Eko škola

Osnovna škola Martijanec

Školska 3
42232 Donji Martijanec

Telefon: 042 / 673 - 131
Fax: 042 / 207 - 820
E-mail: ured@os-martijanec.skole.hr
Web: www.os-martijanec.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sonja Huzjak
Školski koordinatori: Tena Glavak, Tajana Tomec Lesjak, Nevenka Matijačić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • učenici:    Sara Šantavec,  8.  razred,  Kolman Dario,  8. razred,  Crnković  Luka,  7. razred,  David Kelin,  6. razred,  Ema  Bedeković,  3. razred
 • zaposlenici škole:    Sonja  Huzjak,  ravnateljica,  Tajana Tomec Lesjak, učiteljica glazbene kulture, Spomenka Struški, učiteljica hrvatskog jezika,  Nevenka  Matijačić,  učiteljica engleskog jezika u razrednoj nastavi,  Magdić  Zdravko,  domar
 • vanjski  članovi:  Marijana  Tarandek,  predstavnica  roditelja,  Lidija  Harmicar,  zamjenica  načelnika  Općine  Martijanec

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VODA
Cilj:
 • smanjenje  potrošnje  vode  u  školi

Zadatak:
 • mjesečno  praćenje  potrošnje  vode  u  školi
 • izrada  godišnjeg  izvješća  i  usporedba  s  prijašnjim  godinama
 • upoznavanje  svih  učenika  i  zaposlenika  škole  s  rezultatima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • tablice  i grafikoni  na  promjenjivom  eko-panou

Nositelji:
 • domar,  tajnica
 • članovi  Eko patrole
 • ravnateljica
Naziv teme: PLIN
Cilj:
 • smanjenje  potrošnje  plina  u  školi

Zadatak:
 • mjesečno  praćenje  potrošnje  plina  u  školi
 • usporedba  s  prijašnjim  godinama  -  tablice  i  grafikoni
 • upoznavanje  učenika  i  zaposlenika  s  rezultatima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tjekom školske godine 2018./2019.

 • promjenjivi  eko-pano

Nositelji:

-  domar,  tajnica

-  članovi  Eko  patrole

-  ravnateljica

Naziv teme: ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cilj:
 • smanjenje  potrošnje  električne  energije

Zadatak:
 • mjesečno  praćenje  potrošnje  el. energije
 • izrada  godišnjeg  izvješća  i  usporedba  s  prijašnjim  godinama  (tablice  i  grafikoni)
 • upoznavanje  svih  zaposlenika  i  učenika  škole  s  rezultatima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • putem  promjenjivog  eko-panoa

Nositelji:
 • domar,  tajnica
 • članovi  Eko-patrole
 • ravnateljica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjenje količine miješanog otpada.
 • Prikupljanje sekundarnih sirovina.

Realizirani zadaci:
 • nabavljene  i  postavljene  posude  za  odvojeno  prikupljanje  otpada
 • izvršena  edukacija  učenika  i  zaposlenika
 • odvojen odvoz  otpada  prema  kalendaru  tvrtke  PRE-KOM

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ravnateljica, spremačice
 • svi  učenici i zaposlenici  škole
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Utvrđeni  trendovi  smanjenja potrošnje plina i vode u školi.
 • Nije utvrđen trend smanjenja potrošnje električne energije.

Realizirani zadaci:
 • prikupljeni i analizirani podaci  o  potrošnji
 • izrađene tablice i grafikoni

Vrijeme realizacije:

Tjekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ravnateljica, tajnica, domar, eko-patrola, informatička grupa

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dok  Zemlja  diše,  i  mi  ćemo  disati!


Eko himna: