Eko škola

Osnovna škola \'Gripe\', Split

Stepinčeva 12
21000 Split

Telefon: 021/535112
Fax: 021/535434
E-mail: os-gripe@st.t-com.hr
Web: www.os-gripe-st.skole.hr

Ravnatelj/ica: Davor Šimić
Školski koordinatori: Marita Maleš, Vedana Žaja Kolar
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • ODVOJENO PRIKUPLJANJE I OPORABA OTPADA

  Kroz neprekidnu upotrebu otpadnog materijala u edukativne svrhe za potrebe modeliranja, korištenja podloga ili izrada raznih novih uporabnih predmeta približavamo učenicima ideju SMANJI, PONOVNO UPOTRIJEBI, OPORABI.

 • ČEPOVI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

  Kontinuiranim prikupljanjem plastičnih čepova učenici doprinose zapošljavanju osoba s invaliditetom u suradnji s EKO PROLOŽAC.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marita Maleš, školski koordinator
 • Vedrana Žaja Kolar, učiteljica razredne nastave
 • Ana Ostojić, učiteljica razredne nastave
 • Davor Šimić, ravnatelj
 • Agnes Jelačić, pedagoginja
 • Ivanka Valenta; vjeroučiteljica
 • Andrija Čaljkušić, nastavnik tehničke kulture
 • Elvira Janković, spremačica
 • 1.a Luka Damić, učenik
 • 1.b Petar Tokić, učenik
 • 1.c Mare Hribar, učenica
 • 2.a Niko Butorović, učenik
 • 2.b Ivano Bebić, učenik
 • 2.c Sven Šoda, učenik
 • 3.a Ema Smolčić, učenica
 • 3.b Lovre Radić, učenik
 • 4.a Dora Pleština, učenica
 • 4.b Kate Hribar, učenica
 • 5.a Leona Radić, učenica
 • 5.b Lucija Šarić, učenica
 • 5.c Anđela Vukojević, učenica
 • 6.a Ena Kurtić, učenice
 • 6.b Mario Karin, učenik
 • 7.a Marko Banovac, učenik
 • 7.b Franko Butorović, učenik
 • 7.c Antonio Žuvić, učenik
 • 8.a Marta Petric, učenici
 • 8.b Gina Aljinović, učenica
 • Ivana Stričević, roditelj
 • Margita Radman, djelatnica i suradnica Udruga Sunce
 • Vesna Slapničar, djelatnica i suradnica Čistoća
 • Antonela Čmrlec, djelatnica i suradnica Park šuma Marjan

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: BAŠTINA
Cilj:
 • Obilježiti datume povezane uz povijesnu i kulturnu baštinu užeg i šireg zavičaja. 
 • Razvijati ljubav prema domovini i očuvanju kulturne baštine.

Zadatak:
 • POVODOM DANA KRAVATA: Izraditi likovne radove na temu kravata. Postaviti izložbu radova. Naučiti vezati kravatu. Provesti nastavni dan u školi s kravatom.
 • Postaviti prigodne stolove povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. 
 • Izraditi maske, obrađivati tekstove i pjesme te sudjelovati u maskenbalu. 
 • Obraditi prigodne tekstove iz glazbene kulture i hrvatskog jezika. (Moja domovina, Himnu, Oj Hrvatska, U sve vrijeme godišta, Sretna Nova i sl.)
 • Edukacija uz stručno vođenje turističkih vodiča grada Splita – Dioklecijanova škrinjica.Izraditi izložbu likovnih radova te sudjelovati u kvizu.
 • Posjetiti Muzej grada Splita, Etnografski muzej i sl.
 • Pogledati dokumentarni film na temu-Baščanska ploča, od otpadnog materijala napisati svoje ime glagoljicom.

PROJEKTNI DAN:

Osmisliti radionice za učenike na temu KAKO SU ŽIVILI NAŠI STARI. Provesti radionicu dva puta s grupom učenika koja je radionicu izabrala.

 

 


            
        


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019., ovisno o aktivnostima, posebno na projektni dan - 3. travnja 2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji škole ovisno o aktivnosti. 
 • Svi učitelji i učenici škole za projektni dan.
Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Razvijati naviku vožnje bicikla.
 • Osamostaliti učenike u samostalnom snalaženju u prometu.


 


Zadatak:
 • Svladati vožnju.
 • Upoznati prometne znakove.
 • Voziti na poligonu u suradnji s Prometnim poligonom Split.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Fotografiranje i dokumentiranje aktivnosti.

Nositelji:
 • Učiteljice 3. i 4. razreda i učitelj Tehničke kulture s učenicima. 
Naziv teme: ZAŠTITA PRIRODE
Cilj:
 • Prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš.
 • Upoznati uzroke ugroženosti i razloge zaštite vrsta.
 • Osvijestiti važnost i načine brige o okolišu.

 


Zadatak:

Ovisno o uzrastu i predmetu:

 • izrada tematskih plakata
 • izrada tematskih PowerPoint prezentacija
 • izrada razrednih panoa
 • izvođenje pokusa
 • obrada tematskih tekstova


 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici i učiteljice razredne nastave, Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Prirode, Biologije i Kemije. 
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • Razvijati ekološku svijest.
 • Spoznati važnost biološke raznolikosti za održanje životnih uvjeta na planeti.

 


Zadatak:

Ovisno o uzrastu i predmetu:

 • izrada tematskih plakata
 • izrada tematskih PowerPoint prezentacija
 • izrada razrednih panoa
 • izvođenje pokusa
 • obrada tematskih tekstova i samostalno pisanje tekstova
 • gledanje filma

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. ovisno o aktivnosti. 

 • Fotografiranje i dokumentiranje aktivnosti.

Nositelji:
 • Učiteljice i učenici razredne nastave, učenici od 5. do 8. razreda, učitelji prirode, biologije, hrvatskog i engleskog jezika
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Osvijestiti kako otpad može biti sirovina i treba ga upotrijebiti ili prenamijeniti umjesto da postane smeće. 
 • Oporabiti svakodnevni otpad u redovnoj nastavi i tijekom izvannastavnih aktivnosti. 
 • Spoznati važnost da hrana ne postane smeće.
 • Upoznati princip - smanji, ponovno koristi, oporabi. 

 


Zadatak:
 • Modelirati od otpadnih materijala. 
 • Izraditi eko pano od otpadnih materijala.
 • Oporabom otpada izraditi modele jezera različitog stupnja onečišćenja.
 • Izraditi uporabne predmete od otpada.
 • Provesti debatu o važnosti zdravog okoliša za dobrobit pojedinca i zajednice, kao i o neophodnosti odlaganja u posebne spremnike na „zelenim otocima“ i reciklažnim dvorištima.  
 • Izrada plakata i PowerPoint prezentacija.
 • Prikupljanje otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Fotografiranje i dokumentiranje aktivnosti.

Nositelji:
 • Svi učitelji i učenici škole. 
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Razlikovati obnovljive od neobnovljivih izvora energije.
 • Razvijati kritički stav o budućoj potrošnji energije u skladu s održivim razvojem planeta.

 


Zadatak:

Ovisno o uzrastu i predmetu:

 • izrada tematskih plakata
 • izrada tematskih PowerPoint prezentacija
 • izrada razrednih panoa
 • izvođenje pokusa
 • izrada modela vodenice i vjetrenjače
 • debata 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Fotografiranje i dokumentiranje aktivnosti.

Nositelji:
 • Učenici od 5. do 8. razreda, predmetni učitelji Tehničke kulture, Fizike, Prirode i Kemije. 

 

 

Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Upoznati važnost vode za svakodnevni život ljudi i ostalih živih bića.
 • Spoznati važnosti  očuvanja čistoga okoliša te racionalnog korištenja vode.
 • Prepoznati bogatstvo RH kroz posjed pitke vode.

Zadatak:

Ovisno o uzrastu i predmetu:

 • izrada tematskih plakata (zaštita voda, onečišćenje voda, biološka raznolikost...)
 • izrada tematskih PowerPoint prezentacija
 • izrada razrednih panoa
 • izvođenje pokusa s vodom 
 • obrada tematskih tekstova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019., većinom u ožujku.

 • Fotografiranje i dokumentiranje aktivnosti.

Nositelji:
 • Učenici i učiteljice razredne nastave, Hrvastkog jezika, Tehničke kulture, Fizike, Prirode, Biologije i Kemije. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: BAŠTINA
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježiti datume povezane uz povijesnu i kulturnu baštinu užeg i šireg zavičaja. 
 • Razvijati ljubav prema domovini i očuvanju kulturne baštine.

 


Realizirani zadaci:
 • POVODOM DANA KRAVATA: Izradili smo likovne radove na temu kravata i postavili izložbu radova. 
 • Postavili smo prigodne tematske stolove povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. 
 • Izradili smo maske, obrađivatvali tekstove i pjesme te sudjelovali u maskenbalu. 
 • Prošli smo edukaciju uz stručno vođenje turističkih vodiča grada Splita – Dioklecijanova škrinjica.Izradili smo izložbu likovnih radova te sudjelovati u kvizu.
 • Posjetili smo Muzej grada Splita, Etnografski muzej i sl.
 • Pogledali smo dokumentarni film na temu-Baščanska ploča, od otpadnog materijala napisati svoje ime glagoljicom.

PROJEKTNI DAN:

Osmislili smo radionice za učenike na temu KAKO SU ŽIVILI NAŠI STARI!? Proveli smo radionice dva puta s grupom učenika koja je radionicu izabrala. (Izvješće na mrešnoj stranici škole)


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine  2018./2019., ovisno o aktivnostima, posebno na projektni dan - 3. travnja 2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji škole ovisno o aktivnosti. 
 • Svi učitelji i učenici škole za projektni dan.
Naziv teme: PROMET
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati naviku vožnje bicikla.
 • Osamostaliti učenike u samostalnom snalaženju u prometu.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su ovladali vožnjom bicikla. 
 • Upoznali su na poligonu  prometne znakove.
 • Voziili su bicikle na poligonu u suradnji s Prometnim poligonom Split.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljice 3. i 4. razreda i učitelj Tehničke kulture s učenicima. 
 • Prometna skupina 5. razreda. 
Naziv teme: ZAŠTITA PRIRODE
Ostvareni ciljevi:
 • Prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš.
 • Upoznati uzroke ugroženosti i razloge zaštite vrsta.
 • Osvijestiti važnost i načine brige o okolišu.

Realizirani zadaci:
 • Izradili smo tematske prezentacije i razredne panoe. 
 • obradili smo  tematske tekstove tijekom nastave Hrvatskog i Engleskog jezika

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici i učiteljice razredne nastave, Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Prirode, Biologije i Kemije. 
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati ekološku svijest.
 • Spoznati važnost biološke raznolikosti za održanje životnih uvjeta na planeti.

Realizirani zadaci:
 • izradili smo tematske plakate i razredne panoe
 • izradili smo tematske PowerPoint prezentacije
 • obradili smo tematske tekstove i samostalno pisali tekstove

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019. ovisno o aktivnosti. 


Nositelji:

Učiteljice i učenici razredne nastave, učenici od 5. do 8. razreda, učitelji prirode, biologije, hrvatskog i engleskog jezika

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestiti kako otpad može biti sirovina i treba ga upotrijebiti ili prenamijeniti umjesto da postane smeće. 
 • Oporabiti svakodnevni otpad u redovnoj nastavi i tijekom izvannastavnih aktivnosti. 
 • Spoznati važnost da hrana ne postane smeće.
 • Upoznati princip - smanji, ponovno koristi, oporabi. 

Realizirani zadaci:
 • izradili smo modele od otpadnih materijala. 
 • Izradili smo eko pano od otpadnih materijala.
 • Izradili smo uporabne predmete od otpada.
 • Izradili smo plakate i PowerPoint prezentacija na temu otpada.
 • Prikupljamo različite vrste otpoada za oporabu. 

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učitelji i učenici škole. 
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Razlikovati obnovljive od neobnovljivih izvora energije.
 • Razvijati kritički stav o budućoj potrošnji energije u skladu s održivim razvojem planeta.

Realizirani zadaci:
 • izradili smo tematske PowerPoint prezentacije
 • izveli smo pokuse 
 • izradili smo modele vodenice i vjetrenjače
 • proveli smo debatu na temu obnovljivi / neobnovljivi izvori energije

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici od 5. do 8. razreda, predmetni učitelji Tehničke kulture, Fizike, Prirode i Kemije. 
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznati važnost vode za svakodnevni život ljudi i ostalih živih bića.
 • Spoznati važnosti  očuvanja čistoga okoliša te racionalnog korištenja vode.
 • Prepoznati bogatstvo RH kroz posjed pitke vode.

Realizirani zadaci:
 • izradili smo tematske plakate (zaštita voda, onečišćenje voda, biološka raznolikost...)
 • izradili smo  tematske PowerPoint prezentacije
 • izradili smo  razredni pano
 • izvodili smo pokuse s vodom kako bismo upoznali svojstva vode
 • obradili smo tijekom satova Hrvatskog jezika tematske tekstove

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019., većinom u ožujku.


Nositelji:
 • Učenici i učiteljice razredne nastave, Hrvastkog jezika, Tehničke kulture, Fizike, Prirode, Biologije i Kemije. 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ekološki želimo djelovati

Kritični prema okolišu biti

Otpad korisno upotrijebiti

 

Gasimo svijetlo gdje nije potrebno

Rado sudjelujemo u EKO akcijama

Idemo na izlete u prirodu

Papir i plastiku odlažemo u kontejner

Ekonomično postupamo s vodom.


Eko himna: