Eko škola

Osnovna škola 'Antun Gustav Matoš', Tovarnik

Vukovarska 1
32249 Tovarnik

Telefon: 032/524-564
Fax: 032/524-940
E-mail: ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr
Web: http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ljiljana Bandić
Školski koordinatori: Petar Ivanković
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predsjednik: Petar Ivanković
 • Zamjenica: Snježana Đekić
 • Načelnica općine Tovarnik: Ružica Šijaković
 • Ravnateljica škole: Ljiljana Bandić
 • Pedagoginja Bogdanka Mioković-Imrović
 • Darja Šišić (učiteljica hrv. jezika)
 • Svjetlana Bašić (učiteljica biologije)
 • Josipa Katalenić (knjižničarka)
 • Mara Šišić (spremačica)
 • Gabrijela Krupa (predstavnik roditelja)
 • Ema Jurić (predstavnik učenika)
 • Marko Mijić (predstavnik učenika)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Energija
Cilj:
 • učenici će naučiti razlikovati energente
 • razlika između obnovljih i neobnovljivih izvora energije
 • racionalizacija potrošnje energenata
 • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije
 • izrada promotivnih plakata
 • izrada promotivnih ppt prezentacija
 • izrada maketa elektrana na obnovljivi izvor energije

Zadatak:
 • edukacija o vrstama otpada
 • edukacija o tome kako otpada nastaje i gdje bi trebao završiti (kružni ciklus)
 • izrada eko poruka i plakata za pano
 • izrada božićnih i uskršnjih ukrasa od papira i ostalog recikliranog materijala
 • stjecanje novih radnih vještina
 • stjecanje novih znanja o obnovljim izvorima energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • kroz pojedine nastavne predmete tijekom redovne nastave i izvannastavne aktivnosti

Nositelji:
 • učitelji navedenih predmeta i aktivnosti:

hrvatski jezik (razredna nastava), geografija, biologija, priroda i društvo, tehnička kultura

 

 • realizacija kroz izvannastavne aktivnosti :

kreativna skupina, eko skupina, robotika, bakina škrinjica

 • učenici škole
Naziv teme: Dani kruha
Cilj:
 • prigodna priredba
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja

Zadatak:
 • prigodna priredba
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja
 • usvajanje novih i razvijanje postojećih vještina (komunikacija, nastup, izrada pekarskih proizvoda)
 • njegovanje tradicijskih proizvoda
 • čuvanje etno i kulinarske baštine

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom listopada 2019., jedan dan

 • fotodokumentacija proizvoda

Nositelji:

Razrednici, učiteljice razredne nastave, svi učenici škole, tehničko osoblje, kuharice, pedagoginja, ravnateljica

Naziv teme: 13. Tovarnički jesenski sajam (bundevijada)
Cilj:
 • Bundevijada je postala već nadaleko poznata manifestacija, koju svake godine u našem Tovarniku posjete brojni gosti iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Naša je škola i ove godine sudjelovala u toj manifestaciji te je ponosno predstavila nove proizvode na štandu Učeničke zadruge „Suncokret“. Lijepo vrijeme uljepšalo je veselo druženje u centru sela, gdje su učenici i učitelji predstavljali prodavali sve što su svojim rukama stvarali. Prodaja džemova od šljiva, paprike, cikle, tjestenine, kolača, ukrasnih kutijica i mirisnih sapuna još jednom je pokazala da se poduzetnički duh, kreativnost, trud i rad uvijek isplate. Naime, ostvarena zarada razveselit će naše učenike, koji će zahvaljujući uspješnoj prodaji imati mogućnost otputovati na željene izlete.

Zadatak:
 • prezentacija proizvoda učeničke zadruge i prodaja istih
 • stjecanje novih radnih vještina
 • stjecanje novih komunikacijskih vještina
 • suradnja s lokalnom zajednicom i Općinom
 • suradnja s mještanima
 • zarada koja ide učenicima za putovanja i nove projekte zadruge

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

6.10.2018. cijeli dan

 • vođenje statistike o prodanim proizvodima

Nositelji:

Sudjelovalo je 40-ak učenika (1.-8.) razreda uz pratnju učiteljica, učitelja, pedagoginje, ravnateljice 

Naziv teme: Kompostiranje i radovi u školskom vrtu i plasteniku
Cilj:
 • nastavak brige o komposterima
 • praćenje proizvodnje komposta
 • priprema zemlje za sadnju češnjaka, zelene salate, crvenog luka i ostalih polj. dobara
 • rad u šk. vrtu
 • rad u plasteniku

Zadatak:
 • nastavak proizvodnje komposta
 • nastavak sadnje
 • šk. vrt pripremljen za sadnju  (ištihana zemlja, gnojenje zemlje, rašljanje, sadnja)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:

Voditelj eko skupine: Petar Ivanković

 • domar, spremačice
 • učenici Eko skupine, biolozi, dobrovoljci iz predmetne i razredne nastave, razrednici, učiteljice
Naziv teme: Božićni i uskršnji sajam učeničke zadruge
Cilj:
 • priprema i izrada eko domaćih proizvoda (tjestenina, sokovi, sirupi, kiselo povrće u teglama, pekmezi, džemovi, ukrasi...)
 • prezentacija proizvoda učeničke zadruge "Suncokret"
 • prodaja proizvoda učeničke zadruge
 • stvaranje prihoda za zadrugu
 • druženje i zabava s mještanima

Zadatak:
 • ostvareni prihod od sajmova
 • razvijanje radnih vještina
 • razvijanje socijalnih vještina
 • prezentacija i prodaja proizvoda učeničke zadruge

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jedan dan ili više dana uoči Božića i Uskrsa, cijeli dan

 • vođenje statistike o prodanim stvarima

Nositelji:

Članovi eko odbora,  30-ak učenika, voditeljica učeničke zadruge "Suncokret", Općina Tovarnik, Udruga žena Tovarnik

Naziv teme: Svjetski dan močvara i močvarnih staništa
Cilj:
 • podizanje svijesti o ugroženosti močvara i močvarnih staništa
 • upoznavanje s močvarnim staništa i lokacijama u HR
 • usvajanje znanja o važnosti očuvanja močvara
 • znanja o bioraznolikosti

Zadatak:
 • eko skupina obilježit će Svjetski dan močvara i močvarnih staništa.
 • razgovarat ćemo o močvarama u Hrvatskoj, ugroženosti životinjskih i biljnih staništa i o važnosti očuvanja močvarnih područja.
 • učenici će izradili ppt prezentaciju koju će kasnije predstaviti na satu Biologije (Prirode). 
 • na kraju ćemo pogledati dokumentarni film o Kopačkom ritu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.2.2019. u okviru Eko skupine, 7. i 8. sat petak

 


Nositelji:

Voditelj eko skupine Petar Ivanković, razrednici, učenici eko skupine, učenici škole

Naziv teme: Zeleni korak 2019.
Cilj:
 • podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša
 • solidariziranje s ostatkom Hrvatske i svijeta u provedbi akcije
 • prikupljanje starog papira
 • razvijanje natjecateljskog duha
 • razvijanje svijesti o reciklaži starog i nepotrebnog papira

Zadatak:
 • prikupljanje se odvija tijekom ožujka 2019. godine. Učenici će od kuće donositi stari papir i odlagati ga u prostoriju predviđenu za skupljanje starog papira. Osim toga, organizirat će se natjecanje i između razreda s ciljem da se prikupi što više papira. Od dobivenog novca, iznos će se utrošiti u buduće eko aktivnosti škole (sadnice za jesen)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Predviđen je ožujak 2019.

 • Razgovor sa učenicima
 • Razgovor sa tehničkim osobljem
 • Razgovor sa razrednicima
 • Evaluacija kroz anketne upitnike

Nositelji:

Voditelj eko skupine Petar Ivanković, razrednici, učenici eko skupine, učenici škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • uočiti razliku između otpada i smeća
 • naučiti razlikovati vrste otpada
 • adekvatno zbrinjavanje otpada
 • poticati ekološke vrijednosti i svijest kod učenika
 • razvijanje radnih navika

Zadatak:
 • Učenici predmetne nastave će kroz izvannastavne aktivnosti eko skupine uočiti razlikovati vrste otpada, naučiti zbrinjavati otpad te se upoznati sa daljnim procesom iskorištavanja otpada.
 • Zadatci će se provoditi praktično tako da će učenici izrađivati kutije za skupljanje papira i posebno za plastiku. Navedene kutije učenici će postaviti u svoje učionice.
 • Eko patrole će redovito obilaziti učionice i provjeravati jel se učenici drže navedenih upute. Također će zajedno s voditeljem eko skupine kutije prazniti u vreće koje će služba za zbrinjavanje papira i plastike preuzimati

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./19., 2 sat tjedno

 • Praćenje: voditelj eko skupine će pisanim putem bilježiti potrebne korekcije u provedbi ove aktivnosti
 • Razgovor sa učenicima
 • Razgovor sa tehničkim osobljem
 • Razgovor sa razrednicima
 • Evaluacija kroz anketne upitnike
 • Razgovor na sjednicama Eko odbora škole

Nositelji:
 • Voditelj eko skupine: Petar Ivanković
 • Razrednici predmetne nastave
 • Pedagogina: Bogdanka Mioković-Imrović
 • Učenici predmetne nastave (5.r..-8.r.) od 10-15 učenika
Naziv teme: Godišnji plan i program Eko škole 2018./19.
Cilj:
 • Poticati ekološku svijest kod učenika i zaposlenika škole
 • dodatno obrazovati zaposlenike i učenike o eko temama
 • potaknuti zanimanje učenika
 • pojasniti načine na koji selektiramo otpad
 • stvoriti nove radne navike
 • stvoriti nova eko i opća znanja i vještine

Zadatak:
 • Sastanak Eko odbora škole i donošenje Ekološkog kalendara aktivnosti tijekom šk. godine 2018./19.
 • informiranje članova UV na sjednici UV o godišnjem planu i programu Eko škole i Eko danu, podjela zaduženja
 • suradnja sa učeničkom zadrugom "Suncokret"
 • Rad eko skupine
 • aktivnosti u školskom vrtu i plasteniku (obrada zemlje, sadnja, održavanje plastenika)
 • održavanje kompostera i proizvodnja gnojiva za potrebe školskog vrta
 • sudjelovanje na manifestacijama zajedno sa školskom zadrugom
 • Dani kruha
 • obnavljanje Eko pano-a
 • prikupljanje starog papira i PET ambalaže
 • proizvodnja domaćih proizvoda (začinsko bilje, pekmezi, kiselo povrće, mlinci i sl.) u okviru učeničke zadruge "Suncokret"
 • ažuriranje podataka na Web stranici škole
 • obilježavanje Dana planete Zemlje (eko datum škole)
 • proljetni radovi u školskom vrtu i plasteniku
 • druženje u školskom vrtu i sjenici
 • Zelena čistka 2019.
 • evaluacija rada Eko škole
 • priprema materijala za Eko bilten škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./19.
 • razgovor s učenicima
 • ankentni upitnici
 • sjednice UV
 • sjednice Eko odbora
 • ažuriranje Web stranice škole
 • aktivnost Facebook stranice škole

Nositelji:
 • Ravnateljica škole: Ljiljana Bandić
 • Eko koordinator: Petar Ivanković
 • članovi Eko odbora
 • učitelji škole
 • tehničko osoblje
 • učenici
 • roditelji
Naziv teme: Jesen u mojoj školi (prikupljanje plodova i sadnja u plasteniku)
Cilj:
 • Steći nove radne navike i vještine rada u školskom okolišu
 • usvojiti nova znanja u upotrebi i korištenju kompostera
 • razvijanje ekološke misli 
 • njegovati pozitivan pristup prema okolišu

Zadatak:

Učenici koji pohađaju dodatnu nastavu biologije, izvannast. aktivnosti "Bakina škrinjica" i Eko skupinu odradit će sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje oraha
 • čišćenje oraha 
 • rad u plasteniku
 • priprema zemlje za sadnju češnjaka, crvenog luka i zelene salate
 • sadnja
 • zalijevanje sadnica  i održavanje plastenika
 • pakiranje i dehidracija oraha
 • uređenje okoliša i pripomoć našem domaru 
 • učenje o kompostiranju i briga o komposterima
 • rad u učeničkoj zadruzi "Suncokret"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • rujan, Listopad i Studeni 2018.
 • razgovor sa učenicima
 • razgovor sa tehničkim osobljem
 • razgovor sa razrednicima
 • vođenje bilješke o proizvodnji

Nositelji:
 • Učiteljica biologije: Svjetlana Bašić
 • učiteljica likovne kulture i voditeljica učeničke zadruge 'Suncokret': Snježana Đekić
 • voditelj Eko škole i Eko skupine: Petar Ivanković
 • učenici škole
 • domar

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Kompostiranje i radovi u plasteniku i školskom vrtu
Ostvareni ciljevi:
 • nastavak brige o komposterima
 • praćenje proizvodnje komposta
 • priprema zemlje za sadnju jesensku i proljetnu sadnju
 • rad u šk. vrtu
 • rad u plasteniku

Realizirani zadaci:
 • nastavak proizvodnje komposta
 • plodovi u šk. vrtu (razno povrće; grašak, mrkva, peršin, paštrnak, jagode, luk, češnjak, začinsko bilje, rotkvica, cikla, zelena salata, mladi luk, špinat.....)
 • plodovi u plasteniku (luk, mladi luk, zelena salata, češnjak)
 • razvijanje radnih navika
 • razvijanje svijesti o brizi za okoliš

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Voditelj eko skupine Petar Ivanković, predmetni učitelji Snježana Đekić (Uz Suncokret), Svjetlana Bašić (biolozi), razrednici, tehničko osoblje, učiteljice razredne nastave, svi učenici škole
Naziv teme: Božićni i uskršnji sajam učeničke zadruge Suncokret
Ostvareni ciljevi:
 • priprema i izrada eko domaćih proizvoda (tjestenina, sokovi, sirupi, kiselo povrće u teglama, pekmezi, džemovi, ukrasi...)
 • prezentacija proizvoda učeničke zadruge "Suncokret"
 • prodaja proizvoda učeničke zadruge
 • stvaranje prihoda za zadrugu
 • druženje i zabava s mještanima

Realizirani zadaci:
 • ostvareni prihod od sajmova
 • razvijanje radnih vještina
 • razvijanje socijalnih vještina
 • prezentacija i prodaja proizvoda učeničke zadruge

Vrijeme realizacije:
 • Uoči Božića i Uskrsa, cijeli dan u školi

Nositelji:
 • Članovi eko odbora,  30-ak učenika, voditeljica učeničke zadruge "Suncokret", Općina Tovarnik, Udruga žena Tovarnik
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • promicanje kulturnog identiteta hrvatskog naroda
 • njegovanje kulturne baštine
 • poticanje domoljubnih osjećaja
 • njegovanje tradicijskih predmeta

Realizirani zadaci:
 • promocija kravate kao hrvatskog odjevnog predmeta
 • promicanje kulturne baštine 

Vrijeme realizacije:

18.10.2018


Nositelji:
 • Svi u školi
Naziv teme: Bundevijada 2018.
Ostvareni ciljevi:
 • Bundevijada je postala već nadaleko poznata manifestacija, koju svake godine u našem Tovarniku posjete brojni gosti iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Naša je škola i ove godine sudjelovala u toj manifestaciji te je ponosno predstavila nove proizvode na štandu Učeničke zadruge „Suncokret“.
 • Lijepo vrijeme uljepšalo je veselo druženje u centru sela, gdje su učenici i učitelji predstavljali prodavali sve što su svojim rukama stvarali. Prodaja džemova od šljiva, paprike, cikle, tjestenine, kolača, ukrasnih kutijica i mirisnih sapuna još jednom je pokazala da se poduzetnički duh, kreativnost, trud i rad uvijek isplate. Naime, ostvarena zarada razveselit će naše učenike, koji će zahvaljujući uspješnoj prodaji imati mogućnost otputovati na željene izlete.

Realizirani zadaci:
 • prezentacija proizvoda učeničke zadruge i prodaja istih
 • stjecanje novih radnih vještina
 • stjecanje novih komunikacijskih vještina
 • suradnja s lokalnom zajednicom i Općinom
 • suradnja s mještanima
 • zarada koja ide učenicima za putovanja i nove projekte zadruge

Vrijeme realizacije:

6.10.2018. 


Nositelji:
 • Sudjelovalo je 40-ak učenika (1.-8.) razreda uz pratnju učiteljica, učitelja, pedagoginje, ravnateljice 
Naziv teme: Jesen u našoj školi
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je potaknuti svijest o važnosti čuvanja okoliša i ozelenjavanja istog. Poduzete su niz akcija kako bi se ozelenio okoliš. Npr., posadili smo ukrasne tuje ispred škole, naučili kako se sadi i vodi briga o drveću. Zatim, prikupili smo plodove sa tri postojeća oraha , posadili sibirske aronije, maline, tibetanski goji.
 • Prikupljali smo i otpalo lišće koje smo stavljali u postojeće kompostere i pritom ih zalijevali vodom kako bismo iduće godine imali prirodni kompost za gnojidbu šk. vrta.
 • Priprema plastenika i šk. vrta za sadnju. Odrađena gnojidba i sadnja raznih poljoprivrednih kultura (češnjak, z. salata, luk, grašak)
 • S ovim aktivnostima, učenici su stekli nove vještine, radne navike i znanja o radu u vrtu, s komposterima i sadnji.

Realizirani zadaci:
 • sadnja ukrasnih tuja
 • prikupljanje oraha 
 • čišćenje oraha
 • sadnja malina, sibirske aronije, tibetanskih gojia
 • rad s komposterima
 • uređivanje okoliša škole
 • rad u plasteniku
 • rad u školskom vrtu

Vrijeme realizacije:

Od listopada do prosinca 2018.

 • u okviru eko skupine, dodatne nastave Tehničke kulture, Prirode ,"Bakine škrinjice", Sata razrednika.

Nositelji:
 • voditelj eko skupine-Petar Ivanković, razrednici, voditeljica "bakine škrinjice"-Snježana Đekić, Mladen Sosić (tehnička kultura), Svjetlana Bašić (Priroda i Biologija), razredne učiteljice, učenici škole njih cca 40-ih. Riječ je o učenicima predmetne nastave (5.-8. r.) i učenici razredne nastave
Naziv teme: Dani kruha
Ostvareni ciljevi:
 • U priredbi su sudjelovali učenici od prvog do osmog razreda: i mali i veliki. Bilo je tu pjesama, recitacija, prezentacija pekarskih proizvoda, slastica i igrokaza. Atmosfera je bila vesela i svi su pažljivo slušali.
 • Svečanost je uveličao đakon (vjeroučitelj), koji je posvetio kruh koji smo prinijeli Bogu. Ravnateljica je održala kratki govor, a nakon toga učenici i učitelji su degustirali ukusne pekarske proizvode i pritom se zabavljali.

Realizirani zadaci:
 • prigodna priredba
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja
 • usvajanje novih i razvijanje postojećih vještina (komunikacija, nastup, izrada pekarskih proizvoda)
 • njegovanje tradicijskih proizvoda
 • čuvanje etno i kulinarske baštine

Vrijeme realizacije:

19.10. 2018. tijekom 2 šk. sata


Nositelji:
 • Razrednici, učiteljice razredne nastave, svi učenici škole, tehničko osoblje, kuharice, pedagoginja, ravnateljica
Naziv teme: Mi jedemo odgvorno
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su stekli nova znanja o kružnom eko ciklusu (od proizvodnje hrane do potrošnje)
 • stjecanje novih eko navika
 • stjecanje znanja i svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti
 • usvajanje novih prehrambenih navika (jesti domaće!)
 • podizanje svijesti o sve većem problemu bacanja hrane
 • stjecanje znanja o "eko otisku" na Zemlju

Realizirani zadaci:
 • izrada plakata, pano-a, ppt prezentacija
 • ostvarene radionice uz pomoć materijala "Mi jedemo odogovorno"
 • gledanje eko dokumentaraca
 • rad u školskoj Zadruzi

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019. 5 sati u sklopu eko skupine

 • 5 sati u sklopu SR
 • Nekoliko sati u sklopu ostalih izvannastavnih aktivnosti

Nositelji:
 • Petar Ivanković, voditelj eko skupine i šk. eko koordinator
 • Snježana Đekić (voditeljica Zadruge), Svjetlana Bašić, razrednici, pedagoginja
 • učenici škole
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Uočiti razliku između iskoristivog otpada i smeća
 • naučiti razlikovati vrste otpada
 • adekvatno zbrinjavanje otpada
 • poticati ekološke vrijednosti i svijest kod učenika
 • razvijanje radnih navika

Realizirani zadaci:
 • Učenici predmetne nastave će kroz izvannastavne aktivnosti eko skupine uočiti razlikovati vrste otpada, naučiti zbrinjavati otpad te se upoznati sa daljnim procesom iskorištavanja otpada.
 • Zadatci će se provoditi praktično tako da će učenici izrađivati kutije za skupljanje papira i posebno za plastiku. Navedene kutije učenici će postaviti u svoje učionice.
 • Eko patrole će redovito obilaziti učionice i provjeravati jel se učenici drže navedenih upute. Također će zajedno s voditeljem eko skupine kutije prazniti u vreće koje će služba za zbrinjavanje papira i plastike preuzimati

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./19, 2 puta mjesečno

 • Praćenje: voditelj eko skupine će pisanim putem bilježiti potrebne korekcije u provedbi ove aktivnosti
 • Razgovor sa učenicima
 • Razgovor sa tehničkim osobljem
 • Razgovor sa razrednicima
 • Evaluacija kroz anketne upitnike
 • Razgovor na sjednicama Eko odbora škole

Nositelji:

Nositelji:

 • Voditelj eko skupine: Petar Ivanković
 • Razrednici predmetne nastave
 • Pedagogina: Bogdanka Mioković-Imrović
 • Učenici predmetne nastave (5.r..-8.r.) od 10-15 učenika

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Možemo, hoćemo, živimo eko!


Eko himna:

NAŠA ŠKOLA

Na zapadu Srijema gdje Tovarnik čvrsto drijema

proteže se slavonska nizina u idili polja i dolina

 

Naša škola znanje nam daje i uvijek nam ona u srcima ostaje

jednom kad budemo negdje daleko na naljepše doba sjetit će se netko

REF

Naša škola Matoševo nosi ime, svi mi djeca ponosni smo time

idemo mi svi u tu školu malu stvorenu za igru, učenje i šalu

 

Puno aktivnosti naša škola ima i svi učenici uživaju u njima 

uz vrtlarstvo, domaćinstvo i eko svijet tu je i i zadruga Suncokret

REF

Naša škola Matoševo nosi ime, svi mi djeca ponosni smo time

idemo mi svi u tu školu malu stvorenu za igru, učenje i šalu