Eko škola

Osnovna škola Slatine, Split

Put Lovreta1
21224 Slatine

Telefon: 021 891 464
Fax: 021 891 027
E-mail: ured@os-slatine.skole.hr
Web: http://www.os-slatine.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Željka Ninčević
Školski koordinatori: Željka Ninčević
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Pjat pun jubavi i zdravja

  Ovim projektom se želimo uključiti u veliku obitelj Marijinih obroka čija vizija je da svako dijete prima jedan dnevni obrok na svom mjestu obrazovanja. Cilj je da naučimo dijeliti s onima kojima nedostaju i najnužnije stvari. U tom procesu ne želimo biti samo pasivni davatelji materijalnih sredstava, nego doista želimo živjeti ideju zajedništva i solidarnosti s onima koji nemaju. Isto tako, želimo razviti svoje poduzetničke kapacitete osmišljavajući i ostvarujući uvijek nove ideje. Prvi korak je edukacija učenika i djelatnika Škole, kroz niz radionica u kojima će se upoznati sa globalnim pokretom Marijinih obroka i njihovim djelovanjem. Cilj je upoznati one kojima pomažemo i prilike u kojima žive, osvijestiti veliki problem gladi u svijetu, te prikupiti sredstva koja ćemo poslati na adrese potrebitih. Također ćemo kroz različite aktivnosti naučiti više o odgovornoj prehrani sudjelujući u projektu „Mi jedemo odgovorno“. Cilj je doprinijeti mobilizaciji mladih kako bi bolje razumjeli međuovisnosti svijeta u kojem žive, motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane. Kako bio sve naučeno primijenili i prezentirali široj zajednici, zamislili smo organizirati humanitarnu utrku, u okviru koje bismo prikupljali novčana sredstva za pomoć potrebitima. Na zabavan, edukativan, a za sve koristan način, povezali bismo humanitarni aspekt sa širenjem svijesti o odgovornoj prehrani. Na cilju će sudionike utrke čekati hrana, pripremljena na način odgovoran prema ljudima i planeti. Uz sve navedeno, produbili bismo brigu o očuvanju prirodne i kulturne baštine, rekreacijom i obilaskom svetišta Gospe od Prizidnica koje je važan dio zavičajne baštine našega mjesta, a nalazi se na cilju humanitarne utrke. Kroz sve korake projekta, želimo razviti suradnju sa širom društvenom zajednicom koju želimo aktivno uključiti u naš projekt. Očekujemo veliki odaziv roditelja, mještana i posjetitelja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Školsko osoblje: ravnateljica i školska koordinatorica - Željka Ninčević, učiteljice razredne nastave - Josipa Parčina i Nela Sprečkić Keča, pedagoginja - Nataša Trebotić
 • Učenici: Angelina Lovrić (8. razred), Josipa Baras (7. razred), Lucija Kozlica (5. razred)
 • Predstavnik roditelja: Duje Nakir
 • Nepredavačko osoblje škole: domar Toni Vantić, spremačica Mirjana Domić
 • Predstavnici javnih poduzeća: Parkovi i nasadi Split, Turistička zajednica grada Splita, predstavnica udruge “Lijepa naša” – Fanita Milišić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • 1. osposobiti učenike za uočavanje problema potrošnje i zagađenja vode
 • 2. osvijestiti kod učenika bogatstvo voda Hrvatske, te poticati zaštitu i očuvanje istih
 • 3. poticati učenike na istraživački rad - značenje vode za život na Zemlji
 • 4. osvijestiti kod učenika problem nedostatka vode za piće u nekim dijelovima svijeta
 • 5. odgajati ekološki osviještene građane
 • 6. razvijati zajedništvo i timski rad

Zadatak:
 • 1. korištenje kišnice za zalijevanje školskog vrta kao mogućnost štednje zbog čestog nestajanja vode u ljetnim mjesecima
 • 2. štednja vode u sanitarnim prostorima
 • 3. praćenje potrošnje vode nakon poduzetih mjera štednje (očitavanje vodomjera i izračun, potrošnja po učeniku u kunama)
 • 4. obilježavanje Dana voda
 • 5. postavljenje poučnih poruka uz slavine
 • 6. predstavljanje postignutog na Danu otvorenih vrata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine (očitavanje vodomjera i izračun - tromjesečno, 22. 03. - Svjetski dan voda, zalijevanje vrta i kontrola sanitarnih prostora - svakodnevno)
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, praćenje učinka štednje vode, zabilješke eko patrola, unaprjeđenje odgojnoobrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. eko patrole
 • 2. razrednici
 • 3. domar
 • 4. spremačica
Naziv teme: Energija
Cilj:
 • 1. shvatiti potrebu racionalnog korištenja energije
 • 2. upoznati načine i mjere štednje energije
 • 3. upoznati učenike s alternativnim izvorima energije
 • 4. na nizu primjera u svakodnevnom životu provoditi navedeno
 • 5. razvijati štedljivost i njene vrijednosti
 • 6. razvijati zajedništvo i timski rad
 • 7. izgraditi ekološku svijest i znanja naših učenika i učitelja o ekološkoj rasvjeti
 • 8. educirati širu javnost o problemima koje uzrokuje svjetlosno zagađenje promidžbenim materijalima
 • 9. educirati roditelje i mještane o ekološkoj vanjskoj rasvjeti i pomoći im u odabiru ispravne

Zadatak:
 • 1. zamjena običnih žarulja štednim žaruljama, te zamjena vanjske rasvjete ekološki prihvatljivom
 • 2. očitavanje mjerila i izračun potrošnje električne energije po učeniku
 • 3. poduzimanje mjera štednje (gašenje trošila kad se ne koriste)
 • 4. postavljenje poučnih poruka uz prekidače i utičnice
 • 5. osvijestiti široj javnosti uštedu električne energije koje se postižu korištenjem ekološke rasvjete, kao i smanjenje emisije stakleničkih plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva zbog proizvodnje električne energije
 • 6. predstavljanje postignutog na Danu otvorenih vrata, promocija projekta Neka naše misto ima nebo čisto medijima, te na različitim susretima i smotrama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine (očitavanje mjerila i izračun - mjesečno, kontrola svih trošila u školi - svakodnevno, sudjelovanje u projektu Neka naše misto ima nebo čisto - tijekom godine)
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, praćenje učinka štednje električne energije, zabilješke eko patrola - izračun uštede električne energije nakon postavljanja ekološke rasvjete na školi, usporedba broja ekoloških u odnosu na neekološke svjetiljke na kraju projekta sa stanjem na početku, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih
 • ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. eko patrole
 • 2. domar
 • 3. učitelj biologije
 • 4. učiteljica razredne nastave
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • 1. usvojiti nova i korisna znanja kako živjeti zdravije i u skladu s prirodom
 • 2. poraditi na porastu svijesti o ekologiji, o važnosti recikliranja, i odvojenog prikupljanja otpada
 • 3. osvijestiti učenike da im očuvanje životne sredine postane prioritet u školi i u vastitij obitelji i mjestu
 • 4. usvojiti princip: smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj

Zadatak:
 • 1. prikupljanje i odlaganje starog papira, te izrada prigodnih ukrasa i crteža
 • 2. radionice recikliranja papira
 • 3. radionice izrade unikatnih recikliranih prostirki od stare odjeće
 • 4. radionice izrade unikatne trajne plastične vrećice za kupovinu od jednokratnih plastičnih vrećica
 • 5. nabavka spremnika za baterije i lijekove
 • 6. redovita kontrola svih prostora škole, te suradnja s Mjesnim odborom s ciljem edukacije o pravilnom odlaganju otpada
 • 7. predstavljanje postignutog na Danu otvorenih vrata, te na smotrama učeničkih zadruga i različitim natječajima i izložbama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine (radionice, kontrola svih prostora u školi - svakodnevno)
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, zabilješke eko patrola, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. eko patrole
 • 2. voditelji sekcija učeničke zadruge Prizidnica
 • 3. pedagogonja
 • 4. svi učenici
Naziv teme: Promet
Cilj:
 • 1. kritičko promišljanje vlastitog ponašanja i njegova doprinosa smanjenu problema u okolišu s kojima se ljudsko društvo susreće
 • 2. poticanje razvoja samoodgovornosti, samoprocjene vlastitog ponašanja, logičkog i kritičkog razmišljanja
 • 3. poticanje kretanja kao preduvjeta zdravog života

Zadatak:
 • 1. obilježavanje Dana bez automobila
 • 2. anketiranje učenika, učitelja i roditelja o načinima prijevoza do škole
 • 3. izračunavanje ekološkog otiska svakog učenika
 • 4. promocija bicikliranja kao ekološki prihvatljivog i zdravog načina života
 • 5. suradnja sa gradom Splitom u smislu izgradnje biciklističkih staza

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine (22. rujna - Dan bez automobila,  aktivnosti uz Dan planeta Zemlje)
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, brojnost dolazaka biciklom u školu, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. razrednici
 • 2. eko patrole
 • 3. svi učenici
Naziv teme: Školski okoliš
Cilj:
 • 1. poticanje kreativnog i inovativnog pristupa prirodi i znanosti
 • 2. poticanje na istraživački i timski rad
 • 3. doprinos uređenju školskog okoliša i briga o urednosti školskog dvorišta kao sredstvo bilje komunikacije i interakcije među učenicima, učiteljima i mještanima
 • 4. suradnja i razmjena znanja, iskustva i vještina vezane uz uzgoj i njegovanje biljaka
 • 5. poticanje ekološke svijesti učenika i njegovanje kulture življenja
 • 6. razvoj pozitivnih stavova prema prirodi, zdravlju i zdravom načinu života, ekologiji, zaštiti i očuvanju okoliša i održivom razvoju
 • 7. prijava na natječaje vezane uz dobivanje sredstava za uređenje zelenih resursa škole

Zadatak:
 • 1. održavanje i oplemenjivanje školskog vrta
 • 2. održavanje i obnavljanje stazice od oblutaka i kućica za ptice
 • 3. sadnja autohtonog bilja (smokva, ružmarin, lavanda, buhač, kapare, kadulja)
 • 4. održavanje i obnavljanje biljaka unutar škole
 • 5. čišćenje i održavanje maslinika
 • 6. berba i prerada maslina (Projektni dan)
 • 7. izrada instalacije - Ljudski sunčani sat u školskom dvorištu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine - prema potrebi i mogućnostima
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, posjeti mještana instalaciji Ljudski sunčani sat u školskom
 • dvorištu, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. eko patrole
 • 2. domar
 • 3. spremačica
 • 4. svi učenici
 • 5. likovna grupa
Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:
 • 1. kritičko promišljanje vlastitog ponašanja i njegova doprinosa ekološkom načinu prehrane
 • 2. poticanje razvoja samoodgovornosti, samoprocjene vlastitog ponašanja, logičkog i kritičkog razmišljanja
 • 3. osvijestiti kod učenika problem nedostatka hrane u svijetu, ako i bolesti povezane s nepravilnom prehranom
 • 4. poticati učenike i roditelje na ekološku poljoprivredu
   

Zadatak:
 • 1. suradnja s udrugom Split - zdravi grad, udrugom Permakultura Dalmacija, s ciljem promocije ekološke poljoprivrede, te s Udrugom ŠKMER - Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija sudjelovanje u projektu "Želim jesti zdravo"
 • 2. organizacija zdravog doručka za učenike
 • 3. sudjelovanje u inicijativi Mi jedemo odgovorno
 • 4. sudjelovanje u humanitarnoj akciji Marijini obroci (mini maraton do svetišta Gospe od Prizidnica, kroz koji će se prikupljati sredstva za humanitarnu pomoć)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine , Projektni dan Želim jesti zdravo - ožujak 2019., Marijini obroci - svibanj, 2019.
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, uključenost šire javnosti u projekte, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. razrednici
 • 2. eko patrole
 • 3. vjeroučiteljica
 • 4. svi učenici
Naziv teme: Povratak tradiciji i prirodi
Cilj:
 • 1. poticanje kreativnog i inovativnog pristupa tradiciji, prirodi i znanosti
 • 2. poticanje na istraživački i timski rad
 • 3. poticanje poduzetništva
 • 4. suradnja i razmjena znanja, iskustva i vještina vezanih uz tradicijske zanate
 • 5. poticanje ekološke svijesti učenika i njegovanje kulture življenja
 • 6. razvoj pozitivnih stavova prema prirodi, zdravlju i zdravom načinu života, ekologiji, zaštiti i očuvanju okoliša i održivom razvoju
 • 7. poticanje suradnje s lokalnom zajednicom

Zadatak:
 • 1. berba maslina i proizvodnja maslinovog ulja
 • 2. izrada eko - sapuna od školskog maslinovog ulja
 • 3. berba i izrada ulja gospine trave
 • 4. promocija proizvoda učeničke zadruge s ciljem poboljšanja turističke ponude mjesta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije: - tijekom godine (berba i prerada maslina - studeni, berba gospine trave - lipanj, izrada eko - sapuna - tijekom godine)
 • Način praćenja: kreativnost i zainteresiranost učenika, učitelja i roditelja, interes posjetitelja za proizvode učeničke zadruge na različitim izložbama i smotrama, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada učitelja i škole u cjelini i određivanje smjernica za daljnji razvoj školskih ekoloških aktivnosti

Nositelji:
 • 1. svi djelatnici Škole
 • 2. svi učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Povratak tradiciji i prirodi
Ostvareni ciljevi:
 • Potičemo naše učenike na kreativan i inovativan pristup tradiciji, prirodi i znanosti, na istraživački i timski rad, te potičemo poduzetništvo, kao i suradnju i razmjenu znanja, iskustva i vještina vezanih uz tradicijske zanate.
 • Kroz sve aktivnosti se učenike potiče na njegovanje kulture življenja, razvoj pozitivnih stavova prema prirodi, zdravlju i zdravom načinu života, ekologiji, zaštiti i očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Realizirani zadaci:
 • Pobrali smo masline i proizveli maslinovo ulje, izrađivali smo eko - sapune od školskog maslinovog ulja, brali smo i priredili ulje gospine trave, te promovirali proizvode učeničke zadruge s ciljem poboljšanja turističke ponude mjesta na različitim sajmovima i smotrama.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • berba i prerada maslina - studeni, berba gospine trave - lipanj, izrada eko - sapuna - tijekom godine

Nositelji:
 • svi djelatnici Škole
 • svi učenici
Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici, roditelji i djelatnici škole su kritički promišljali o vlastitom ponašanju i svome doprinosu ekološkom načinu prehrane.
 • Osvijestili smo kod učenika problem nedostatka hrane u svijetu, ako i bolesti povezane s nepravilnom prehranom.
 • Potakli smo učenike i roditelje na ekološku poljoprivredu, te uzgoj u vlastitim vrtovima.

Realizirani zadaci:
 • Ostvarili smo uspješnu suradnju suradnja s udrugom Split - zdravi grad, udrugom Permakultura Dalmacija, te s Udrugom ŠKMER - Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija sudjelovanje u projektu "Želim jesti zdravo"
 • Organizirali smo zdravi doručkak za učenike, a sudjelovanjem
 • u inicijativi Mi jedemo odgovorno, osvijestili smo globalne probleme u proizvodnji, transportu i konzumaciji hrane.
 • Kroz projekt Pjat pun jubavi i zdravja, promovirali smo kretanje za zdrav život, konzumiranje lokalno uzgojene hrane, one bez palminog ulja, manje bacanje hrane, više fair trade proizvoda, a također smo i prikupljali sredstva za humanitarnu akciju Marijini obroci, koja omogućava prehranu djece u školama u siromašnim zemljama.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Projektni dan - ožujak, Pjat pun jubavi i zdravja - svibanj

Nositelji:
 • razrednici
 • eko patrole
 • vjeroučiteljica
 • svi učenici
Naziv teme: Školski okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Učenike smo potakli na kreativni i inovativni pristup prirodi i znanosti, te na istraživački i timski rad.
 • Dali smo svoj doprinos uređenju školskog okoliša, te stekli nova iskustva i vještine vezane uz uzgoj i njegovanje biljaka.

Realizirani zadaci:
 • Redovito smo održavali i oplemenjivali školski vrt, stazicu od oblutaka i kućice za ptice.
 • Sadili smo autohtone biljke (smokva, ružmarin, lavanda, buhač, kapare, kadulja), te redovito čistili i održavali maslinik, pobrali masline i preradili ih, te je naše ekstra djevičansko maslinovo ulje ove godine osvojilo prvu nagradu za kvalitetu na godišnjoj smotri koju organizira Udruga maslinara Čiovka, te srebrnu medalju za kvalitetu na međunarodnoj manifestaciji Noćnjak.
 • Započeli smo s izradom instalacije - Ljudski sunčani sat.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • prema potrebi i mogućnostima

Nositelji:
 • eko patrole
 • domar
 • spremačica
 • svi učenici
 • likovna grupa
Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su kritički promišljali o vlastitom ponašanju i vlastitom doprinosu smanjenu problema u okolišu.
 • Promovirali smo kretanje i vožnju biciklom kao preduvjete zdravog života.

Realizirani zadaci:
 • Obilježili smo Dan bez automobila, anketirali smo učenike, učitelje i roditelje o načinima prijevoza do škole, te eačunali ekološki otisak svakog učenika.
 • Promovirali smo bicikliranje kao ekološki prihvatljiv i zdrav načina života kroz humanitarni projekt Pjat pun jubavi i zdravja.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • 22. rujna - Dan bez automobila, aktivnosti uz Dan planeta Zemlje, Pjat pun jubavi i zdravja - svibanj

Nositelji:
 • razrednici
 • eko patrole
 • svi učenici
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su usvojili nova i korisna znanja kako živjeti zdravije i u skladu s prirodom, učili su o važnosti recikliranja i odvojenog prikupljanja otpada, te usvojili princip: smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su prikupljali i odlagali stari papir, od njega izrađivali prigodne ukrase i crteže, reciklirali papir i staru odjeću izradom unikatnih recikliranih prostirki, od jednokratnih plastičnih vrećica izrađivali su unikatne trajne plastične vrećice za kupovinu.
 • Sve su predstavili na Danu otvorenih vrata, te na smotrama učeničkih zadruga i različitim natječajima i izložbama.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • radionice, kontrola svih prostora u školi - svakodnevno

Nositelji:
 • eko patrole
 • voditelji sekcija učeničke zadruge Prizidnica
 • pedagogonja
 • svi učenici
Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su osvijestili potrebu racionalnog korištenja energije, upoznali su načine i mjere štednje energije, te korištenje alternativnih izvora energije.
 • Naučili su puno o ekološkoj rasvjeti, te o svjetlosnom zagađenju.
 • Organizirali su edukaciju za roditelje o svjetlosnom zagađenju, te o ekološkoj vanjskoj rasvjeti i pomagali im u odabiru ispravne.

Realizirani zadaci:
 • U školi su zamjenjene obične žarulje sa štednim žaruljama, a radi se na zamjeni vanjske rasvjete ekološki prihvatljivom.
 • Učenici su redovito očitavali mjerilo i računali potrošnju električne energije po učeniku.
 • Eko patrole su redovito gasili sva trošila kad se ne koriste, te postavili poučne poruke uz prekidače i utičnice.
 • Promovirali smo projekt Neka naše misto ima nebo čisto roditeljima, te na različitim susretima i smotrama.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • očitavanje mjerila i izračun - mjesečno, kontrola svih trošila u školi - svakodnevno, sudjelovanje u projektu Neka naše misto ima nebo čisto - tijekom godine

Nositelji:
 • eko patrole
 • domar
 • učitelj biologije s učenicima
 • učiteljica razredne nastave s učenicima
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz niz radionica na satovima razrednika, te kroz redovite nastavne sadržaje učenici su učili o problemu potrošnje i zagađenja vode, osvijestili su bogatstvo voda Hrvatske, te zaštitu i očuvanje istih.
 • Kroz projekt 'Pjat pun jubavi i zdravja' osvijestili su i problem nedostatka vode za piće u nekim dijelovima svijeta.

Realizirani zadaci:
 • Koristili smo kišnicu za zalijevanje školskog vrta, te na taj način štedili vodu iz slavine, umanjili potrošnju vode u sanitarnim prostorima, te pratili potrošnju nakon poduzetih mjera štednje (očitavanje vodomjera i izračun, potrošnja po učeniku u kunama).
 • Obilježili smo Dan voda, te uz sve slavine postavili poučne poruke koje upućuju na štednji vode.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • očitavanje vodomjera i izračun - tromjesečno, 22. 03. - Svjetski dan voda, zalijevanje vrta i kontrola sanitarnih prostora - svakodnevno

Nositelji:
 • eko patrole
 • razrednici sa svojim razredima
 • domar
 • spremačica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Živi i ponašaj se u skladu s izrekom:

“Zemlja ne pripada čovjeku;

čovjek pripada Zemlji.”


Eko himna:

Lipe naše Slatine

Uvik je čisto naše malo misto.
Masline su pune pa pravimo sapune.
Ulje, ružmarin i ruža, nama lipotu pruža.

Naše su Slatine male,
Prirodu čistu nam dale,
Zelenu zastavu imamo,
Njom se uvik falimo. 

Kada svanu zore, najlipše je more.
Na stini nan stala, crkvica je mala.
Lavandu nosimo kad se Gospi molimo.

Naše su Slatine male,
Prirodu čistu nam dale,
Zelenu zastavu imamo,
Njom se uvik falimo.