Eko škola

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod

Naselje Andrija Hebrang 11/1, Slavonski Brod
35000 Slavonski Brod

Telefon: 035446014
Fax: 035 408166
E-mail: dv-slav.brod@sb.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtici-sb.hr

Ravnatelj/ica: Zorana Butorac, prof.
Školski koordinatori: Zorana Butorac, Dubravka Vlaisavljević, Martina Dražić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :