Eko škola

Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Tovarnik

Vukovarska 1
32249 Tovarnik

Telefon: 032/524-564
Fax: 032/524-940
E-mail: ured@os-agmatos-tovarnik.skole.hr
Web: http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ljiljana Bandić
Školski koordinatori: Petar Ivanković
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predsjednik: Petar Ivanković
 • Zamjenica: Snježana Đekić
 • Načelnik Općine: Anđelko Dobročinac
 • Ravnateljica škole: Ljiljana Bandić
 • Pedagoginja: Bogdanka Mioković-Imrović
 • Darja Šišić (učiteljica hrv. jezika)
 • Svjetlana Bašić (učiteljica biologije)
 • Ana Koncul (učiteljica hrv. jezika)
 • Marina Ivakić (knjižničarka)
 • Mara Šišić (spremačica)
 • G. K. (predstavnik roditelja)
 • L. D. (predstavnik učenika)
 • M. K. (predstavnik učenika)
 • D. M. (predstavnik učenika)
 • E. DŽ. (predstavnik učenika)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan eko škole
Cilj:
 • razvijanje eko navika
 • razvijanje eko svijesti
 • stvaranje novih radnih navika
 • promišljanje o eko temama

Zadatak:
 • skrbiti o okolišu škole
 • briga o školi
 • razvijanje zdravog pristupa u eko problematici

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

28.4.2022., fotodokumentacija.


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • promocija zdravog života
 • provedba smjernica projekta "Mi jedemo odgovorno"
 • usvajanje zdravih navika

Zadatak:

Ostvariti nove zdrave navike i razvijati postojeće.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022., fotodokumentacija.


Nositelji:

Voditelj eko skupine, učitelj TZK, razrednici, učiteljice razredne nastave, kuharica, učenici.

Naziv teme: Recikliranje
Cilj:
 • stvaranje novih radnih navika
 • smanjivanje otpada
 • ušteda 

Zadatak:
 • stvoriti nove radne navike i osvijestiti učenike 
 • stvaranje eko navika

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022. na SR i INA aktivnostima.


Nositelji:

Voditelj eko skupine, razrednici, učenička zadruga "Suncokret".

Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • promicanje kulturnog identiteta hrvatskog naroda
 • njegovanje kulturne baštine
 • poticanje domoljubnih osjećaja
 • njegovanje tradicijskih predmeta


 


Zadatak:
 • promocija kravate kao hrvatskog odjevnog predmeta
 • promicanje kulturne baštine 


 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2021., fotodokumentacija.


Nositelji:

Učiteljice razredne nastave, učenici.

Naziv teme: Dani kruha
Cilj:
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja
 • čuvanje kulturne baštine i običaja
 • prezentacija tradicijskih proizvoda

Zadatak:
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja
 • usvajanje novih i razvijanje postojećih vještina (komunikacija, nastup, izrada pekarskih proizvoda)
 • njegovanje tradicijskih proizvoda
 • čuvanje etno i kulinarske baštine

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021., fotodokumentacija.


Nositelji:

Razrednici, učiteljice razredne nastave, svi učenici škole, tehničko osoblje, kuharica.

Naziv teme: Radovi u školskom vrtu i okolišu škole
Cilj:
 • steći nove radne navike i vještine rada u školskom okolišu
 • usvojiti nova znanja u upotrebi alata, sadnji i sijanju i korištenju kompostera
 • razvijanje ekološke misli 
 • njegovati pozitivan pristup prema okolišu

Zadatak:
 • rad u plasteniku
 • priprema zemlje za sadnju
 • sadnja
 • zalijevanje sadnica  i održavanje plastenika
 • uređenje okoliša i pripomoć našem domaru 
 • učenje o kompostiranju i briga o komposterima
 • rad u učeničkoj zadruzi "Suncokret"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022., fotodokumentacija.


Nositelji:

Voditelj eko skupine Petar Ivanković, predmetni učitelji Snježana Đekić (Uz Suncokret), Svjetlana Bašić (biolozi), razrednici, tehničko osoblje, učiteljice razredne nastave, svi učenici škole.

Naziv teme: Energija
Cilj:
 • učenici će naučiti razlikovati energente
 • razlika između obnovljih i neobnovljivih izvora energije
 • racionalizacija potrošnje energenata
 • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije
 • izrada promotivnih plakata
 • izrada promotivnih ppt prezentacija
 • izrada maketa elektrana na obnovljivi izvor energije

Zadatak:
 • edukacija o vrstama otpada
 • edukacija o tome kako otpada nastaje i gdje bi trebao završiti (kružni ciklus)
 • izrada eko poruka i plakata za pano
 • izrada božićnih i uskršnjih ukrasa od papira i ostalog recikliranog materijala
 • stjecanje novih radnih vještina
 • stjecanje novih znanja o obnovljim izvorima energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 • Kroz pojedine nastavne predmete tijekom redovne nastave i izvannastavne aktivnosti: kreativna skupina, eko skupina, bakina škrinjica.

Nositelji:

Učitelji navedenih predmeta i aktivnosti: hrvatski jezik (razredna nastava), likovna kultura, biologija, priroda i društvo, učenici.

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • uočiti razliku između otpada i smeća
 • naučiti razlikovati vrste otpada
 • adekvatno zbrinjavanje otpada
 •  poticati ekološke vrijednosti i svijest kod učenika
 • razvijanje radnih navika

Zadatak:

Učenici predmetne nastave će kroz izvannastavne aktivnosti eko skupine uočiti razlikovati vrste otpada, naučiti zbrinjavati otpad te se upoznati sa daljnim procesom iskorištavanja otpada.


 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022., fotodokumentacija.


Nositelji:
 • voditelj eko skupine: Petar Ivanković
 • razrednici predmetne nastave
 • učiteljice razredne nastave
 • učenici
Naziv teme: + KA2 projekt Climate, Culture and Citizenship The Unity of C
Cilj:
 • razvijanje eko navika
 • povezivanje s drugim kulturama s ciljem njegovanja interkulturalnosti
 • stvaranje novih navika
 • uvažavanje različitosti i razvoj tolerancije

Zadatak:
 • online povezivanje s učenicima iz drugih država
 • upoznavanje s drugim kulturama i narodima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Učiteljica engleskog jezika Mirela Dješka, učenici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Božićni i uskršnji sajam 2021./2022.
Ostvareni ciljevi:
 • priprema i izrada eko domaćih proizvoda (tjestenina, sokovi, sirupi, kiselo povrće u teglama, pekmezi, džemovi, ukrasi...)
 • prezentacija proizvoda učeničke zadruge "Suncokret"
 • prodaja proizvoda učeničke zadruge
 • stvaranje prihoda za zadrugu
 • druženje i zabava s mještanima (ograničeno zbog Covid mjera)

Realizirani zadaci:
 • ostvareni prihod od sajmova
 • razvijanje radnih vještina
 • razvijanje socijalnih vještina
 • prezentacija i prodaja proizvoda učeničke zadruge

Vrijeme realizacije:

21.12.2021. i 13.4.2022.


Nositelji:

Učenici, razrednici, učitelji, Učenička zadruga Suncokret, stručna služba.

Naziv teme: Radovi u školskom vrtu
Ostvareni ciljevi:
 • briga o okolišu škole
 • rad sa alatima 
 • stjecanje novih radnih vještina
 • stjecanje vještina rukovanja s alatima
 • podizanje svijesti o važnosti zemlje
 • podizanje eko svijesti

Realizirani zadaci:
 • radovi u školskom vrtu (priprema zemlje, sadnja, navodnjavanje)
 • uređen okoliš škole
 • skrb o biljakama
 • nastavak proizvodnje komposta
 • plodovi  (luk, mladi luk, mrkva, peršin, zelena salata, začinsko bilje)
 • razvijanje radnih navika
 • razvijanje svijesti o brizi za okoliš
 • prikupljanje plodova (orah)

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022. u sklopu Eko skupine.


Nositelji:

Učenici eko skupine, učenici škole, voditelj eko skupine-Petar Ivanković.

Naziv teme: Recikliranje
Ostvareni ciljevi:
 • stvaranje novih radnih navika
 • smanjivanje otpada
 • ušteda 

Realizirani zadaci:
 • stvoriti nove radne navike i osvijestiti učenike 
 • stvaranje eko navika

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022. na SR i INA aktivnostima.


Nositelji:

Voditelj eko skupine, razrednici, učenička zadruga "Suncokret".

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • promicanje kulturnog identiteta hrvatskog naroda
 • njegovanje kulturne baštine
 • poticanje domoljubnih osjećaja
 • njegovanje tradicijskih predmeta


 


Realizirani zadaci:
 • promocija kravate kao hrvatskog odjevnog predmeta
 • promicanje kulturne baštine 

Vrijeme realizacije:

18.10.2021. online materijali.


Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave, učenici.
 • Aktivnost se realizirala online zbog covid mjera.
Naziv teme: 15. Tovarnički jesenski sajam
Ostvareni ciljevi:
 • promocija tradicijskih proizvoda
 • promocija eko proizvoda
 • druženje
 • razvijanje socijalnih vještina
 • poticanje na timski rad
 • suradnja s lokalnom zajednicom

Realizirani zadaci:
 • promocija proizvoda Učeničke zadruge Suncokret
 • suradnja s lokalnom zajednicom

Vrijeme realizacije:

2.10.2021.


Nositelji:

Razrednici, učitelji, ograničen broj učenika zbog Covid mjera.

Naziv teme: Dani kruha 2021.
Ostvareni ciljevi:
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja
 • čuvanje kulturne baštine i običaja
 • prezentacija tradicijskih proizvoda

Realizirani zadaci:
 • podizanje svijesti o važnosti hrane
 • vrednovanje praktičnih znanja
 • usvajanje novih i razvijanje postojećih vještina (komunikacija, nastup, izrada pekarskih proizvoda)
 • njegovanje tradicijskih proizvoda
 • čuvanje etno i kulinarske baštine

Vrijeme realizacije:

22.10.2021. 

 


 


Nositelji:

Razrednici, učiteljice razredne nastave, svi učenici škole, tehničko osoblje, kuharica.

Naziv teme: Budućnost je u našim rukama
Ostvareni ciljevi:
 • podicanje eko svijest
 • učenje o utjecaju čovjeka na okoliš
 • znanje o bioraznolikosti
 • znanje o prirodnim staništima životinja

Realizirani zadaci:
 • posjet Otočkim virovima
 • posjet Kopačkom ritu
 • usvajanje novih znanja i vještina

Vrijeme realizacije:

Rujan 2021.


Nositelji:

Razrednici, učitelji, učenici, ravnateljica.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • uočiti razliku između otpada i smeća
 • naučiti razlikovati vrste otpada
 • adekvatno zbrinjavanje otpada
 • poticati ekološke vrijednosti i svijest kod učenika
 • razvijanje radnih navika

Realizirani zadaci:
 • Na satima SR, eko skupine i međupredmetno
 • Na INA aktivnostima
 • Dio realiziran online

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Voditelj eko skupine: Petar Ivanković.

Naziv teme: Erasmus+ KA2 projekt Climate, Culture and Citizenship The Unity of C
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje eko navika
 • povezivanje s drugim kulturama s ciljem njegovanja interkulturalnosti
 • stvaranje novih navika
 • uvažavanje različitosti i razvoj tolerancije

Realizirani zadaci:
 • Ostvarena mobilnost u Poljsku i Italiju
 • Razmjena znanja i iskustva

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Učiteljica engleskog jezika, učiteljica hrvatskog jezika, ravnateljica, učenici učenici 4. i 5. razreda.

Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:
 • promocija zdravog života
 • provedba smjernica projekta "Mi jedemo odgovorno"
 • usvajanje zdravih navika

Realizirani zadaci:

Ostvariti nove zdrave navike i razvijati postojeće.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022. na SR i INA aktivnostima.


Nositelji:

Voditelj eko skupine, razrednici, učiteljice razredne nastave, kuharica, učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Možemo, hoćemo, živimo eko!


Eko himna:

NAŠA ŠKOLA

Na zapadu Srijema gdje Tovarnik čvrsto drijema

proteže se slavonska nizina u idili polja i dolina

 

Naša škola znanje nam daje i uvijek nam ona u srcima ostaje

jednom kad budemo negdje daleko na naljepše doba sjetit će se netko

REF

Naša škola Matoševo nosi ime, svi mi djeca ponosni smo time

idemo mi svi u tu školu malu stvorenu za igru, učenje i šalu

 

Puno aktivnosti naša škola ima i svi učenici uživaju u njima 

uz vrtlarstvo, domaćinstvo i eko svijet tu je i i zadruga Suncokret

REF

Naša škola Matoševo nosi ime, svi mi djeca ponosni smo time

idemo mi svi u tu školu malu stvorenu za igru, učenje i šalu