete ptice.
I oblaci nek daruju
sve čiste kapljice. 

Volim svoju ulicu, vrtić 
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.