Eko škola

Osnovna škola 'Bol', Split

Split, Hrvatskih iseljenika 10
21000 Split

Telefon: 021 533 672
Fax: 021 537 907
E-mail: ured@os-bol-st.skole.hr
Web: www.os-bol-st.skole.hr

Ravnatelj/ica: Davor Bučević
Školski koordinatori: Željka Retelj, prof.; Sanja Đivanović, prof.; Mirjana Mešin, prof.; Željan Tolić, prof.; Verica Aljinović, učiteljica; Mirjana Mamič, školski defektolog, Vedran Bešker, školski majstor
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Projekt kuhanja školskog voća,

  Svake srijede u okviru zdrave prehrane u Školu stiže svježe voće za učeniku, od voća koje se ne pojede eko tim kuha marmelade i džemove, kako se hrana ne bi bacala.

 • Oplemenjivanje botaničkog vrta, uzgoj maslina

  Okoliš škole u suradnji s Parkovima i nasadima te uz pomoć roditelja se zasađuje i oplemenjuje autohtonim sadnicama:masline, lavanda, ružmarin. Koordinator sa učenicima okopava, pljevi i vodi računa o maslinama našeg školskog mediteranskog vrta.

 • Reciklaža

  Učiteljice Sanja Đivanović i VericaAljinovićod otpadnih materijala, papira, drveta,stakla i plastike izradjuju različite ukrase ,predmete za humanitarne podajne izložbe. i panoe.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Davor Bučević, ravnatelj,Željka Retelj, koordinator,Sanja Đivanović, prof., Mirjan Mešin, prof. Verica Aljinović, učiteljica, Željan Tolić, prof., Mirjana Mamić, školski defektolog, Vedran Bešker, školski majstor
 • Učenici 8b: Ema Stipanović, Ivan Mikelić, Ivan Vidošević,Lana Mladinić,Tea Dragičević,Duje Franić,Marino Ćuk, Filip Šakić
 • Učenici 5 c razreda:Lalić Bartul, Maurac Vinko, MarasDelić Sara, Maras Delić Lara, Biskupović Lucija, Šafradin Ema, Kekez Tea, MladinićBuga, Lisica Mia

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Reciklaža
Cilj:
 • Osvjestiti kod učenika važnost smanjenja otpada, te moguću iskoristivost otpadnih materijala.

Zadatak:
 • Izrađivanje ukrasa, uporabnih materijala, mobila i sl. za prodajne izložbe i uređenje Škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U tijeku cijele školske godine 2018./2019.

 • Rezultati su divljivi tokom cijele godne, a posebno za praznike, blagdane, razna obilježevanja, te za prodajne izložbe.

Nositelji:
 • Verica Aljinović i učenici 1 b razreda
 • Sanja Đivanović i učenici vjeronaučne grupe kao i zainteresirani roditelji koji se povremeno uključuju.
Naziv teme: Školski botanički vrt
Cilj:
 • Razvijanje ljubavi prema autohtonimdalmatinskim biljkama i važnosti zelenog okoliša.

Zadatak:
 • Saditi i obnavljati malo dalmatinsko bilje, kao i održavati i uzgajati masline.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019., a posebno u proljeće.

 • Prati se napredak biljaka , kao i briga da manje biljke ne budu išćupane i uništene.

Nositelji:
 • Željan Tolić, prof
 • Učenici 8 b:
 • Ema Stipanović, Ivan Mikelić,Ivan Vidošević, Lan Mladinić, Tea dragičević,Duje Franić, Marino Ćuk, Filip Šakić
Naziv teme: Eko kuhinja
Cilj:
 • Razviti kod učenika naviku zdravog načina prehrane.
 • Upoznati učenike sa lošom navikom bacanja ostataka hrane, te načinima kako se voće koje se ne pojede može korisno iskoristiti.

 


Zadatak:
 • Od preostalog voća u školskoj kuhinjici srijedom u popodnevnom terminu kuhaju se džemovi i marmelade.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Aktivnost se provodi svake srijede u popodnevnim satima. 

 • Staklenke džemova i marmelade se konzumiraju s djecom i učiteljima ili se prodaju na školskim prodajnim izložbama.

Nositelji:
 • Željka Retelj, prof
 • Učenici 5 c razreda: Lalić Bartul, Maurac inko, Maras Delić Sara i Lara, Biskupović Lucija, Šafradin Ema, Kekez Tea,Mladinić Buga, Lisic Mia

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijena svijest kod učenika o važnosti smanjenja potrošnje vode.

Realizirani zadaci:
 • Smanjena potrošnja vode u Školi

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019., na kraju nastave.


Nositelji:
 • Lalić Bartul
 • Maurac Vinko
 • Maras Delić Sar
 • Maras Delić Lara
 • Kekz Tea
 • MladinićBuga
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestili smo djeci činjenicu da i otpad može biti korsan materijal. na taj način predmete i sirovine ponovno koristimo i smanjujemo ukupnu količinu otpada.

Realizirani zadaci:
 • Uređeni panoi, atrij, zbornica, izrađeni ukrasi za Božić i Uskrs, uspješne prodajne izložbe.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godne 2018/.2019.


Nositelji:
 • Učiteljica Sanja Đivanović sa učenicima i roditeljima
 • Učiteljica Verica Aljinović i učenici 1 b razreda
Naziv teme: Okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Oplemenjen prostor oko školske zgrade.
 • Razvili smo naviku kod svih učenika da čuvaju i održavaju zelene oplemenjene površine.

Realizirani zadaci:
 • Uređen mali mediteranski vrt sa kulturama koje ne zahtjevaju previše vode, jer živimo u toplom i sušnom dijelu zemlje.
 • Maslinik koji je razvio i zaživio, te bi uskoro mogao davati plodove.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019., a posebno u rano proljeće.


Nositelji:
 • Profesor Željan Tolić i učenici 8 b razreda.
 • Ema Stipanović
 • Greta Velić
 • Duje Franić
 • Ivan Mikelić
 • Ivan Vidošević
 • Lana Mladinić
 • Petra Skejić
 • Marino Ćuk
 • Filipš Bakić
 • Tea Dragićevič
 • (Svi su učenici osmog B razreda).
Naziv teme: Potrošnja vode i struje
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjena potrošnja vode i struje

Realizirani zadaci:
 • U tijeku prošlih školskih godna izmjenjeni su vodokotlići u školskoj zgradi. Time se smanjila potrošnja vode .
 • Takodjer su zamjenjena sva rasvjetna tijela, u cijeloj školskoj zgradi, tako da su se smanjila i potrošnja struje.

Vrijeme realizacije:

Svaki mjesec tijekom cijel školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Školski majstvor Vedran Bešker

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. Recimo eko- svijetu da živimo na zdravom planetu

2.Zašto ovaj svijet ništavati kad ga možemo uljepšavati.

3. Zrak je pun smoga i dima, ne bacajmo otpad jer nas to uništava.

4. More je puno hrane i soli, čuvajmo ga, jer ga riba voli.

5.Voda nam je život dala i to nije usluga mala.

6.Okoliš volimo svi paga nećemo uništavati.

7. Zrak udišemo svaki dan, a otrovni plinovi ne puštaju ga van.

8.Biljke su živa bića kao i mi, pa se o njima trebamo brinuti.

Očistiti prirodu vrlo je lako, jer nama je svijet dao život što nije tako lako.

10. Branimo životinje,zašto ih ugrožavati,njihova je potreba nama od koristi.

 

 


Eko himna:

Eko himna OŠ "BOL"

Tamo gdje Jadransko more ljubi uval sve

tamo se galebi družetamo gdje gušteri puže.

Tu u gradu pod Marjanom u najdražem kvartu mom

Ima jedna škola zvana "Bol".

Našcilj je okoliš čuvat,da smeća bude sve manje,

čujemo pravi glas,vi djeco naš ste spas.