Eko škola

Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir

Ulica Dr. Franje Tuđmana 12
21220 Trogir

Telefon: 021 881- 511
Fax: 021 796- 470
E-mail: tajnistvo@os-mradovana-trogir.skole.hr
Web: www.os-mradovana-trogir.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zorana Brodarić
Školski koordinatori: Luka Škaro, Nevena Osibov
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Edukacija učenika osnov. škole o zaštićenim prirod.vrijednostima i NATURA 2000 područ.SŽD

  U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje dijelovima prirode na području Splitsko - dalmatinske županije obilježili smo svjetski Dan voda u zaštićenom prostoru Garganin Fanfogna parku. Cilj projekta je bio promocija zaštićenih dijelova prirode SŽD i NATURA 2000 područja u našem Trogiru te educirati učenike šestih razreda osnovne škole o njima, koristeći prigodne datume. Velik broj učenika ne zna koja su to zaštićena područja u njihovom mjestu, a još manje u njihovoj Županiji. Stoga smatramo potrebnim uključiti što veći broj učenika u projekt. Tijekom godine predavanjima će učenici biti educirani o tim područjima s posebnim naglaskom na područja učenika u kojima žive (Garagnin Fanfogna i Pantan). Provođenje edukacija planirano je na terenu (zaštićenom području)a i već izrađenih kurikuluma. Učenici su nakon predavanja popunili anketni listić o JU, NATURA područjima te kako bi dobili što potpunije informacije o njihovoj informiranosti prije i nakon edukacije. Ovaj projekt bi trebao pridonijeti podizanju opće svijesti i znanja učenika o zaštićenih dijelova prirode i NATURA 2000 područja. Voditeljica projekta je mr. sc. Zora Kažimir, viša stručna suradnica u JU za upravljanje zaštićenim dijelovima na području SDŽ.

 • Obilježavanje značajnih datuma u zaštiti prirode

  Cilj projekta je educirati učenike o značenju pojedinih značajnih datuma, te upoznavanja sa pojedinim zaštićenim područjima u suradnji sa Javnom ustanovom. Provodi se na razne načine kako po školama prigodnim predavanjima uz Power Point Prezentacije te na zaštićenom području najbližem školi.Škola je izabrala Pantanu i Garagnin Fanfogna parkove pa su aktivnosti edukacije i pisanja ankete provedeni na tim zaštićenim lokalitetima.Ovaj projekt bi trebao pridonijeti podizanju opće svijesti i znanja učenika o značajnim datumima kao i zaštićenim dijelovima prirode SDŽ koji se povezuju s njima.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Josipa Anđelić - VIII. razred, učenica                                          
 • Dina Rinčić - VIII. razred, učenica                                             -
 • Antonio Abaza - VIII. razred, učenik                                          -
 • Marta Karanušić - VIII. razred, učenik                                         
 • Zorana Brodarić, ravnateljica škole                                         
 • Ana Princivali, pedagoginja                                                     
 • Luka Škaro, profesor biologije, Eko-koordinator                       
 • Nataša Litović, učiteljica engleskog jezika, Eko-koordinatorica  
 • Nevena Osibov, učiteljica razredne nastave, Eko-koordinatorica
 • Virgil Jureškin, knjižničar                                                            
 • Joško Miše, školski domar                                                        
 • Maja  Pomenić Gašpić, računovođa                                   
 • Ante Bilić, gradonačelnik grada Trogira, kum                   
 • Sandra Palada, kuma, Odjel za komunalne djelatnosti grada Trogira
 • Mirjana Hrabar, predstavnik roditelja
 • Ivana Luša predstavnik roditelja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Edukacija učenika osnov. škole o zaštićenim prirod.vrijednostima i NATURA 2000 područ.SŽD
Cilj:
 • U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje dijelovima prirode na području Splitsko - dalmatinske županije obilježili smo svjetski Dan voda u zaštićenom prostoru Garganin Fanfogna parku. Cilj projekta je bio promocija zaštićenih dijelova prirode SŽD i NATURA 2000 područja u našem Trogiru te educirati učenike šestih razreda osnovne škole o njima, koristeći prigodne datume. Velik broj učenika ne zna koja su to zaštićena područja u njihovom mjestu, a još manje u njihovoj Županiji.Ovaj projekt bi trebao pridonijeti podizanju opće svijesti i znanja učenika o zaštićenih dijelova prirode i NATURA 2000 područja.

Zadatak:
 • Tijekom godine predavanjima će učenici biti educirani o tim područjima s posebnim naglaskom na područja učenika u kojima žive (Garagnin Fanfogna i Pantan). Provođenje edukacija planirano je na terenu (zaštićenom području)a i već izrađenih kurikuluma. Učenici su nakon predavanja popunili anketni listić o JU, NATURA područjima te kako bi dobili što potpunije informacije o njihovoj informiranosti prije i nakon edukacije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak - travanj 2019


Nositelji:
 • javnom ustanovom za upravljanje dijelovima prirode na području Splitsko - dalmatinske županije
 • ravnateljica
 • učenici 
 • učitelji 
 • školski koordinator
Naziv teme: Skupljanje starih baterija
Cilj:
 • Razvijati odgovorno ponašanje prema opasnom otpadu

Zadatak:
 • Podučavati djecu o opasnom otpadu i posljedicama neodgovornog ponašanja
 • Podsjećati učenike o potrebi  izdvajanje opasnog otpada
 • Prikupljati baterije u za to odgovarajuće spremnike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • količina prikupljenih baterija u CIAK kutijama

Nositelji:
 • ravnateljica
 • učitelji
 • učenici
 • školsko osoblje
Naziv teme: otpad - čep za osobe sa invaliditetom
Cilj:
 • prikupiti što više čepova u za to predviđeni kontejner 
 • socijalno se osvijestiti za pomaganje drugima
 • povećati svijest o zbrinjavanju svakog otpada pa tako i čepova 

Zadatak:
 • prikupljanje čepova čime će se investirati u zapošljavanje osoba sa invaliditetom na poslovima razvrstavanja čepova.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Akciju provodi škola, udruga SPASIMO ŠUME i obrt EKO PROLOŽAC u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Imotski uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • očuvanje okoliša
 • razvijanje ekološke svijesti
 • poticanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom TROGIR HOLDINGOM

Zadatak:
 • svakodnevno prikupljanje starog papira
 • akcije prikupljanja starog papira
 • prikupljanje platičnih boca
 • izrada ukrasnih predmeta od otpadnih materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učitelji
 • djelatnici škole
 • učenici
 • roditelji
Naziv teme: Okoliš
Cilj:
 • razvijanje ekološke svijesti svih učenika i djelatnika škole

Zadatak:
 •  berba maslina
 • uređenje maslinika i školskog vrta
 • čišćenje okoliša
 • uređenje i sadnja bilja u sjevernom vrtu škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018/2019


Nositelji:
 • ravnateljica
 • Svi učitelji
 • učenici 
 • stručni vrtlar

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OKOLIŠ:Uređenje i adaptacija školskog vrta
Ostvareni ciljevi:
 • Promicanje ideje o krajobraznom uređenju eksterijera škole
 • Adaptacija eksterijera za vannastavne aktivnosti i školu u prirodi(SADNJA SADNICA AROMATIČNOG BILJA)
 • Osvješćivanje učenika i djelatnika škole o estetskim vrednotama okoliša
 • Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti
 • Namijenjeno je učenicima petih razreda osnovne škole Majstora Radovana,
 • Konačni cilj je uređenje okoliša za korištenje u nastavi

Realizirani zadaci:
 • pronalaženje i zapisivanje  biljaka u sjevernom školskom vrtu
 • uređenje i čišćenje  trave, granja i lišća
 • sadnja aromatičnog bilja (kadulje,lavande i ružmarina) oko učeničkog platoa
 • vrednovanje ostvarenih znanja, suradništva, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018/19


Nositelji:
 • ravnateljica
 • učitelji
 • učenici 
 • Kauflandov  stručni tim vrtlara
Naziv teme: OKOLIŠ :Naše zaštićene krajobrazne vrijednosti i bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • U suradnji sa Javnom Ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko Dalmatinske Županije- cilj nam je bio  posjetit lokalitet Garagnin Fanfogna parka, organizirati čišćenje od plastičnih boca, slikati trenutno stanje, napraviti plakat.Cilj je bio javnosti usmjeriti pažnju javnosti  o potrebi očuvanja prirodne bioraznolikosti i razvoj ekološke  svijesti o biserima našeg okoliša kroz našu web stranicu
 • 2.cilj spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi-kroz pravovremeno obavještavanje javnosti i institucije pravne države
 • 3, cilj pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, vode, atmosfere i kisika- kroz  nadzorne punktove i sustavnu kontrolu te analizu tla, vode i tla redovitim  ispitivanjima
 • 4. cilj utvrditi stanje prirode i praćenje stanja
 • Svi su ciljevi ostvareni i edukacija provedena uspješno.

Realizirani zadaci:
 • posjetiti ovaj  zaštićeni lokalitet - uspješno ostvareno 27.3.2019
 • slikati trenutno stanje okoliša - uspješno ostvareno 27.3.2019
 • napraviti plakat s fotografijama - uspješno ostvareno 27.3.2019
 • informirati javnost  i roditelje učenika 6.r putem web stranice - u prostorijama Grada Trogira održano je predavanje na temu Garagninov park tijekom veljače 2019

Vrijeme realizacije:

Veljača i ožujak 2019


Nositelji:
 • učenici šestog razreda,članovi eko grupe,učitelj prirode,
 • voditeljica i stručna suradnica  iz Javne Ustanove SDŽ gđa. Kažimir Zora
Naziv teme: otpad: stari papir, baterije, plastični čepovi, čišćenje maslinika
Ostvareni ciljevi:
 • Obavljeno je višekratno prikupljanje starog papira u svim prostorijama škole i u školskom okolišu
 • Isto tako sakupljale su se stare baterije i plastični čepovi u suradnji s udrugama koje se bave njihovim sortiranjem i zbrinjavanjem (udruga SPASIMO ŠUME i obrt EKO PROLOŽAC u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Imotski uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa)
 • Učenici  su razvijali svijest o odgovornom ponašanje prema opasnom otpadu (u suradnji s CIAK)om i posljedicama neodgovornog ponašanja

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje starog papira u svim prostorijama škole i u školskom okolišu je više puta realiziran i sakupljeno preko tonu papira visdoke kvalitete
 • prikupljene baterije u CIAK kutijama i i crvenim kutijma su predane na ciljano zbinjavanje
 • prikupljeno je velik broj plastičnih čepova i suradnja s udrugom je bila uspješna čime su realizirani svi ciljevi akcije

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018I19


Nositelji:
 • ravnateljica
 • ekokordinatori
 • učitelji
 • učenici
 • udruga SPASIMO ŠUME i obrt EKO PROLOŽAC u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Imotski uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 • CIAK

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Hajdemo svi!

Potrudimo se više 

Neka naša zemlja

zdravije diše!


Eko himna: