Eko škola

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok

Đački put 1
49210 Zabok

Telefon: 049/221-050
Fax: 049/223-623
E-mail: os-ksaver-sandor-djalski@kr.t-com.hr
Web: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Tomislav Polanović
Školski koordinatori: Božena Dragčević
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Monitoring kockavice

  Pod voditeljstvom profesorice Božene Dragčević i djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, učenici Marko Majstorović, Franjo Dugorepec, Jakov Tušek, Borna Švaljek, Tena Balen, Karla Franjčec, Lucija Mučnjak i Anamarija Pernjek proveli su akciju prebrojavanja kockavice. Na površini veličine 25m2 na lokaciji Kaštel ispod naselja Jadeki u okolici Zaboka učenici su određivali gustoću i brojnost ove strogo zaštićene i ugrožene biljke te su sve potrebne podatke zapisivali u poseban formular. Pod voditeljstvom profesorice Božene Dragčević i djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, učenici Marko Majstorović, Franjo Dugorepec, Jakov Tušek, Borna Švaljek, Tena Balen, Karla Franjčec, Lucija Mučnjak i Anamarija Pernjek proveli su akciju prebrojavanja kockavice. Na površini veličine 25m2 na lokaciji Kaštel ispod naselja Jadeki u okolici Zaboka učenici su određivali gustoću i brojnost ove strogo zaštićene i ugrožene biljke te su sve potrebne podatke zapisivali u poseban formular.

 • Orhideje

  Već duži niz godina učenici naše škole istražuju zaštićene biljke u okruženju. Ove godine posebno smo se posvetili orhidejama. Tema orhideje bila je predstavljena na ovogodišnjem ekološkom kvizu Lijepa naša. Ukupno smo istražili 10-tak vrsta te želimo educirati učenike kao i građane ovim prekrasnim biljkama; zavodnicama iz prirode.

 • Zlatna jesen zabočka

  Učenici 6. i 7. razreda na satu biologije obradili su gradivo kontinentalnih listopadnih šuma i plodova jeseni te su novostećeno znanje primijenili u izradi plakata kojima su najavili tradicionalnu manifestaciju Zlatna jesen zabočka. Održana je 26. rujna u našoj školi. Tamo su bili predstavljeni najbolji zagorski proizvodi hrane i pića te kultura i tradicija našeg kraja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • TOMISLAV POLANOVIĆ , prof.  - ravnatelj
 • BOŽENA DRAGČEVIĆ - ekokordinator, prof. biologije
 • RUŽICA KOTARSKI - pedagog
 • LJERKA LIHTER – psiholog
 • SONJA MATRAKOVIĆ– defektolog
 • MARTINA CAREK- tajnik
 • MARJAN CULJAK-župnik  sv. Jelene Križarice Zabok
 • ANICA ORMUŽ - ekokordinator POŠ Špičkovin, RN
 • MARIJA PARADOVSKI- ekokordinator POŠ Martinišće, RN
 • ŽELJKO KROPF - nastavnik likovne kulture
 • SILVIJA MIKŠA - nastavnik zemljopisa
 • ANICA TRESK - nastavnik kemije i biologije
 • KSENIJA MIŠKULIN - nastavnik vjeronauka
 • DANIJEL CVETKO - nastavnik vjeroučitelj
 • KATARINA MARDEŠIĆ- knjižnjičar i informatičar
 • NIKOLA SANTRO-prof. glazbene kulture
 • TINA MARUŠIĆ-prof. hrvatskogjezika
 • VIŠNJA ŠKREBLIN VALIĆ- nastavnik matematike
 • RUŽICA CIGULA - nastavnik povijesti
 • IVICA VRANČIĆ - domar škole
 • BOŽENA CELJAK - spremačica
 • IVICA dr.  BALAGOVIĆ –član povjerenstva  CK naše škole
 • IVAN HANŽEK - gradonačelnik Zaboka 
 • GORDANA DUGOREPEC - stručni suradnik Grada
 • KSENIJA ŠAIĆ, prof. zemljopisa u SŠ Pregrada 
 •  NIKOLA TURK- predsjednik planinarskog društva „ Zagorske steze“
 •  RENATA ŽIGER  -RN POŠ Špičkovina
 •  ZORICA CAR -   RN Zabok,
 • JASNA BAŠIĆ –  nastavnik engleskog jezika
 • IVAN BAŠIĆ dr, sc. Elektrotehnike-savjetnik za nuklerne centrale u Europi
 • ŽELJKO MAJSTOROVIĆ – roditelj, Hrvatske ceste
 • ŽELJKA VUKIĆ - predsjednica Crvenog križa Zab
 • UČENICI: Domagoj Gavranić  8c, Ema Kralj 7 c, Otto Brezak 6 c, Sara Šaić 6d, Filip Pondeljak 8a

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Kupovina novog akvarija
Cilj:
 • kupnja novog akvarija i ribica

Zadatak:
 • ostvariti prihod od predbožićnih ukrasa za kupnju novih akvarija i ribica
 • izrada učeničkih predbožićnih ukrasa i vjenčića te prodaja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Predbožićno vrijeme, prosinac.


Nositelji:
 • učenici Eko grupe i dodatne grupe iz biologije
 • mentori
Naziv teme: IZRADA KOŠARICA ZA PISANICE
Cilj:

Osvijestiti učenike kako iskoristiti stari novinski papir.


Zadatak:
 1. od starog novinskog papira prema uputama nastavnika izraditi i oblikovati posudice kako bi se u njih mogle staviti psanice
 2. od prodanih košarica i pisanica sav prihod ide za siromašnije učenike naše škole 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od siječnja do Uskrsa.


Nositelji:
 • učenici eko grupe i volonteri
 • učenici šestih razreda uče o recikliranju i uštedi sirovina - ovime pridonose uštedi sirovina, novca kao i humanitarnom  djelovanju za potrebite učenike; za školu u prirodi, za maturalac i drugo.
Naziv teme: IZRADA UKRASA ZA BOŽIČNO DRVO
Cilj:
 • upotreba oporbenog materijala za izradu ukrasa za bor, odnosnosno smreku u predvorju škole te cimer, posebno složene grane smreke koje su nekad za strop stavljali ljudi našeg kraja

Zadatak:

Prema određenim šablonama učenici su bojali i izrezivali razne ukrase od papira.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Predbožićno vrijeme, prosinac.


Nositelji:
 • učenici eko grupe
 • volonteri naše škole
 • naša profesorica Valentina
 • knjižničarka
 • pedagoginja Ružica Kotarski
 • voditelj eko grupe Božena Dagčević
Naziv teme: IZRADA ADVENTSKIH VJENČIĆA
Cilj:
 • osmisliti vjenčiće, iskoristiti eko materijal (slama, češeri, plodovi žira, bukve, šipka, zimzelene grančice, krep papir, svjeće)
 • u korelaciji sa vjeronaukom u ovo prigodno vrjeme izraditi ove blagdanske ukrase
 • učenici su svojim radom doprinjeli novčanom pomoći za naš  novi akvarij

Zadatak:

Od prodanih vjenčića kupjemo hranu za naše ribice u akvariju, a dio smo utrošili na kupnju novih ribica.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Predbožićno vrijeme


Nositelji:
 • učenici eko grupe i dodatne grupe iz biologije (izradili smo dvadesetak vjenčića)
 • mentor
Naziv teme: Svjetski dan hrane
Cilj:
 • upoznati učenike sa raznim vrstama kruha naših pekara, u našim domaćinstvima (raženi, integrirani, kukuruzni, mješani itd.)

Zadatak:
 • Izrada kruha, tijesta i drugih proizvoda od brašna
 • izrada bučnice učenika Eko grupe
 • izrada popečki od buča
 • izrada marmelade od jabuka našeg šk. voćnjaka
 • blagoslov kruha u crkvi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

16. 10. 2018. povodom Svjetskog dana hrane

 • Izrada plakata i prezentacija, izrada bučnice učenika Eko grupe, izrada popečki od buča, izrada marmelade od jabuka našeg šk. voćnjaka

Nositelji:
 • svi učenici i razrednici od 1. - 8. razreda
 • osoblje školske kuhinje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Kupovina novog akvarija
Ostvareni ciljevi:
 • od ostvarenog prihoda za božićne ukrase kupljen je novi akvarij i dvije ribice

Realizirani zadaci:
 • učenici su izradili božićne ukrase pod vodstvom nastavnika
 • božićni ukrasi su prodani od kojih je ostvaren prihod za novi akvarij

Vrijeme realizacije:
 • Prosinac, predbožićno vrijeme

Nositelji:
 • učenici Eko grupe i dodatne grupe iz biologije
 • nastavnici
Naziv teme: Izrada košarica za pisanice
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su učili kako iskoristiti stari novinski papir za izradu košarica za pisanice

 


Realizirani zadaci:
 • prema uputama nastavnika, učenici su od starog novinskog papira izradili i oblikovali posudice kako bi se u njih mogle staviti pisanice
 • od prodanih košarica i pisanica prihod su dobili siromašniji učenici naše škole

Vrijeme realizacije:
 • od siječnja do Uskrsa

Nositelji:
 • učenici Eko grupe i volonteri
 • učenici šestih razreda
 • mentori
Naziv teme: Izrada božićnih ukrasa
Ostvareni ciljevi:
 • upotrebljen je oporbeni materijal za izradu ukrasa za školski bor (smreku u predvorju škole)
 • cimer, posebno složene grane smreke koje su stavljali ljudi našeg kraja

Realizirani zadaci:
 • prema šablonama zadanim od mentora učenici su izrezivali i bojali razne ukrase od oporbenih materijala

Vrijeme realizacije:
 • Prosinac, predbožićno vrijeme

Nositelji:
 • učenici Eko grupe
 • volonteri naše škole
 • profesorica Valentina - knjižničarka
 • Ružica Kotarski - pedagoginja
 • Božena Dragčević - voditelj Eko grupe
Naziv teme: Izradba adventskih vjenčića
Ostvareni ciljevi:
 • osmišljeni su vjenčići od eko materijala
 • izradba blagdanskih ukrasa u korelaciji s vjeronaukom
 • skupljen je novac za novi akvarij i 2 ribice

Realizirani zadaci:
 • osmišljavanje vjenčića od eko materijala
 • prodaja vjenčića za skupljanje novaca za novi akvarij i ribice

Vrijeme realizacije:
 • realizirano u predbožićno vrijeme

Nositelji:
 • učenici Eko grupe i dodatne grupe iz biologije te njihovi mentori
Naziv teme: Svjetski dan hrane
Ostvareni ciljevi:
 • upoznati učenike sa raznim vrstama kruha
 • izrada raznih proizvoda od brašna
 • izrada marmelade od jabuka i dunja našeg šk. voćnjaka

Realizirani zadaci:
 • izrada raznih proizvoda od brašna
 • izrada marmelade od jabuka i dunja našeg šk. voćnjaka

Vrijeme realizacije:
 • 16. 09. 2018.

Nositelji:
 • svi učenici i razrednici od 1. - 8. razreda
 • osoblje školske kuhinje
 • volonteri

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Nek' nam cvijeće radost nosi, neka nam ptice spavaju krošnjama u kosi."


Eko himna: