Eko škola

Osnovna škola Markuševec, Zagreb

MARKUŠEVEČKA CESTA 160
10000 ZAGREB

Telefon: 014574921
Fax: 014575930
E-mail: ured@os-markusevec-zg.skole.hr
Web: http://os-markusevec-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: GORDANA HORVAT
Školski koordinatori: DANIJELA HORVAT
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • \'What can I do?\' projekt

  Ovo je samostalni projekt preko eTwinning portala, a sastoji se od niza ekoloških aktivnosti i aktivnosti povezanih s ekologijom, podjeljene na mjesece.

 • \'I KNOW HOW to live a healthy life\' projekt

  Također je samostalni projekt preko eTwinning portala. Cilj je educirati učenike o zdravoj hrani, kretanju, sportu. Akrivnosti su također podjeljene u mjesece.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Maks Horvat, Ana Vuljar, Ana Hadjić,Tena Tvorek, Tara Crnčić, Dominik Cesar, Luka Šantek, Fran Tot, Andreja Kuzmić, Martina Kršić, Marina Rendulić, Jasna Gerbin, Petra Čorko Lukić, Silvija Miholić, Marijana Farkaš, Biserka Beđić, Marija Buhin Huzanić, Suzana Komušar, Anamarija Pavlić, 
 • koordinator: Danijela Horvat
 • Ana Jaklenec (pedagoginja)
 • Tatjana Kovačić (spremačica)
 • Krešimir Kompesak
 • Gordana Horvat (ravnateljica)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Vode zavičaja
Cilj:
 • Upoznati učenike i zajednicu s važnošću čistoće potoka kraja i razvijanje ekološke svijesti kod djece i svih sumještana.

Zadatak:
 • Obilaženje potoka u kraju.
 • Provjeravanje čistoče okoliša.
 • Organiziranje akcija čišćenja.
 • Suradnja s Parkom prirode Medvednica.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2018./2019.
 • Praćenje izradom plakata i fotografiranjem

Nositelji:
 • Učitelji i učenici OŠ Markuševec

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježeni svi planirani datumi predviđeni Godišnjim planom i programom Eko-škole
 • Isplaniran dan otvorenih vrata za Dan škole

Realizirani zadaci:
 • Obilježeni: Međunarodni dan prašuma 14.9.
 • Svjetski dan hrane, Dan kruha, Dan jabuka - 16.-20. 10.
 • Dan kravate - 18. 10.
 • Svjetski dan šuma 21.3.
 • Napravljen plan obilježavanja Dana voda i Dana planeta zemlja, te Dan otvorenih vrata u sklopu obilježavanja dana škole.

Vrijeme realizacije:
 • Od rujna 2018. do kraja svibnja 2019. godine.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji i profesori škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Potoke i šume

Rakove i ribe

Imamo ako ih čuvamo.

Reda mora biti.

Održavajmo ravnotežu.

Dajmo sve od sebe.

Ako treba, i više od toga!

 

Jednom kad odlučimo

Energiju čuvamo!

 

Ekologija nas uči

Kako biti bolji

Ovoj našoj jedinoj planeti.


Eko himna: