Eko škola

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod

Naselje Andrija Hebrang 11/1, Slavonski Brod
35000 Slavonski Brod

Telefon: 035446014
Fax: 035 408166
E-mail: dv-slav.brod@sb.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtici-sb.hr

Ravnatelj/ica: Zorana Butorac, prof.
Školski koordinatori: Zorana Butorac, Dubravka Vlaisavljević, Marija Klaić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Zorana Butorac, prof.
 • Stručna suradnica pedagog Dubravka Vlaisavljević, prof.
 • Zdravstvene voditeljice: Ana Jarić i Ivana Novoselović, bacc.med.techn.
 • Odgojitelji vrtića „Hlapić“: Martina Dražić, Štefica Kinđerski, Mirjana Šeremet, Maida Tabaković
 • Tehničko osoblje vrtića: Ljilja Nikolić, Marko Klaić, Ilija Lešić, Marko Jurić
 • Roditelji: Antonija Šeremet, Marija Vrbljančević, Dajana Klarić, Adrijana Fajdić, Tomislav Filković, Marija Mršić, Ivana Zec, Zvonimira Lidmila, Nikolina Duspara

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLAN DJELOVANJA EKO VRTIĆA
Cilj:

VODA

 • CILJ:
  • Poroširiti dječje spoznaje o vodi, moru, rijekama; razvijati svijest i usvajati pravila skladnog življenja sa prirodom

SAKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

 • CILJ:
  • Ustanoviti da postoje različite vrste otpada; stvoriti naviku razvrstavanja i pravilnog zbrinjavanja otpada, motivirati djecu za očuvanje i brigu za okoliš, stvoriti navike štedljivog ponašanja u svrhu smanjivanja, upotrebe i iskorištvanja otpada

UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA

 • CILJ:
  • Estetski oplemeniti izgled vrtića; razviti radne navike kod djece, osjećaj za urednost, potaknuti navike njegovanje bilja

STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

 • CILJ:
  • Uvesti eko sadržaje u odgojno obrazovni rad; promovirati ponašanja, navike, vještine usmjerene ekologiji i zdravom načinu življenja, obilježiti eko datume prigodnim prezentacijama i aktivnostima, prenijeti eko poruke roditeljima i široj društvenoj zajednici


 


Zadatak:

VODA

 • ZADACI:
 1. Živi svijet u rijeci i moru
 2. Ispitivnje kakvoće vode
 3. Utjecaj onečišćenja vode na raznolikost živog svijeta u vodi
 4. Odlazak u šetnju do potoka Glogovica
 5. Istraživačke aktivnosti s vodom i ledom
 6. Istraživanje propusnosti materiala u vodi
 7. Istraživanje topivosti materijala (sol, šećer, pijesak, ulje) u vodi
 8. Voda u slikovnicama, pjesmama i enciklopedijama
 9. Ljepota vode - rijeka Sava - izložba likovnih radova
 10. Kontrola slavina u vrtiću
 11. Korištenje kišnice za zalijevanje cvijeća

SAKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

 • CILJ:
  • Ustanoviti da postoje različite vrste otpada; stvoriti naviku razvrstavanja i pravilnog zbrinjavanja otpada, motivirati djecu za očuvanje i brigu za okoliš, stvoriti navike štedljivog ponašanja u svrhu smanjivanja, upotrebe i iskorištvanja otpada
 • ZADACI:
 1. Naučiti razliku između otpada i smeća, te kako pravilno zbrinjavati otpad
 2. Provoditi akcije sakupljanja, razvrstavanja, zbrinjavanja starog papira i tetra pak ambalaže
 3. Upoznati osnovno ekološko znakovlje
 4. Suradnja sa organizacijom PAN radi zbrinjavanja papirnatog otpada
 5. Suradnja sa Komunalacem zbog odvoženja otpada
 6. 6. Suradnja s tehničkom i poljoprivrednom školom
 7. Neoblikovani materijal koristiti u kreativnom aktivnostima izrade lutki, igračaka, ukrasnih predmeta koji će biti predstavljeni na dječem i Katarinskom sajmu
 8. Sudjelovanje u akcijama čišćenja i uređenja vrtićkog dvorišta
 9. Posjetiti komunalno poduzeće i upoznati se sa vrstama materijala koji skupjaju za prerađivanje

UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA

 • ZADACI:
 1. Projek "Začinsko bilje"
 2. Oplemeniti vanjski prostor vrtića sadnjom i uzgojem začinskog bilja
 3. Uređenje okoliša vrtića
 4. Postavljenje natpisa uz novo zasađenje biljne vrste na dvorištu vrtića
 5. Kontinuirana briga o vanjskom i unutarnjem zelenilu
 6. Uređenje prostora za sjedenje oko vrtića

STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

 • ZADACI:
 1. Obilježiti sve eko datume (Međunarodni dan zaštite životinja, Dan zahvalanosti za plodove zemlje, Dan bez automobila, Dan jabuka, Dan planeta Zemlje, Svijetski dan voda, Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača, Svjetski dan pješačenja, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan hrane, Svjetski dan vode, Svjetski dan zaštite čovjekove okoline ..) postavljanjem izložbi likovnih radova
 2. Uključivanje ekološki tema u odgojno obrazovni rad
 3. Izložba plodova zemlje, šumskih plodova
 4. Upoznati roditelje na roditeljskim sastancima s eko programom u vrtiću
 5. Suradnja sa svim vanjskim subjektima koji nam mogu pomoći u realizaciji programa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

VODA

 • VRIJEME: Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

SAKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

 • VRIJEME: Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA

 • TRAJANJE: Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

 • TRAJANJE: Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Nositelji:

VODA

 • NOSITELJI: Odgojitelji, stručna služba, djeca, tehničko osoblje vrtića

SAKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

 • NOSITELJI: Odgojitelji, djeca, stručna služba, tehničko osoblje vrtića
 • VRIJEME: Tijekom godine

UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA

 • NOSITELJI: Odgojitelji, djeca, stručna služba, tehničko osoblje vrtića

STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

 • NOSITELJI: Odgojitelji, djeca, stručna služba

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Smanjenje otpada
Ostvareni ciljevi:

EKO DNEVNIK 2018./2019.

RUJAN

 • sa eko odborom osmislili eko akciju na nivou vrtića

LISTOPAD

 • određivanje parcele za obradu i formiranje eko vrta- pripremiti kolčiće, špagu
 • orezivali grane na posađenom drveću (usitnili i kompostirali)

STUDENI

 • dogovoriti sa roditeljima (eko odbor) pomoć u pripremi tla
 • pokosili smo travu koju smo stavili u kompost
 • pripremili mali pribor alata (motike, grablje, lopatice)
 • eko odbor- dogovor s roditeljem koji ima kultivator
 • djeca i orač dogovarali što raditi sa kultivatorom i kako se on koristi
 • usitnjavanje zemlje motičicama
 • poravnavanje komposta i dodavanje lišća

PROSINAC I SIJEČANJ

 • ostavljanje zemlje da miruje, rahli se pod utjecajem vremenskih prilika

VELJAČA

 • počeli priređivati sjeme i sadnice

OŽUJAK

 • usitnjavanje zemlje motičicama, grabljicama
 • formiranje i obilježavanje gredica
 • izrada znakova sa slikom i nazivom biljke
 • sakupljanje sjemenki, sadnica- domaćih vrsta: crveni luk, grašak, bio luk; razne presadnice cvijeća: jaglac, tratinčice; lukovice: narcis, zumbul, tulipan
 • iskapanje rupa, jarčića, sijanje, sađenje, zgrtanje, poravnavanje zemlje
 • priprema šiba, stupića, izrada tradicionalne ograde- plota

Realizirani zadaci:

RUJAN

 • djeca su se upoznala s eko odborom te ciljevima zadataka za pedagošku godinu 2018./2019.
 • eko patrola je uočila da su djeca koja ne pohađaju vrtić u popodnevnim satima bacala papiriće na parcelu za vrt
 • izradili smo natpis „Ovo je naš eko vrt koji će svima nama uljepšati okoliš“
 • djeca su uočila da prolaznici zastaju kraj ograde i promatraju natpis

LISTOPAD

 • djeca eko patrole pozvali su roditelje da nam pomognu u radu u vrtu
 • nakon što je vrt uređen, primjetili smo da su u vrtu nastali tragovi dječjih stopa te smo to istražili i shvatili da su one od jaslične skupine pa smo u jaslicama u kutiću za roditelje ostavili poruku: „Naš vrt je i vaš vrt“
 • eko patrola je s eko odborom dogovorila mjesto za kompostiranje, a na promjenjivi eko pano postavila plakat „Kompostiranje u vrtu: Što? Kako? Zašto?“

STUDENI

 • eko patrola je u dogovoru s roditeljima organizirala akciju „Očistimo naš okoliš od starog granja i suhog lišća“ u što se uključio i lokalni komunalni redar za zbrinjavanje bio otpada
 • patrola svakodnevno obilazi povrtnjak i o tome izvještava roditelje i odgojitelje na promjenjivom panou

PROSINAC I SIJEČANJ

 • patrola je brinula o ptičicama te su u suradnji s kuharicom svakodnevno prikupljali stari kruh za ptice
 • u suradnji s roditeljima jedan je tata izradio i postavio kućice za ptičice, a djeca starije skupine pisale su poruke na ptičice
 • budući smo više vremena provodili u zgradi vrtića, a manje izvan nje, djeca su se s odgojiteljicama dosjetila da prikupljamo eko poruke i onda izaberemo najljepšu, po sudu djece (eko patrola je najljepšu poruku stavila na stalni eko pano- „Sačuvajmo našu zemlju za buduće naraštaje. Možda će željeti trčati bosi po travi“)
 • iznimno uspješna, i djeci vrlo interesantna tema bila je biološki ciklus biljaka
 • likovne radove također smo izložili na promjenjivi eko pano

VELJAČA

 • eko patrola je u centar za roditelje postavila obavijest za prikupljanje sjemenki i sadnica te odabrala male meteorologe koji su imali zadatak promatrati vrijeme u idućem periodu kako bismo s roditeljima dogovorili vrijeme sadnje

OŽUJAK

 • djeca iz eko patrole uočila su da se ne uključuju sva djeca jednako u radove u vrtu te su postavila nove poruke: „Ponašajmo se zeleno, mislimo zeleno“
 • kad je vrt bio posađen, eko patrola je uočila da bi bilo dobro izraditi znakove sa slikom i nazivom biljke kako bismo znali gdje je što posijano

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko patrola
 • eko odbor
 • druga djeca
 • djelatnici vrtića
 • vanjski suradnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

MI ŽIVIMO EKO


Eko himna:

MI SMO VRTIĆ ZELENI

Mi smo vrtić zeleni,

u Slavonskom Brodu smješteni,

naš zadatak nije lak,

čuvat zemlju, vodu, zrak.

 

Eko ja, Eko ti,

Eko čemo biti svi.

 

Čistu vodu, zemlju, zrak,

za život treba baš svak,

čuvat ćemo travicu,

čuvat cvijetu glavicu,

i drvetu grančicu

za malenu pričicu.

 

Eko ja, Eko ti,

Eko čemo biti svi.